Forma i typ
Artykuły
(128)
Publikacje naukowe
(21)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(27)
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(27)
Autor
Wolański Piotr
(10)
Porowski Rafał
(8)
Mizerski Andrzej
(6)
Buksowicz Wojciech
(4)
Kukfisz Bożena
(4)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(4)
Habich Bohdan
(3)
Klemens Rudolf
(3)
Szmitkowski Józef
(3)
Woliński Marek
(3)
Di Benedetto Almerinda
(2)
Gałązka Elżbieta
(2)
Guzy Zbigniew
(2)
Górecki Januariusz
(2)
Jarosiński Przemysław
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Klapsa Wojciech
(2)
Kovalyshyn V.V
(2)
Krajnov A.Ju
(2)
Kruczek Halina
(2)
Lapšin O.V
(2)
Lesiak Piotr
(2)
Ma Tingguang
(2)
Majder-Łopatka Małgorzata
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Ostrowski Tomasz
(2)
Ovňarenko V.E
(2)
Pang L
(2)
Poznjak V.I
(2)
Półka Marzena (1969- )
(2)
Roguski Jacek
(2)
Smoljakov V.K
(2)
Teodorczyk Andrzej
(2)
Tymoszuk Grzegorz
(2)
Wnęk Waldemar
(2)
Wrotek Jerzy
(2)
Zhang Q
(2)
Abuswer Metfah
(1)
Afanas'ev V.V
(1)
Akiyoshi Miyako
(1)
Amyotte Paul
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Asokan Vijayshankar
(1)
Azatjan V.V
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Bajmler V.A
(1)
Balaniuk V.M
(1)
Balanyuk V.M
(1)
Balasubramonian S
(1)
Bao Jianchun
(1)
Bastek Wojciech
(1)
Begiev I.R
(1)
Bereřko P.G
(1)
Bi Ming-shu
(1)
Bidabadi Mehdi
(1)
Bideau David
(1)
Bilski Tomasz
(1)
Boczek Bożena
(1)
Boczkov M. V
(1)
Boiko V.M
(1)
Bojangin E.N
(1)
Bolod'jan I.A
(1)
Bolshova T.A
(1)
Boneberger Jerzy
(1)
Brajta Michał
(1)
Broumand Mohsen
(1)
Bąk Damian
(1)
Bąk Tomasz
(1)
Cammarota F
(1)
Cammarota Francesco
(1)
Cap V.N
(1)
Charpentier Jean-Claude
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Cheng Jianwei
(1)
Chi Jen-Hao
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Chotomska Agnieszka
(1)
Chow W.K
(1)
Chviseviň S. N
(1)
Cloney Chris T
(1)
Cui Yihu
(1)
Di Sarli V
(1)
Di Sarli Valeria
(1)
Dobek Tomasz
(1)
Drehe Madalina
(1)
Du Yong
(1)
Dudziński Sebastian
(1)
Dufaud Olivier
(1)
Dul Dawid Marek
(1)
Dyachenko O.I
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Egorov A.G
(1)
Ekert Karol
(1)
Fejkema D.A
(1)
Felbur Jan
(1)
Fleyshenher M
(1)
Florko A.B
(1)
Frankowska Natalia
(1)
Förster H
(1)
Garcia-Agreda A
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(71)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(22)
1970 - 1979
(9)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(157)
Stany Zjednoczone
(2)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(154)
angielski
(5)
rosyjski
(1)
Temat
Mieszaniny
(78)
mieszanina wybuchowa
(38)
Wybuchy
(34)
Pyły
(25)
Badania pożarnicze
(22)
Zagrożenie wybuchowe
(19)
spalanie
(19)
Gazy
(16)
Palność - badanie
(15)
mieszanina niebezpieczna
(15)
Zapłon
(14)
mieszanina hybrydowa
(12)
Płomień
(10)
badania
(10)
Metody badawcze
(9)
mieszanina pyłowo-powietrzna
(9)
Substancje chemiczne
(8)
Symulacja
(8)
Palność
(7)
Badanie wybuchowości
(6)
Proszki gaśnicze
(6)
mieszanina palna
(6)
zjawisko deflagracji
(6)
mieszanina pyłowo-gazowa
(5)
turbulencja
(5)
zjawisko detonacji
(5)
Ciecze palne
(4)
Gazy palne
(4)
Paliwa
(4)
Ropa naftowa
(4)
Tworzywa sztuczne
(4)
Zapobieganie wybuchom
(4)
halony
(4)
metale
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Chemia
(3)
Chemia fizyczna
(3)
LPG
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Rozpuszczalniki
(3)
Skuteczność gaśnicza
(3)
Wentylacja
(3)
Związki powierzchniowo czynne
(3)
mieszanina gazowa
(3)
obliczenia
(3)
technika gaszenia pożarów
(3)
źródło zapłonu
(3)
żywice
(3)
Analiza ryzyka
(2)
BHP
(2)
Farby i lakiery
(2)
Gaz ziemny
(2)
Indeks tlenowy
(2)
Mgła wodna
(2)
Normalizacja
(2)
Obliczeniowa mechanika płynów
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Paliwa płynne
(2)
Pożary
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Strefa zagrożenia wybuchem
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Substancje toksyczne
(2)
Temperatura zapłonu
(2)
Termodynamika
(2)
Transport drogowy
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
Zbiorniki
(2)
azot
(2)
fizykochemia wybuchów
(2)
iskry mechaniczne
(2)
kinetyka
(2)
kopalnie
(2)
magazyny
(2)
parametry obliczeniowe
(2)
parametry zapalności i wybuchowości
(2)
rozlewy olejowe
(2)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(2)
ADR
(1)
ASTM International
(1)
Aerozole
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chromatografia
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Gazy obojętne
(1)
Gazy toksyczne
(1)
HRR
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
JRG
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kompozyty
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(20)
Normy
(2)
Raport z badań
(2)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(2)
Chemia
(1)
Transport i logistyka
(1)
160 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono podstawy teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa podczas prac badawczych z mieszaninami gazowymi palnymi, przedstawiono konstrukcję stanowiska oraz procedurę przygotowania mieszaniny palnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
When solids meet solids: A glimpse into dust mixture explosions / Olivier Dufaud, Laurent Perrin, David Bideau, Andre Laurent // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/5 Vol. 25 s.853-861.
