Source
Katalog zbiorów
(111)
Form of Work
Artykuły
(91)
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(18)
Author
Galea E.R
(12)
Patel M.K
(8)
Chow W.K
(7)
Jia F
(5)
Merci Bart
(5)
Tilley Nele
(4)
Węgrzyński Wojciech
(4)
Brzezińska Dorota
(3)
Dembsey Nicholas A
(3)
Ewer J
(3)
Guo Kaihua
(3)
Knight B
(3)
Middha Prankul
(3)
Petridis M
(3)
Sun Biao
(3)
Wang Z
(3)
Wen J.X
(3)
Alston Jarrod
(2)
Amyotte Paul
(2)
Boroń Sylwia
(2)
Huo R
(2)
Khan Faisal
(2)
Krajewski Grzegorz
(2)
Krauze Andrzej
(2)
Kubica Przemysław
(2)
Makhviladze G.M
(2)
Mawhinney R.N
(2)
Merci B
(2)
Okólski Jakub
(2)
Pareek Vishnu K
(2)
Rauwoens Pieter
(2)
Roberts J.P
(2)
Taylor S
(2)
Van Hees Patrick
(2)
Wróbel Paweł
(2)
Yin R
(2)
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Abe Nobuyuki
(1)
Abuswer Metfah
(1)
Agavonov V.V
(1)
Al-Menhali Jamal S
(1)
Andersson Petra
(1)
Annerel E
(1)
Bamonte P
(1)
Barnett J.R
(1)
Basha Omar
(1)
Baum H.R
(1)
Beal C.M
(1)
Beji Tarek
(1)
Blake S
(1)
Blanchard E
(1)
Boulet P
(1)
Bu Yu
(1)
Bubbico Roberto
(1)
Cant Robert Stewart
(1)
Cesmat E
(1)
Cha Moohyun
(1)
Chen Li-Ting
(1)
Cheng Tsung-Min
(1)
Chew M.Y.L
(1)
Choi Byungil
(1)
Chuang Ying-Ji
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Colella Francesco
(1)
Cong B.H
(1)
Cui E
(1)
Dadashzadeh Mohammad
(1)
Davis Scott
(1)
Davis Scott G
(1)
Dec Lesław
(1)
Deckers X
(1)
Deckers Xavier
(1)
Delichatsios M.A
(1)
Dembele S
(1)
Desanghere S
(1)
Di Sarli V
(1)
Domżał Agata
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Engel Derek
(1)
Ewer J.A
(1)
Ezekoye O.A
(1)
Fang J
(1)
Fauconnier Dieter
(1)
Felicetti R
(1)
Fliszkiewicz Mateusz
(1)
Floyd J.E
(1)
Galea E
(1)
Gant S.E
(1)
Gao Lixin
(1)
Gao Y
(1)
Garo J.P
(1)
Gavelli Filippo
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Grandison A.J
(1)
Gwynne S
(1)
Haga S
(1)
Han Soonhung
(1)
Hansen Olav Roald
(1)
Hasemi Y
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(63)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(11)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(95)
United Kingdom
(13)
United States
(2)
unknown (xxx)
(1)
Language
Polish
(95)
English
(16)
Subject
Obliczeniowa mechanika płynów
(111)
Symulacja
(69)
Badania pożarnicze
(38)
Wentylacja
(15)
Pożary - powstawanie
(12)
dyspersja
(10)
tunele
(10)
Dym
(9)
Oddymianie
(7)
Wybuchy
(7)
Bezpieczeństwo pożarowe
(6)
Garaże
(6)
Metody badawcze
(6)
badania
(6)
inżynieria pożarowa
(6)
turbulencja
(6)
obliczenia
(5)
Ewakuacja
(4)
Gazy
(4)
LNG
(4)
Odporność ogniowa
(4)
Pożary
(4)
Pożary wewnętrzne
(4)
Programy komputerowe
(4)
Projektowanie
(4)
Rozprzestrzenianie się dymu
(4)
Zagrożenie wybuchowe
(4)
spalanie
(4)
Atrium (pomieszczenie)
(3)
Budownictwo
(3)
Budynki
(3)
ISO
(3)
Mgła wodna
(3)
Płomień
(3)
QRA
(3)
Scenariusz pożarowy
(3)
Tryskacze
(3)
VCE
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
elementy budowlane
(3)
gazy pożarowe
(3)
parametry obliczeniowe
(3)
parkingi
(3)
Amoniak
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Budynki wysokie
(2)
Dochodzenie popożarowe
(2)
Klasyfikacja pożarowa
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
LPG
(2)
Normalizacja
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Produkty spalania
(2)
Pyły
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Szkolenie
(2)
Warunki pożarowe
(2)
chmura
(2)
chmura palna
(2)
drogi ewakuacyjne
(2)
fala uderzeniowa
(2)
konferencje
(2)
przepisy
(2)
rozprzestrzenianie się pożaru
(2)
spalanie turbulentne
(2)
systemy wykrywania pożaru
(2)
testy pożarnicze
(2)
warunki termiczne
(2)
zjawisko flashover
(2)
Aerozole
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BHP
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Chemia
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Eurokody
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Gazy palne
(1)
HRR
(1)
Hale (budynki)
(1)
Hale produkcyjne
(1)
Hydromechanika
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kable
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kanały/szyby instalacyjne
(1)
Katastrofy powietrzne (lotnicze)
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lotniska
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
Modele matematyczne
(1)
NFPA
(1)
Subject: place
Australia
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szwecja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Fizyka i astronomia
(1)
111 results Filter
No cover
Article
In basket
Omawia zastosowanie modelowania CFD przy wykonywaniu symulacji pożarów w obiektach budowlanych dla celów projektowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
W artykule podjęto problem bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń chronionych instalacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Zwiększenie precyzji i wiarygodności modelowania procesu gaszenia gazem gaśniczym, można osiągnąć poprzez zastosowanie metod numerycznej mechaniki płynów CFD przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS FLUENT. Celem badań było opracowanie modelu numerycznego CFD wypływu gazu gaśniczego z przestrzeni chronionej i zbadanie z jego pomocą skuteczności gaśniczej określonych typów gazów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 39 poz., sch., tab.
Tł.tyt.; Wirtualna rzeczywistość oparta na szkoleniowym symulaturze pożarowym zintegrowanym z danymi dynamiki pożaru
VR - wirtualna rzeczywiśtośc oparta na szkoleniowym symulatorze pożarowym pozwala na udoskonalenie metod w podejmowaniu decyzji podczas akcji i rozpoznania sytuacji pożaru. W celu uzyskania aktualnych sytuacji pożarowych, do CFD włączono dynamikę pożaru jako realistyczną grafikę. Badania z ww. symulatorem pozwalają na zrozumienie działań ratowniczych takich jak ewakuacja i działania ratownicze w tunelach drogowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., tab.
Tł.tyt.: Oddymianie w przypadku pożaru na dużym parkingu: symulacje CFD pełna - skala konfiguracji
Przedstawiono wyniki CFD dotyczące kontroli systemu oddymiania podczas pożaru dużego parkingu samochodowego.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono rzadziej dyskutowane problemy modelowania pożarów za pomocą programu Fire Dynamics Simulator na potrzeby oceny skuteczności wentylacji oddymiającej.
No cover
Article
In basket
Bibl.
Tł.tyt.: Zastosowanie "wychwytu" CO2 i jego magazynowania do oceny wielofazowych modeli dyspersji atmosferycznej
Opis modelu dyspersji CO2 w atmosferze przy wykorzystaniu CFD. W artytkule podano warunki przeprowadzenia badań oraz wyniki uzyskane naq drodze teoretycznej jak i eksperymentalnej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-80.
Streszczenie: Przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia wpływu rozmieszczenia w przestrzeni garażu pojazdów osobowych w określonych miejscach parkingowych na uzyskane w symulacjach numerycznych CFD wartości parametrów fizycznych, w tym masowej koncentracji dymu oraz pola prędkości przepływu. W przypadku garaży o skomplikowanym kształcie lub niskich (poniżej 2,9 m) rekomenduje się wykonanie dodatkowych obliczeń numerycznych uwzględniających różną liczbę i rozmieszczenie pojazdów w garażu. Opisano przykłady symulacji rozwoju pożaru dla dwóch różnych garaży.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Modelowanie dwufazowej ewolucji chmury z wersji chwilowej za pomocą CFD
Program CFD z powodzeniem zastosowano do symulacji w małej skali chwilowego eksperymentu uwolnienia zapłonu metodą Pettitt. Model przypadku dyspersji przeprowadzono na podstawie odpowiednich teorii i istniejących danych eksperymentalnych. Zilustrowano zastosowanie metody CFD do symulacji dyspersji.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Niniejsza publikacja stanowi kontynuację artykułu na temat doboru systemów wentylacji pożarowej w garażach zamkniętych i dotyczy wykorzystania analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła z wykorzystaniem metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD). Podejmowana tematyka obejmuje m.in. dobór warunków brzegowych i początkowych analiz CFD, wybór scenariuszy pożarowych, ocenę wyników analiz. Przedstawione zasady mają w dużej mierze charakter uniwersalny – można je wykorzystać nie tylko w odniesieniu do garaży, ale do wielu obiektów budowlanych różnego rodzaju. Publikację oparto na treści wytycznych ITB 493/2015 [1] uzupełnionych o komentarz jej autorów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., tab., wykr., zał.
Tł.tyt.; Symulacja wzrostu pożaru w pasażerskich pojazdach kolejowych przy użyciu uproszczonego modelu rozprzestrzeniania płomienia do integracji z analizą CFD
Przedstawiono wyniki badań dotyczące rozwoju płomienia po materiałach wykończeniowych pociągu pasażerskiego. Zastosowano parametry obliczeniowe i zestawiono je z analizą CFD.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: CFD-symulacje pożaru z czterema modelami turbulencji i ich kombinacje
Przetestowano cztery modele turbulencyjne i ich kombinacje przy współudziale programu symulacji pożaru CFD (Computational Fluid Dynamics). Modele stanowiły model algebraiczny, model standardowy, model niskiej liczby Reynoldsa oraz model mieszany z wielokrotnymi poprawkami. Zbadano również system mieszanego modelu turbulencji (MTMS) z innymi modelami turbulencj i zlokalizowanych w różnych miejscach. Wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Verification of plume expressions with fire field models:Part I. / W.K. Chow, R. Yin // Journal of Applied Fire Science. - 2000-2001/1 Vol. 10 s.45-58.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Weryfikacja wyrażeń na określenie szybkości generacji dymu wykorzystywanych w przestrzennych modelach pożaru
W przestrzennych modelach pożarów zwanych też modelami polowymi wykorzystuje się metodę CFD (Computational Fluids Dynamics) - metodę obliczeniowej dynamiki przepływu płynów. W artykule przedyskutowano współczynnik dyfuzji i liczby Prandt'a. Wyniki uzyskane na drodze obliczeniowej są porównywalne z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w literaturze.
No cover
Article
In basket
CFD simulation of dust dispersion in the 20 l vessel: Effect of nominal dust concentration / Sarli V. Di, P. Russo, R. Sanchirico // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/January, Vol. 27 s.8-12.
Bibl. 9 poz., tab.
Tł.tyt.: Symulacja CFD dyspersji pyłu w zbiorniku 20 l: Wpływ nominalnego stężenia pyłu
Pomiary parametrów palności i wybuchowości dla mieszaniny pyłów / powietrza wymagają równomiernego rozproszenia chmury pyłu wewnątrz naczynia testowego. W niniejszej pracy pokazano, że w standardowo 20 litrowej sferze, system wtrysku pyłu, nie pozwala na generowanie jednolitej chmury, ale raczej wysokie gradienty stężenia pyłu są ustalone.
