Source
Katalog zbiorów
(21)
Form of Work
Książki
(16)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(10)
Author
Stawnicka Jadwiga
(3)
Rządca Robert A
(2)
Bajeński Wojciech
(1)
Biel Dariusz
(1)
Bielska Teresa
(1)
Błaszczyk Klaudia
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Cybulko Anna
(1)
Fik Joanna
(1)
Fik Piotr
(1)
Fisher Martin
(1)
Fisher Roger
(1)
Glińska Jolanta. mgr
(1)
Górecka Katarzyna
(1)
Hocker Joyce L
(1)
Höffner Marta
(1)
Ilich John
(1)
Ireland Carol
(1)
Jankowski Piotr
(1)
Kędzierska Grażyna
(1)
Marek Helena
(1)
Marinucci Richard
(1)
Mastenbroek Willem
(1)
Moore Christopher W
(1)
Nowicka Julia
(1)
Nęcki Zbigniew
(1)
Patton Bruce
(1)
Pozierak Ilona
(1)
Socha Robert
(1)
Szapiro Ewa i Tomasz
(1)
Ulatowski Mariusz
(1)
Ury William
(1)
Uździcki Roman
(1)
Veccvhi Gregory
(1)
Wielocha Katarzyna
(1)
Wilmot William W
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wujec Paweł
(1)
Wyrębek Henryk
(1)
Zbigień-Maciąg Lidia
(1)
Zieliński Marcin
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(20)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Subject
Negocjacje
(21)
Psychologia
(9)
Socjologia
(9)
Komunikacja społeczna
(5)
Sytuacje kryzysowe
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Komunikacja
(2)
Organizacja
(2)
Policja
(2)
Zarządzanie
(2)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Kierowanie
(1)
Komunikacja kryzysowa
(1)
Koronawirusy
(1)
Logistyka
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Migracja
(1)
Prawo pracy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość z nienawiści
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Straż pożarna
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
edukacja
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
zamówienia publiczne
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono charakterystykę procesu negocjacji, psychologię, organizaję negocjacji oraz wybrane techniki negocjacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18760, I-18759 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18758 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prosta, wszędzie możliwa do zastosowania metoda negocjonowania sporów prywatnych i zawodowych - jak się nie dać "podejść" i jednocześnie nie być przykrym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16119 (1 egz.)
Book
In basket
(Dla Żółtodziobów)
Streszczenie: Książka o planowaniu negocjacji mająca na celu nauczenie czytelnika skuteczniej porozumiewać się z ludźmi i dochodzenia swego jako konsumenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15782 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Negocjacje opierają się na wymianie informacji, co bardzo często daje możłiwość znalezienia korzystnych dla obu stron, niestandardowych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16121 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Omówiono proces negocjacji.Objaśniono intergratywny model negocjacji oraz kilka szczegółowych problemów i sytuacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16134 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliogr., indeksy
Streszczenie: Przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty procesu mediacji. Omawia definicje, opracowanie planu mediacji, sposoby prowadzenia sesji mediacyjnej, dochodzenie do porozumienia oraz doprowadzenie do osiągnięcia ugody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18615/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy pomagają zrozumieć naturę konfliktów w wielu sferach życia ľ omawiają przyczyny, przejawy i możliwe skutki konfliktów w związkach miłosnych, w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, w pracy, a także w polityce. Na przykładach z życia codziennego pokazują style, taktyki i metody interwencji podejmowane przy rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnym, a także skuteczne sposoby zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19678/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Bibliogr. s. 113-118, wykaz aktów prawnych s. 119-120.
Streszczenie: Istotną zaletą recenzowanej monografii jest to, że odnosi się ona do psychologicznych, taktycznych i organizacyjnych aspektów negocjacji. Autor odwołuje się w niej do praktyki negocjacyjnej wzbogacając rozważania teoretyczne przykładami zaczerpniętymi z praktyki negocjacyjnej, z którymi zetknęli się policyjni negocjatorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2305, IBC-2304, IBC-2303 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Mediacja w rozwiązywaniu sporów w środowisku pracy / Joanna Fik, Piotr Fik //W: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2023/4 strony 10-14.
Sygnatura CP-103
Bibliogr. 23 poz.
Streszczenie: Artykuł porusza problematykę instytucji mediacji w postępowaniach z zakresu prawa pracy. Na podstawie analizy źródeł prawnych, literatury oraz danych statystycznych dokonano oceny efektywności postępowań mediacyjnych w prawie pracy. Ponadto wskazano korzyści płynące z instytucji mediacji i podjęto próbę identyfikacji przyczyn obecnego poziomu wykorzystania tego sposobu rozwiązywania sporów między pracodawcami a pracownikami. W mediacji strony odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu sporów. Często skutkuje to kreatywnymi rozwiązaniami, trwalszymi wynikami, większą satysfakcją i lepszymi relacjami.
Book
In basket
Streszczenie: Wzrastający katalog zagrożeń oraz systematycznie rozszerzający się zakres odpowiedzialności wielu instytucji skłania do poszukiwania coraz skuteczniejszych rozwiązań dotyczących komunikowania się w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, które określane są często mianem sytuacji kryzysowej. Opracowanie to stanowi odpowiedź na potrzebę naukowego, systematycznego i uporządkowanego omówienia problemów modeli komunikacji w negocjacjach kryzysowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1643, IBC-1642, IBC-1641 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Negocjacje kryzysowe w służbie pożarniczej / Wojciech Bajeński //W: Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2020/3 (44) strony 41-50.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Straż pożarna często jest pierwsza na miejscu zdarzenia kryzysowego, podczas którego bezpośrednio jest zagrożone życie lub zdrowie człowieka, np. w sytuacji su- icydalnej, zakładniczej. W oczekiwaniu na policyjnego negocjatora strażacy powin - ni umieć bezpiecznie kierować rozwojem sytuacji. Autor przedstawia najbardziej skuteczne techniki negocjacyjne pozwalające na ostudzenie emocji oraz dające czas na różne inne rozwiązania kryzysu, kiedy np. niemożliwa jest opcja siłowa
No cover
Article
In basket
Mediating the best solution / Richard Marinucci // Fire Engineering. - 2008/8 Vol. 161 s.26-28.
Tł. tyt.: Mediacja najlepszym rozwiązaniem
W artykule objaśniono znaczenie mediacji jako czynnika pozwalającego na korzystne rozwiązania w danym środowisku. Rola szefa bądź kierownika w mediacjach z organizacjami z zewnątrz.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia problematykę współdziałania interpersonalnego i jego wpływu na zachowanie ludzkie, omawia konflikty i negocjacje, a szczególnie wzajemne zależności tych procesów i ich wstępowanie w środowisku szkolnym. Opisuje także sytuacje komunikacyjne typowe dla intytucji edukacyjnych oraz trudności komunikacyjne w sytuacjach szkolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18815 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18814 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem książki jest określenie reguł stosowania technik konwersacyjnych w negocjacjach kryzysowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1646, IBC-1645, IBC-1644 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Opracowanie przeznaczone jest dla policjantów, którzy nie są negocjatorami, ale znajdą się jako pierwsi na miejscu incydentu z zakładnikami lub osobami podejmującymi manifestowaną próbę samobójczą. Niektóre sytuacje wymagają, by właśnie ten "pierwszy" policjant nawiązał kontakt ze sprawcą incydentu. Potrzebna mu będzie podstawowa wiedza z zakresu negocjacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-884/14, W-884/13, W-884/12, W-884/11, W-884/10, W-884/9, W-884/8, W-884/7, W-884/6, W-884/5, W-884/4, W-884/3 (12 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-884/2 [magazyn], W-884/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rozważania w niniejszej publikacji obejmują wieloaspektowe perspektywy różnych środowisk i obszarów życia człowieka w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszono tu tematy przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, migracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2015, IBC-2014, IBC-2013 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11212/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nie wracaj do pracy, „ZARAZO” / Katarzyna Wielocha // Promotor BHP. - 2020/6 strony 13-15.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: E-maile o treści, która pojawia się w tytule, otrzymują pracownicy różnych firm w całej Polsce. W artykule opisujemy przypadek jednego z pracowników, który został uznany przez swoich kolegów z pracy jako potencjalne zagrożenie, ponieważ jego żona jest pielęgniarką.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr.
Streszczenie: Celem opracowania jest określenie zasadniczych teoretycznych i praktycznych wyznaczników współczesnego zarządzania kryzysowego oraz ich wpływu na komunikację, a tym samym na perspektywy badawcze w tym obszarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-983, IBC-982 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-981/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Indeks.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Conflict and crisis negotiation: the negotiated resolution model // Negotiation: principles underpinnings // Crisis situations: communications, goals and techniques // Application of mental illness and cognitive impairment to the critical incident: considerations and implications // Application of personality disorder to the critical incident: considerations and implications // Ethical considerations in a conflict and crisis situation // Expertise of the negotiator in conflict and crisis communication // When the management of the critical incident goes wrong: pitfalls and suggested approaches // Post-critical incident: considerations // Held against their will: behaviour, considerations and implications for the captive.
Streszczenie: Conflict and crisis communication is the management of a critical incident which has the potential for resolution through successful negotiations. This can include negotiating with individuals in crisis, such as those threatening self-harm or taking individuals hostage as part of emotional expression, and also critical incidents such as kidnapping and terrorist activities. By focusing on the empirical and strong theoretical underpinnings of critical incident management, and including clear demonstrations of the practical application of conflict and crisis communication by experts in the field, this book proves to be a practical, comprehensive and up-to-date resource. Discussion of relevant past incidents – such as the 1993 WACO siege in the United States – is used to enhance learning, whilst an examination of the application of critical incident management to individuals with mental disorder offers groundbreaking insight from clinicians working in this area. Conflict and Crisis Communication is an excellent source of reference for national and international law enforcement agencies, professionals working in forensic settings, and also postgraduate students with an interest in forensic psychology and forensic mental health. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21907/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again