Źródło opisu
Katalog zbiorów
(43)
Forma i typ
Książki
(17)
Artykuły
(16)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(21)
dostępne
(7)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(22)
Autor
Różycki Marek
(4)
Górska Agnieszka
(3)
Kołdys Karolina
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Niewodniczański Jerzy
(2)
Rauk Jarosław
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Tolak Łukasz
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(2)
Baliński Szymon
(1)
Baran Witold
(1)
Boroń Damian
(1)
Budnik-Szymoniuk Maria
(1)
Cichańska Małgorzata
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Doel S
(1)
Faralisz Łukasz
(1)
Fukunaga T
(1)
Gajda Michał
(1)
Granito Anthony R
(1)
Herrenkind Bernd
(1)
Januszke Szymon
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Kendrick Patrick
(1)
Kiełek Filip
(1)
Kizyn Michał
(1)
Kloch Monika
(1)
Kolanowski Jerzy
(1)
Korona Andrzej
(1)
Krause Grażyna
(1)
Kulma Grzegorz
(1)
Kurek Kamil
(1)
Kwiatkowski Daniel
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Paciorek Przemysław
(1)
Pesi Fran
(1)
Peters Jan
(1)
Pietraszek Maciej
(1)
Ragen Ron
(1)
Schwarz Ingo
(1)
Stec Joanna
(1)
Szteke Witold
(1)
Słomka Leszek
(1)
Wnuk Paweł
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Zając Przemysław
(1)
Żyłowski Mateusz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(41)
Austria
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(41)
angielski
(2)
Temat
Materiały promieniotwórcze
(38)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(12)
Zagrożenia radiologiczne
(12)
Transport materiałów niebezpiecznych
(8)
przepisy
(6)
ADR
(5)
Materiały i substancje wybuchowe
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Izotopy promieniotwórcze
(4)
Materiały budowlane
(4)
Prawo
(4)
Promieniowanie jonizujące
(4)
Terroryzm
(4)
Materiały palne
(3)
Ratownictwo chemiczne
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Substancje toksyczne
(3)
Transport drogowy
(3)
odpady promieniotwórcze
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
BHP
(2)
Broń jądrowa
(2)
Broń masowej zagłady
(2)
Gazy
(2)
Skażenie promieniotwórcze
(2)
Szkolenie
(2)
Transport kolejowy
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
cysterny
(2)
działania interwencyjne
(2)
magazyny
(2)
podręcznik
(2)
transport wodny (morski i rzeczny)
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Broń chemiczna
(1)
Budynki
(1)
CBRN
(1)
Ceramika budowlana
(1)
Dekontaminacja
(1)
Detektor promieniowania
(1)
Dowodzenie
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Energetyka
(1)
Farby i lakiery
(1)
Glina
(1)
Granit
(1)
Kierowanie
(1)
Klasyfikacja
(1)
Klej
(1)
Miasta
(1)
Ochrona radiologiczna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pirotechnika
(1)
Porty morskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procedury bezpieczeństwa
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Skażenie mikrobiologiczne
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Strefa zagrożenia
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Tankowce
(1)
Technika
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Ubranie specjalne
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
broń biologiczna
(1)
dokumentacja przewozowa
(1)
izotopy
(1)
kontrola
(1)
laboratorium
(1)
materiały
(1)
materiały chemiczne
(1)
mieszanina niebezpieczna
(1)
monitoring
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
pestycydy
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
promieniowanie
(1)
rejon operacyjny
(1)
skażenie chemiczne
(1)
skażenie środowiska
(1)
substancje piroforyczne
(1)
substancje promieniotwórcze
(1)
ćwiczenia
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Temat: miejsce
Chiny
(1)
Finlandia
(1)
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(13)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Fizyka i astronomia
(4)
Architektura i budownictwo
(3)
Transport i logistyka
(1)
43 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono rodzaje promieniowania voraz ochrona przed promieniowaniem
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówienie nowoczesnych metod technologicznych stosowanych przy określaniu zagrożeń materiałami promieniotwórczymi i zjawisku dekontaminacji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zagrożenia związane z nielegalnym obrotem materiałami radioaktywnymi i jądrowymi / Witold Szteke, Witold Baran // W: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska / red.nauk. Jerzy Gotowała. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. - s. 70-80.
Sygnatura: B-229
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nieścisłości w przepisach ADR dotyczące transportu materiałów promieniotwórczych / Jarosław Rauk // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2011/4 s.22-32.
