Form of Work
Książki
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(10)
Branch
Czytelnia
(10)
Author
Kubica Przemysław
(2)
Wąsik Wiktor
(2)
Fedøy Arnstein
(1)
Gach Nikodem
(1)
Kawecki Krzysztof
(1)
Kobyliński Łukasz
(1)
Młynarz Adam
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Verma Ajit Kumar
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Woźnicki Piotr
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(10)
United States
(1)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Subject
Niezawodność urządzeń
(11)
Bezpieczeństwo
(3)
technologia
(3)
Instalacje tryskaczowe
(2)
Analiza termiczna
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Gaśnice
(1)
Kontrola techniczna
(1)
Silniki spalinowe
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Tryskacze
(1)
bezpieczeństwo maszyn
(1)
obiekty
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Normy
(4)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(7)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 61703 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 60300-3-4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zastąpiona przez PN-EN 60300-3-4:2008 (U)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-IEC 60300-3-4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 60300-3-2 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Indeks.
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 119-121.
Zawiera: Today’s Data: A Study of the Literature // Investigate How Data are Collected, Analysed, and Presented in Selected Studies // Understand Reliability Theory and Calculation,Including Uncertainty Analyse and Calculation // Develop Methodologies and Proposals for Studies with General Scientific Value with Examples on Calculation.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: This book covers fire and extinguishing theory and reliability theory and how to validate any survey within the field of engineering. It’s based on a year’s study of historical literature, using critical review and document analysis. It covers how data is collected, analyzed, and presented. It discusses reliability theory, calculation, and uncertainty analysis, and after validating proposes a new methodology and approach using general scientific value and examples. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22241/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 56-57.
Streszczenie: Celem pracy inżynierskiej była ocena, czy istnieje możliwość uodpornienia czujek pożarowych na zjawiska zwodnicze. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzone zostały badania, polegające na umieszczeniu czujki wielosensorowej DTC-6064 w zamkniętej przestrzeni w atmosferze 3 różnych pyłów (mąki pszennej, fugi oraz proszku gaśniczego BC) i obserwacji czy czujka w określonym przedziale czasu wzbudzana była w stan alarmu, czy była uodporniona na zjawisko zwodnicze. W każdej z prób zmieniane były parametry określające pracę sensorów znajdujących się w czujce (zmieniano tryb pracy sensorów: praca niezależna, współzależna oraz w koincydencji, a także czułość sensorów: obniżona o 40 %, normalna oraz podwyższona o 20 %). Wyniki wszystkich prób zostały przedstawione w formie tabel oraz wykresów. W części teoretycznej pracy znajduje się omówienie takich zagadnień jak: system sygnalizacji pożarowej - jego elementy oraz zasada działania, podział czujek pożarowych, kryteria doboru czujek pożarowych, statystyki fałszywych alarmów w Polsce w latach 2017-2019. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16825/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-70.
Streszczenie: Celem prowadzonych badań opisanych w pracy dyplomowej, której temat brzmi: ,,Ocena wpływu zanieczyszczenia elementów liniowych instalacji tryskaczowej na niezawodność działania” jest ukazanie potrzeby rzetelnej konserwacji instalacji tryskaczowej. Stałe urządzenia gaśnicze instalowane są w budynkach by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, dóbr kulturowych czy mienia o znacznej wartości. Urządzenia te są skuteczne i spełniają swoją rolę tylko wtedy gdy są prawidłowo wykonane oraz w odpowiedni sposób konserwowane. Pomiary prowadzone były na dwóch stanowiskach. Pierwsze z nich to komora grzewcza, której celem było ogrzanie ampułki tryskacza pokrytej zanieczyszczeniem, do temperatury powodującej aktywację tryskacza. Pomiar rozpoczynał się gdy temperatura płyty grzewczej osiągnęła 20°C. Po aktywacji tryskacza mierzona była temperatura płyty grzewczej oraz zapisywany czas. Drugie stanowisko zbudowane było w celu sprawdzenia równomierności zraszania powierzchni. Tryskacz, którego aktywacja nastąpiła w próbie pierwszej, wkręcany był w rurę. Instalacja miała zaprojektowane ciśnienie 1,5 bar. Pomiar każdej