Form of Work
Książki
(5)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia
(6)
Author
Chrzęstek Jacek
(1)
Czyżewski Łukasz
(1)
Dudziński Łukasz
(1)
Gruszczyński Mateusz Piotr
(1)
Jaśkowski Artur
(1)
Kolmann Piotr
(1)
Litwinek Bartłomiej
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Mróz Grzegorz
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Osuch Konrad
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Szlęzak Krzysztof
(1)
Tuliszkowski Józef
(1)
Żmuda-Czerwonka Wioletta
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(4)
1920 - 1929
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Analiza ryzyka
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
COVID-19
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Medycyna
(1)
Ogrodnicy terenów zieleni
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Stres
(1)
Tereny zielone
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zwalczanie epidemii
(1)
nurkowanie
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Lublin (woj. lubelskie)
(9)
Województwo lubelskie
(4)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Architektura i budownictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Wielki pożar w Lublinie / Józef Tuliszkowski // Przegląd Pożarniczy. - 1920/3-5 s.34-35.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru magazynu fabryki, który wybuchł 23.12.1919 r. w Lublinie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-59.
Streszczenie: Celem pracy była „Analiza systemu łączności na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” pod kątem przyjętych kryteriów. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę systemu łączności w Państwowej Straży Pożarnej. Dokonano przedstawienia sieci radiowych oraz sposobu nawiązywania korespondencji oraz zasady tworzenia kryptonimów. W drugim rozdziale przedstawiono ogólne informacje dotyczące powiatu lubelskiego, strukturę organizacji Komendy, sposobem alarmowania a także mapy zasięgów sieci radiowej. Trzeci rozdział dotyczy analiza wybranej akcji ratowniczej pod kątem organizacji łączności. Czwarty rozdział jest analizą systemu łączności funkcjonującego na terenie powiatu lubelskiego sporządzoną na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród strażaków z terenu powiatu, rozmów ze strażakami oraz dokumentów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Rozdział piąty podsumowuje system łączności radiowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17868/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Hallo......Straż.... DPS sie pali! Pożar w Lublinie / Krzysztof Szlęzak //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2019/5 strony 56-62.
Streszczenie: 31 sierpnia 2019r. wybuchł pożar w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie. Przefdstawiono przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej. W akcji brało udział 41 zastępów - 170 strażaków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14098/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 74-80.
Streszczenie: Praca dotyczy działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w procesie zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2, co zostało przedstawione na przykładzie działań Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Celem pracy było scharakteryzowanie nowego, dynamicznie rozwijającego się zagrożenia epidemicznego powstałego w wyniku rozprzestrzeniającego się globalnie wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. W przedstawionym przebiegu epidemii w Polsce ukazana została rola Państwowej Straży Pożarnej w procesie zapobiegania i zwalczania powstałego zagrożenia epidemicznego. Przedstawione działania szczegółowo zostały zaprezentowane na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i podległych wybranych komendach powiatowych (miejskich). W zwalczaniu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 znaczną rolę odegrały również ochotnicze straże pożarne z terenu województwa lubelskiego. Działania strażaków z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i podległych jej jednostek oraz strażaków-ochotników z terenu województwa opierały się głównie na współpracy z innymi służbami i jednostkami administracyjnymi takimi jak: Straż Graniczna, Policja, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Ośrodki Pomocy Społecznej, podmioty systemu ochrony zdrowia. Lubelscy strażacy realizowali różnego rodzaju zadania dotyczące zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, a mianowicie: budowali izby polowe z namiotów pneumatycznych i stelażowych, zaopatrywali szkoły i przedszkola w materiały ochronne, wspierali Straż Graniczną w zakresie pomiaru temperatury u osób przekraczających granicę Polski, dostarczali żywność i leki osobom starszym, wspierali personel medyczny, przeprowadzali dekontaminację miejsc użyteczności publicznej, produkowali płyn do dezynfekcji według wytycznych WHO, przeprowadzali działania informacyjne i edukacyjne o zagrożeniu epidemicznym wirusem SARS CoV-2. Dla zobrazowania skali zaangażowania strażaków z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i podległych jej jednostek posłużono się zestawieniem sił i środków w procesie zwalczania patogenu SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17982/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Jednym z wielu działań, których podejmują się strażacy, są działania medyczne na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Każdy strażak jest przeszkolony z udzielania KPP. Dysponując dostępnym sprzętem medycznym i stosując odpowiednie procedury w wielu sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, strażacy prowadzą skuteczną pomoc medyczną do czasu przyjazdu zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Celem pracy jest analiza zdarzeń z działaniami medycznymi prowadzonymi przez zastępy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Lublinie w 2018 roku.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 34.
Streszczenie: Niniejsza praca jest ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku kategorii ZL III. Autor analizuje budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod względem spełniania wymogów przepisów pożarowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17187/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach 97-101.
Zawiera: Funkcje zieleni miejskiej // Zagrożenia występujące przy pracach w zieleni miejskiej // Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie // Zagrożenia środowiska pracy dla wybranych stanowisk MPZ Lublin.
Część tekstu w języku rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21857/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-68.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu działań operacyjnych specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w wybranych jednostkach KSRG na występowanie stresu wśród ratowników. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się odpowiedzieć na pytania szczegółowe z zakresu pracy. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono miejsce i rolę specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w systemie bezpieczeństwa państwa. W drugiej przedstawiono podstawowe informacje i pojęcia o stresie i jego charakterystyki w służbie operacyjnej strażaków będących nurkami działających w SGRW-N. Część trzecia pracy traktuje o metodologii oraz analizie wyników badań przeprowadzonych ze strażakami będącymi nurkami w SGRW-N na przykładzie wybranych jednostek KSRG. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej nagrupie 87 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, będących nurkami SGRW-N z wybranych jednostek znajdujących się w: Legnicy, Wrocławiu, Płocku, Łodzi, Sieradzu, Warszawie, Suwałkach, Nowym Targu, Nowej Soli, Lublinie, Augustowie, Siemiatyczach, Olsztynie i Poznaniu. Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że czynnikami wywołującymi najwyższy stres wśród ratowników wodno-nurkowych są niska przejrzystość wody (do jednego metra) i złe warunki na wodzie. Ponadto najbardziej stresującą czynnością według przebadanych osób jest poszukiwanie ofiar utonięć. Najbardziej stresującym momentem jest sam dojazd do zdarzenia i wykonywanie działań. Stres wśród ratowników wodno-nurkowych objawia się głównie poprzez uczucie niepokoju, lęku oraz podwyższone tętno. Jako sposób na odreagowanie stresu większość respondentów wybrała uprawianie sportu i zajmowanie się hobby. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17506/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again