Źródło opisu
Katalog zbiorów
(6)
Forma i typ
Książki
(4)
Artykuły
(2)
E-booki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Autor
Andrzejewska Jadwiga
(1)
Dymyt Małgorzata
(1)
Filipow Izabella
(1)
Hallová Marcela
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Mendryk Iwona
(1)
Olearnik Janusz
(1)
Parchatko Piotr
(1)
Pluta-Olearnik Mirosława
(1)
Polakovič Peter
(1)
Puchalski Józef
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Silberg Uno
(1)
Stachowicz Dariusz
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Łańduch Anna
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Estonia
(1)
Język
polski
(4)
angielski
(2)
Odbiorca
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Temat
Nauczanie na odległość
(6)
E-learning
(3)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
COVID-19
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej (Bydgoszcz)
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Wełna mineralna
(1)
Wyższa Szkoła Handlowa (Wrocław ; 1997- )
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie różnorodnością
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zmiana społeczna
(1)
edukacja pożarnicza
(1)
pedagogika
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Estonia
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Studium przypadku
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
E-book
W koszyku
Tłumaczenie tytułu: Proces pedagogiczny i efektywne możliwości kształcenia dorosłych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Bibliografia strony 121-124.
Zawiera: Introduction -- Digital technology in educational process -- Information society and educational process -- Digital literacy and its importance in the information society -- Distance education -- E-learning as form of future education -- Pedagogical research.
Streszczenie: The presented monograph deals with the issue of support of the educational process by information and communication technologies. Attention was paid to the benefits associated with the use of these technologies. Monograph is focused on the definition of the pedagogue's tasks in the use of information and communication technologies as well as the characteristics of digital competences.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1099/10, W-1099/9, W-1099/8, W-1099/7, W-1099/6, W-1099/5, W-1099/4, W-1099/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1099/2 Czyt., W-1099/1 Czyt. (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest ocenie elementów o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. Przeprowadzono badania, których celem było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrócić szczególną uwagę, aby spełniały one oczekiwania ich uczestników. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowanych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na zwiększenie satysfakcji uczestników kursu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Rozmowa z wykładowcami Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, kpt. Jadwigą Andrzejewską i kpt. Dariuszem Stachowiczem na temat wprowadzenia z powodu pandemii szkoleń podstwowych w formie zdalnego nauczania. Omówiono występujące na początku problemy organizacyjne i sposoby ich rozwiązania, zauważone plusy i minusy zdalnego szkolenia, przedstawiono aspekty praktyczne i wnioski dotyczące perspektywy na przyszłość.
Książka
W koszyku
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenia rozdziałów w języku angielskim.
Streszczenie: W monografii zaprezentowano dorobek badawczy naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono tutaj m.in. problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach pandemii COVID-19 oraz zagadnienia wiążące ustalenia teoretyczne z zakresu ZZL z praktycznymi rozwiązaniami spotykanymi w organizacjach. Opisy projektów badawczych i metodyki badań oraz uzyskanych wyników stanowić mogą źródło inspiracji dla badaczy oraz wspomagać wprowadzanie rozwiązań z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwach. Niewątpliwym walorem prezentowanego opracowania są wielowątkowość i różnorodność poruszanych tematów. Dzięki temu monografia może stać się przydatnym kompendium wiedzy dla studentów, doktorantów i praktyków biznesu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3333, IBC-3332, IBC-3331 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia strony 131-133.
Dla nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej procesami kształcenia, organizatorów projektów edukacyjnych i wszystkich entuzjastów innowacyjnych zmian w edukacji.
Streszczenie: Książka prezentuje doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Kształcimy dla pracy, mającego na celu m.in. dokonanie multimedialnej modernizacji procesu kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 i został dofinansowany z funduszy unijnych. W jego wyniku wzbogacono dydaktykę o nowoczesne treści i formy, a także podniesiono kompetencje i zmieniono postawy nauczycieli. Proces kształcenia oceniany jest obecnie jako lepszy i nowocześniejszy. Autorzy adresują pracę m.in. do osób podejmujących podobne przedsięwzięcia, które chciałyby czerpać z dobrych praktyk oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21151 [magazyn] (1 egz.)
Książka
Czasopismo
E-book
W koszyku
(Proceedings (Estonian Academy of Security Science). 14)
Tłumaczenie tytułu: Trwałe bezpieczeństwo.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Fire resistance of timber frame assemblies insulated by mineral wool // Identification parades in Estonia: the state of the art // The effectiveness f media campaigns in changing individual's fire, water and traffic safety behaviour // Right-wing extremism and its possible impact to the internal security of the Republic of Estonia // Crises preparedness of the health care system: case study analysis in the estonian context // A framework for training internal security officers to manage joint response events in a virtual learning environment.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: The main issue is how to respond to recent developments, such as the migration crisis and problematic situations in neighbouring regions. Much has changed in the internal security situation compared to six months or a year ago. Europe has been hit by the migration crisis. This is today’s new reality regardless of the multiplicity of views. Some see this as a threat to the Member States of the European Union and others see this as a new opportunity to solve the problems of an aging Europe. Today’s situation calls for shared resources and cooperation in (internal) security, serving the objective of ensuring that EU citizens feel secure in all places at all times. [za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-500 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej