Form of Work
Książki
(3)
E-booki
(2)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Pawlęga Michał
(2)
Bregin Dorota
(1)
Brzezińska Karolina
(1)
Jonczy-Adamska Małgorzata
(1)
Rutkowska Ewa
(1)
Telep Dariusz
(1)
Telep Jerzy (1943- )
(1)
Łojkowska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Dyskryminacja
(2)
Nierówność społeczna
(2)
Równość (prawo)
(2)
Antyterroryzm
(1)
Atak terrorystyczny na World Trade Center (11.09.2001)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Działania specjalne (wojsko)
(1)
Filozofia polityczna
(1)
Fundamentalizm muzułmański
(1)
Ideologia
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Operacje reagowania kryzysowego
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Przemoc
(1)
Terroryzm
(1)
Wojny religijne
(1)
Wpływ (politologia)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zimna wojna
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Poradnik
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Historia
(1)
3 results Filter
Book
E-book
In basket
Zawiera: Polityka antydyskryminacyjna -- Sytuacja grup narażonych na dyskryminację -- Kluczowe obszary dyksryminacji w administracji publicznej -- Jak przeciwdziałać nierównemu traktowaniu? -- Jak wykorzystać materiały filmowe zawarte na płycie -- Reagowanie na nierówne traktowanie.
Podręcznik został przygotowany do druku i wydany w wersji papierowej w ramach Projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach" współfinansowanego z programu UE na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013),
Streszczenie: Niniejszy podręcznik jest pionierskim przedsięwzięciem, którego celem jest zapoznanie pracowników administracji publicznej z zasadą równego traktowania. Ma on stanowić narzędzie do wdrażania w polskiej administracji polityki równości szans - zarówno w odniesieniu do pracowników urzędów, jak również przy obsłudze klientów. Dzięki praktycznym wskazówkom zawartym w podręczniku polskie urzędy mają szansę stać się bardziej różnorodne i otwarte na potrzeby wszystkich członków naszego społeczeństwa. (za Witoldem Klausem)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2032/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2032/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Zawiera: Antydyskryminacyjne i równościowe przepisy prawa -- Grupy narażone na dyskryminację i doznające dyskryminacji oraz wybrane problemy związane ze zjawiskiem dyskryminacji w kontekście regionalnym -- Rozwiązania systemowe i instytucjonalne w zakresie równego traktowania w kontekście regionalnym -- Przypadki nierównego traktowania - zadania dla administracji regionalnej -- Urzędy odpowiedzialne za politykę równego traktowania i politykę antydyskryminacyjną na poziomie centralnym.
Publikacja została wydana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w ramach Projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach , współfinansowanego z programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).
Streszczenie: Niniejszy podręcznik ma na celu przedstawienie informacji dotyczących wyzwań oraz możliwo - ści podejmowania działań w zakresie równego traktowania na poziomie regionalnym i lokalnym. Publikacja jest skierowana zarówno do osób zatrudnionych w wojewódzkiej administracji rządowej, jak również do pracowników jednostek samorządu województwa, powiatu oraz gminy. Przedstawione w opracowaniu przepisy dotyczące równego traktowania znajdują szczególne zastosowanie w kontekście regionalnym i lokalnym. Równolegle do nich obowiązują także inne akty prawne, stanowiące „prawo antydyskryminacyjne”. Zostały one przedstawione w podręcz - niku Równe traktowanie w administracji publicznej 1 , wydanym staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Do wspomnianych przepisów „prawa antydyskryminacyjnego” należy zaliczyć w szczególności ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 2 . Ze względu na fakt, iż zakres stosowania tej usta - wy jest ograniczony, poszukując skutecznej ochrony dla osób doznających dyskryminacji, można odnosić się do uregulowań prawnych zawartych w prawie pracy, w prawie karnym, w prawie cywil - nym oraz w innych ustawach odnoszących się do konkretnych grup osób narażonych na dyskrymi - nację lub w ustawach regulujących poszczególne zagadnienia (np. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 3 ). [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2033/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 107-109.
Zawiera: Charakterystyka zjawiska terroryzmu // Polityczne źródła terroryzmu // Społeczno-ekonomiczne i religijne źródła terroryzmu // Polityczne i społeczno-ekonomiczne zagadnienia nierówności w myśli filozoficznej, religijnej i ekonomicznej // Koncepcja eliminowania terroryzmu z życia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3174 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again