Wśród przewozów materiałów niebezpiecznych, przewozy materiałów promieniotwórczych klasy 7 ADR należą do trudniejszych w realizacji. Z tego powodu zasady okreslające wymogi w tych przewozach powinny być czytelne i jednoznaczne. W większości zagadnień tak jest. Nie uniknięto jednak niejasnych zapisów czy wręcz błędów. Interpretacja takich niejasności możew powodować wiele nieporozumień i prowadzić do błedów w przygotowaniu przewozu. W artykule objaśniono wszelkie niejasności.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przygotowanie do przewozu materiałów radioaktywnych / Jarosław Rauk // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2011/2, czerwiec s.23-26.
Przygotowanie dokumentacji przewozowej do transportu materiałów radioaktywnych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki związanej z zagrożeniami jądrowymi powodującymi skażenie środowiska i poważne zachorowania oraz śmierć ludzi i zwierząt. Opisuje rodzaje promieniowania i charakter zagrożeń. Przedstawia definicję dawki oraz urządzenia pomiarowe i stosowane jednostki miary oraz przeliczniki jednostek w układzie SI. Omawia zasady bezpieczeństwa podczas działań w strefie zagrożenia.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: Materiał pomocniczy dla uczestników kursów specjalistycznych, kierowców zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz innych uczestników operacji transportowych. Tom I publikacji zawiera wiedzę z zakresu kursu podstawowego oraz instruktażu stanowiskowego ADR.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19448 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19447/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: Książka zawiera niezbędną wiedzę dla kierowców oraz osób zainteresowanych problematyką, przewozem materiałów w cysternach, przewozem materiałów radioaktywnych i wybuchowych. Pozycja dostarcza informacji pozwalających na poprawne i bezpieczne wykonywanie czynności zawodowych związanych z przewozem i operacjami transportowymi dotyczącymi w/w towarów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19450 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19449/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
NBC countermeasures in Tokyo / T. Fukunaga // Crisis Response Journal. - 2006/4 Vol. 2 s.26-27.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Tł tyt.: Zaradcze środki nuklerane, biologiczne i chemiczne w Tokio
Od ataku sarinem na tokijskie metro w 1995 r., Tokijska Straż Pożarna rozwinęła swoje możliwości dotyczące materiałów niebezpiecznych. Działania te obejmują m.in. zaradczych środków nuklearnych, biologicznych i chemicznych (NBC), jednostek interwencyjnych i nowoczesnego sprzętu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Cunteracting the "Radioactive" Employee / Patrick Kendrick // Fire Engineering. - 2008/8 Vol. 161 s.105-112.
Tł. tyt.: Przeciwdziałanie radioaktywności
W artykule omówiono zakres działań technicznych podczas kontaktu z materiałami niebezpiecznymi oraz uprawnienia i zadania osób przeszkolonych do rozbrajania materiału niebezpiecznego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analiza zagrożeń radiacyjnych na przykładzie Inowrocławia / Przemysław Paciorek, Paweł Wnuk, Małgorzata Cichańska, Maria Budnik-Szymoniuk // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s. 183-188.
Sygnatura: B-166
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13363/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Niemieckie miasto Hamburg uniknęło poważnej katastrofy technologicznej w dniu 1 maja, kiedy na statku frachtowcu wybuchł pożar. 200 strażaków pracowało po kilka godzin, aby ugasić pożar na Atlantyku Cartier. Na statku było około 70 samochodów, z których 30 zostało uszkodzonych. Ale teraz okazało się, że statek miał również bardzo niebezpiecznych substancji na pokładzie, jak również, te które stwarzały zagrożenie skażenia radioaktywnego do obszaru .in. około 9 ton uranu, radioaktywne i toksyczne substancje najczęściej używane jako materiał pośredni w produkcji paliwa jądrowego. Statek miał również 180 ton łatwopalnego etanolu i 4 tony materiałów wybuchowych. Pożar wybuchł na statku kilka później po przybyciu do portu w Hamburgu. W akcji brały udział trzy holowniki i dwie łodzie pożarnicze. Przedstawiono przebieg akcji.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11530/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę procedur ratowniczych i działań podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych. Omówiono zasady wyznaczania stref, prowadzone czynności ratownicze oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w strefie zagrożenia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych / Karolina Kołdys // Atest : ochrona pracy. - 2015/5 s.34-36.
Sygnatura CP-60
Krótka prezentacja przepisów międzynarodowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-15606/CD
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zasadnicze źródła zagrożeń skażeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi / Leszek Słomka // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s.67-79.
Sygnatura: B-166
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: Pozycja zawiera najważniejsze przepisy związane z przewozami towarów niebezpiecznych. Podstawą wydawnictwa jest tabela, która podaje m.in. następujące informacje: - czy towar jest towarem dużego ryzyka, - nazwy przewozowe po polsku i angielsku, - oznaczenia, - informacje o szkodliwości dla środowiska morskiego, - kody Ems, - przepisy szczególne, - zwolnienia i wyłączenia zgodne z przepisami ADR 2009 i 2011 oraz inne dane.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19452 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19451/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej