Form of Work
Artykuły
(164)
Publikacje naukowe
(97)
Książki
(39)
Publikacje fachowe
(7)
Status
only on-site
(134)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(134)
Author
Suchecki Włodzimierz
(13)
Kamocka-Bronisz Renata
(10)
Król Bernard
(8)
Jesionek Jacek
(6)
Sawczuk Małgorzata
(6)
Czernielewski St
(5)
Kukfisz Bożena
(5)
Kupicz Włodzimierz
(5)
Sulik Paweł
(5)
Czardybon Jan
(4)
Markowski Władysław
(4)
Półka Marzena (1969- )
(4)
Tofiło Piotr
(4)
Tuzimek Zbigniew
(4)
Adamski Ryszard Gabryel
(3)
Chmiel Michał
(3)
Garlińska Urszula
(3)
Gawryluk Nikon
(3)
Hamilton Walter
(3)
Kiełbasa Tomasz
(3)
Kubica Przemysław
(3)
Marciniak Andrzej
(3)
Mizerski Andrzej
(3)
Ogrodnik Paweł
(3)
Skaźnik Marian
(3)
Sural Zbigniew
(3)
Thorns Jochen
(3)
Wnęk Waldemar
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Baran Małgorzata
(2)
Chudy Piotr
(2)
Cygankiewicz Dariusz
(2)
Czerwienko Dariusz
(2)
Dreger Maria
(2)
Gałaj Jerzy
(2)
Gontarz Adam
(2)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(2)
Klapsa Wojciech
(2)
Kubicki Grzegorz
(2)
Laskowska Zofia. dr inż
(2)
Lesiak Piotr
(2)
Madejska Zofia
(2)
Markowski Tomasz
(2)
Matthews Dave
(2)
Małozięć Daniel
(2)
Perkowski Józef
(2)
Popielarczyk Tomasz
(2)
Porowski Rafał
(2)
Rytlewski Wojciech
(2)
Skiepko Edward
(2)
Sobolewski Mirosław
(2)
Strzyżewska Martyna
(2)
Suchecki Sylwester
(2)
Woźny Grzegorz
(2)
Zwolińska Danuta
(2)
Śliwiński Robert
(2)
Świetnicki Jacek
(2)
Adamowski Łukasz
(1)
Adams R
(1)
Afeltowicz-Schultz Tomasz
(1)
Ameler Lars
(1)
Arens Jürgen
(1)
Badurek Jan
(1)
Bagiński Krzysztof
(1)
Bakanov Vladimir
(1)
Banaszczyk Grzegorz
(1)
Barański Mariusz
(1)
Barraclough "Bob" R.J
(1)
Bastian Oliver
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Behrendt Holger
(1)
Bernat Dusan
(1)
Bernyś Tomasz
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bocian Krzysztof
(1)
Borowy Andrzej
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Bruszlinskij N
(1)
Brzezińska Dorota
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Bukowski Richard W
(1)
Byczyk Aleksandra
(1)
Celej Antoni
(1)
Cerek Andrzej
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Cocks F
(1)
Colwell R
(1)
Colwell S
(1)
Croset Jean-Philippe
(1)
Czarnecki Robert
(1)
Czerwiński Marcin
(1)
Czerwonka Jan
(1)
Damps Daniel
(1)
Davies A
(1)
Deakin Geoff
(1)
Degrange J.-P
(1)
Derkowski Adam
(1)
Derlatka Magdalena
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(149)
2000 - 2009
(83)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(27)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(3)
1930 - 1939
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(264)
United States
(30)
Germany
(7)
United Kingdom
(2)
unknown (xxx)
(1)
Language
Polish
(258)
English
(35)
German
(11)
Subject
Normalizacja pożarnicza
(258)
Normalizacja
(51)
NFPA
(42)
Ochrona przeciwpożarowa
(39)
przepisy
(21)
Badania pożarnicze
(20)
Pojazdy pożarnicze
(19)
Projektowanie
(19)
Tryskacze
(19)
Sprzęt pożarniczy
(18)
Odzież ochronna
(15)
Odporność ogniowa
(14)
Sprzęt gaśniczy
(14)
Materiały budowlane
(13)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(13)
Bezpieczeństwo pożarowe
(11)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(11)
Konstrukcje budowlane
(10)
Wytrzymałość materiałów
(10)
BHP
(9)
Hełmy strażackie
(9)
Urządzenia gaśnicze
(9)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(9)
Certyfikacja zgodności
(8)
Technika pożarnicza
(8)
Wentylacja
(8)
Budownictwo
(7)
Metody badawcze
(7)
Palność - badanie
(7)
Unia Europejska (UE)
(7)
Środki ochrony indywidualnej
(7)
DIN Deutsches Institut für Normung
(6)
Klasyfikacja ogniowa
(6)
Konstrukcje stalowe
(6)
Oddymianie
(6)
Odzież ochrony termicznej
(6)
testy pożarnicze
(6)
Historia pożarnictwa
(5)
Instalacje tryskaczowe
(5)
Klasyfikacja
(5)
Samochody pożarnicze
(5)
Sprzęt ratowniczy
(5)
Węże pożarnicze
(5)
elementy budowlane
(5)
ochrony osobiste
(5)
reakcja na ogień
(5)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(5)
Budynki
(4)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(4)
Klasyfikacja pożarowa
(4)
Konstrukcja maszyn
(4)
PPE
(4)
Polimery
(4)
Prawo pożarnicze
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Szkolenie
(4)
instalacja gaśnicza
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Analiza zagrożeń
(3)
Dym
(3)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(3)
Eurokody
(3)
Ewakuacja
(3)
Ewakuacja ludności
(3)
ISO
(3)
Konstrukcje drewniane
(3)
Pożarnictwo
(3)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(3)
armatura wodna
(3)
badania techniczne
(3)
centrale pożarnicze
(3)
obliczenia
(3)
ochrona zdrowia
(3)
pompy pożarnicze
(3)
samochody specjalne
(3)
systemy gaśnicze
(3)
urządzenia oddymiające
(3)
wskaźniki
(3)
ASTM International
(2)
Akcja ratownicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Czujki dymu
(2)
Drewno
(2)
Elektryczność
(2)
Garaże
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
JRG
(2)
Kable
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Ochrona ludności
(2)
Pożary
(2)
Prądownice
(2)
Pyły
(2)
Ratownictwo
(2)
Samochody gaśnicze
(2)
Spaliny
(2)
System ochrony przeciwpożarowej
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Niemcy
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Wielka Brytania
(2)
Rosja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(98)
Monografia
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
304 results Filter
No cover
Article
In basket
Wykaz polskich norm z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, które są przedrukiem angielskiej wersji odpowiedniego arkusza normy międzynarodowej ISO 8421 uzupełnionym o tłumaczenie na język polski i wydane jako normy identyczne z wprowadzonymi normami międzynarodowymi.
No cover
Article
In basket
Instalacje tryskaczowe - powierzchnie wyłączone z ochrony / Małgorzata Sawczuk // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2020/1 strony 20-26.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia dopuszczalności wyłączania z ochrony instalacją tryskaczową niektórych obszarów budynków na podstawie polskich i zagranicznych przepisów normalizacyjnych. Zastosowano podział na wyłączenia niezbędne oraz dopuszczalne. Do niezbędnych zaliczane są np. silosy zawierające substancje pęczniejące pod wpływem wody, obszary w pobliżu pieców przemysłowych, kadzi przetopu metali, urządzenia gdzie woda może stanowić zagrożenie. Wyłączenia dopuszczalne to np. spełniające określone kryteria umywalnie i ubikacje, zamknięte klatki schodowe, szyby windowe, pomieszczenia chronione innym systemem gaśniczym.
No cover
Article
In basket
Problematyka dotycząca pojazdów pożarniczych podczas kwalifikowania ich do odpowiednich kategorii samochodów używanych w PSP
No cover
Article
In basket
Omawia postanowienia normy PN-EN 54-2 w zakresie zastosowania i wymagań dot. systemów o architekurze rozproszonej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: W artykule krótko przedstawiono historię rozwoju autonomicznych czujek dymu - od pierwszej jonizacyjnej czujki dymu typu 710 do miniaturowej autonomicznej czujki dymu i czujki multidetektorowej, a także historię międzynarodowych norm w tym zakresie - od pierwszej normy międzynarodowej ISO 12239 do projektu normy prEN 14604:2016. Omówiono główne założenia tego projektu, które są inne niż występujące w obecnie stosowanej normie EN 14604:2005. Zwrócono uwagę na występujące w projekcie błędy i nieścisłości oraz przedstawiono propozycje zmian.
No cover
Article
In basket
Polska norma na urządzenia tryskaczowe / Jan Czardybon // Przegląd Pożarniczy. - 1999/8 s.33-35.
Omówiono normę PN-M-51540:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowani oraz odbioru i eksploatacji.
No cover
Article
In basket
House call / D. Pamplin // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2007/January s.38-41.