próbki trwał 30 sekund, po czym woda z każdej kuwety była ważona w celu określenia zraszania danej powierzchni. Kuwety były ustawione w 7 rzędach po 10 sztuk, co stanowiło pokrycie powierzchni 9m2. Pierwsze zależności można było dostrzec już podczas trwania pomiarów. Kolejność aktywacji próbek w poszczególnych próbach była podobna. Obliczony średni czas zadziałania tryskaczy dała możliwość zauważenia następującego wniosku - wraz ze wzrostem ilości materiału otaczającego tryskacz na aktywację trzeba było czekać dłużej. Najwięcej czasu musiało upłynąć podczas zabezpieczenia tryskacza słoikiem, w dalszej kolejności był to gips pianka oraz zabezpieczenie montażowe. Przyczyną takiej kolejności aktywacji mogło być dłuższe ogrzewanie się elementu zabrudzenia. Podczas obserwacji jaki wpływ miała temperatura płyty grzewczej na aktywację tryskacza można dostrzec, że każde zabrudzenie wywołało aktywacje tryskacza w wyższej temperaturze niż elementu liniowego nie pokrytego żadnym z zabrudzeń. Najwyższa średnia temperatura była aż o 23°C wyższa od tryskacza oryginalnego, przypadek ten dotyczył zanieczyszczenia tryskacza gipsem. Trzeci rodzaj badań dotyczył rozpływu wody i wykazał on że największy wpływ na zmiany rozpływu ma zakrycie tryskacza poprzez element konstrukcyjny bądź codziennego użytkowania. Mniejszy wpływ miała pianka, gips oraz zabezpieczenie, natomiast podczas prób wykazały one dużą nierównomierność zraszania powierzchni. Zła konserwacja elementów liniowych może doprowadzić do złego ich funkcjonowania jak potwierdzają powyższe badania. Przeprowadzone próby tryskaczy zabrudzonych potwierdzają prawidłowość zapisów aktów prawnych nakazujących regularne kontrole i wymianę tryskaczy w przypadku gdzie zostają uszkodzone mechanicznie lub poprzez pokrycie ich dodatkową powłoką. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16958/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 115-117.
Streszczenie: Coraz bardziej rozpowszechnione systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) zabezpieczają coraz to większą liczbę obiektów budowalnych. Ich celem jest najwcześniejsze powiadomienie służb w przypadku wykrycia pożaru, niestety nie każdy zgłoszony alarm oznacza prawdziwe zjawisko pożarowe. Możliwe są tzw. alarmy fałszywe. Tego rodzaju zdarzenia niepotrzebnie powodują wyjazdy PSP do obiektów, generują koszty i przerwy w pracy przedsiębiorstw i finalnie obniżają zaufanie użytkowników obiektu do instalacji detekcji doprowadzając do wykształcenia pobłażliwości, która w warunkach prawdziwego pożaru może być tragiczna w skutkach. Istotne jest podjęcie kroków w celu ograniczenia ich występowania, Analiza pracy instalacji polegająca na weryfikacji źródeł wiedzy takich jak: projekty wykonawcze, dzienniki pracy instalacji, konfiguracja programistyczna sytemu, pobrane z SSP pamięci zdarzeń, wywiady i wizje lokalne jest zagadnieniem skomplikowanym i czasochłonnym. Niemniej, umożliwia zidentyfikować przyczyny występowania fałszywych alarmów oraz zaproponować metody ich ograniczenia. W części teoretycznej pracy określono właściwą terminologię z zagadnienia fałszywych alarmów, zgodną z najnowszymi standardami dotyczącymi systemów sygnalizacji pożarowej. Zwrócono uwagę na ogólne metody ograniczania występowania fałszywych alarmów. Autor przybliżył szczegółowo typowe urządzenia detekcyjne spotykane w obiektach budowlanych typu dom studencki i zidentyfikował główne przyczyny zgłaszania przez nie fałszywych alarmów, dodatkowo zaproponował metody ich ograniczania. Zwrócono uwagę na skalę występowania fałszywych alarmów posiłkując się na źródłach literaturowych. W części praktycznej pracy przedstawione przeprowadzone analizy fałszywych alarmów występujących w dwóch domach studenckich OAZA SGSP oraz RIVIERA PW. Analizy miały na celu zidentyfikować główne przyczyny występowania fałszywych alarmów, skategoryzować zdarzenia wg. poprawnej terminologii oraz zaproponować metody ograniczenia ich występowania. W pracy dyplomowej stwierdzono, że najistotniejszym dla procesu analizy źródłem wiedzy jest dziennik pracy instalacji prowadzony przez obsługę systemu sygnalizacji pożarowej. Ten dokument dostarcza niezbędnego kontekstu dla danych, które można pobrać z pamięci zdarzeń. Na bazie doświadczeń badawczych, zawodowych i zauważonych braków literaturowych autor zaproponował wzór dziennika pracy uwzględniającego przykłady mające na celu ułatwić personelowi obsługi poprawne wypełnianie dokumentu. Poprawne wypełnianie jest istotne, lecz nie można zapominać o konieczności jego okresowej weryfikacji i wdrażaniu mechanizmów naprawczych przez wykwalifikowanego specjalistę. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16957/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-46.
Streszczenie: Tematem pracy była "analiza niezawodności instalacji tryskaczowych w Polsce w latach 2013-2017 na podstawie raportów ze zdarzeń". Praca obejmowała przeanalizowanie meldunków zebranych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu ustalenia faktycznej sytuacji instalacji tryskaczowych w Polsce. Opisano podstawowe elementy budowy i parametry systemu stałych urządzeń gaśniczych. Przytoczone akty prawne i normy, które wykorzystywane są przez polskich projektantów. Ponadto zaprezentowano tłumaczenie amerykańskiego formularza meldunkowego. W pracy wyliczono sprawność i skuteczność tryskaczy w Polsce w latach 2013-2017. Zdarzenia pogrupowano na mniejsze podgrupy, ze względu na typ obiektu w którym występują oraz na to czy instalacja ugasiła, bądź kontrolowała pożar. Scharakteryzowano przypadki, gdy instalacja nie zadziałała lub była niesprawna. Oszacowano przybliżone straty wynikające z pożarów w obiektach chronionych. Porównano otrzymane wyniki z innymi krajami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16897/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Analiza wpływu warunków temperaturowych na parametry pracy i niezawodności gaśnic przenośnych / Wiktor Wąsik ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej // w: Działalność wydawnicza SGSP 2017SGSPk20000147. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017. - 1 plik programu MS-WORD ; 31 stron : ilustracje, fotografie, wykresy.
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strona 31.
Streszczenie: W ramach pierwszego etapu projektu badawczego nr S/E-422/22/17 opracowano oraz zbudowano stanowisko do badania parametrów techniczno-użytkowych gaśnic przenośnych. Stanowisko umożliwia m.in. pomiar ubytku masy i ciśnienia w czasie rozładowywania gaśnic. Na podstawie otrzymanych wyników badań możliwe było wyznaczenie minimalnych ciśnień i czasu działania, tolerancji napełnienia oraz pozostałości środka gaśniczego po rozładowaniu poszczególnych gaśnic. Badania przeprowadzono w temperaturze 20 ± 2 °C. [za Autorem]
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 56-57.
Streszczenie: Na początku przedstawiono przegląd literatury dotyczącej silników spalinowych i dostępnych metod diagnostycznych. Jeden rozdział zawiera szczegółowy opis układów chłodzenia silników spalinowych. Przedstawiono również zasady utrzymywania gotowości do działania silników spalinowych w Państwowej Straży Pożarnej. W części badawczej opisano użytą do badań próbkę oraz przedstawiono schemat stanowiska badawczego. W dalszych podrozdziałach opisano przebieg i wyniki badań. Badania zostały podzielone na 4 części; badanie dla procesu nagrzewania silnika, określenie wzorcowych parametrów pracy w warunkach nominalnych, badanie dla symulowanych stanów niewłaściwych i badaniu dla różnych obciążeń silnika. W analizie wyników ustalono zmiany kluczowych parametrów silnika w porównaniu do warunków nominalnych. We wnioskach wyróżniono usterki, które mogą być diagnozowane przy pomocy temperatury spalin. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16934/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again