Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(5)
E-booki
(3)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(4)
Czupryński Andrzej
(2)
Pieczywok Andrzej
(2)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Cieślarczyk Marian (1946- )
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Kaczmarek Waldemar
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Rutkowski Cezary
(1)
Snopek Michał
(1)
Sokołowski Grzegorz (1971- )
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Zagórska Anna (politolog)
(1)
Zboina Jacek
(1)
Łuka Piotr
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Świniarski Janusz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nauki o bezpieczeństwie
(10)
Metodologia
(5)
Bezpieczeństwo
(4)
Analiza bezpieczeństwa
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Gry kierownicze
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Leki
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Naukoznawstwo
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Policja
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Teoria gier
(1)
prognozowanie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Sahel
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Czasopismo akademickie
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Synteza
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Nauka i badania
(5)
Edukacja i pedagogika
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Teoria chaosu jako narzędzie badawcze w naukach o bezpieczeństwie. / Michał Snopek // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/3 s.78-89.
Sygnatura: CP-80
Bibl.37 poz.
Celem artykułu jest wskazanie obszarów w naukach o bezpieczeństwie, w których może znaleźć zastosowanie teoria chaosu. W pracy ukazano zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z omawianym nowym podejściem. Autor podejmuje się również odpowiedzi na pytanie, czy teoria chaosu, zgodnie ze stanowiskiem części naukowców może być traktowana jako rewolucja naukowa w naukach o bezpieczeństwie.
Book
In basket
(Edukacja dla bezpieczeństwa.)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia strony 249-259.
Zawiera: Kwestie terminologiczne -- Formy i rodzaje zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego -- Bezpieczeństwo wewnętrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa -- Metodologiczny status nauk o bezpieczeństwie -- Formułowanie i rozwiązywanie problemów naukowo-badawczych -- Badania empiryczne w naukach o bezpieczeństwie -- Badanie jakościowe i ilościowe wykorzystywane w nauce o bezpieczeństwie -- Przygotowanie, przeprowadzania i zinterpretowanie badań w praktyce.
Streszczenie: Książka składa się z dwóch części. W pierwszej omawiane są najważniejsze kwestie bezpieczeństwa i zagrożeń. Proponowana typologia poszerza perspektywę poznawczą wyraźnie wykraczając poza analizę, systematykę i wykładnię stosowaną w dawnych naukach wojskowych. Refleksja nad faktycznym stosowaniem, czy też skutkami stosowania instrumentów bezpieczeństwa zwiększa pole badawcze poprzez włączenie do spektrum bez-pośredniego zainteresowania zjawisk społecznych, przeżyć i odczuć psychicznych oraz wartości związanych z danym rodzajem zagrożenia. W drugiej części omawiany jest ontologiczny i epistemologicznych awans wiedzy o bezpieczeństwie do rangi dyscypliny naukowej. Stało się to za sprawą wykorzystania metod i technik badawczych wypracowanych na gruncie innych dyscyplin naukowych. Okazuje się, co zostało pokazane na przykładach, że nauki o bezpieczeństwie w szybkim tempie powiększają empiryczną wiedzę o zagrożeniach, tworząc racjonalne przesłanki dla strategicznych i operacyjnych działań zaradczych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2530 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2529/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa / Bernard Wiśniewski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 221 stron ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia na stronach 199-221.
Zawiera: Bezpieczeństwo i jego determinanty // Organizacja badań bezpieczeństwa // Stadia badań bezpieczeństwa.
Streszczenie: Praca dotyczy rozwiązywanych w nauce oraz praktyce problemów badania bezpieczeństwa z perspektywy wielu dziedzin i dyscyplin naukowych przy zachowaniu wypowiedzi w granicach zakreślonych dla nauk o bezpieczeństwie. Poruszono w niej zagadnienia bezpieczeństwa i jego determinant, organizacji badań postrzeganych przez pryzmat działań zorganizowanych oraz stadiów badawczych bezpieczeństwa. Książka ta jest inna od tych, które do tej pory pojawiały się na polskim rynku wydawniczym z kilku powodów. Po pierwsze przedstawiono w niej problemy grupowania determinant bezpieczeństwa w nowatorsko wyodrębnione grupy. Po drugie poruszono w niej pomijane w literaturze kwestie wyznacznika sygnalizującego bezpieczeństwa, a mianowicie „symptomu”. Po trzecie praca przedstawia w diametralnie inny niż dotychczas sposób pojmowania pojęcia „obronność”. Po czwarte przedstawiono w niej szeroko problemy stadiów badań bezpieczeństwa, które do tej pory były wiele lat temu jedynie wzmiankowane w literaturze naukowej. Po piąte treści pracy kierowane są zarówno do ludzi nauki jak i pracowników zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, spełniając oczekiwania jednych i drugich. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3095 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3093/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 233-240.
Zawiera: Specyfika badań w naukach o bezpieczeństwie // Metody ilościowe i jakościowe w badaniu bezpieczeństwa // Prace naukowe i kwalifikacyjne w naukach o bezpieczeństwie // Proces pisania pracy dyplomowej .
Streszczenie: Zgłębianie problemów bezpieczeństwa w kontekście jego wielowymiarowości i niezwykłej dynamiki stanowi poważne wyzwanie dla każdego badacza decydującego się podjąć trud poznawczy. Książka jest ważnym uzupełnieniem opracowań z zakresu metodologicznych podstaw badań problemów bezpieczeństwa. To także ukierunkowany zbiór wiedzy o badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Rozważania dotyczą ich istoty, przedmiotu badań oraz związku z innymi dyscyplinami. Opisuje najczęściej stosowane metody badawcze wykorzystywane w naukach społecznych, które mają zastosowanie również w naukach o bezpieczeństwie. Zawiera konkretne wskazówki do przygotowania pracy dyplomowej. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska wykładowców i studentów na pomoc w zakresie tworzenia różnego rodzaju prac kwalifikacyjnych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3089 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3087/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia strony 335-348.
Zawiera: Teoria bezpieczeństwa jako cel i wytwór nauki. Podstawy naukoznawstwa. Teorie ogólne i szczegółowe -- Bezpieczeństwo i nauki o bezpieczeństwie. Tożsamość, podejścia i paradygmaty. Teorie i koncepcje -- Nauka a praktyka bezpieczeństwa - prognozy i oczekiwania. Wyzwania i dylematy.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest autorską syntezą materiału z prowadzonych badań, studiów, wykładów i ćwiczeń, systematycznie aktualizowaną zgodnie z ciągłym rozwojem teorii i empirii bezpieczeństwa oraz potrzeb, możliwości i doświadczeń badawczych i dydaktycznych. Syntezę tę traktować należy jako propedeutykę (wprowadzenie), punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych i poszerzonych studiów oraz badań, ciągłej konfrontacji z innymi źródłami wiedzy, ciągłych prób falsyfikacji podawanych tu tez, sądów, opinii i twierdzeń. (...) Materiał obejmuje zagadnienia naukoznawstwa wybrane w zakresie koniecznym dla percepcji i studiów kolejnych zagadnień, problematykę nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębienie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. [ze wstępu Autora]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1097/20, W-1097/19, W-1097/18, W-1097/17, W-1097/16, W-1097/15, W-1097/14, W-1097/13, W-1097/12, W-1097/11, W-1097/10, W-1097/9, W-1097/8, W-1097/7, W-1097/6, W-1097/5, W-1097/4, W-1097/3 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1097/2 Czyt., W-1097/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 159-167.
Publikacja finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: W niniejszej monografii zawarto artykuły poszczególnych autorów, w trzech rozdziałach tematycznych. Rozdział pierwszy dotyczy podstaw epistemologicznych nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem stanowiska dotyczącego postrzegania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie we współczesnej nauce, stosowania metody naukowej w procesie poznania i rozwoju nauki oraz obszaru, obiektu i przedmiotu badań bezpieczeństwa w ujęciu holistycznym i systemowym, a także interpretacji celu poznania. Rozdział drugi dotyczy interpretacji wybranych metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na transdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk społecznych w ujęciu jakościowym i ilościowym. Rozdział trzeci odnosi się do interdyscyplinarności badań w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania operacyjne, inżynierię systemów oraz uwarunkowania kulturowe bezpieczeństwa poprzez stosowanie różnych podejść badawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2447/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia na stronach 169-177.
