Form of Work
Artykuły
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Fliszkiewicz Mateusz
(1)
Kicak A.I
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Moc pożaru
(4)
Ciepło spalania
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
HRR
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Metody badawcze
(1)
Palność - badanie
(1)
Programy komputerowe
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Symulator pożarowy
(1)
Uczenie się maszyn
(1)
czas zapalenia
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
źródło pożaru
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Inżynieria i technika
(1)
4 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem pracy jest wyznaczenie zależności między prędkością jednostkowej masy proszku gaśniczego a lokalizacją otworu wylotowego modułu gaszenia proszkowego typu impulsowego w warunkach określonych charakterystyk pneumatycznych i obciążeniowych modułu, parametrów dyspersji proszku i mocy pożaru. Wnioski: Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane przy przeprowadzaniu badań modułów gaszenia proszkowego typu impulsowego mających na celu ocenę parametrów przestrzennych i energetycznych pożarów, które mogą być nimi ugaszone. Rezultaty można wykorzystać również podczas projektowania tego rodzaju instalacji w celu określenia parametrów pneumatycznych i obciążeniowych modułu związanych ze znanymi technicznymi charakterystykami środka gaśniczego, zakładanych wartości mocy źródła pożaru i wysokości umieszczenia modułu gaszenia proszkowego.
No cover
Article
In basket
Tajniki mocy pożaru / Norbert Tuśnio // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/3 strony 24-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Szybkość wydzielania ciepła, parametr HRR (Heat Release Rate), stanowi najważniejszą zmienną charakteryzującą stopień palności produktów i wynikające z tego zagrożenie pożarowe. W artykule opisano co to jest HRR oraz podano sposoby jego pozyskiwania. Omówiono użycie do tego celu kalorymetru stożkowego oraz przykłady obliczeń mocy pożaru i wpływu szacowanej mocy pożaru na taktykę gaszenia.
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, wykaz norma strona 21.
Zawiera: Przygotowanie środowiska do analizy danych // Badania wstępne // Wyniki badań wstępnych // Badania nr 1 w dużej skali // Badania nr 2 w dużej skali // Wyniki badań w dużej skali // Opis wytworzonego oprogramowania.
Streszczenie: W pracy skupiono się na opracowaniu metody szacowania mocy pożaru w oparciu o analizę unikalnego odcisku temperatury jaki formowany jest podczas ogrzewania stropu przez źródło pożaru w danym przedziale czasowym. W zależności od konfiguracji pożaru oraz materiału, z którego wykonany jest sufit można wyodrębnić unikalne cechy odcisku, np. maksymalną temperaturę, średnią temperaturę, odchylenie standardowe, itp. Pozyskanie wymienionych informacji może odbywać się w pomieszczeniach ubogich w aparaturę pomiarową - wymagany jest jedynie obraz z kamery termowizyjnej, który może zostać przetworzony komputerowo w celu ekstrakcji interesujących cech. Posiadając odpowiedni zbiór eksperymentów istnieje możliwość stworzenia modelu określania mocy pożaru - znalezienia relacji pomiędzy mocą pożaru, a cechami odcisku. Przedstawiony problem można zrealizować na dwa sposoby, tj. wykonując wiele kontrolowanych eksperymentów w dużej skali lub wykorzystać symulacje komputerowe modelujące zjawisko pożaru. Pierwsza ze wspomnianych metod jest bardzo czasochłonna i kosztowna, jak również nie pozwalałaby na zbadanie skrajnych przypadków, np. duże moce pożaru mogłyby uszkodzić aparaturę pomiarową oraz samą konstrukcję pomieszczenia. Dlatego też skupiono się na metodzie opartej o symulacje komputerowe, przy czym przyjęto, że dostępne modele numeryczne są wystarczające do odpowiedniego opisu rzeczywistości. Trzeba również zauważyć, że wraz ze wzrostem dokładności modeli numerycznych mechaniki płynów, opracowany model będzie precyzyjniej szacował moc pożaru. Intencją autorów było opracowanie metodyki, która pozwoli na inne ujęcie problemu określania mocy pożaru, tj. dla pomieszczeń ubogich w aparaturę pomiarową. [za Autorem]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again