Form of Work
Artykuły
(128)
Publikacje naukowe
(21)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(26)
Author
Wolański Piotr
(10)
Porowski Rafał
(8)
Mizerski Andrzej
(6)
Buksowicz Wojciech
(4)
Pofit-Szczepańska Melania
(4)
Habich Bohdan
(3)
Klemens Rudolf
(3)
Kukfisz Bożena
(3)
Szmitkowski Józef
(3)
Woliński Marek
(3)
Di Benedetto Almerinda
(2)
Gałązka Elżbieta
(2)
Guzy Zbigniew
(2)
Górecki Januariusz
(2)
Jarosiński Przemysław
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Klapsa Wojciech
(2)
Kovalyshyn V.V
(2)
Krajnov A.Ju
(2)
Kruczek Halina
(2)
Lapšin O.V
(2)
Lesiak Piotr
(2)
Ma Tingguang
(2)
Majder-Łopatka Małgorzata
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Ostrowski Tomasz
(2)
Ovňarenko V.E
(2)
Pang L
(2)
Poznjak V.I
(2)
Półka Marzena (1969- )
(2)
Roguski Jacek
(2)
Smoljakov V.K
(2)
Teodorczyk Andrzej
(2)
Tymoszuk Grzegorz
(2)
Wnęk Waldemar
(2)
Wrotek Jerzy
(2)
Zhang Q
(2)
Abuswer Metfah
(1)
Afanas'ev V.V
(1)
Akiyoshi Miyako
(1)
Amyotte Paul
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Asokan Vijayshankar
(1)
Azatjan V.V
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Bajmler V.A
(1)
Balaniuk V.M
(1)
Balanyuk V.M
(1)
Balasubramonian S
(1)
Bao Jianchun
(1)
Bastek Wojciech
(1)
Begiev I.R
(1)
Bereřko P.G
(1)
Bi Ming-shu
(1)
Bidabadi Mehdi
(1)
Bideau David
(1)
Bilski Tomasz
(1)
Boczek Bożena
(1)
Boczkov M. V
(1)
Boiko V.M
(1)
Bojangin E.N
(1)
Bolod'jan I.A
(1)
Bolshova T.A
(1)
Boneberger Jerzy
(1)
Brajta Michał
(1)
Broumand Mohsen
(1)
Bąk Damian
(1)
Bąk Tomasz
(1)
Cammarota F
(1)
Cammarota Francesco
(1)
Cap V.N
(1)
Charpentier Jean-Claude
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Cheng Jianwei
(1)
Chi Jen-Hao
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Chotomska Agnieszka
(1)
Chow W.K
(1)
Chviseviň S. N
(1)
Cloney Chris T
(1)
Cui Yihu
(1)
Di Sarli V
(1)
Di Sarli Valeria
(1)
Dobek Tomasz.1
(1)
Drehe Madalina
(1)
Du Yong
(1)
Dudziński Sebastian
(1)
Dufaud Olivier
(1)
Dyachenko O.I
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Egorov A.G
(1)
Ekert Karol
(1)
Fejkema D.A
(1)
Felbur Jan
(1)
Fleyshenher M
(1)
Florko A.B
(1)
Frankowska Natalia
(1)
Förster H
(1)
Garcia-Agreda A
(1)
Glinka Wiesław
(1)
Year
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(71)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(22)
1970 - 1979
(9)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(157)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(154)
English
(4)
Russian
(1)
Subject
Mieszaniny
(78)
mieszanina wybuchowa
(38)
Wybuchy
(34)
Pyły
(25)
Badania pożarnicze
(22)
spalanie
(19)
Zagrożenie wybuchowe
(18)
Gazy
(16)
Palność - badanie
(15)
mieszanina niebezpieczna
(15)
Zapłon
(14)
mieszanina hybrydowa
(11)
Płomień
(10)
badania
(10)
Metody badawcze
(9)
mieszanina pyłowo-powietrzna
(9)
Substancje chemiczne
(8)
Symulacja
(8)
Palność
(7)
Badanie wybuchowości
(6)
Proszki gaśnicze
(6)
mieszanina palna
(6)
zjawisko deflagracji
(6)
mieszanina pyłowo-gazowa
(5)
turbulencja
(5)
zjawisko detonacji
(5)
Ciecze palne
(4)
Gazy palne
(4)
Paliwa
(4)
Ropa naftowa
(4)
Tworzywa sztuczne
(4)
Zapobieganie wybuchom
(4)
halony
(4)
metale
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Chemia
(3)
Chemia fizyczna
(3)
LPG
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Rozpuszczalniki
(3)
Skuteczność gaśnicza
(3)
Wentylacja
(3)
Związki powierzchniowo czynne
(3)
mieszanina gazowa
(3)
obliczenia
(3)
technika gaszenia pożarów
(3)
źródło zapłonu
(3)
żywice
(3)
Analiza ryzyka
(2)
BHP
(2)
Farby i lakiery
(2)
Gaz ziemny
(2)
Indeks tlenowy
(2)
Mgła wodna
(2)
Normalizacja
(2)
Obliczeniowa mechanika płynów
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Paliwa płynne
(2)
Pożary
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Strefa zagrożenia wybuchem
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Substancje toksyczne
(2)
Temperatura zapłonu
(2)
Termodynamika
(2)
Transport drogowy
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
Zbiorniki
(2)
azot
(2)
fizykochemia wybuchów
(2)
iskry mechaniczne
(2)
kinetyka
(2)
kopalnie
(2)
magazyny
(2)
parametry obliczeniowe
(2)
parametry zapalności i wybuchowości
(2)
rozlewy olejowe
(2)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(2)
ADR
(1)
ASTM
(1)
Aerozole
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chromatografia
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Gazy obojętne
(1)
Gazy toksyczne
(1)
HRR
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
JRG
(1)
Kompozyty
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(19)
Normy
(2)
Raport z badań
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Chemia
(1)
Transport i logistyka
(1)
167 results Filter
Authority data
Mieszaniny (hasło przedmiotowe)
zob. też Chromatografia (hasło przedmiotowe) ; Destylacja (hasło przedmiotowe) ; Chemia fizyczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe mieszanina hybrydowa (hasło przedmiotowe) ; mieszanina niebezpieczna (hasło przedmiotowe) ; mieszanina piorunująca (hasło przedmiotowe) ; mieszanina pirotechniczna (hasło przedmiotowe) ; mieszanina stechiometryczna (hasło przedmiotowe) ; mieszanina wybuchowa (hasło przedmiotowe) ; mieszanina pyłowo-gazowa (hasło przedmiotowe) ; mieszanina pyłowo-powietrzna (hasło przedmiotowe) ; mieszanina palna (hasło przedmiotowe)
zob. też Azeotropia (hasło przedmiotowe) ; Ekstrakcja (chemia) (hasło przedmiotowe) ; Mieszanie (hasło przedmiotowe) ; Wirówka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Roztwory (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Mieszanina
No cover
Article
In basket
Omówiono podstawy teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa podczas prac badawczych z mieszaninami gazowymi palnymi, przedstawiono konstrukcję stanowiska oraz procedurę przygotowania mieszaniny palnej.
No cover
Article
In basket
When solids meet solids: A glimpse into dust mixture explosions / Olivier Dufaud, Laurent Perrin, David Bideau, Andre Laurent // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/5 Vol. 25 s.853-861.
Bibliogr. 43 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza wybuchów palnych mieszanin pyłów
W analizie opisano wpływ różnych czynników na wybuchowość pyłów jednorodnych i mieszanek hybrydowych. Opisane czynniki charakteryzują strukturę fizyko-chemiczną pyłów, ich własności palne (minimalną energię zapłonu MEZ, temperaturę zapalenia warstwy pyłów oraz włąsności wybuchowe DGW, energię wybuchu i powstałe ciśnienia wybuchu).
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Zgodnie z definicją określoną w standardzie PN-EN 1127-14, inertyzacja oznacza dodawanie substan-cji obojętnych i tym samym zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych poprzez dodanie gazo-wych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów, lub też proszkowych substancji obojętnych. Rozróżnia się inertyzację częściową i całkowitą. Inertyzacja częściowa polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon i w konsekwencji spalanie, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do zapłonu. Inertyzacja całkowitą, a polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon, a po zmiesza-niu jej z dowolną ilością powietrza, na przykład przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do spalania. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący inertyzacji.
Authority data
mieszanina hybrydowa (hasło przedmiotowe)
zob. też substancje palne (hasło przedmiotowe)
Authority data
mieszanina palna (hasło przedmiotowe)
zob. też badania palności (hasło przedmiotowe) ; badania wybuchowości (hasło przedmiotowe) ; gazy palne (hasło przedmiotowe) ; kalorymetr stożkowy (hasło przedmiotowe) ; spalanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
mieszanina piorunująca (hasło przedmiotowe)
zob. też gazy (hasło przedmiotowe)
Authority data
mieszanina pirotechniczna (hasło przedmiotowe)
zob. też pirotechnika (hasło przedmiotowe)
Authority data
mieszanina stechiometryczna (hasło przedmiotowe)
zob. też wybuchy (hasło przedmiotowe) ; paliwa (hasło przedmiotowe)
Authority data
mieszanina wybuchowa (hasło przedmiotowe)
zob. też wybuchy (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule opisane zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Doskonalenie metod oceny wysoko wybuchowej cechy mieszaniny gazu palnego
Przedstawiono teoretyczne metody definiujące cechy palności mieszanin.
Authority data
mieszanina pyłowo-gazowa (hasło przedmiotowe)
zob. też pyły przemysłowe (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Bibl. 26 poz., tab.
Tł. tyt.: Przewidywanie temperatury zapłonu dwuskładnikowej mieszaniny rozpuszczalników fosforowych i n-dekanu przy wykorzystaniu modelu grupy UNIFAC
Temperatury zapłonu fosforanu tri-n-butylu (TBP) i fosforanu tri-izo-amylowego badano metodą normatywną zgodną z ASTM D 6450. Natomiast przewidywane temperatury zapłonu mieszaniny liczono wykorzystując opracowaną przez grupe UNIFAC.Analiza porównawcza obu wartości temperatur zapłonu:, wyznaczonymi eksperymentalnie i metodami analitycznymi wykazała pozytywne odchylenia od mierzonych temperatur zapłonu dla obu mieszanin dwuskładnikowych.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again