Tł.tyt.: Wezwania do pożarów domów mieszkalnych
Omówiono normę NFPA 1710: "Standard for the Organisation and Deployment of Fire Suppression...". Według ww. standardu, czas sześciu minut jest maksymalnym czasem odpowiedzi straży pożarnej dla 90% wezwań do pożaru. Szczegółowo przeanalizowano również sposób wykorzystania czasu sześciu minut na różne etapy odpowiedzi straży pożarnej na wezwanie.
No cover
Article
In basket
Ist der Feuerwehr - Werkzeugkasten nach DIN 14881 noch zeitgemäss? / A. Prautzsch // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 1998/3 s.229-231.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Fot., tab.
Tł.tyt.: Czy skrzynie na narzędzia pożarnicze są jeszcze potrzebne po wprowadzeniu normy DIN 14881?
W artykule omówiono potrzebę wykorzystania skrzyń na sprzęt pożarniczy po wprowadzeniu normy DIN 14881. Stwierdzono, że skrzynie są potrzebne do trzech podstawowych działań w czasie akcji ratowniczych: otwierania drzwi, prac z instalacjami elektrycznyni oraz instalacjami gazowymi i wodnymi. Przedstawiono również podstawowe parametry techniczne i wymagania, które winny spełniać w/w skrzynie.
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia związane z normą dotyczącą pożarowych sygnalizatorów optycznych (PN-EN 54-23:2010) oraz wpływ jej wymagań na właściwości sygnalizatorów.
No cover
Article
In basket
Pożar. Analiza pojęcia. Cz. 1 / Tomasz Sawicki // W Akcji. - 2011/5 s. 20-26.
Przedstawia definicję pożaru wg Polskiej Normy oraz przegląd definicji zawartych w literaturze przedmiotu.
No cover
Article
In basket
Wykaz Polskich Norm dotyczących zagadnień ochrony przeciwpożarniczej // Dziennik Zarządzeń i Rozkazów Komendy Głównej Straży Pożarnych. - 1964 Nr 5-6 , poz. 32.
No cover
Article
In basket
Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarniczej wydanych w 1969 r // Dziennik Zarządzeń i Rozkazów Komendy Głównej Straży Pożarnych. - 1970 Nr 1 , poz.5.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Przedstawiono normy i przepisy polskie i europejskie odnoszące się do stosowania przeciwpożarowych wyrobów budowlanych. Omówiono obowiązujący od 1.01.2017 r. nowy system postępowania podczas odbioru zamontowanych wyrobów budowlanych - szczególnie przegród i zamknięć przeciwpożarowych.
No cover
Article
In basket
Wykaz obowiązujących norm polskich, europejskich i międzynarodowych dotyczących systemów sygnalizacji pożarowej - central, czujek, detektorów, planowania.
No cover
Article
In basket
Standardisierte Normierung des Brandeinsatzaufkommens / Holger Behrendt, Roland Goertz, Philipp Haffner //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2021/2 strony 91-98.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Ujednolicona standaryzacja o wdrożeniu pożaru
Streszczenie: W artykule poruszono kwestię odpowiedniej standaryzacji występowania pożarów, aby móc w przyszłości bez zniekształceń porównywać różne obszary, a tym samym efektywniej wykorzystywać zasoby. W tym celu określono i porównano współczynniki pożarów dla poszczególnych obszarów dla różnych rodzajów użytkowania gruntów. Istnieją znaczne odchylenia w poziomie odpowiednich współczynników pożaru dla danego obszaru, dlatego opracowano podejście do obliczania znormalizowanej szybkostrzelności. W artykule przedstawiono obliczenia standaryzowanych współczynników pożaru na podstawie rzeczywistych danych z dwóch miast w Nadrenii Północnej-Westfalii i wyjaśniono pod względem treści.
No cover
Book
In basket
Tł.tyt.: Warsztaty dotyczące potrzeb pomiaru testów pożarowych. Sprawozdanie
Streszczenie: Prezentacja oraz zestaw standardów do testów pożarowych oraz listą uczestników warsztatów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-821/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono dorobek Normalizacyjnej Komisji Problemowej oraz projekty SITP-u dotyczące normalizacji pożarniczej.
No cover
Article
In basket
Europejskie oznaczenia pojazdów pożarniczych / Michał Chmiel // Przegląd Pożarniczy. - 2014/6 s.34-36.
Omówiono przepisy określające prawidłowe oznaczenie pojazdów pożarniczych, dostosowane do norm europejskich.
No cover
Article
In basket
Normalizacja w dziedzinie stałych urządzeń gaśniczych / Jan Czardybon // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2002/1 s.29-30.
Bibliogr. 3 poz., tab.
Podano i omówiono ważniejsze dokumenty normatywne z dziedziny stałych urządzeń gaśniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again