Form of Work
Artykuły
(18)
Książki
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(9)
Author
Kołdys Karolina
(3)
Majder-Łopatka Małgorzata
(3)
Półka Marzena
(3)
Kukfisz Bożena
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Bielesza Dorota
(1)
Biłek-Gorzkiewicz Anna
(1)
Bińkowski Bartłomiej
(1)
Bociański Adam
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmowska Joanna Łucja
(1)
Fiedler Segfried
(1)
Hanselmann Nina
(1)
Janczak Andrzej
(1)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(1)
Kircher Frieder
(1)
Kulak Łukasz
(1)
Lange Claus
(1)
Maiworm Björn
(1)
Marek Michał
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Menzinger Felix
(1)
Pelc Józef (dr hab. inż.)
(1)
Pietrzak Mateusz
(1)
Ptak Szymon
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Sprysak Michał
(1)
Surma Kamila Dominika
(1)
Szczepański Paweł
(1)
Thorns Jochen
(1)
Wiśniewski Wojciech
(1)
Woliński Marek
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Ziomek Marcin
(1)
Zużewicz Krystyna
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(26)
Germany
(2)
Language
Polish
(26)
German
(2)
Subject
magazynowanie
(17)
Magazynowanie
(11)
Zagrożenie pożarowe
(3)
BHP
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Transport
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
laboratorium
(2)
składy/hurtownie
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Akumulator
(1)
Akumulator litowo-jonowy
(1)
Baterie
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
COVID-19
(1)
Drewno
(1)
Gazy
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(1)
Kwas solny
(1)
Kwasy
(1)
Logistyka
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Metanol
(1)
Paliwa
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pirotechnika
(1)
Porty morskie
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Tlenoterapia
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wodorotlenek sodu
(1)
Wybuchy
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zmianowość pracy
(1)
acetylen
(1)
alkohole
(1)
butle gazowe
(1)
gaz sprężony
(1)
materiały chemiczne
(1)
materiały niebezpieczne pożarowo
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
przepisy
(1)
substancje żrące
(1)
torfy
(1)
zapobieganie stratom
(1)
znaki ostrzegawcze
(1)
znakowanie
(1)
źródło zasilania
(1)
Subject: place
Bejrut (Liban)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Normy
(3)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Transport i logistyka
(2)
Inżynieria i technika
(1)
28 results Filter
No cover
Article
In basket
Bezpieczne magazynowaine towarów / Ryszard Bryła // Promotor BHP. - 2015/5 s.20-25.
Potrzeba magazynowania towarów wynika przede wszystkim z rozbieżności pomiędzy czasem produkcji a czasem wystąpienia zapotrzebowania na dany produkt. Magazynowanie jest procesem nierozerwalnie związanym z przepływem towarów w łańcuchu dostaw, polegającym na przechowywaniu zapasów i przekazywaniu ich odbiorcom w odpowiednim czasie. Składowanie towarów odbywa się w magazynach, których klasyfikacji dokonujemy m.in. ze względu na ich budowę, różnorodność składowanych materiałów, czas magazynowania i automatyzację procesów magazynowych.
No cover
Article
In basket
Magazynowanie odpadów / Joanna Łucja Dmowska // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2022/2 strony 10-17.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Rozporządzenie MSWiA z 19 lutego 2020 r w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów zawiera trudną do interpretacji regulację przepisów intertemporalnych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ, jaki na sytyuację prawną podmiotów gospodarujących odpadami mogą wywierać wypracowane w porządku prawnym regulacje intertemporalne z $ 45-47 powyzszego rozporządzenia w kontekście kontroli służb przeciwpożarowych na podstawie art. 41 a ust. 1a ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach,
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Rozwój przemysłu pociąga za sobą konieczność stosowania coraz to większych ilości substancji niebezpiecznych. Jedną z nich jest metanol, który powszechnie wykorzystywany jest jako półprodukt w syntezie organicznej, rozpuszczalnik, komponent wielu preparatów i paliwo silnikowe. Służy m.in do produkcji formaldehydu, kwasu octowego, glikolu etylenowego, tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, barwników, leków, środków ochrony roślin i innych wyrobów użytkowych. W najbliższej przyszłości będzie wykorzystywany w ogniwach paliwowych (DMFC, direct methanol fuel cell). Rosnący popyt na metanol wiąże się z koniecznością wytwarzania, importowania i magazynowania coraz większej ilości tej substancji. Alkohol metylowy wytwarzany jest przede wszystkim z gazu syntezowego, węgla oraz biomasy. Celem pracy jest określenie skutki zdarzeń mogących wystąpić w procesie magazynowania alkoholu metylowego. W pracy przeanalizowano zagrożenia generowane przez pożary powierzchniowe cieczy w zbiorniku i w tacy.
No cover
Article
In basket
Ocena bezpieczeństwa stateczności stosu załadowanych stalowych palet słupkowych. / Józef Pelc // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/3 s.14-26.
