Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje dydaktyczne
(5)
E-booki
(4)
Artykuły
(3)
Status
only on-site
(15)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(15)
Author
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(4)
Czupryński Andrzej
(3)
Gierszewski Janusz
(3)
Pieczywok Andrzej
(3)
Piwowarski Juliusz
(3)
Fehler Włodzimierz
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Banasik Mirosław
(1)
Bralewski Adrian
(1)
Chmieliński Bogdan
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Cieślarczyk Marian (1946- )
(1)
Dana Andrzej
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Dobkowski Jarosław
(1)
Duralski Dominik
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Grochowski Lech
(1)
Jałoszyński Kuba
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kaczmarek Waldemar
(1)
Kaźmierczak Danuta
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kośmider Tomasz
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Marciniak Ewa
(1)
Rogozińska Agnieszka
(1)
Rutkowski Cezary
(1)
Sitek Bronisław
(1)
Snopek Michał
(1)
Sokołowski Grzegorz (1971- )
(1)
Stanejko Bolesław
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Trejnis Zenon
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Zagórska Anna (politolog)
(1)
Zboina Jacek
(1)
Ćwięk Henryk
(1)
Łuka Piotr
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Świniarski Janusz
(1)
Żmigrodzki Radosław
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(12)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nauki o bezpieczeństwie
(19)
Bezpieczeństwo
(7)
Metodologia
(5)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(3)
Kultura bezpieczeństwa
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Analiza bezpieczeństwa
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Aneksja Krymu (2014)
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezpieczeństwo regionalne
(1)
Filozofia
(1)
Gry kierownicze
(1)
Harper, Stephen
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
(1)
Kryminalistyka
(1)
Leki
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Metody badawcze
(1)
NATO
(1)
Nauki o obronności
(1)
Naukoznawstwo
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Public relations
(1)
Reklama społeczna
(1)
Siła państwa
(1)
Socjologia
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Teoria gier
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Wpływ (politologia)
(1)
prognozowanie
(1)
teoria
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Arktyka (region)
(1)
Bliski Wschód
(1)
Kanada
(1)
Kosowo
(1)
Mierzeja Wiślana
(1)
Niemcy
(1)
Rosja
(1)
Sahel
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Wisła (rzeka)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(7)
Praca zbiorowa
(4)
Monografia
(2)
Czasopismo akademickie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Raport z badań
(1)
Synteza
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(16)
Nauka i badania
(7)
Edukacja i pedagogika
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Teoria chaosu jako narzędzie badawcze w naukach o bezpieczeństwie. / Michał Snopek // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/3 s.78-89.
Sygnatura: CP-80
Bibl.37 poz.
Celem artykułu jest wskazanie obszarów w naukach o bezpieczeństwie, w których może znaleźć zastosowanie teoria chaosu. W pracy ukazano zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z omawianym nowym podejściem. Autor podejmuje się również odpowiedzi na pytanie, czy teoria chaosu, zgodnie ze stanowiskiem części naukowców może być traktowana jako rewolucja naukowa w naukach o bezpieczeństwie.
No cover
Article
In basket
Istota nauk o bezpieczeństwie / Andrzej Czupryński // W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2020/73 Nr 1 strony 81-101.
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa formalnie istnieją w nauce polskiej od 2011 r. i nadal borykają się z określeniem swojej tożsamości naukowej, co głównie wynika z arbitralnego ich utworzenia i dokonywania w nich zmian w sposób dyrektywny, niewynikający z naukowych założeń ich rozwoju. W dużym stopniu tożsamość nauk o bezpieczeństwie determinuje nieprecyzyjnie określony przedmiot badań oraz nieukształtowana metodologia badań, którą badacze w naukach o bezpieczeństwie zapożyczają bezkrytycznie z innych dyscyplin. W artykule podkreśla się konieczność doprecyzowania struktury dyscypliny nauk o bezpieczeństwie i wyodrębnienia w niej: teorii poznania w naukach o bezpieczeństwie, ogólnej teorii bezpieczeństwa oraz szczegółowych teorii bezpieczeństwa.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Artykuł jest głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów i pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie.
Book
In basket
(Edukacja dla bezpieczeństwa.)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia strony 249-259.
Zawiera: Kwestie terminologiczne -- Formy i rodzaje zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego -- Bezpieczeństwo wewnętrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa -- Metodologiczny status nauk o bezpieczeństwie -- Formułowanie i rozwiązywanie problemów naukowo-badawczych -- Badania empiryczne w naukach o bezpieczeństwie -- Badanie jakościowe i ilościowe wykorzystywane w nauce o bezpieczeństwie -- Przygotowanie, przeprowadzania i zinterpretowanie badań w praktyce.
