Forma i typ
Artykuły
(25)
Publikacje naukowe
(10)
Książki
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(20)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(20)
Autor
Andersson Berit
(3)
Wojtkowski Ludwik
(3)
Xie Q.Y
(3)
Chow W.K
(2)
Mei P
(2)
Zhang H.P
(2)
Augustin Dennis
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Barbosa V
(1)
Blomqvist Jan
(1)
Bogdanowicz Aleksander P
(1)
Carrier J.-J
(1)
Chabel Stanisław
(1)
Chivas C
(1)
D'Silva A.P
(1)
Dobrzyńska Renata
(1)
Dyrcz Dariusz
(1)
Furst A
(1)
Gann Richard G
(1)
Gałkowski Janusz
(1)
Guillaume E
(1)
Hall J.R. Jr
(1)
Han F
(1)
Han Z.F
(1)
Heping Zhang
(1)
Hilado C.J
(1)
Hirschler Marcelo M
(1)
Hnetkovsky Edward J
(1)
Hughes Michael
(1)
Ingham P.E
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jones J.C
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Konecki Marek
(1)
Kopański Mariusz Krzysztof
(1)
Kowalski Bolesław
(1)
Krasny John F
(1)
Król Bernard
(1)
Kłubań Włodzimierz S
(1)
Lin Zhang
(1)
Lui G.C.H
(1)
Magnusson Sven Erik
(1)
Martini P
(1)
Małecki Aleksander
(1)
McCormack Jim
(1)
Naliński Józef
(1)
Nurbakhsh S
(1)
Ogrzebacz Józef
(1)
Parker William J
(1)
Paul K.T
(1)
Pawłowski Antoni
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pilewicz Andrzej
(1)
Piórczyński Wacław
(1)
Puchowski Kazimierz
(1)
Pukacka Krystyna
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Rutecki Mirosław
(1)
Sainrat A
(1)
Schoeps Florian
(1)
Smyk Rafał
(1)
Sobczak Jakub
(1)
Spearpoint M.J
(1)
Starzyński Eligiusz
(1)
Szepeta Józef
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wierzbicka Teresa. mgr
(1)
Zhang H.P
(1)
Zhang L
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łyszkowski Rafał
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(12)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Kraj wydania
Polska
(45)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(42)
angielski
(4)
niemiecki
(1)
Temat
meble
(47)
Badania pożarnicze
(12)
Palność
(10)
Palność - badanie
(10)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(7)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
materiały wyposażeniowe
(6)
tapicerstwo
(6)
HRR
(4)
spalanie
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dym
(2)
ISO
(2)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Materiały palne
(2)
Meblarstwo
(2)
Pianki poliuretanowe
(2)
Pożary
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
magazyny
(2)
materiały wykończeniowe
(2)
materiały włókiennicze
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
wyroby tytoniowe
(2)
zjawisko flashover
(2)
źródło zapalenia
(2)
ASTM International
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Drewno
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Materiały budowlane
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Symulacja
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapłon
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
działania interwencyjne
(1)
gazy pożarowe
(1)
kina
(1)
kinetyka
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
ochrona przed zagrożeniami
(1)
papierosy
(1)
przepisy
(1)
płyty wiórowe
(1)
suszarnie
(1)
testy pożarnicze
(1)
Łączność
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(11)
Normy
(6)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
47 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-4423 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Temat: meble ; badania
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia przebieg doświadczenia i wyniki badań nad wzrostem i rozwojem pożaru na tapicerce przy użyciu strefowego modelu matematycznego.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-962/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Temat: meble ; Gazy ; Dym
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport omawia zbadane w pełnej skali numerycznej kombinacje właściwości tapicerki, m.in.: zdolność do zapalenia się, intensywność palenia, generacja dymu i wytwarzanie gazów toksycznych. Zbadano też możliwości sklasyfikowania tych właściwości.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-947/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brandversuche mit modernem Mobiliar / Dennis Augustin, Florian Schoeps //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/9 strony 729-733.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Testy ogniowe z nowoczesnymi meblami
Streszczenie: W Centrum Badawczym Technologii Ochrony Przeciwpożarowej (FFB) Instytutu Technologii Spalania Engler Bunte w Instytucie Technologii w Karlsruhe (KIT) przeprowadzono w ramach projektów badawczych badania przebiegu pożaru z różnymi meblami. Podstawowe testy ogniowe z nowoczesnymi meblami były nowe. W artykule przedstawiono wyniki ich badań i przedstawiono różnice w przebiegu pożaru w porównaniu z próbami mebli z lat 60. i 70. XX wieku.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Rys., tab.