Sygnatura: CZ-80
Opracowanie sposobu oceny bezpieczeństwa zestawiania załadowanych palet w stos. Przedstawienie przykładowej ścieżki analizy stateczności stosu konkretnych palet słupkowych przeznaczonych do składowania opon pneumatycznych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w zakresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylenu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 7225 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Około 60% baterii na rynku stanowią baterie litowe. Powinny być one transportowane i magazynowane wedle ściśle określonych zasad. O jakich zasadach należy pamiętać podczas codziennego posługiwania się bateriami, by zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków?. W artykule przedstawiono wypadki i zdarzenia z udziałem baterii, warunki konieczne do zapewnienia przed skierowaniem baterii do przewozu, przewóz baterii oraz użytkowanie i magazynowanie baterii litowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Nawet najprostsze rozwiązania mogą okazać się optymalne dla określonego typu asortymentu. W artykule przedstawiono optymalny sposób składowania towarów w magazynie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Jak uchronić się przed działaniem żrącym niektórych substancji i mieszanin? Charakteryzujemy najczęściej stosowane materiały żrące oraz ich magazynowanie, przewóz i usuwanie. Przybliżono także, jak powinna wyglądać bezpieczna praca z materiałami żrącymi w laboratorium.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Pandemia COVID-19 nałożyła na Państwową Straż Pożarną dodatkowe zadania związane z magazynowaniem i transportem tlenu medycznego. W związku z pojawiającymi się awariami systemów dystrybucji tlenu w szpitalach, które hospitalizowały znaczną część pacjentów poddawanych tlenoterapii, konieczne było stworzenie mobilnego zapasu tlenu rozlokowanego w magazynach utworzonych na bazie wybranych JRG w całym kraju. Przyjrzyjmy się zatem warunkom dotyczącym transportu i magazynowania tego jakże cennego z punktu widzenia zdrowia publicznego materiału realizowanego przez PSP.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Przewóz substancji i mieszanin dotyczy różnych gałęzi gospodarki, niemniej jednak wiele branż zaangażowanych w ten proces rozpatrywanych jest w sposób szczególny i indywidualny. Wynika to z faktu, że coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z szerokiego spektrum substancji i mieszanin. Poszczególne materiały chemiczne są nie tylko stosowane w procesie produkcyjnym, ale również używane w innych zakresach, np. pomocniczo przy prowadzeniu badań analitycznych. Aby materiały znalazły się w przedsiębiorstwie, muszą najpierw zostać odpowiednio przetransportowane, a zanim zostaną zastosowane - są magazynowane na terenie przedsiębiorstwa w specjalnie wydzielonych miejscach lub pomieszczeniach.
No cover
Article
In basket
W artykule przywołane zostały podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które odnoszą się do magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w budynkach produkcyjnych i magazynowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Po przykładach dotyczących opracowywania instrukcji, autor omawia zasady bezpiecznej pracy w laboratorium. Bez postępowania zgodnie z nimi żadne laboratorium nie powinno funkcjonować.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14470-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14470-2 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
Streszczenie: Rozwój oraz popularyzacja ogniw litowo-jonowych sprawiły, że magazyny elektrochemiczne są najpopularniejszym rozwiązaniem. Ich szerokie zastosowanie w pojazdach elektrycznych doprowadziło do spadku cen i obecnie akumulatory litowo-jonowe są głównym nośnikiem energii na świecie, a ich popularność nadal rośnie. Niestety, nie jest to rozwiązanie bez wad, dlatego bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem ich na dużą skalę w magazynach energii powinno być priorytetem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Zapobiegawcza i ochronna ochrona przeciwpożarowa dla stacjonarnych dużych systemów magazynowych litowo-jonowych
Streszczenie: Akumulatory litowo-jonowe stały się nie tylko częścią przedmiotów codziennego użytku (telefony komórkowe, rowery samochodowe, pojazdy silnikowe), ale mają również na celu uzupełnienie przejścia energii w obszarze bezpieczeństwa sieci. Energia elektryczna uzyskana na przykład za pomocą systemów fotowoltaicznych może być tymczasowo magazynowana w tak zwanych „magazynach okręgowych” dla całych obszarów mieszkalnych. Ponadto duże obiekty magazynowe dostawców energii lub operatorów sieci mogą działać jako „sieciowe systemy buforowe”, a tym samym służyć do stabilizacji sieci. Jednak ze względu na wysoką gęstość energii litowo-jonowych nośników danych wzrasta również niebezpieczeństwo związane z takimi systemami. W bieżących dyskusjach często wspomina się, że ryzyko narażenia na akumulatory litowo-jonowe w przypadku uszkodzenia wzrasta dla operatora, właściciela i / lub użytkownika, ale także straży pożarnej. Artykuł dotyczy właściwości i szczególnych cech dużych systemów magazynowania litowo-jonowego. Poniżej oceniono ryzyko i udostępniono zalecenia dotyczące prewencyjnej i zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo chemiczne podczas pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi (chemikaliami) jest istotnym problemem. W opracowaniu przedstawione zostały na przykładzie wodorotlenku sodu (NaOH) zasady stosowania, magazynowania, pierwsza pomoc w wypadku kontaktu z NaOH. Wodorotlenek sodu jest nieorganiczną substancją powszechnie stosowaną nie tylko w przemyśle chemicznym, ale także m.in.: do uzdatniania wody, w przemyśle spożywczym, metalurgii, do korekty pH przy oczyszczaniu ścieków.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-15
Przedstawiono różne formy przechowywania drewna i materiałów drzewnych oraz torfu w magazynach zakładów przemysłowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki badań poligonowych, podczas których zbiorniki ciśnieniowe z tlenem poddawano oddziaływaniu cieplnemu. Wytypowane scenariusze zdarzeń odpowiadały najbardziej prawdopodobnym warunkom akcji ratowniczych. W trakcie eksperymentów dokonywano pomiarów ciśnienia i temperatury gazu w butli. W przypadku braku wybuchu fizycznego na skutek odziaływania cieplnego, dokonywano neutralizacji zagrożenia przez przestrzelenie zbiornika z gazem. Wyniki badań pozwoliły określić zasięg strefy niebezpiecznej, zarówno w kontekście magazynowania gazów technicznych, jak i bezpieczeństwa działań ratowniczo- -gaśniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again