Forma i typ
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnia
(2)
Autor
Kovalyshyn V.V
(2)
Mizerski Andrzej
(2)
Tymoszuk Grzegorz
(2)
Balanyuk V.M
(1)
Cap V.N
(1)
Chow W.K
(1)
Du Yong
(1)
Dyachenko O.I
(1)
Guzy Zbigniew
(1)
Kyryliv Ya.B
(1)
Li Guoqing
(1)
Lozynskyi R.Ya
(1)
Maladyka I.H
(1)
Ni Xiaomin
(1)
Porowski Rafał
(1)
Roguski Jacek
(1)
Skała Łukasz
(1)
Vinohradov A.H
(1)
Winiarski Janusz
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wu Songlin
(1)
Xu Jiafeng
(1)
Zhang Peili
(1)
Zhou Yi
(1)
Zhurbinskiy D.A
(1)
Zieziula Dorota
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Mieszaniny
(8)
Proszki gaśnicze
(6)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Skuteczność gaśnicza
(3)
Mgła wodna
(2)
mieszanina wybuchowa
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(2)
Aerozole
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Gazy
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Gazy obojętne
(1)
JRG
(1)
Metody badawcze
(1)
Mieszanina gaśnicza
(1)
Paliwa
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Symulacja
(1)
Transport drogowy
(1)
Wybuchy
(1)
algorytmy
(1)
halony
(1)
kanały
(1)
mieszanina gazowa
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
mieszanina niebezpieczna
(1)
tunele
(1)
zjawisko detonacji
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(2)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 2 poz.
Tł.tyt.: Zależność skuteczności gaśniczej proszków na temperaturę mieszaniny gaz-powietrze
Pokazano zależność skuteczności gaśniczej proszków na temperaturę mieszaniny gaz - powietrze
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W artykule opisane zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono wyniki badań właściwości proszków gaśniczych pochodzących z różnych źródeł. Badano zmiany zachodzące w proszkach oraz ich mieszaninach przy różnej wilgotności początkowej, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości proszków umieszczanych w gaśnicach oraz błędy w opisach gaśnic.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Flegmatizacija gazoaerozolnoj smes'ju gorjuczich sistiem / V.M. Balanyuk // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/4 s.53-58.
Sygnatura: CP-80
Tł. tyt.: Flegmatyzacja aerozolami mieszanin palnych.
Scharakteryzowano proces gaszenia aerozolem gaśniczym miesznin palnych na przykładzie mieszaniny heksanu i powietrza. Opisano wzajemne oddziaływanie aerozoli i mieszanin palnych
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10388/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.: Rozwój i perspektywy zastosowania mieszanin hybrydowych: "gaz-proszek" w tłumieniu pożarów
W tłumieniu pożarów aktualnie stosujue się dwa typy środków tłumiących: gazy i proszki. Pierwszy typ są to najczęściej skłądy typu: chlorowęglowodór żelowany suchymi chemikaliami typu proszek NH4H2PO4 (MAP) żelowany halonem 121 i 301 oraz proszek Na2CO3 (BC) żelowany pieciofluoropropanem (HFC - 125) i sześciofluoropropanem (HFC - 236fa). Drugi typ to mieszanina węglowodorów w połączeniu z BC i siedmiofluoropropanem (FE-227ea), polifosforan amonu (APP) z HFC - 236fa i MAP z balonem 2402. Mieszaniny powyższe mają lepszą skuteczność gaśniczą (krótszy czas spalania) ale są droższe.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tuszenie gorjuczich smesej penami razlicznoj struktury / V.N. Cap // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.308-310 SGSPk0020493.01.
Tł.tyt.; Gaszenie mieszanin palnych pianami o różnej strukturze
Metody gaszenia mieszanin palnych pianami o óżnej strukturze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 2 poz., sch.
Tł.tyt.: Taktyczno-techniczne działania ratownicze pododdziałów JRG podczas gaszenia zagrożonych obiektów z pewnej odległości przy użyciu mieszaniny parowo-gazowej
Przedstawiono technologiczny schemat zastosowania środka gaśniczego AGVG-1001 i algorytm parametrów obliczeniowych dotyczący dostarczania mieszaniny parowo-gazowej z pewnej odległości do gaszenia zagrożonego obiektu.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2863 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Wstęp do matematycznego modelowania rozwoju i gaszenia pożarów w tunelach różnymi metodami.
Celem pracy było opracowanie uniwersalnego modelu matematycznego, który pozwala wygenerować na komputerze graficzną prognoze skutecznego zastosowania jednej z pięciu możliwych metod gaśniczych: recyrkulacji gazów pożarowych, użycia proszku, mgły wodnej, mieszaniny parowo - gazowej lub piany na bazie produktów spalania. Stworzenie modelu było możliwe dzięki prawidłościom odkrytym w procesach rozwoju i gaszenia pożarów w obiektach o dużej długości. Prawidłowości wykazano w drodze analizy teoretycznych i eksperymentalnych badań oraz uogólnionego podejścia do stosowania środków gaszenia pożarów w podłuznych kanałach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 34 poz., tab.
Tł.tyt.: Gaszenie mieszaniny benzyna-powietrze przy pomocy nie zmieszanego azotu w zamkniętym tunelu
Zbadano wpływ środka gaśniczego - nie zmieszanego azotu na wybuch mieszaniny benzyna - powietrze w zamkniętym tunelu.
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
Streszczenie: Celem podjętej pracy badawczej było przeprowadzenie badań dążących do wskazanie optymalnego składu gazu gaśniczego, który pozwoli uzyskać możliwie najdłuższy czas retencji. Szczelność pomieszczeń zabezpieczanych gazowymi urządzeniami gaśniczymi niejednokrotnie jest niewystarczająca do uzyskania wymaganego czasu retencji. Ponadto szczelność nie jest parametrem stałym i w czasie użytkowania pomieszczenia ulega zmniejszeniu. Napływ powietrza z zewnątrz, powoduje obniżanie stężania gazu gaśniczego, co może doprowadzić do nieskuteczności procesu gaszenia i nawrotu pożaru. Doświadczenia praktyczne wskazują, że uszczelnienie pomieszczeń, szczególnie na etapie użytkowania, jest niezwykle trudne, często wymagające dodatkowych prac budowlanych. Zmniejszenie szybkości infiltracji poprzez zmianę składu gazu gaśniczego, bez ingerencji w szczelność przegród, znacząco wpłynęłoby na skuteczność gaszenia, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa ludzi oraz ograniczenie strat materialnych. Problem poprawienia skuteczności zabezpieczenia pomieszczeń obojętnymi gazami gaśniczymi postanowiono rozwiązać poprzez wydłużenie czasu retencji metodą zmiany składu mieszaniny gaśniczej i przeprowadzenie badań weryfikujących. [za Autorem]
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej