Form of Work
Artykuły
(12)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Kaleta Włodzimierz
(3)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(2)
Nowak Dariusz
(2)
Olearczyk Sławomir
(2)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(2)
Gąsiorek Krzysztof (1957- )
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Janiuk S.V
(1)
Karbowski Wacław
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Marczak Józef (1944- )
(1)
Martowski Robert M
(1)
Michailiuk Bogdan
(1)
Michalak Artur
(1)
Nurzyński Wojtek
(1)
Pietryka Marek
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Prymka Krzysztof
(1)
Przeździecki Rafał
(1)
Sikora Kamil
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Stelmasiak Jerzy
(1)
Szczęśniak Marian
(1)
Szeremietiew Romuald (1945- )
(1)
Szułczyński Mieczysław
(1)
Wywiał Przemysław
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zdyb Marian
(1)
Zokoev Valery A
(1)
Łabędzki Józef
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(26)
English
(1)
Subject
Obrona terytorium kraju
(27)
Obrona cywilna
(6)
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
System obronny państwa
(5)
Wojsko
(5)
Administracja publiczna
(3)
Wojska obrony terytorialnej
(3)
Ochrona ludności
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Administracja
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Administracja województwa
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Broń jądrowa
(1)
Finanse
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Historia
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Organizacja
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo wojskowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Wojska Obrony Terytorialnej
(1)
Wojsko Polskie (1944- )
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia terrorystyczne
(1)
instytuty naukowe
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
rozpoznanie ogniowe
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
27 results Filter
No cover
Article
In basket
Obrona konieczna / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 1999/5-6 s.38-41.
Dyskusje nad wypracowaniem sprawnego modelu zarządzania sprawami bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza obrony terytorialnej trwają od początlu lat 90-tych. Analiza systemu obrony terytorialnej kraju.
No cover
Article
In basket
OT wg NCSS / Wojtek Nurzyński // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016/4 s.10-11.
Przedstawia raport opracowany przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, opisujący trzy główne koncepcje tworzenia OT, nazwane umownie w raporcie: Terytorialną, Mobilno-Zmechanizowaną i Milicyjną.
No cover
Article
In basket
Przygotowania obronne / Marian Szczęśniak // Przegląd Pożarniczy. - 1984/2 s.8-11.
Położenie strategiczne Polski oraz zagrożenia terytorialne.
No cover
Article
In basket
Obrona Terytorialna po nowemu / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016/4 s.30-33.
Omawia koncepcję tworzenia i proponowaną strukturę Obrony Terytorialnej wg projektu ministra obrony narodowej A. Macierewicza.
No cover
Article
In basket
Obrona terytorialna a obrona cywilna / Krzysztof Prymka // Wiedza Obronna. - 1999/1 s.89-104.
Przedstawiono uwarunkowania polityczno-społeczne, wojskowe, ekonomiczne itp. wpływające na kształt oraz funkcjonowanie systemu obrony terytorialnej państwa. Omówiono System Obrony Terytorialnej w Polsce w tym zadania wojsk obrony terytorialnej.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The Evolving Protection of Borders of the Reborn Second Republic of Poland / Paweł Lubiewski // Internal Security. - 2018 - Special Issue 100 Anniversary of Poland Regaining Indepence, strony 53-66.
Tł.tyt.: Ewoluująca ochrona granic odrodzonej II Rzeczypospolitej.
Streszczenie: Druga Rzeczpospolita, po odzyskaniu niepodległości jako nowego państwa i stworzeniu struktur państwowych, stanęła przed wieloma poważnymi wyzwaniami. Ledwo uformowane granice wymagały jak najszybszej skutecznej ochrony. Ważnym problemem był proces stopniowego zdobywania władzy nad granicami. Podczas gdy jego system ochrony rozwijał się na zachodniej granicy, regularne operacje wojskowe kontynuowano na wschodzie. Zadanie to nie ułatwiały niecałkowicie rozwiązane konflikty graniczne i niejednolita etnicznie ludność zamieszkująca obszary przygraniczne. Jednym z najpoważniejszych problemów był brak doświadczenia w ochronie granic państwowych spowodowany utratą niepodległości. Z powyższych powodów proces rozwoju systemu ochrony granic II RP trwał kilka lat. O tym, jak trudne było to zadanie, świadczy liczba formacji granicznych, które powstały w tym czasie, poddając je różnym modyfikacjom. W konsekwencji, ze względu na trudne relacje między Republiką a państwami ościennymi, opracowany system ochrony granic nie był jednolity. Musiał także zmierzyć się z wciąż nie w pełni ustabilizowaną sytuacją w Europie.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przeanalizowano stan obronności terytorialnej Ukrainy, zgodność struktur regulacyjno-prawnych w nowoczesnych warunkach. Tryb jego funkcjonowania podczas przygotowywania i prowadzenia obrony terytorialnej w szczególnym okresie.
