Form of Work
Książki
(21)
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(6)
Druki ulotne
(4)
E-booki
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(21)
Author
Warszewska-Makuch Magdalena
(5)
Szykuła-Piec Barbara
(3)
Borkowska Olga
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Chutnik Sylwia
(1)
Coyne Iain
(1)
Cyprysiak-Pawłowska Karolina
(1)
Czerwińska Anna
(1)
Dembińska Genowefa
(1)
Ebner Christian
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kacpreczyk Anna
(1)
Kisiel-Dorohinicki Wacław
(1)
Kokot Aneta
(1)
Kowalewski Karol (ekonomia)
(1)
Krzyszkowska Patrycja
(1)
Kubisa Julia
(1)
Kurek Dorota
(1)
Kądziela Katarzyna
(1)
Kędziora Katarzyna
(1)
Lewicki Leszek
(1)
Makowska Małgorzata
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Matejko Aleksander
(1)
Merecz Dorota
(1)
Merecz-Kot Dorota
(1)
Michcik Aneta
(1)
Moch Katarzyna
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Monks Claire P
(1)
Mrozik Agnieszka
(1)
Murphy Beth L
(1)
Murphy John K
(1)
Oklejak Tomasz
(1)
Ostałowska Lidia
(1)
Ostrowska Martyna
(1)
Piotrowska Joanna (1968- )
(1)
Sadłowska-Wrzesińska Joanna
(1)
Szczuka Kazimiera
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Uzdanowski Grzegorz
(1)
Warchał Mateusz
(1)
Wawrzyniak Marlena
(1)
Wilkołaska-Żuromska Katarzyna
(1)
Wysokińska-Senkus Aneta
(1)
Zaremba Kinga
(1)
Łańduch Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(5)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(33)
Luxembourg
(1)
Language
Polish
(34)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Mobbing
(34)
Psychologia
(9)
BHP
(6)
Prawo pracy
(6)
Stres
(6)
Służby mundurowe
(5)
Unia Europejska (UE)
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(3)
Socjologia
(3)
Administracja publiczna
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Choroby zawodowe
(2)
Dyskryminacja
(2)
Kobieta
(2)
Praca zawodowa
(2)
Prawo
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja rządowa
(1)
Algorytmy
(1)
Anomia pracownicza
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Działania militarne
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Gospodarka publiczna
(1)
Kanada
(1)
Kształcenie
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Motywacja
(1)
Narcyzm
(1)
Nepotyzm
(1)
Organizacja
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Policja
(1)
Prawo karne
(1)
Psychologia pracy
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Straż graniczna
(1)
Stres zawodowy
(1)
Służba pożarnicza kobiet
(1)
Służby specjalne
(1)
Urzędnicy
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowanie organizacyjne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
etyka
(1)
poszkodowani
(1)
przepisy
(1)
służby
(1)
zagrożenia społeczne
(1)
zakłady pracy
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Broszura
(2)
Poradnik
(2)
Biuletyn
(1)
Czasopismo urzędowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Psychologia
(4)
Praca, kariera, pieniądze
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
34 results Filter
Book
CD
In basket
Temat: Mobbing ; Psychologia ; BHP
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Zob. CD-384
Bibliogr.
Streszczenie: Opisano zjawisko mobbingu oraz potrzebę uświadamiania jego przyczyn, przejawów i możliwości przebiegów oraz chęć niesienia pomocy tym, którzy są krzywdzeni. Zawarta w niej wiedza,może być istotnie pomocna zarówno dla tych, którzy osobiście doświadczyli mobbingu jak i tym, którzy w takich sytuacjach niosą pomoc.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19476/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia definicje mobbingu, przyczyny jego pojawiania się, czynniki sprzyjające powstawaniu zjawiska. Przedstawia konsekwencje prawne mobbingu dla zakładu pracy oraz sposoby przeciwdziałania mobbingowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18616/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3637 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Książka jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej, a także socjologii i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20231/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia pojęcie mobbingu w miejscu pracy, sposoby polubownego roztrzygania sporów. Omawia roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu pracy, sposoby dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz aspekty karnoprawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18611/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia pojęcia dyskryminacji i mobbingu. Przedstawia rodzaje mobbingu związane z wykonywaniem pracy, postawy współpracowników, konsekwencje mobbingu - wpływ na samoocenę, choroby. Omawia sposoby przeciwdziałania mobbingowi, możliwości walki o swoje prawa i sposoby kształtowania zdrowych relacji zawodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18777 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę / Helena Szewczyk // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2015/10 s.12-15.