Streszczenie: Książka składa się z dwóch części. W pierwszej omawiane są najważniejsze kwestie bezpieczeństwa i zagrożeń. Proponowana typologia poszerza perspektywę poznawczą wyraźnie wykraczając poza analizę, systematykę i wykładnię stosowaną w dawnych naukach wojskowych. Refleksja nad faktycznym stosowaniem, czy też skutkami stosowania instrumentów bezpieczeństwa zwiększa pole badawcze poprzez włączenie do spektrum bez-pośredniego zainteresowania zjawisk społecznych, przeżyć i odczuć psychicznych oraz wartości związanych z danym rodzajem zagrożenia. W drugiej części omawiany jest ontologiczny i epistemologicznych awans wiedzy o bezpieczeństwie do rangi dyscypliny naukowej. Stało się to za sprawą wykorzystania metod i technik badawczych wypracowanych na gruncie innych dyscyplin naukowych. Okazuje się, co zostało pokazane na przykładach, że nauki o bezpieczeństwie w szybkim tempie powiększają empiryczną wiedzę o zagrożeniach, tworząc racjonalne przesłanki dla strategicznych i operacyjnych działań zaradczych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2531, IBC-2530 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2529/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach, indeks.
Streszczenie: Monografię podzielono na trzy części. Część pierwszą poświęcono zagadnieniom specyfiki polskiego modelu nauk o bezpieczeństwie, druga część dotyczy problematyki bezpieczeństwa jako przedmiotu poznania różnych dyscyplin naukowych, a trzecia zagadnieniom związanym z ujmowaniem domeny bezpieczeństwa w praktyce dydaktycznej uczelni i innych ośrodków edukacyjnych w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2480, IBC-2479 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2478 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Wprowadzenie metodologiczne w tematykę pracy -- Trójkąt bezpieczeństwa i romb (kultury) bezpieczeństwa -- Pojęcia bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa na tle nauk społecznych. Literatura przedmiotu -- Kultura bezpieczeństwa jako narzędzie badawcze oraz jako zjawisko społeczne -- Podstawy socjologii grup dyspozycyjnych społeczeństwa. Jednostki specjalne -- Idealizm, realizm i konstruktywistyczny przełom w ewolucji kultury bezpieczeństwa -- Transdyscyplinarność i pokrewieństwo nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronnosci. Od idei Marian Cieślarczyka do myśli Waldemara Kitlera.
Publikacja jest efektem projektu naukowo-badawczego: Nauki o bezpieczeństwie - pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a studiami nad bezpieczeństwem, sygnat. proj.: 1/IX.2016X.2017/CRISD/DIFIN.
Streszczenie: Celem książki jest uporządkowanie fundamentalnych kategorii nauk o bezpieczeństwie, ich usytuowania pomiędzy tzw. studiami nad bezpieczeństwem (security studies), a badaniami nad kulturą bezpieczeństwa (security culture). Publikacja ukazuje siatkę pojęciową nauk o bezpieczeństwie, dając odbiorcy merytoryczną bazę do dalszych studiów. Książka oferuje spory przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, wskazuje jednocześnie krajowe i światowe tendencje badań problemów bezpieczeństwa. W jednoznaczny sposób wyróżniono liczne definicje, mające zastosowanie w naukach o bezpieczeństwie. Omówione kwestie odnoszą się też do metodologii badań tych nauk i twórczego sporu o dalszy charakter rozwoju tej dyscypliny. Poruszono tu także zagadnienia należące do materii nauk pomocniczych dla nauk o bezpieczeństwie, dzięki czemu poszerzone zostaje grono potencjalnych odbiorców dzieła. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2517, IBC-2516 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2515/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo (Difin))
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia, przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie metodologiczne // Romb (kultury) bezpieczeństwa. Redefinicja środowiska bezpieczeństwa // Siatka pojuęć nauk o bezpieczeństwie: rozszerzenie warsztwy definicyjnej // Kultura bezpieczeństwa jako narzędzie badawcze i jako zjawisko społeczne // Budowanie kultury bezpieczeństwa w duchu idei zrównoważonego rozwoju // ?Idealizm, realizm i przełom konstruktuwistyczny w ewolucji kultury bezpieczeństwa // Kultura bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym.
Streszczenie: Publikacja przedstawia nową, autorską koncepcję definicji środowiska bezpieczeństwa. W książce zaprezentowano również koncepcję kultury bezpieczeństwa widzianej z perspektywy globalnego zjawiska społecznego, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Nowym elementem rozważań jest rosnąca potrzeba budowania kultury zrównoważonego rozwoju, związana z możliwością trwania, przetrwania i rozwoju całej ludzkości, jako coraz bardziej istotnego segmentu kultury bezpieczeństwa. [Za wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3237, IBC-3042 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3040/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 290-300.