No cover
Article
In basket
Zadania obronne wykonywane w województwie przez organy administracji publicznej i inne organy / Dariusz Nowak // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa : wybrane problemy / red. nauk. Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. - s.136-162 .
Sygn.: IBC-1269/Czyt. do IBC-1270
No cover
Article
In basket
Mobilizacja i militaryzacja / Andrzej Włodarski // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 344-349 .
Sygn.: W-1036
No cover
Article
In basket
Nowy system OT - OC i GK w jednym? / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016/1 s.34-36.
Omawia zagadnienia budowy nowego systemu obronności Polski, obejmującego koncepcję utworzenia tzw. Gwardii Krajowej, której trzon mają stanowić członkowie organizacji paramilitarnych
No cover
Article
In basket
Finansowanie zadań obronnych realizowanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim / Dariusz Nowak // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa : wybrane problemy / red. nauk. Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. - s.163-182 .
Sygn.: IBC-1269/Czyt. do IBC-1270
No cover
Article
In basket
Population and territory protection subdepartment / Valery A. Zokoev // W: Collection of lectures of Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia / ed. Vladimir S. Artamonov. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia, 2012. - s.10-21 .
Tł.tyt.; Instytut ochrony ludności i terytorium
Sygn.: P-1710/1 Czyt.
Przedstawiono zadania instytutu EMERCOM-u: Ochrona ludności i terytorium oraz zakres jego działań w sytuacjach nadzwyczajnych.
No cover
Article
In basket
Omawia projekt stworzenia systemu Obrony Terytorialnej Kraju i rolę administracji samorządowej w jego budowaniu.
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja dotyczy analizy bogatych doświadczeń Polski i innych krajów we włączaniu organizacji społecznych o charakterze proobronnym w system bezpieczeństwa narodowego oraz współczesnych wyzwań i możliwości udziału tego typu organizacji w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, w tym powszechnej Obrony Terytorialnej. Autor zaprezentował historyczne i współczesne poglądy na ten problem wraz z omówieniem wniosków dla budowy bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Temat wydaje się bardzo aktualny w kontekście zapowiedzi czynionych przez polityków tworzenia jakiejś formy terytorialnej organizacji wojskowej i oparcie jej (częściowo lub niemal całkowicie) na organizacjach paramilitarnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1908, IBC-1907, IBC-1906 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7173/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Omawia wspólne działania obronne wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-570, IBC-569 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Po uderzeniu z powietrza mogą powstać masowe pożary, zwłąszcza w przypadku użycia broni jądrowej lub dużej ilości środków zapalających. Przedstawiono etapy rozpoznania pożarowego w przypadku zastosowania broni masowego rażenia.
No cover
Article
In basket
Użycie wojsk przeciwchemicznych w systemie bezpieczeństwa państwa
No cover
Book
In basket
Obrona cywilna i obrona terytorialna : niezbędne w zarządzaniu kryzysowym / dr hab. Romuald Szeremietiew // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym : materiały z konferencji, Zamość, 25 czerwca 2010 r. : praca zbiorowa / opracowanie i redakcja Marek Gąska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2011. strony 55-70 .
Sygnatura: B-455/Czyt.
Streszczenie: (…) autor udowadnia, że wojska OT można wykorzystać do wykonywania zadań na rzecz obrony cywilnej w warunkach pokojowych. Autor stawia też tezę o słabości współczesnej obrony cywilnej w Polsce.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again