Sygnatura CP-103
Polski ustawodawca nie wskazał w Kodeksie pracy, w jaki sposób pracodawcy powinni realizować obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu (zawarty w art. 943 § 1 k.p.). W związku z tym powinien on zostać doprecyzowany przez pracodawcę w regulacjach wewnątrzzakładowych. Powinny tam zostać określone pewne ogólne, minimalne wymagania w przedmiocie prewencji, które ma wypełnić pracodawca. Aby stworzyć skuteczną politykę prewencyjną należy też opracować przykładowy katalog zachowań składających się na wewnętrzną politykę antymobbingową firmy. Należy również opracować przynajmniej ogólne ramy prawne pozasądowych form ochrony przed mobbingiem i związanych z nimi instrumentów tej ochrony, które powinny być stosowane jeszcze przed wdaniem się w spór sądowy. Realizując kodeksowy obowiązek określony w art. 943 k.p., pracodawca powinien podjąć również działania mające na celu pomoc ofierze i wyeliminowanie mobbingu występującego w środowisku pracy, za pomocą wyciągnięcia konsekwencji wobec pracownika stosującego mobbing. Interwencja powinna odbywać się poprzez przeprowadzanie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przy pomocy związków zawodowych, inspekcji pracy, stowarzyszeń antymobbingowych, moderatorów, mediatorów, ekspertów, służb medycyny pracy, itp. Następnym krokiem powinno być udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, itp. ofierze mobbingu oraz rozważenie zastosowania wobec sprawcy mobbingu sankcji. Należy również powołać do życia nowe instytucje publiczne, których celem będzie szeroko rozumiana prewencja antymobbingowa oraz pomoc i wsparcie dla ofiar tego rodzaju przemocy.
No cover
Article
In basket
Mobbing: Hintergründe und Interventionsmöglichkeiten / Christian Ebner // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2008/10 s.756-762.
Bibliogr. 11 poz.
Tł.tyt.: Mobbing: podstawy i możliwości jego zapobiegania
Wyjaśniono pojęcie mobbingu i jego wpływ na zespół pracowniczy. Omówiono czynniki wskazujace na stosowanie mobbingu względem pracowników oraz metody przeciwdziałania mobbingowi.
No cover
Article
In basket
Mobbing - istota, przyczyny, przeciwdziałanie / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2014/6 s.8-11.
Sygnatura CP-103
W ostatnich latach skala mobbingu nieustannie rośnie. Rzeczywistą wielkość tego zjawiska jest bardzo trudno określić. Osoby doświadczające mobbingu wstydzą lub boją się przyznać, że stały się jego ofiarami. Celem artykułu jest przybliżenie definicji, przyczyn, konsekwencji oraz metod przeciwdziałania i radzenia sobie z mobbingiem. Bez wątpienia obecna sytuacja na rynku pracy: wysokie bezrobocie, trudności w znalezieniu nowego miejsca pracy sprzyjają rozwojowi tego zjawiska. Pracownicy za wszelką cenę chcą utrzymać zatrudnienie.
No cover
Article
In basket
Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2012/5 s.8-11.
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono skutki i potencjalne przyczyny mobbingu w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników organizacyjnych. Zaprezentowano także opracowane do tej pory narzędzia do oceny ryzyka mobbingu w pracy, w tym polski kwestionariusz tzw. ORM, który powstał w CIOP-PIB. Omówiono sposób opracowania tego narzędzia, jego strukturę, właściwości psychometryczne, a także możliwość praktycznego wykorzystania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10760/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przeciw mobbingowi i dyskryminacji / Anna Kacpreczyk, Katarzyna Moch // Przegląd Pożarniczy. - 2014/11 s. 42-44.
Omówiono zapisy "Procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w jednostkach organizacyjnych PSP" zatwierdzonej w 2014 r.
No cover
Article
In basket
Rozmowa na temat mobbingu w PSP, omówienie pojęcia mobbingu i rozróżniania granicy między rozkazem i dyscypliną a mobbingiem, stosowanych procedur oraz możliwości dochodzenia swoich praw.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz.
