Form of Work
Artykuły
(13)
Author
Averill Jason
(1)
Baumann Heinz
(1)
Bentz Dale P
(1)
Bridge Eric A
(1)
Bukowski Richard W
(1)
DeCrane Sean
(1)
Erbay Omer O
(1)
Gershon R.R.M
(1)
Gross John L
(1)
Hirschler Marcelo M
(1)
Kirkpatrick Steven
(1)
Leeb Frank
(1)
MacNeill Robert A
(1)
Magda L.A
(1)
Manzello Samuel L
(1)
Maranghides Alexander
(1)
McAllister Therese P
(1)
Mell William
(1)
Mizukami Tensei
(1)
Park Seul-Hyun
(1)
Peyrot M
(1)
Ray Shane
(1)
Sadek Fahim
(1)
Sarawit Andrew T
(1)
Sherman M.F
(1)
Spearpoint M.J
(1)
Vestal Jason N
(1)
Zarghamee Mehdi
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
Country
United States
(11)
Switzerland
(1)
Canada
(1)
Language
English
(12)
German
(1)
Subject
NIST
(13)
Metody badawcze
(3)
Atak terrorystyczny
(2)
Atak terrorystyczny na World Trade Center (11.09.2001)
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Ewakuacja
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Symulacja
(2)
badania
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki wysokie
(1)
Dym
(1)
JRG
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lasy
(1)
Materiały budowlane
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary masowe
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Prądownice
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Technika pożarnicza
(1)
UL
(1)
Wentylacja
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
analiza błędów
(1)
czas ewakuacji
(1)
jednostki operacyjne
(1)
jednostki specjalne
(1)
lokale rozrywkowe
(1)
przepisy
(1)
przewodnictwo cieplne
(1)
płyty gipsowe
(1)
systemy gaśnicze
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
testy pożarnicze
(1)
zjawisko flashover
(1)
źródło zapalenia
(1)
13 results Filter
No cover
Article
In basket
Protection of firefighters under the building codes / Richard W. Bukowski //W: Fire Engineering. - 2002/1 Vol. 155 s.88-92.
Bibliogr. 7 poz.
Tł.tyt.: Ochrona strażaków zgodnie z normami budowlanymi
W artykule przedstawiono problemy dotyczące bezpieczeństwa strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach. Omówiono normę NIST.
No cover
Article
In basket
The Size Factor / Jason Averill //W: NFPA Journal. - 2010/4 Vol. 104 s.13-15.
Grupa tematyczna: Organizacja straży pożarnych
Tł.tyt.; Rozmiar czynnika
Autor - pracownik Nationa Institute of Standards and Technology (NIST) opowiada o pracy jednostek ratowniczych, analizując powiązanie liczby osób w załodze z wykonywaniem działań na miejscu pożaru
No cover
Article
In basket
Firefighter Involvement Helps Pass ICC Codes / Sean DeCrane //W: Fire Engineering. - 2009/1 Vol. 162 s.105-108.
Bibliogr. 9 poz.
Tł. tyt.: Udział strażaków w tworzeniu przepisów przeciwpożarowych
Po wypadkach z 11 września i krytycznej analizie zachowania się konstrukcji i sposobów zabezpieczeń obu wież, do Międzynarodowej Komisji Ustawodawczej (ICC) z zakresu budownictwa zaproszono również przedstawicieli straży pożarnej. W artykule podano podstawowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynków, uwzgledniając wyniki badań obu ww. wypadków przez Krajowy Instytut Standardów i Technologii (NIST).
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Ilościowe przybliżenie umożliwiające wybór szybkości przepływu i strumienia pyszczka prądowniczy, cz. 2
Druga część opracowania dotyczącego wydajności prądownic. Wyniki badań eksperymentalnych i analiza teoretyczna wyników badań opracowana przez NIST (National Instittute Standards and Technology).
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Analiza składu dymu tworzącego się podczas pożarów testowych pomieszczeń
Opis nowego typu stanowiska do badań opracowanego przez NIST-Technical Note TN 1453, umożliwiającego badanie poziomu dymu podczas pożarów pomieszczeń. Analiza dokładności pomiarów stężeń dymu, CO, HCN i HCL.
No cover
Article
In basket
Coordinating Ventilation with Suppression / Frank Leeb // W: Fire Engineering. - 2019/5 Vol. 172 strony 57-62.
Sygnatura: CZ-57
Tłumaczenie tytułu: Koorydnacja wnetylacji z systemem gaśniczym
Streszczenie: W artykule przedstawiono skuteczność wentylacji we współpracy z systemem gaśniczym, opracowaną przez Underwriters Laboratories i NIST.
No cover
Article
In basket
Network modeling of The Station Nightclub fire evacuation / M.J. Spearpoint //W: Journal of Fire Protection Engineering. - 2012/3 Vol. 22 s.157-181.
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Modelowanie sieciowe ewakuacji pożarowej nocnego klubu
Zastosowano model sieciowy do zbadania ewakuacji pożarowej nocnego klubu "The Station Nightclub". Całkowite czasy ewakuacji i użytkowanie drzwi porówano z wynikami uzyskanymi w poprzednich pracach prowadzonych przez NIST. Wzięto także pod uwage zachowania ludzi podczas ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Określenie właściwości termicznych płyt gipsowych w podwyższonych temperaturach
The National Institute of Standards Technology (NIST) we współpracy z Center for Better Living oceniło skuteczność i mechanizm uszkodzenia podzespołów w ścianach gipsowych w rzeczywistych warunkach pożarowych / warunkach pieca. Te pomiary zostały wykorzystywane do opracowywania danych eksperymentalnych niezbędnych do określenia właściwych modeli, które można wykorzystać do prognozowania ich wydajności w różnych warunkach pożarowych. Artykuł opisuje wyniki prób ilościowych dotyczących właściwości cieplnych z płyt gipsowo-kartonowych. Przewodność cieplna, poszczególne utraty masy ciepła i skurcz liniowy dla typów płyt gipsowych szeroko stosowanych w USA i Japonii były mierzone zarówno w temperaturze pokojowej i podwyższonej temperaturze.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 3 poz., sch.
Tł.tyt.: Czysty wynik....USA: Wpływ formacji na sukces akcji ratowniczo-gaśniczej.
W kwietniu 2010 r., opublikowano badania NIST i Polytechnic Institute Worcester (WPI), które pokzaują, że po ra pierwszy szef straży pożarnej oraz władze na podstawie opracowanych metod naukowych, przeprowadzają podejmowanie decyzji na podstawie oceny możliwości formacji do walki z pożarami pomieszczeń mieszkalnych i obiektów mieszkalnych.
No cover
Article
In basket
Game changer / Shane Ray //W: Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2013/4 Vol. 57 s.50-57.
Tł.tyt.: Zmiennik gry
NIST przeprowadziło serię testów badajaćych wpływ różnych technik gaśniczych mających na celu zapobieżeniu powstania zjawiska flashover, zaś wyniki badań mogą zmienić przyszłość taktyki działań gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Pożary masowe w Witch i Guejito - rola społeczności lokalnej - przypadek studyjny
Omówienie wyników programu zrealizowanego przez NIST (National Institute of Standards and Technology). Program miał na celu opracowanie metod zmniejszających ilość ofiar i straty mienia w wyniku rozprzestrzeniania się pożaru masowego. Zasadniczą trudnością w opanowaniu pozarów masowych w Kalifornii jest lokalizacja domów na terenmach dużego zalesienia i gęstych krzewów. W artykule omówiono wzajemne oddziaływanie pożarów i obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Witch i Guejito. Przedstawiono program numeryczny umożliwiający szacowanie ryzyka powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się, fizyczne modele rozwoju pożarów i ekonomiczne modele kosztów. Omówionoi mechanizmy zapalenia od różnych źródeł zapalenia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 52 poz.
Tł.tyt.: Analiza strukturalna budynków World Trade Center 1,2 i 7 szkód wskutek uderzenia i pożaru
NIST przeprowadził badania dotyczące runięcia wież WTC 1, 2 i 7. W artykule dokonano rekonstrukcji zdarzeń i szkód powstałych wskutek uderzenia i pożaru.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 50 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie zwłoki rozpoczęcia ewakuacji podczas ataku na 1 i 2 wieżę WTC w dniu 11 września 2001 r: weryfikacja danych przy wykorzystaniu analizy regresji
W artykule opisano wyniki liniowego modelu regresji w celu identyfikacji głównych czynników, któe wpłynęły na opóźnioną ewakuację uzytkowników obu wież. Stwierdzono, że zwłoka ta była większa tam, gdzie było więcej wskazówek w otoczeniu naprowadzającym na właściwe postępowanie. Więcej informacji i więcej wstępnych działań, które wskazywały na potrzebę ewakuacji. Dodatkowo wyższe dostrzegalne ryzyko było elementem skracającym czas do podjęcia ewakuacji. W artykule dokonano rownież analizy porównawczej otrzymanych danych z wynikami badań czasów ewakuacji z obu wież z otrzymanymi przez NIST.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again