Streszczenie: Książka zawiera przede wszystkim rozważania o teoretycznych i praktycznych problemach związanych z tożsamością nauk o bezpieczeństwie, które odbywają się w ramach trwającej debaty nad wyodrębnieniem tej samodzielnej dyscypliny naukowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2489, IBC-2488 (2 egz.)
Book
In basket
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa / Bernard Wiśniewski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 221 stron ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia na stronach 199-221.
Zawiera: Bezpieczeństwo i jego determinanty // Organizacja badań bezpieczeństwa // Stadia badań bezpieczeństwa.
Streszczenie: Praca dotyczy rozwiązywanych w nauce oraz praktyce problemów badania bezpieczeństwa z perspektywy wielu dziedzin i dyscyplin naukowych przy zachowaniu wypowiedzi w granicach zakreślonych dla nauk o bezpieczeństwie. Poruszono w niej zagadnienia bezpieczeństwa i jego determinant, organizacji badań postrzeganych przez pryzmat działań zorganizowanych oraz stadiów badawczych bezpieczeństwa. Książka ta jest inna od tych, które do tej pory pojawiały się na polskim rynku wydawniczym z kilku powodów. Po pierwsze przedstawiono w niej problemy grupowania determinant bezpieczeństwa w nowatorsko wyodrębnione grupy. Po drugie poruszono w niej pomijane w literaturze kwestie wyznacznika sygnalizującego bezpieczeństwa, a mianowicie „symptomu”. Po trzecie praca przedstawia w diametralnie inny niż dotychczas sposób pojmowania pojęcia „obronność”. Po czwarte przedstawiono w niej szeroko problemy stadiów badań bezpieczeństwa, które do tej pory były wiele lat temu jedynie wzmiankowane w literaturze naukowej. Po piąte treści pracy kierowane są zarówno do ludzi nauki jak i pracowników zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, spełniając oczekiwania jednych i drugich. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3094 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3093/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 233-240.
Zawiera: Specyfika badań w naukach o bezpieczeństwie // Metody ilościowe i jakościowe w badaniu bezpieczeństwa // Prace naukowe i kwalifikacyjne w naukach o bezpieczeństwie // Proces pisania pracy dyplomowej .
Streszczenie: Zgłębianie problemów bezpieczeństwa w kontekście jego wielowymiarowości i niezwykłej dynamiki stanowi poważne wyzwanie dla każdego badacza decydującego się podjąć trud poznawczy. Książka jest ważnym uzupełnieniem opracowań z zakresu metodologicznych podstaw badań problemów bezpieczeństwa. To także ukierunkowany zbiór wiedzy o badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Rozważania dotyczą ich istoty, przedmiotu badań oraz związku z innymi dyscyplinami. Opisuje najczęściej stosowane metody badawcze wykorzystywane w naukach społecznych, które mają zastosowanie również w naukach o bezpieczeństwie. Zawiera konkretne wskazówki do przygotowania pracy dyplomowej. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska wykładowców i studentów na pomoc w zakresie tworzenia różnego rodzaju prac kwalifikacyjnych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3088 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3087/Czyt. (1 egz.)
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 159-167.
Publikacja finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: W niniejszej monografii zawarto artykuły poszczególnych autorów, w trzech rozdziałach tematycznych. Rozdział pierwszy dotyczy podstaw epistemologicznych nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem stanowiska dotyczącego postrzegania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie we współczesnej nauce, stosowania metody naukowej w procesie poznania i rozwoju nauki oraz obszaru, obiektu i przedmiotu badań bezpieczeństwa w ujęciu holistycznym i systemowym, a także interpretacji celu poznania. Rozdział drugi dotyczy interpretacji wybranych metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na transdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk społecznych w ujęciu jakościowym i ilościowym. Rozdział trzeci odnosi się do interdyscyplinarności badań w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania operacyjne, inżynierię systemów oraz uwarunkowania kulturowe bezpieczeństwa poprzez stosowanie różnych podejść badawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2447/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia strony 335-348.