Zawiera: 1. Metodologia bezpieczeństwa w teorii i praktyce funkcjonowania // 2. Planowanie strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa// 3. Prace promocyjne w naukach o bezpieczeństwie. Specyfika. Metodyka przygotowywania.
Streszczenie: Działalność państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, niezależnie od szczebla, wymaga przygotowywania analiz strategicznych, projektowania koncepcji działania, planowania strategii, ich implementacji, wreszcie tworzenia adekwatnych struktur zadaniowych. Każda z tych form działalności wymaga posługiwania się właściwymi dla nauk o bezpieczeństwie metodami, technikami i narzędziami badawczymi, dającymi podstawę do rzetelnych, wartościowych opracowań. Prezentowana książka zawiera w większości sprawdzone, stosowane w praktyce politycznej (strategiczne przeglądy bezpieczeństwa i obronności, strategie dziedzin) naszego państwa, uporządkowane wynikowo metody, umożliwiające przygotowywanie wymaganych dokumentów planistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2711 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2709/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia na stronach 305-[320].
Zawiera: Pojęcie oraz typologie bezpieczeństwa i zagrożeń // Koncepcje oraz indykatory bezpieczeństwa // Transformacja bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo a nauka // Etyka w badaniach naukowych bezpieczeństwa // Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa // Metody badań w naukach o bezpieczeństwie // Edukacja dla bezpieczeństwa wobec teorii i praktyki kształcenia // Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa // Pisarstwo naukowe w badaniach bezpieczeństwa.
Streszczenie: W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także typologiczny podział bezpieczeństwa i zagrożeń. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych kontekstach. Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące podejścia integracyjnego i dezintegracyjnego do bezpieczeństwa oraz jego diagnozowaniu i prognozowaniu. W rozdziale tym zaprezentowano również szkic analitycznego modelu niewymiernego (nieuchwytnego) bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim przedstawiono bezpieczeństwo, jako przedmiot rozlegle zakrojonych badań interdyscyplinarnych. Takie założenie sprawiło, iż w tej części opracowania znalazły swe miejsce rozważania odnoszące się do obecności bezpieczeństwa w nauce o cywilizacji i złożoności. Rozdział ten zwieńczony został refleksjami dotyczącymi podstaw cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie. Natomiast rozdział czwarty poświęcony jest określeniu miejsca bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce oraz przedstawieniu tej dyscypliny jako naukowej. Rozdział piąty poświęcono właściwościom badań naukowych bezpieczeństwa. Kryterium to sprawiło, iż w tej części opracowania zawarto zapatrywania odnoszące się do cech i funkcji badań bezpieczeństwa, obiektu i przedmiotu jego badań, a także problemów poznania bezpieczeństwa. Rozdział szósty w całości odnosi się do problemów metod badań w naukach o bezpieczeństwie. Omówione zostały w nim badawcze i praktyczne strony ich stosowania w procesie eksploracji bezpieczeństwa. W rozdziale siódmym zwrócono uwagę na niektóre komponenty pisarstwa naukowego, omówiono jego zadania i zasady oraz rodzaje. Uwagi o charakterze ogólnym dotyczyły swoistości języka pracy naukowej. Wychodząc od szerokiego ujęcia stylu zwrócono uwagę na styl pisarstwa naukowego, terminologię oraz strukturę pracy naukowej. Wskazano także gatunki stylu naukowego. Rozdział ten pretenduje do miana kompletnego zbioru wyróżników stylu naukowego jako typu. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2668 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2667/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie / Anna Zagórska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. - 268 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 251-262.
Teoria decyzji // Decyzje w naukach o bezpieczeństwie // Teoria gier // Aneks. Gra decyzyjna "Pandemia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3270, IBC-3269, IBC-3268 (3 egz.)
Journal
E-book
In basket
(Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Bibliografia przy niektórych artykułach.
Zawiera: Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich -- Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badania bezpieczeństwa pracy -- Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu -- Leki a prowadzenie pojazdów -- Foresight w logistyce bezpieczeństwa - Leadership, the Moving Spirit. The Theory of Management in Policing -- Ostatnia przeszkoda w drodze Polski do NATO. Sprawa Józefa Oleksego i innych polityków lewicy.
Artykuły w językach polskim i angielskim. Streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-459 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again