No cover
Book
In basket
PAPER No. 98/IM/41
Bibliogr.
Streszczenie: SMARTFIRE jest polowym modelem pożaru opartym na otwartej architekturze CFD. Celem badań było wykorzystanie inteligentnych technik w kontroli rozwiązań dyna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1609/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Onsetting internal fire whirls in a room with ceiling vents / Y. Gao, W.K. Chow // Journal of Applied Fire Science. - 2010-2011/2 Vol. 20 s.149-165.
Bibliogr. 13 poz.
Tł.tyt.; W sprawie ustalenia wirów pożarów wewnętrznych w pokoju z nawiewami sufitowymi
Zbadano wiry pożarów wewnętrznych w pokoju z nawiewami sufitowymi przy pomocy CFD.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., tab.
Tł.tyt.: Stosowanie metody chmurki do konsekwencji ryzyka wybuchu i badań
Reaktywność palności mieszaniny gazowej jest uzależniona od jej stężenia. W artykule przedstawiono metodę chmurki pozwalającą na ocenę konsekwencji wybuchu, stosując QRA i CFD.
No cover
Article
In basket
Hotel scene / Y-H. Huang // Fire Risk Management. - 2008/December s.40-41.
Grupa tematyczna: Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe
Bibliogr. 6 poz.
Tł. tyt.: Rekonstrukcja pożaru w hotelu
W artykule objaśniono działania dochodzeniowców po pożarze w Tajwanie mające na celu rekonstrukcję zdarzeń fatalnego pożaru w hotelu. Zastosowano CFD (Computational Fluid Dynamics).
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zależne badania LNG w średniej skali i symulacja CFD z kurtyną wodną
Niniejsza praca jest kontynuacją badań przeprowadzonych na LNG i w kosekwencji łagodzenia metod badawczych, któe przeprowadzono w Nary Kay O`Connor Process Safety Center (MNKOPSC) na Uniwersycie Texas A&M w 2004 r. Wykonano serię eksperymentów średniej skali do badania zdolności kurtyny wodnej, do pomieszczenia i rozpraszania pary. Kolorowy dym został wykorzystany jako analog LNG pary co ułatwia śledzenie ścieżki pary przez kurtynę wodną. Przedstawiono wyniki badań, zaś CFD wykorzystano do symulowania wpływu kurtyny wodnej na dyspersję pary.
No cover
Article
In basket
Hot smoke tests in buildings / U. Seifert, Jochen Stein, H.-J. Koerner // Fire Engineers Journal. The Official Journal of the Institution of Fire Engineers [od 2002 roku połączone z Fire Prevention - od 2003 roku jako: FP & FEJ]. - 2000/205 Vol. 60 s.30-33.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Test "gorący dym" przeprowadzany w budynkach
Streszczenie referatu zaprezentowanego na sympozjum Eurofire'99 w Belgii (listopad 1999 r.) Omówiono wyniki badań z zakresu systemu oddymiającego. Do badań wykorzystano różne metody i narzędzia: modele komputerowe (model strefowy, model polowy CFD, modele obiektów w małej skali, schemat analityki wymiarowej) - zgodnie z normą EN 12101.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Ekstrapolacja wyników CFD dotyczących kontroli ciepła i dymu otrzymanych w małej skali do dużej skali testów: konfiguracja atrium
Metoda obliczeniowej dynamiki płynów - CFD umożliwia obliczenie dużej ilości parametrów charakteryzujących pożar w pomieszczeniu. Piśmiennictwo przedmiotu, najczęściej do równań wykorzystanych w modelu wprowadza dane eksperymentalne, otrzym,ane w małej skali testów pożarowych. W artykule opisano równania - prawa skalowania, umożliwiające ekstrapolację tych danych do dużej skali pożaru.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again