Zawiera: Teoria bezpieczeństwa jako cel i wytwór nauki. Podstawy naukoznawstwa. Teorie ogólne i szczegółowe -- Bezpieczeństwo i nauki o bezpieczeństwie. Tożsamość, podejścia i paradygmaty. Teorie i koncepcje -- Nauka a praktyka bezpieczeństwa - prognozy i oczekiwania. Wyzwania i dylematy.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest autorską syntezą materiału z prowadzonych badań, studiów, wykładów i ćwiczeń, systematycznie aktualizowaną zgodnie z ciągłym rozwojem teorii i empirii bezpieczeństwa oraz potrzeb, możliwości i doświadczeń badawczych i dydaktycznych. Syntezę tę traktować należy jako propedeutykę (wprowadzenie), punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych i poszerzonych studiów oraz badań, ciągłej konfrontacji z innymi źródłami wiedzy, ciągłych prób falsyfikacji podawanych tu tez, sądów, opinii i twierdzeń. (...) Materiał obejmuje zagadnienia naukoznawstwa wybrane w zakresie koniecznym dla percepcji i studiów kolejnych zagadnień, problematykę nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębienie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. [ze wstępu Autora]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1097/20, W-1097/19, W-1097/18, W-1097/17, W-1097/16, W-1097/15, W-1097/14, W-1097/13, W-1097/12, W-1097/11, W-1097/10, W-1097/9, W-1097/8, W-1097/7, W-1097/6, W-1097/5, W-1097/4, W-1097/3 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1097/2 Czyt., W-1097/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia na stronach 305-[320].
Zawiera: Pojęcie oraz typologie bezpieczeństwa i zagrożeń // Koncepcje oraz indykatory bezpieczeństwa // Transformacja bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo a nauka // Etyka w badaniach naukowych bezpieczeństwa // Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa // Metody badań w naukach o bezpieczeństwie // Edukacja dla bezpieczeństwa wobec teorii i praktyki kształcenia // Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa // Pisarstwo naukowe w badaniach bezpieczeństwa.
Streszczenie: W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także typologiczny podział bezpieczeństwa i zagrożeń. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych kontekstach. Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące podejścia integracyjnego i dezintegracyjnego do bezpieczeństwa oraz jego diagnozowaniu i prognozowaniu. W rozdziale tym zaprezentowano również szkic analitycznego modelu niewymiernego (nieuchwytnego) bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim przedstawiono bezpieczeństwo, jako przedmiot rozlegle zakrojonych badań interdyscyplinarnych. Takie założenie sprawiło, iż w tej części opracowania znalazły swe miejsce rozważania odnoszące się do obecności bezpieczeństwa w nauce o cywilizacji i złożoności. Rozdział ten zwieńczony został refleksjami dotyczącymi podstaw cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie. Natomiast rozdział czwarty poświęcony jest określeniu miejsca bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce oraz przedstawieniu tej dyscypliny jako naukowej. Rozdział piąty poświęcono właściwościom badań naukowych bezpieczeństwa. Kryterium to sprawiło, iż w tej części opracowania zawarto zapatrywania odnoszące się do cech i funkcji badań bezpieczeństwa, obiektu i przedmiotu jego badań, a także problemów poznania bezpieczeństwa. Rozdział szósty w całości odnosi się do problemów metod badań w naukach o bezpieczeństwie. Omówione zostały w nim badawcze i praktyczne strony ich stosowania w procesie eksploracji bezpieczeństwa. W rozdziale siódmym zwrócono uwagę na niektóre komponenty pisarstwa naukowego, omówiono jego zadania i zasady oraz rodzaje. Uwagi o charakterze ogólnym dotyczyły swoistości języka pracy naukowej. Wychodząc od szerokiego ujęcia stylu zwrócono uwagę na styl pisarstwa naukowego, terminologię oraz strukturę pracy naukowej. Wskazano także gatunki stylu naukowego. Rozdział ten pretenduje do miana kompletnego zbioru wyróżników stylu naukowego jako typu. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2668 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2667/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia na stronach 169-177.
Zawiera: 1. Metodologia bezpieczeństwa w teorii i praktyce funkcjonowania // 2. Planowanie strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa// 3. Prace promocyjne w naukach o bezpieczeństwie. Specyfika. Metodyka przygotowywania.
Streszczenie: Działalność państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, niezależnie od szczebla, wymaga przygotowywania analiz strategicznych, projektowania koncepcji działania, planowania strategii, ich implementacji, wreszcie tworzenia adekwatnych struktur zadaniowych. Każda z tych form działalności wymaga posługiwania się właściwymi dla nauk o bezpieczeństwie metodami, technikami i narzędziami badawczymi, dającymi podstawę do rzetelnych, wartościowych opracowań. Prezentowana książka zawiera w większości sprawdzone, stosowane w praktyce politycznej (strategiczne przeglądy bezpieczeństwa i obronności, strategie dziedzin) naszego państwa, uporządkowane wynikowo metody, umożliwiające przygotowywanie wymaganych dokumentów planistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2711 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2709/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 877)
Księgozbiór czytelni: : Edukacja dla bezpieczeństwa
ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Bibliografia, netografia na stronach 163-169.