Tł .tyt.: Analiza biuletynu 129 opisującego testowe metody badań zapalności w dużej skali pożaru, materacy wykorzystywanych w obiektach użyteczności publicznej
Biuletyn 129 został wydany przez Kalifornijski Urząd Mebli i Termicznej Izolacji. Zawiera on podstawowe metody badań palności i klasyfikacji miękkich mebli. Pomimo, że Biuletyn 129, został wydany przez Urząd Stanowy, został przyjęty jako obowiązujący przepis w całych USA. (NFPA 267, ASTME 1590L). W artykule podano wyniki badań 126 testów przeprowadzonych z różnymi typami materacy wykorzystywanymi w meblarstwie miękkim (tapicerstwie). Meble różniły się włóknami, barierami ppoż. (pas włókien niepalnych itp.). Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym "Roam Fire Test".
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł. tyt.: Zachowanie się w pożarze łóżek i mebli z tapicerką - badania eksperymentalne. Część 1
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia serię dwunastu doświadczeń na tapicerkach i meblach bez tapicerki, przeprowadzonych w różnych pomieszczeniach. Określa narzędzia badań (przepływ ciepła, HRR, analizę pożarniczą).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-963/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 7 poz., rys.
Tł.tyt.: Zapalność tapicerki dekoracyjnej Cz. 3 Dekoracyjne tapicerki wykorzystywane w meblach miękkich. Nowa metoda badań
Opisano nową metodę badań palności tapicerki w meblach miękkich zgodnie z testem BS 5438. Przedstawiono nowe aspekty palności tapicerki.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Targeting upholstered furniture fires / J.R. Jr Hall // NFPA Journal. - 2001/2 Vol. 95 s.57-60.
Bibliogr. 2 poz.
Tł.tyt.; Pożary mebli tapicerowanych
Oszacowano, że w latach 1993-1997 rocznie zginęło 658 osób w pożarach, które rozpoczęły się od palenia się mebli tapicerowanych. Pomimo zmian jakie zaszły w wytwarzaniu takich mebli, ryzyko wystąpienia pożaru wciąż istnieje.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13991/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 597-2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 597-1, PN-EN 597-1 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 1021-1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 1021-2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 1021-2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 1021-1 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Feu d'entrepôt de meubles / J.-J. Carrier // Le sapeur pompier (S.-P.). - 1998/890 s.105-106.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.; Pożar magazynu mebli
Opisano pożar jaki wybuchł 2 stycznia 98r. około godz. 22 w wielkim magazynie mebli. Dokonano analizy zastosowanych sił i środków. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji uratowano 1.200 m2 powierzchni handlowej oraz trzy inne sąsiednie przedsiębiorstwa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Oszacowywanie zmniejszonej zdolności zapłonowej papierosów i ich rola w zmniejszeniu ryzyka zaistnienia pożarów miękkich mebli tapicerskich i materacy
W Wlk. Brytanii podatność do zapalenia miękkich mebli tapicerskich określa się wykorzystując jako źródło zapłonu tlący się papieros i płomyk zapalający. W USA jako źródło zapalenia w badaniach mebli miękkich stosuje się papierosy o zmniejszonej zdolności zapłonowej. Ten typ papierosa został dokładnie zdefiniowany i opisany przez National Institute for Standard and Technology i jest wykorzystywany do opracowywania empirycznej korelacji pomiędzy różnymi testami. Test został skrytykowany przez organizację Cigarette Ignition Propensity Joint Venture (CIPJV), która zbadała wpływ zmian składu papierosa na jego zdolności inicjujące reakcję spalania. Część pierwsza artykułu omawia typ badań zdolności zapłonowej przeprowadzonych z różnymi typami papierosów. Część druga ocenia rolę papierosa o zmniejszonej zdolności zapłonowej na zmniejszenie ryzyka pożaru.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej