Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(8)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Jabłoński Piotr
(2)
Jędrzejko Mariusz
(2)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(2)
Babska Natalia
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Bukowska Bogusława
(1)
Częścik Robert
(1)
Dunlap Eloise
(1)
Dyl Paulina
(1)
Golub Andrew
(1)
Gromek Paweł
(1)
Gustin Bill
(1)
Kosmalski Grzegorz
(1)
Kostowski Wojciech
(1)
Kownacki Tomasz
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Madziała Marcin
(1)
Małecka Justyna
(1)
Michalak Grzegorz
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Olak Antoni
(1)
Paszkowski Marek
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Piorun Natalia
(1)
Piotrowski Łukasz
(1)
Popowska Dominika
(1)
Postek Monika
(1)
Pychner Małgorzata
(1)
Roguski Michał
(1)
Sierosławski Janusz
(1)
Sokalska Maria E
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Tabur Lauri
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wciórka Jacek
(1)
Weremowicz Elżbieta
(1)
Woroszyła Natalia
(1)
Zawadzki Józef
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(27)
Estonia
(1)
Language
Polish
(27)
English
(1)
Subject
Narkotyki
(28)
Przestępczość
(7)
Młodzież
(5)
uzależnienie
(5)
Bezpieczeństwo
(4)
alkoholizm
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Terroryzm
(3)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
dzieci
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(2)
Metody badawcze
(2)
Policja
(2)
Prawo karne
(2)
Socjologia
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
uzależnienia
(2)
wydarzenia społeczne
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo transportu
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Emigracja
(1)
Etanol
(1)
Ewakuacja
(1)
Handel ludźmi
(1)
Huragan Katrina (2005)
(1)
Informacja publiczna
(1)
Kara (prawo)
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kobieta
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Patologie społeczne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Prawo
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo
(1)
Substancje chemiczne
(1)
System obronny państwa
(1)
Transport drogowy
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
alkohole
(1)
działania interwencyjne
(1)
energia termojądrowa
(1)
monitoring
(1)
organizacje
(1)
polityka
(1)
służby medyczne
(1)
transport wodny (morski i rzeczny)
(1)
wyroby tytoniowe
(1)
zagrożenia społeczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(2)
Estonia
(1)
Europa
(1)
Litwa
(1)
Nowy Orlean (Stany Zjednoczone Ameryki)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Czasopismo naukowe
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Transport i logistyka
(1)
28 results Filter
No cover
Article
In basket
Przepis na bombę, czyli biznesmen terrorysta / Monika Postek //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 23-33.
Sygnatura CP-123
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na to, jakie „inne” oblicze ma terroryzm oraz, jak poważny biznes kryje się za większością tych ugrupowań. Spojrzenie na problem ze strony fi nansowej pozwoli nam dostrzec, jak blisko nas jest to zjawisko i, jaki możemy mieć wpływ na rozwój wydarzeń. Rozważania oparto na pracy Piotra Pomianowskiego i Ewy Maćkowiak O fi nansowaniu terroryzmu w świetle prawa w Polsce i we Francji.
No cover
Article
In basket
Alkoholizm i narkomania jako problem kryminologiczny / Natalia Babska //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 77-89.
Sygnatura CP-123
W artykule została poruszona problematyka alkoholizmu i narkomanii oraz ich związku z przestępczością. Zależność między uzależnieniami a łamaniem prawa nie pozostawia żadnych wątpliwości, jednak szczegółowy charakter tych relacji nie jest oczywisty. Omówiono pojęcie uzależnienia, środków odurzających (wraz z ich klasyfi kacją), zjawisko zarówno narkomanii, jak i alkoholizmu, ich skutki oraz płaszczyzny, na których mogą one wpływać na człowieka, a w rezultacie prowadzić do popełniania czynów zabronionych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Będąc funkcjonariuszami Policji, większość z nas zetknęła się podczas wykonywania obowiązków służbowych z problematyką uzależnień. Przeprowadzaliśmy interwencje wobec osób nadużywających alkoholu, stykaliśmy się z osobami zażywającymi narkotyki, a część z nas prowadziła zajęcia profilaktyczne dla młodzieży poświęcone nałogom. Terapeuta uzależnień i autor licznych publikacji poświęconych ww. problematyce, Zbigniew Michalczyk, jako jedną ze strategii profilaktycznych wymienia strategię informacyjną1 . Zakłada ona, iż dostarczenie rzetelnych informacji na temat konsekwencji zachowań ryzykownych ułatwia dokonywanie racjonalnych i właściwych, z punktu widzenia zdrowia, wyborów. Niniejszy artykuł ma na celu działanie profilaktyczne poprzez zwiększenie wiedzy czytelników na temat substancji psychoaktywnych, uzależnienia od nich i jego możliwych konsekwencji. Zawarte w publikacji informacje mogą być przydatne zarówno dla rodziców młodzieży, jak i dla funkcjonariuszy organizujących spotkania poświęcone profilaktyce antynarkotykowej.
No cover
Article
In basket
Główne kolumbijskie organizacje terrorystyczne oraz polityczne próby przezwyciężenia konfliktu w Kolumbii / Łukasz Piotrowski // W: Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztof Liedel, Joanna Marszałek-Kawa, Szymon Wudarski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 7-24 SGSPk0015993.01.
Sygnatury: IBC-457/Czyt., IBC-458, IBC-459
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów zawiera wyniki badań ośrodków naukowych w Polsce, w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1545/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Zob. CD-346
Streszczenie: Przybliżenie przedstawicielom samorządu lokalnego koncepcji lokalnego monitoringu problemu narkomanii oraz zachęcenie ich do wykorzystywania tej procedury w planowaniu i ewaluacji działań profilaktycznych na szczeblu gminy. Podręcznik może również służyć pomocą w pracy realizatorom badań społecznych, czemu służy m.in. aneks przykładowych narzędzi badawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19141 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Jedną z cech nowoczesnej profilaktyki uzależnień, opartej na danych płynących z badań naukowych, jest skoncentrowanie działań na minimalizowaniu lub eliminowaniu czynników ryzyka powiązanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz na wzmocnieniu zasięgu wpływu czynników chroniących przeciwdziałających temu zjawisku. Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem lub po zażyciu substancji zmieniających świadomość i oddziałujących na cechy psychomotoryczne człowieka jest niewątpliwie jednym ze zjawisk społecznych poważnie wpływających zarówno na kondycję zdrowia publicznego, jak i na poziom bezpieczeństwa społecznego. Od wielu lat zjawisko to jest monitorowane w Polsce przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). Wyniki tychże badań stanowią podstawę do podejmowania działań w obszarze profilaktyki i edukacji społecznej.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Artykuł skupia się wokół problematyki związanej z używaniem przez młodzież narkotyków i dopalaczy. Narkotyki i dopalacze to ciągle duży problem społeczny, który szczególnie destrukcyjnie wpływa na nastolatków. Zagubieni we współczesnym świecie, nieustannie rywalizujący i na każdym kroku udowadniający własną wartość. Nie wszyscy z nich są w stanie sprostać presji otoczenia i oczekiwaniom stawianym przez rodziców, nauczycieli, rówieśników i przez samych siebie. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na skalę dostępności tych substancji. Poziom tego zjawiska przedstawiono na podstawie dostępnych statystyk, raportów i badań. W tej kwestii posłużono się również analizą wyników badań własnych, z zastosowaniem badania ankietowego wśród niepełnoletnich uczniów szkół średnich oraz wywiadu z osobami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień. W artykule uwzględniono kontekst zagrożeń dla młodego organizmu wynikający z zażywania narkotyków i dopalaczy. Opisano także prawny kontekst używania narkotyków i dopalaczy przez osoby niepełnoletnie oraz przedstawiono regulacje, istniejące w polskim prawie, które dotyczą przestępczości narkotykowej, stan prawny, umożliwiający przeciwdziałanie temu zjawisku. Szczególną uwagę poświęcono nowym rozwiązaniom, umożliwiającym skuteczniejszą walkę z dopalaczami, które zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Scharakteryzowano w tej kwestii zasadnicze zmiany ustawy, odnoszące się do objęcia przepisami karnymi czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją dopalaczy i stworzeniem instrumentów prawnych umożliwiających ich egzekwowanie.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Zagrożenia ze strony obiektów hodowlanych
Sprzyjające warunki do uprawy marihuany wewnątrz obiektów mieszkalnych mogą być bardzo niebezpieczne dla strażaków podczas akcji. Termin "grow house" jest mylący, ponieważ oznacza to, że marihuana jest uprawiana w domach mieszkalnych. które nie oznaczają obiektów hodowlanych. W artykule przedstawiono działania interwencyjne strażaków podczas akcji ww. obiektach
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11550/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia objaśnienie terminu dopalacze, ich dostępność oraz wpływ na organizm człowieka. Omawia zagrożenia wynikające z używania dopalaczy, skutki zdrowotne i społeczne.
No cover
Article
In basket
Strategia przeciwdziałania narkomanii - wyzwania wobec nowych zagrożeń / Maria E. Sokalska // W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Janusz Symonides. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010. - s.548-568 SGSPk0019238.01.
IBC-856
No cover
Article
In basket
Uzależnienia od substancji chemicznych / Jacek Wciórka, Wojciech Kostowski, Elżbieta Weremowicz, Mariusz Jędrzejko // W: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - s.228-253 SGSPk0019021.01.
Sygn. IBC-793 do 795
Omówienie uzależnień od środków chemicznych i innych substancji odurzających. Opisano skutki i leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7475 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nowe wyzwania bezpieczeństwa społecznego - zjawisko i zagrożenia / Mariusz Jędrzejko, Marek Paszkowski // W: Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych / red. Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014. - s. 321-334 SGSPk0021656.01.
IBC-1520/Czyt.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 83-87.
Streszczenie: Motywem podjęcia tematu pracy było zaobserwowanie wzrostu użycia narkotyków w otoczeniu społecznym autorki pracy. Celem przeprowadzonych badań było pozyskanie wiedzy o rozmiarze przestępczości narkotykowej w otoczeniu uczniów szkół licealnych na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. Przedmiotem badań jest zjawisko przestępczości narkotykowej wśród młodzieży. Zakres pracy obejmował definicję narkotyku, narkomanii i przestępczości narkotykowej, znaczenie narkotyków w świetle prawa, historię przestępczości narkotykowej, przestępstwa związane z narkotykami, dynamikę i strukturę narkomanii i przestępczości narkotykowej wśród młodzieży, działania profilaktyczne państwa w obszarze przestępczości narkotykowej i narkomanii oraz zebranie opinii od młodzieży licealnej o przestępczości narkotykowej. W badaniu realizowanym techniką ankiety udział wzięło 95 uczniów w wieku licealnym. Z pracy wynika, że narkotyki stanowią poważny problem dla bezpieczeństwa społecznego, ponieważ wykazują działanie kryminogenne i są wartościowym przedmiotem obrotu wśród przestępców. Poziom narkomanii w Polsce stoi na przeciętnym poziomie i zdaje się poprawiać. Negatywnie wypada natomiast ocena działań profilaktycznych państwa. Ze zrealizowanych badań ankietowych wynika, że narkotyki i przestępczość narkotykowa w środowisku badanych są dosyć powszechne, bardziej niż w przypadku ogólnej polskiej populacji. Problem ten w większym stopniu dotyczy mężczyzn. Konieczne wydaje się zwiększenie oddziaływań edukacyjnych i profilaktycznych w grupie młodzieży. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17961/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Stan prawny: 18.01.2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855)Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzajace Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Ustawę o postępownaiu w sprawach nieletnich, Ustawe o przeciwdziałaniu narkomanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20816/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 71-75.
Streszczenie: Niniejsza praca podejmuje problematykę patologii społecznych, ich związku z ogólnie pojętą definicją przestępczości i wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Celem pracy jest przeanalizowanie oddziaływania zachowań patologicznych na poczucie bezpieczeństwa wewnątrz Polski. Analiza tematu odbywała się poprzez dedukcję na podstawie literatury z dziedziny patologii oaz bezpieczeństwa. Przechodząc kolejno od pojęć alkoholizmu, narkomanii, przestępstw kryminalnych po definicje bezpieczeństwa wewnętrznego kraju przedstawione zostają metody zwalczania negatywnych zachowań oraz utrzymania poczucia bezpieczeństwa jednostki. W powyższej pracy opisane są unormowane prawnie zadania władzy publicznej oraz utworzonych organizacji społecznych, służące przeciwdzialaniu szerzenia się uzależnień oraz popełnianych przestępstw w społeczeństwie. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17038/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przemyt narkotyków drogą morską jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa: na przykładzie Królestwa Hiszpanii / Krzysztof Kubiak // W: Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego - 2006 / rada redakcyjna Edward Czapiewski [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006. - s. 52-70 SGSPk0015828.01.
Sygnatura: IBC-443/Czyt.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Praca pod tytułem „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w procesie rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii na terenie miasta Sochaczew” dotyczy pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w uporaniu się z uzależnieniem. Nadrzędną kwestią jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym na terenie miasta. Działania te kształtują bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz wspomagają osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków w procesie zdrowienia. Celem głównym pracy jest przedstawienie procesu rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Sochaczew. Praca skupia się na przedstawieniu zadań prewencyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz zaprezentowaniu opinii pracowników Ośrodka na temat realizacji prowadzonych przez nich działań. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy były: analiza, synteza, analiza dokumentów, wnioskowania, diagnostyczna. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17027/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again