Istota edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz rola organizacji edukacyjnych świadczących usługi edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa i obronności // Ocena obecnego stanu edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Polsce // Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym - propozycje zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2943/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliografia strony 235-242.
Zawiera: Bezpieczeństwo w aspektach prawno-politologicznych -- Bezpieczeństwo w aspektach historycznych -- Bezpieczeństwo w aspektach instytucjonalno-formalnych.
Streszczenie: Książka dedykowana Profesorowi Andrzejowi Misiukowi ma wymiar nie tylko pamiątkowy, ale także wysoce naukowy. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zwłaszcza funkcjonowanie Policji, jak również historia administracji i prawa, są myślą przewodnią całej twórczości naukowej Profesora Andrzeja Misiuka, na którą składają się liczne monografie, opracowania zwarte, czy też artykuły naukowe. Należy podkreślić, iż zainicjował on i przez wiele lat kontynuował badania naukowe dotyczące głównie przedwojennej Policji Państwowej, z kolei opracowanie autorstwa Profesora dotyczące historii służb specjalnych II RP stanowi pierwszą pełną monografię obejmującą tak zakreśloną tematykę. Natomiast obszarem jego aktywności zawodowej, obok pracy naukowo-dydaktycznej w uczelniach wyższych, była także działalność na rzecz służby społeczeństwu w charakterze funkcjonariusza Policji. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2525, IBC-2524 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2523/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie / Anna Zagórska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. - 268 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 251-262.
Teoria decyzji // Decyzje w naukach o bezpieczeństwie // Teoria gier // Aneks. Gra decyzyjna "Pandemia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3270, IBC-3269, IBC-3268 (3 egz.)
Journal
E-book
In basket
(Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Bibliografia przy niektórych artykułach.
Zawiera: Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich -- Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badania bezpieczeństwa pracy -- Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu -- Leki a prowadzenie pojazdów -- Foresight w logistyce bezpieczeństwa - Leadership, the Moving Spirit. The Theory of Management in Policing -- Ostatnia przeszkoda w drodze Polski do NATO. Sprawa Józefa Oleksego i innych polityków lewicy.
Artykuły w językach polskim i angielskim. Streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-459 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Teoretyczne podstawy nauki o bezpieczeństwie - wybrane zagadnienia // Czynniki systemowe i suplementowe. W poszukiwaniu sensu oceny ryzyka // Rola integracji społecznej w zaspokojaniu potrzeb, kształtowaniu postaw oraz odporności społecznej w aspekcie poczucia bezpieczeństwa w społecznościach wielokulturowych // Kampanie społeczne jako narzędzie podnoszenia świadomości społecznej // Kreowanie wizerunku instytucji i lokalnych decydentów - zarządzanie w kryzysie.
Streszczenie: Książka została poświęcona zagadnieniom dotyczącym kształtowania bezpieczeństwa w aspekcie technicznym, społecznym i humanistycznym. Wskazuje na konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia. Zawarte w niej dociekania oscylują wokół potrzeb człowieka, budowania odporności w społeczeństwie wielokulturowym, postrzegania ryzyka, czynników systemowych oraz wykorzystywania kampanii społecznej, a także wizerunku medialnego w kreowaniu świadomości jednostek. [ze wstępu Autorów]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1150/15, W-1150/14, W-1150/13, W-1150/12, W-1150/11, W-1150/10, W-1150/9, W-1150/8, W-1150/7, W-1150/6, W-1150/5, W-1150/4, W-1150/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1150/2 Czyt., W-1150/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. - Wydanie pierwsze - Warszawa : Difin, 2021. - 285 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografie, netografie przy rozdziałach.
Streszczenie: Monografia prezentuje współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w odniesieniu do zagrożeń, które są kreowane przez Federację Rosyjską. Wyjaśnia wybrane problemy zarówno teorii, jak i praktyki kształtowania bezpieczeństwa, które zdeterminowane są agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej. Monografia adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Może być też w kręgu zainteresowania osób parających się oddziaływaniem Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej oraz zagrożeniami i ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego. Może stanowić źródło wiedzy dla podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa narodowego, odpowiedzialnych za pozyskiwanie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom, a także szerokiego środowiska naukowego związanego z dyscyplinami nauk o bezpieczeństwie i polityce. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3279 [magazyn], IBC-3278 [magazyn], IBC-3277/Czyt. (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again