Tł.tyt.: Prawne i psychologiczne efekty molestowania w miejscu pracy
W artykule omówiono szereg wypadków molestowania kobiet w oddziałach straży pożarnych. Charakter pracy zawodowych strażaków (wielogodzinne przebywanie razem) powoduje, że wśród strażaków w pracy obserwuje się wzrost negatywnych emocji psychologicznych. Autorzy artykułu postulują konieczność stworzenia specjalnych aktów prawnych, które kompleksowo uregulowałyby narastający problem w strażach pożarnych.
Book
In basket
(Psychologia Teoria Badania.)
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia, netografia na stronach 163-183. Indeksy.
Zawiera: Wokół definicji // Metody pomiaru // Społeczne i organizacyjne uwarunkowania mobbingu // Indywidualne uwarunkowania mobbingu // Konsekwencje mobbingu // Badanie: Organizacyjne czynniki pojawiania się mobbingu // Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne osobowościowe // Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne indywidualne związane z obszarem funkcjonowania emocjonalnego // Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne indywidualne związane z obszarem funkcjonowania społecznego.
Publikacja dofinansowana przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ; Badania opisane w książce przeprowadzone zostały w ramach realizacji grantu NCN UMO-2013/09/D/HS6/02717.
Streszczenie: Badacze i praktycy mierzą się z problemem prawidłowego postępowania w sytuacji mobbingu oraz udzielania adekwatnej pomocy jego ofiarom. Poznanie organizacyjnych i indywidualnych uwarunkowań tego zjawiska pozwala na skuteczniejsze prognozowanie przebiegu destrukcyjnego konfliktu oraz bardziej efektywne interwencje. W książce przedstawiono wyniki badań poszerzające wiedzę na indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań mobbingu. Wiedza w niej zawarta może przyczynić się do budowania skuteczniejszej prewencji tego zjawiska. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21487 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21486/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11199/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wraz ze zmianą liczby i rodzaju zagrożeń występujących w środowisku pracy rośnie liczba metod prewencyjnych i interwencyjnych stosowanych w celu ograniczenia lub wyeliminowania ich niekorzystnego oddziaływania na pracowników. Pomimo wielu, głównie metodologicznych trudności, wprowadza się metody zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą również jego psychospołecznego aspektu.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Zjawisko mobbingu w pracy, czym jest, dlaczego powstaje, jak oceniać ryzyko powstawania zjawiska i zapobiegać patologiom.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20132, I-20131 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20130/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2012/12 s.16-19.
Sygnatura CP-103
W artykule poruszono kwestie związane z pojęciem dyskryminacji na rynku pracy oraz z jej przejawami w stosunku do kobiet, w tym kobiet niepełnosprawnych. Omówiono ponadto wyniki badań odnoszących się do zawartego w tekście problemu. Biorąc pod uwagę sytuację kobiet niepełnosprawnych zasadne jest mówienie o tzw. dyskryminacji podwójnej (ze względu na płeć oraz niepełnosprawność). Kobiety te również postrzegane są jako bardziej bierne oraz niezdolne do pełnienia ról związanych z aktywnością zawodową.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Zjawisko mobbingu jest ważnym problemem w krajach wysoko rozwiniętych, w szczególności zachodnioeuropejskich. Regulacje prawne tych państw w różnym zakresie odnoszą się do tego problemu. W takich krajach, jak Szwecja, Francja czy Belgia mobbing uznany jest za naruszanie podstawowych praw pracowniczych i uregulowany w ogólnokrajowych aktach normatywnych. W innych krajach, jak Hiszpania, Włochy, czy Niemcy nadal nie ma regulacji prawnych bezpośrednio dotyczących mobbingu. W artykule przedstawiono sposób, w jaki regulowane są problemy związane z mobbingiem w wybranych krajach Europy Zachodniej. Do kwestii tych należy przeciwdziałanie mobbingowi, orzekanie o zaistnieniu zjawiska mobbingu, karanie mobberów, czy pomoc ofiarom tego zjawiska. W artykule zwrócono również uwagę na ciekawe rozwiązania, stosowane w krajach regulujących prawnie problem mobbingu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again