Source
Katalog zbiorów
(3)
Form of Work
Książki
(3)
E-booki
(2)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Kupczyk Teresa
(3)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Menedżerowie
(3)
Zarządzanie
(3)
Kobieta
(2)
Mężczyzna
(2)
Badania naukowe
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Praca zawodowa
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo dolnośląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
3 results Filter
Book
E-book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Współfinansowanie: Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Streszczenia w j. angielskim przy rozdziałach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - lepsza przyszłość”, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jego celem była edukacja publiczna, w tym szkolnictwa wyższego, w obszarze wiedzy na temat dyskryminacji kobiet w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, nierówności ich szans oraz ich wielkiego znaczenia dla rozwoju organizacji, gospodarek, regionów i społeczeństw. W ramach tego zadania powstała jako część pierwsza publikacja pt. „Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany”. Niniejsza monografia stanowi część drugą. Jej przygotowaniu przyświecał przede wszystkim cel polegający na dostarczeniu argumentów na rzecz współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w świetle wyników badań empirycznych: przynosi ona wiele korzyści, które jednak nie są jeszcze w naszym społeczeństwie w pełni uświadomione. Liczne stereotypy nadal utrudniają równy dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych, szczególnie tych najwyższego szczebla. Kompetencje kobiet do zarządzania tworzą olbrzymi potencjał, który nie powinien być marnowany. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21153 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliogria przy rozdziałach.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Współfinansowanie: Województwo Dolnośląskie. Zarząd.
Streszczenia w j. angielskim przy rozdziałach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Przygotowaniu niniejszej publikacji przyświecała teza, polegająca na stwierdzeniu, że kobiety posiadają potencjał kompetencyjny do zarządzania na równi z mężczyznami, jednak nie jest on współcześnie w pełni wykorzystany. Mimo że liczne badania wskazują, iż kobiety mają niezbędne kompetencje i ich udział w zarządzaniu przynosi wiele korzyści, to jednak zdecydowanie rzadziej zajmują stanowiska kierownicze, szczególnie najwyższego szczebla. (...) W publikacji dokonano pogłębionej oceny kompetencji posiadanych przez kobiety i mężczyzn do zarządzania, w oparciu o przegląd literatury przedmiotu i przeprowadzone badania empiryczne. Zestawiono poglądy licznych autorów, którzy akcentowali silne strony kompetencyjne obu płci. Oceny dokonano w ujęciu: cechy psychologiczne, wiedza i umiejętności. Ustalono też liczebność kobiet i mężczyzn w Polsce i na Dolnym Śląsku, którzy ukończyli uczelnie wyższe o kierunkach związanych z zarządzaniem. W analizie dotyczącym Polski wzięto pod uwagę okres 2007-2009, natomiast w przypadku Dolnego Śląska przeanalizowano dane z lat 2005-2009. Na tej podstawie wykazano, iż w ostatnich latach znacznie więcej kobiet niż mężczyzn uzyskało niezbędne kwalifikacje do zarządzania na polskich uczelniach. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21154 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy / Teresa Kupczyk. - Warszawa : Difin, 2013. - 347 strony : ilustracje, tabele, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia strony 263-317.
Streszczenie w j. angielskim.
Streszczenie: Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy prezentuje rozważania na temat definiowania kompetencji, a także gospodarki opartej na wiedzy i jej pomiaru. Dokonano tutaj konfrontacji stanu polskiej gospodarki w tym obszarze na tle gospodarek UE i OECD. Wskazano też na pewne niedopasowanie kompetencyjne polskiej kadry kierowniczej do zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy. W rozdziale drugim przedstawiono wynik przeprowadzonych badań literaturowych. Podjęto w nim próbę zestawienia poglądów na temat kluczowych kompetencji kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy w ujęciu: cechy psychologiczne, wiedza i umiejętności, a także ich związku z wynikami przedsiębiorstw. Trzeci rozdział zawiera opis badań empirycznych. Następnie w rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badań, w tym opinie kadry kierowniczej na temat kluczowych kompetencji - ze wskazaniem, które z nich są ich mocną stroną. Silny akcent położono na prezentację różnic w kompetencjach przy uwzględnieniu kryterium szczebla zarządzania oraz płci. Zidentyfikowano też lukę kompetencyjną, utrudniającą kadrze kierowniczej zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Rozdział piąty zawiera zidentyfikowane w badaniach empirycznych związki kompetencji kadry kierowniczej z wynikami przedsiębiorstw. W ostatnim rozdziale autorka zaprezentowała dokonujące się zmiany kompetencji kadry kierowniczej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. [ze wstępu Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21152/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again