Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Rogula-Kozłowska Wioletta
(4)
Bączyk Damian
(1)
Jarosz Michał
(1)
Marszolik Mateusz
(1)
Łukawski Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Lotne związki organiczne
(4)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Farby i lakiery
(1)
Garaże
(1)
JRG
(1)
Remizy strażackie
(1)
Strażacy
(1)
Studenci
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Subject: place
Województwo śląskie
(2)
Ruda Śląska (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Artykuł z czasopisma
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemów związanych z narażeniem człowieka na lotne związki organiczne (LZO) przy magazynowaniu farb przemysłowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Praca złożona jest z 4 części. W pierwszej część, znajduje się opis tego czym są lotne związki organiczne, ich charakterystyka, właściwości, miejsca występowania, wpływ na człowieka i regulacje prawne. Kolejna, druga część pracy zawiera charakterystykę źródeł LZO i powiązanie ich występowania z produkcją farb i lakierów. Część trzecia jest poświęcona przeprowadzonym badaniom własnym. Zawiera opis organizacji badań, metody, narzędzia użyte do ich przeprowadzenia jak również charakterystykę instytucji objętej badaniami. W ostatniej czwartej części na podstawie przeprowadzonych badań została wykonana dyskusja wyników. Praca zakończona jest podsumowaniem i wnioskami, z których wynika, że przepływ powietrza ma znaczący wpływ na jakość powietrza, a ponadto stężenia sumy lotnych związków organicznych występujące w badanej hurtowni, znacznie przekraczają standardy jakości powietrza. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17343/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-53.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było jakościowe i ilościowe zbadanie zawartości LZO w miejscach, w których na co dzień podchorążowie odbywają służby na terenie Szkoły Głównej Szkoły Pożarniczej. Lotne związki organiczne jest to grupa wielu związków organicznych odpowiedzialnych za zlo jakość powietrza wewnątrz budynków. Niektóre LZO takie jak benzen czy styren oprócz negatywnego wpływu na samopoczucie człowieka wykazują właściwości kancerogenne. Źródłem LZO w pomieszczeniach są między innymi detergenty używane podczas sprzątania, materiały budowlane czy spaliny z pojazdów i sprzętu mechanicznego. Pierwsze 3 rozdziały stanowią część teoretyczną, w której zawarte zostały najważniejsze informacje o zanieczyszczeniach powietrza oraz lotnych związkach organicznych takie jak wpływ LZO na zdrowie człowieka, źródła LZO w miejscach pełnienia służb i dopuszczalne stężenia LZO. W rozdziale czwartym przedstawiono metodykę oraz urządzenia użyte do przeprowadzenia badań a także opisano miejsca w których umieszczono czujniki. Rozdział piąty zawiera wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z podstawowymi danymi je opisującymi. W szóstym rozdziale dokonano analizy uzyskanych wyników. Ostatni rozdział zawiera wnioski i rozwiązania mogące pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza wewnętrznego w przestrzeniach pełnienia służb przez studentów SGSP. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16850/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 25-28.
Streszczenie: W artykule przebadano ilość lotnych związków organicznych (LZO) występujących w dwóch wybranych punktach na terenie wybranej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG). Analizowano powietrze z garażu oraz kabiny samochodu gaśniczego za pomocą tubek dyfuzyjnych zawierających sorbent Tenax-TA®. Przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oznaczono związki pochłonięte z powietrza. Oznaczono wysokie stężenia toluenu, m/p-ksylenów i benzenu. Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe oraz dane o profilach i stężeniach LZO zaczerpnięte z literatury przeanalizowano potencjalne źródła LZO oznaczonych w powietrzu wybranej JRG. Wykazano, że źródłami LZO w powietrzu były m. in. spaliny silników mechanicznych i pożary. W oparciu o dostępne dane opisano również potencjalny negatywny wpływ lotnych związków organicznych na zdrowie strażaków przebywających w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej. Na podstawie porównania z publikacjami oceniono, że powietrze z terenu JRG oddziałując chronicznie może stanowić zagrożenie dla zdrowia strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16891/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-44.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie zmienności czasowo-przestrzennej stężeń lotnych związków organicznych w wybranej JRG w Polsce. Do przeprowadzenia pomiarów wytypowana została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Rudzie Śląskiej, umiejscowiona przy Komendzie Miejskiej PSP. Miejscowość znajduje się w województwie śląskim i wchodzi w skład aglomeracji śląskiej. Badania zostały przeprowadzone na dwóch stanowiskach: pierwszym zlokalizowanym w garażu, a drugim w nomeksowni (pomieszczeniu do przechowywania ubrań specjalnych oraz sprzętu osobistego strażaków po zakończeniu służby). Na każdym z stanowisk dokonano po dwa pomiary sumy stężeń LZO w powietrzu. Lotne związki organiczne to grupa kilkuset substancji mających negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Głównymi emiterami tych związków są stosowane w różnych dziedzinach przemysłu rozpuszczalniki organiczne oraz silniki spalinowe. Pomimo obecności LZO w powietrzu atmosferycznym często znacznie większe stężenia tych związków zostają odnotowane wewnątrz pomieszczeń. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności podczas gaszenia pożarów w dodatkowy sposób narażeni są na negatywne oddziaływanie LZO. Substancje te przenikają przez ubranie specjalne funkcjonariuszy i osiadają na skórze, a następnie wchłaniane są do organizmu. Z przeprowadzonych badań wynika bardzo duże zanieczyszczenie LZO badanych pomieszczeń. Źródłami LZO na terenie jednostek straży pożarnej mogą być zanieczyszczone ubrania specjalnych, sprzęt osobisty strażaków oraz używany podczas zdarzeń. LZO wraz z powietrzem mogą przedostawać się do pomieszczeń socjalnych, w których strażacy spędzają większość czasu na służbie. Sposobem na obniżenie stężeń LZO w pomieszczeniach może być zastosowanie dodatkowej działającej w sposób ciągły wentylacji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16748/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again