Form of Work
Książki
(10)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Tępiński Jarosław
(2)
Grabski Franciszek
(1)
Guan Xuefei
(1)
He Jingjing
(1)
Jacyna Marianna
(1)
Jaźwiński Jerzy
(1)
Jha Ratneshwar
(1)
Klój Maciej
(1)
Koski Timo
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Lewak Michał
(1)
Liu Yongming
(1)
Michel Gero
(1)
Mitkov Szymon
(1)
Movchan I.A
(1)
Noble John M
(1)
Piorun Paweł
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Skrzat Andrzej
(1)
Szopa Tadeusz
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Vasil'ev N.I
(1)
Wolny Paweł
(1)
Świtoński Aleksander
(1)
Кошмаров Ю. А
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(13)
United Kingdom
(2)
Russia (Federation)
(1)
Language
Polish
(14)
English
(1)
Russian
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Subject
Modele matematyczne
(13)
Analiza ryzyka
(4)
model Bayesa
(3)
analiza matematyczna
(2)
rachunek prawdopodobieństwa
(2)
statystyka matematyczna
(2)
zjawisko jet fire
(2)
ANSYS
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budowa wewnętrzna substancji
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Logistyka
(1)
Mechanika ciała stałego
(1)
Metody badawcze
(1)
Niezawodność
(1)
Normalizacja
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Projektowanie
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rafinerie
(1)
Ryzyko pożarowe
(1)
Ryzyko przemysłowe
(1)
Statki powietrzne
(1)
Symulacja
(1)
Transport
(1)
Wymiana ciepła
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
obliczenia
(1)
pomieszczenia
(1)
technologia
(1)
technologia informacyjna
(1)
zwalczanie pożarów
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Matematyka
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Wprowadzenie do sieci Bayes`a
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawiono różne modele graficzne oraz probabilistyczne rozumowanie i różne metody obliczeniowe m.in. Monte Carlo, dotyczące statystycznego modelu Bayes'a.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19128 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 50 poz., sch., tab.
Tł.tyt.: Efektywna analityczna metoda Bayesian`a do aktualizacji niezawodności i systemu interwencyjnego na podstawie równania Laplace i odwrotnych w celu rzetelności obliczeń
W artykule przedstawiono metodę Bayesian`a do aktualizacji niezawodoności i systemu interwencyjnego bez udziału symulacji komputerowej. Niniejsza metoda zawieraq dodatkowe informacje takie jak: pomiary danych wg. modelu Bayesian`a w celu redukcji szacowania niepoewności. Metoda przybliżeniowa Laplace'a jest wykorzystywana do oceny posteriori metody Bayesian`a dystrybucji analitycznej.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: O bezpieczeństwie militarnym państwa decyduje przede wszystkim potencjał posiadanych sił zbrojnych. Ich integralnym elementem oraz determinantem skuteczności i efektywności jest obrona powietrzna. Poziom jej zdolności bojowej decyduje o powodzeniu działań realizowanych na gruncie ochrony przestrzeni powietrznej. Konieczne jest ciągle doskonalenie tego systemu i jego rozwój w odniesieniu zarówno do całych sił zbrojnych, jak i pojedynczych baz lotniczych. Wsparciem procesu dowodzenia mogą być metody i narzędzia matematyczne, stanowiące uzupełnienie wiedzy i doświadczenia dowódców. Przykład ich zastosowania przedstawiono w niniejszym artykule, gdzie zaproponowano metodę badania gotowości statków powietrznych z wojskowej bazy lotniczej w oparciu o model Markowa, prezentując jednocześnie możliwość jego wykorzystania w skomplikowanych systemach wojskowych.
No cover
Article
In basket
Listy kontrolne – opracowanie i błędy / Paweł Wolny // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/2 strony 40-43.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Nie ma jednej, zawsze słusznej metody szacowania ryzyka zagrożenia pożarem. Próby stworzenia takiego narzędzia podjęto jednak już w latach 70. XX w. Artykuł ten przedstawia ich przegląd, przybliżając czytelnikowi, co kryje się za złożonymi modelami matematycznymi. Czy wprowadzanie takiego narzędzia ma jakikolwiek praktyczny wymiar, czy stanowi jedynie temat rozważań naukowców szacujących ryzyko na całym świecie?
Book
In basket
Modelowanie i ocena systemów transportowych / Marianna Jacyna. - Wydanie I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. - 234 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Bibliografia strony 225-234.
Zawiera: System transportowy // Metodyka modelowania systemów transportowych // Model systemu transportowego // Optymalizacja systemów transportowych w aspekcie organizacji ruchu w sieci // Wybrane metody optymalizacji i oceny systemów transportowych // Aplikacje metod optymalizacji i oceny systemów transportowych.
Dla studentów II i III stopnia wyższych studiów technicznych.
Streszczenie: W opracowaniu omówiono problematykę modelowania i oceny systemów transportowych. Przedstawiono metodykę formułowania zadań optymalizacyjnych systemów transportowych ze wskazaniem wybranych metod i narzędzi do ich rozwiązywania. Monografia zawiera bogaty zasób aplikacji na rzeczywistych danych, prezentowanych metod optymalizacyjnych (jedno- i wielokryterialnych) i oceny systemów transportowych. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21521/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono modelowanie matematyczne pożaru strumieniowego metodą CFD na przykładzie pożaru propanu wydostającego się z dyszy. Pokazano wpływ masowego przepływu gazu na długość, szerokość i wysokość płomienia. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla przepływów cieczy w zakresie liczby Macha poniżej 0,2. Pozwoliło to na prowadzenie symulacji w zakresie przepływu nieściśliwego. Otrzymane wyniki symulacji porównano z korelacjami opisanymi w literaturze.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16609/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Matematičeskaâ model' i ocenka riska likvidacii požara / N.I. Vasil'ev, I.A. Movchan // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/1 s.47-54.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Model matematyczny i ocena ryzyka zwalczania pożaru.
Streszczenie: Celem artykułu jest opracowanie metody określenia ryzyka procesu zwalczania pożaru w chronionym obiekcie z wykorzystaniem podstawowych założeń teorii niezawodności, a także funkcjonalnych modeli ryzyka dla każdej operacji taktycznej w procesie zwalczania pożaru. Następnie, z wykorzystaniem otrzymanych danych, opracowanie modelu matematycznego ryzyka zwalczania pożaru oraz określenie wpływu składowych ryzyka operacji taktycznych na zabezpieczenie poprzez projekty i programy każdej operacji taktycznej wpływającej na skuteczność zwalczania pożaru. Metody: W artykule wykorzystano kompleksowe podejście do określenia ryzyka przy zwalczaniu pożaru w wymaganym czasie z uwzględnieniem wszystkich operacji taktycznych związanych z tym procesem. Jako podstawę określenia każdej składowej ryzyka wykorzystano normatywny czas na wykonanie danej operacji taktycznej. Do określenia każdej składowej ryzyka wykorzystano zależności rozkładu Weibulla, rozkładu prawa wykładniczego i normalnego. Przy wyborze prawa rozkładu posługiwano się metodą modelowania statystycznego parametrów niezawodności każdej operacji taktycznej. Wyniki: Wyniki badania pozwalają określić słabe punkty w działaniach zespołów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki analizie czynników wpływających na jakość pracy można będzie wyeliminować te negatywne i przez to znacząco zwiększać skuteczność zwalczania pożarów. Przykładowo opracowanie projektu wyboru optymalnych dróg dojazdowych do granic obsługiwanego przez daną jednostkę obszaru pozwala skrócić czas dojazdu na miejsce zdarzenia o 30-35%, a zastosowanie zautomatyzowanych systemów obliczania sił i środków potrzebnych do zwalczania pożarów z uwzględnieniem prognozowanego czasu niezakłóconego spalania znacząco zmniejsza wartość ryzyka nieugaszenia pożaru w odpowiednim/wymaganym czasie. Wnioski: Zaproponowana metoda określenia ryzyka przy zwalczaniu pożaru pozwala, na podstawie danych statystycznych na temat czasu gaszenia pożarów, przeprowadzić analizę pracy zespołów ratowniczo-gaśniczych i zdiagnozować jej słabe punkty. Wyniki analizy ryzyka przy zwalczaniu pożaru pokazują, że głównym słabym punktem w pracy zespołów jest czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Aby zmniejszyć czas lokalizacji, gaszenia i dogaszania pożaru, jak pokazały wyniki obliczeń, należy dysponować optymalną liczbę zespołów ratowniczo-gaśniczych.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono bayesowskie metody szacowania prawdopodobieństwa, pozwalające łączyć informację aprioryczną z informacją uzykaną z bieżących badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18569 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18568/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji stalowych / Maciej Klój // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2020/1 strony 2-6.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono normy i modele obliczeniowe mające zastosowanie w projektowaniu konstrukcji stalowych pod kątem ich odporności ogniowej. Przedstawiono zagadnienia obliczania obciążenia konstrukcji w warunkach pożarowych dla różnych rodzajów konstrukcji i w zależności od jej złożoności i układu przestrzennego.
Book
In basket
Niezawodność i bezpieczeństwo / Tadeusz Szopa. - Wydanie II uaktualnione i uzupełnione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. - 266 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 263-266.
Zawiera: Dane statystyczne o stratach powodowanych przez procesy i zdarzenia niepożądane // Wybrane problemy bezpieczeństwa i niezawodności // Podstawowe pojęcia i miary w obszarze problematyki bezpieczeństwa // Ogólna koncepcja modelu ryzyka // Podstawy modelowania niezawodności // Modelowanie strat i zagrożeń // Metody drzew w analizach ryzyka // Ilościowe szacowanie i analiza ryzyka // Jakościowa analiza ryzyka // Ryzyko związane z działaniem czynników szkodliwych // Metody badań wypadków.
Dla studentów uczelni technicznych.
Streszczenie: W skrypcie zaprezentowano ogólną koncepcję modelu ryzyka, zasady oraz procedury modelowania i analizowania ryzyka - głównie metodami probabilistycznymi. Przedstawiono podstawy jakościowych metod analizy ryzyka oraz możliwości metod statystycznych oszacowań ryzyka w różnych obszarach życia człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1133/10, W-1133/9, W-1133/8, W-1133/7, W-1133/6, W-1133/5, W-1133/4, W-1133/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21044/Czyt., W-1133/2 Czyt., W-1133/1 Zarz-Bezp (3 egz.)
Book
In basket
Tł. tytułu Prognozowanie niebezpiecznych czynników pożaru w pomieszczeniu. Przewodnik do nauki
Bibliografia na stronie 95.
Streszczenie: Рассмотрено физическое содержание опасных факторов пожара, даны их предельно допустимые значения, изложены основы современных методов прогнозирования их динамики в помещениях с использованием различных уровней математического описания пожара. Изложена сущность зонного и полевого методов математического моделирования пожара.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22634 (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia przemysłowe
Bibliografie przy pracach.
Zawiera: Modelowanie matematyczne dyspersji zanieczyszczeń w amosferze - badania literaturowe i symulacje numeryczne // Modele i programy obliczeniowe na potrzeby systemu wyznaczania ryzyka obszarowego // Koncepcja informatyczna budowy systemu do wyznaczania ryzyka obszarowego pochodzącego od instalacji przemysłowych // Program do oceny ryzyka występienia awarii w obiektach przemysłowych - założenia projektu systemu a praktyczne zastosowanie.
Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO7/09/03/2015pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie zarówno metod, koncepcji ich zastosowania, jak i narzędzi możliwych do wykorzystania na potrzeby wspoma-gania procesu oceny ryzyka w zakładach przemysłowych. W czterech rozdziałach autorskich przedstawiono problematykę związaną z modelowaniem matema-tycznym dyspersji zanieczyszczeń przy pomocy obliczeniowej mechaniki płynów CFD, modelami oraz programami obliczeniowymi do wyznaczania ryzyka ob-szarowego, koncepcją systemu informatycznego wspomagającego wykonywanie zaawansowanych analiz ryzyka pochodzącego od instalacji przemysłowych oraz de-dykowanym narzędziem do prowadzenia całościowej oceny ryzyka wystąpienia awa-rii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21925, I-21924 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21923/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Użytkowe betony konstrukcyjne : modele kształtowania struktury i właściwości / Aleksander Świtoński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 165, [2] strony : ilustracje, fotografia, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia, wykaz norm na stronach 163-165.
Zawiera: Podstawowe paremetry modelu struktury betonu konstrukcyjnego // Analityczno-doświadczalna metoda doboru uziarnienia kruszywa do betonów konstrukcyjnych // Kształtowanie struktury szczelnych betonów konstrukcyjnych // Model kształtowania wytrzymałości betonów konstrukcyjnych // Kształtowanie struktury betonu w projektowaniu składu mieszanki // Kształtowanie struktury betonu w aspekcie odporności na czynniki zewnętrzne // Kształtowanie struktury betonu w procesie wibroprasowania mieszanki betonowej.
Dla inżynierów zajmujących się konstrukcjami betonowymi oraz technologów betonu, studentów budownictwa, zwłaszcza słuchaczy studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych uczelni, jak również instytutów badawczych.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: W książce zawarto obszerny materiał wskazujący na możliwość takiego zaprojektowania mieszanki betonowej jako materiału wyjściowego do wykonania betonów, których właściwości można kształtować już na etapie uzyskania informacji o ich przeznaczeniu i warunkach w jakich mogą być eksploatowane. Autor skonstruował matematyczny model kształtowania struktury betonu w powiązaniu z jego późniejszymi właściwościami eksploatacyjnymi, bazując na doświadczalnych cechach komponentów oraz wielkości ich udziału w mieszance betonowej. Jest to kompleksowe ujęcie problemu, znacznie bardziej rygorystyczne w stosunku do innych teorii i publikacji o tożsamej i pokrewnej tematyce. Na podstawie zbudowanego modelu udowodniono, iż wzrost wytrzymałości betonu możliwy jest do uzyskania w wyniku zastosowania wyższej aktywności cementu w mieszance betonowej, przy niezmienionej aktywności spoiwa. Z podanego modelu wynika, iż betony o jednakowej wytrzymałości, lecz niższym stosunku wodno-cementowym są zdecydowanie szczelniejsze, dlatego wykazują mniejszy skurcz i są bardziej odporne na wpływ agresywnych czynników atmosferycznych. Zbudowany model opisu wytrzymałości betonu uzasadnia potrzebę zastosowania metody projektowania składu mieszanki, w której w większym stopniu uwzględnione zostaną doświadczalnie wyznaczone cechy jakościowe składników. Pozwala to na stworzenie realnych możliwości racjonalnego wykorzystania materiałów w projektowaniu betonów o z góry określonych cechach wytrzymałościowych i trwałości. Monografia przeznaczona jest dla inżynierów z zakresu konstrukcji betonowych, technologów betonu, studentów I i II stopnia studiów dziennych i zaocznych, a zwłaszcza słuchaczy III stopnia studiów doktoranckich kierunku budownictwo oraz pracowników naukowych uczelni jak również instytutów badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21387 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21386/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Miejsce wydania na podstawie ISBN.
Bibliografia, netografia po każdym rozdziale.
Indeks.
Zawiera: Catastrophe models, general concepts and methods -- Model creation, specific perils and data -- Model insurance use-cases -- Model risk, resilience and new concepts.
Streszczenie: "Risk modeling for hazards and disasters" covers all major aspects of catastrophe risk modeling, from hazards through to financial analysis. It explores relevant new science in risk modeling, indirect losses, assessment of impact and consequences to insurance losses, and current changes in risk modeling practice, along with case studies. It also provides further insight into the shortcomings of current models and examines model risk and ideas to diversify risk assessment.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2503/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronie [110].
Zawiera: Płaska kratownica // Płaska rama z przegubem // Płaska tarcza z otworami równomiernie rozciągana // Płaska wyżłobiona płyta obciążona ciśnieniem // Importowanie geometrii utworzonej w zewnętrznych programach CAD // Tarcza wirująca o stałej grubości // Ściskanie walca przez dwie płytki // Połączenie śrubowe pokrywy z kołnierzem // Modelowanie zderzenia dwóch rur // Analiza dynamiczna płyty ze wzmocnieniami obciążonej wybuchem // Drgania własne wygiętej rury // Stacjonarny przepływ ciepła w pręcie // Niestacjonarny przepływ ciepła w płycie grzewczej żelazka.
Skrypt dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz oraz studentów kierunków mechanicznych innych uczelni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21673, I-21672 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21671/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again