Form of Work
Książki
(3)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Majder-Łopatka Małgorzata
(3)
Węsierski Tomasz
(2)
Burbo Artur
(1)
Gwiazdonik Łukasz
(1)
Niemiec Rafał
(1)
Półka Marzena
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Metanol
(6)
Zagrożenie pożarowe
(2)
Etanol
(1)
Magazynowanie
(1)
Pożary
(1)
Rozlewy substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(1)
Wybuchy
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
alkohole
(1)
przemysł chemiczny
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Raport z badań
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Inżynieria i technika
(2)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-127
Streszczenie: Priorytetem w optymalizacji procesów technologicznych jest bezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe, które najczęściej zapewnia się poprzez zwiększanie jakości oraz dobór technologii. Jest to niezbędne m.in. podczas użytkowania surowców, przechowywania czy etapów produkcji. Bezpieczeństwo technologiczne zapewnia się poprzez tworzenie odpowiednich przepisów związanych z powstawaniem atmosfer wybuchowych. Przedstawiono zależność wpływu podwyższonej temperatury (20-120⁰C) na wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu par alkoholi metylowego, etylowego i izoamylowego, stosowanych w przemyśle chemicznym.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-58.
Streszczenie: Ciągły rozwój przemysłu chemicznego wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na materiały niebezpieczne w tym alkohole, co wiąże się z potrzebą magazynowania bardzo dużych ilości tych substancji. Alkohol: metylowy i etylowy to ciecze wysoce łatwopalne. Magazynowanie dużych ilości alkoholi stwarza zagrożenie pożarowe. Konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń mających za zadanie nie dopuścić do powstania pożaru oraz w przypadku jego wystąpienia minimalizacje rozprzestrzenienia płomieni i jego skutków. W pracy analizowano skutki pożarów rozlewisk alkoholi w programie ALOHA. Symulowano pożary powierzchniowe metanolu i etanolu. Sprawdzano jak wpływa zmiana średnicy rozlewiska oraz zmiana warunków atmosferycznych na efekty fizyczne powstałe podczas spalania. Modelowano pożary powierzchniowe w których rozlewiska obu alkoholi miały średnice: 40 m, 70 m oraz 100 m a prędkość wiatru wynosiła: 1 m/s, 4 m/s, 10 m/s. Na podstawie wyników tych symulacji określono strefy niebezpieczne promieniowania cieplnego oraz wysokość płomienia w różnych warunkach. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że wzrost średnicy rozlewiska znacząco wpływa na wzrost zagrożenia związanego z pożarami powierzchniowymi rozlewisk alkoholi poprzez zwiększanie stref krytycznych wartości promieniowania cieplnego. Wzrost prędkości wiatru może rozszerzyć zasięgi stref niebezpiecznych ale również obniżyć wysokość płomienia. Zauważono również, że pożar alkoholu etylowego stwarza większe zagrożenie niż pożar alkoholu metylowego. Szybkość spalania obu alkoholi rośnie wraz ze zwiększeniem średnicy pożarów powierzchniowych. Stwierdzono, że alkohol etylowy ma zdecydowanie wyższą szybkość spalania niż alkohol metylowy. Analizując wyniki stwierdzono, że należy zwrócić szczególną uwagę na sposób magazynowania oraz zabezpieczania zbiorników z alkoholami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16778/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-40.
Streszczenie: Metanol, jak i jego roztwory, coraz bardziej zyskują na znaczeniu w przemyśle, stąd też jego zapotrzebowanie stale rośnie. W związku z rosnącym użyciem tego związku organicznego można spodziewać się coraz większej liczby miejscowych zagrożeń jak i pożarów. Aby zminimalizować powstałe zagrożenia w wyniku niekontrolowanych wycieków, przeprowadzono serię badań mających na celu sprawdzenie czy rozcieńczenie ma znaczący wpływ na wartość temperatury palenia oraz czy w przypadku dodania do wody roztworów strażackich środków pianotwórczych ta wartość zostanie dodatkowo zwiększona, powodując tym samym zwiększenie bezpieczeństwa strażaków na miejscu zdarzenia. Ponadto zbadano wpływ rozcieńczenia wodą i możliwość przykrycia rozlewiska metanolu warstwą piany gaśniczej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17061/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol / Małgorzata Majder-Łopatka ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej // w: Działalność badawcza SGSP 2016SGSPk20000117. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016. - 1 plik programu MS-WORD ; 17 stron : fotografie, ilustracje, wykresy.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strona 17.
Streszczenie: Celem naukowym projektu badawczego S/E-422/11/14 jest rozpoznanie i ilościowy opis zagrożeń związanych z pożarem metanolu w zbiornikach magazynowych oraz wskazanie optymalnych zabezpieczeń technicznych przedmiotowych zbiorników. [za Autorką]
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 63-64.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie jaki wpływ na rozlewisko metanolu ma woda. Badano czy rozcieńczenie metanolu wodą podniesie jego temperaturę palenia, jak duży stopień rozcieńczenia musi nastąpić oraz jaki wpływ będzie miało dodatkowe położenie cienkiej warstwy piany. Celem tych badań było zwiększenie bezpieczeństwa zarówno strażaków jak i środowiska naturalnego. W pracy zawarto opis i charakterystykę badanej substancji. Opisano jakie stwarza zagrożenia, porównano do innych substancji/cieczy oraz przytoczono kilka zdarzeń historycznych. Przedstawiono także metodykę badań, w której zaprezentowano jaką metodą będą przeprowadzone badania oraz jakie środki zostały do tego użyte. Omówiono również stanowisko badawcze i zastosowane środki bezpieczeństwa. Praca zawiera wykresy i wyniki uzyskanych badań oraz wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17499/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again