Bibliogr. 43 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza wybuchów palnych mieszanin pyłów
W analizie opisano wpływ różnych czynników na wybuchowość pyłów jednorodnych i mieszanek hybrydowych. Opisane czynniki charakteryzują strukturę fizyko-chemiczną pyłów, ich własności palne (minimalną energię zapłonu MEZ, temperaturę zapalenia warstwy pyłów oraz włąsności wybuchowe DGW, energię wybuchu i powstałe ciśnienia wybuchu).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Zgodnie z definicją określoną w standardzie PN-EN 1127-14, inertyzacja oznacza dodawanie substan-cji obojętnych i tym samym zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych poprzez dodanie gazo-wych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów, lub też proszkowych substancji obojętnych. Rozróżnia się inertyzację częściową i całkowitą. Inertyzacja częściowa polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon i w konsekwencji spalanie, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do zapłonu. Inertyzacja całkowitą, a polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon, a po zmiesza-niu jej z dowolną ilością powietrza, na przykład przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do spalania. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący inertyzacji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W artykule opisane zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Doskonalenie metod oceny wysoko wybuchowej cechy mieszaniny gazu palnego
Przedstawiono teoretyczne metody definiujące cechy palności mieszanin.
Brak okładki
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych: przegląd stanu wiedzy / Rafał Porowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/4 s.85-93.
Sygnatura: CP-80
Przedstawiono przegląd stanu wiedzy w zakresie detonacji mieszanin pyłowych. Opisano prace badawcze prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie, ze szczególnym nastawieniem na badania eksperymentalne detonacji mieszanin pyłowych oraz parametrów detonacji. Wyjaśniono podstawy teoretyczne propagacji fali spalania w kanałach rurach oraz zjawisko przejścia do detonacji (DDT).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
A correlation of the lower flammability limit for hybrid mixtures / Jiaojun Jiang, Yi Liu, M. Sam Mannan // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/November, Vol. 32 s.120-126.
Bibl. 28 poz., tab.
Tł. tyt.: Korelacja dolnych granic zapalności dla mieszanin hybrydowych
Mieszaniny hybrydowe, stwarzające duże zagrożenie pożarowo-wybuchowe, często występują w różnych procesach produkcyjnych. Dolna granica zapalności (DGZ) stanowi główne kryterium oceny zagrożenia. O ile dotychczas do stosowania DGZ mieszanin jednofazowych stosowano równanie Le Chateliera, o tyle dla mieszanin wielofazowych, adoptowano do celów oceny krzywą Barknechta. Krzywa ta dawała jednak wyniki niedokładne. Przedstawiona w artykule metoda wyznaczania DGZ mieszanin hybrydowych jest bardziej dokładna i umozliwia okreslenia DGZ mieszanin typu: niacyna/metan, metan/pył kukurydzy, etan/kwas nikotynowy i innych. Podano 5również równanie umozliwiające obliczenie DGZ mieszanin hybrydowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 16 poz.
Tł.tyt.; Wybuchy mieszaniny hybrydowej sadzy i propanu
Wybuchy mieszanin hybrydowych zawierających więcej niż jedną faze palną, nie są dobrze zrozumiane. Większość badań w tym zakresie obejmuje wspólne mieszaniny pyłów i gazów, takich jak węgiel i metanu czy etylenu lub polietylenu. Niniejsza praca koncentruje się na eksplozji tj. cząstek sadzy z prawie czystego węgla o niskiej zawartości substancji lotnych. To sprawia, że ​​proces wybuchu mniej intensywny.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.: Warunki krytyczne zapłonu przy pomocy iskry mieszaniny gazowej utleniacza i palnego gazu z reagującymi cząsteczkami
Z wykorzystaniem dwutemperaturowego, cieplnodyfuzyjnego modelu przeanalizowano problem iskrowego zapalenia mieszaniny gazowej - "paliwo-utleniacz-reagujące cząsteczki". Otrzymano zależności minimalnej energii zapalenia od parametrów charakteryzujących dyspersyjną fazę. Porównano otrzymane wyniki z ekspeymentalnymi dla mieszaniny metanu z powietrzem i zawieszonymi cząsteczkami węgla.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 3 poz., rys.
Tł.tyt.: Wpływ nieaktywnych wypełniaczy na warunki zapłonu porowatej mieszaniny niklu i glinu
Omówiono problematykę związaną z wpływem reaktywnych wypełniaczy na temperaturowo-czasowe charakterystyki zapłonu proszkowego układu nikiel-glin i związanych z tym procesów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rys., tabl.
Tł.tyt.: Badanie zapalności mieszanin par i gazów C2F4, SO3 i C2F4OSO2
Określono granice wybuchowości mieszanin i warunki flegmatyzacji mieszanin helem i związkami propanu. Dla większości mieszanin zmierzono maksymalne ciśnienie wybuchu i maksymalną szybkość wzrostu ciśnienia w czasie tego procesu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n- heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej