Source
Katalog zbiorów
(7)
Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Gaj Kazimierz
(1)
Jabłoński Ryszard
(1)
Jankowski Gumpert
(1)
Krajny Ewa
(1)
Kujda Robert
(1)
Kuropka Józef
(1)
Michalik Bogusław
(1)
Mirowski Adolf
(1)
Naumczyk Jeremi
(1)
Ośródka Leszek
(1)
Pałasz Jan Władysław
(1)
Skubacz Krystian
(1)
Szkarowski Aleksander (1953- )
(1)
Sówka Izabela
(1)
Wielgosiński Grzegorz
(1)
Wojtek Katarzyna
(1)
Wojtylak Marek
(1)
Zarzycki Roman (1940- )
(1)
Zbroch Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Analitycy ochrony środowiska
(1)
Subject
Ochrona atmosfery
(6)
Emisja gazów i pyłów
(2)
Absorpcja
(1)
Adsorpcja
(1)
Atmosfera
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Energetyka
(1)
Fotowoltaika
(1)
Gazy
(1)
Hydrologia
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Kinetyka chemiczna
(1)
Niska emisja
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Paliwa
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Pompa ciepła
(1)
Produkty spalania
(1)
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Spaliny
(1)
Węgiel
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
chemia środowiska
(1)
geologia
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
prognozowanie ekologiczne
(1)
reakcja na ogień
(1)
spalanie
(1)
spalanie gazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręcznik akademicki
(2)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(4)
Chemia
(2)
Inżynieria i technika
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21498 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21497/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Na stronie tytułowej i okładce: Pompy ciepła, kolektory słoneczne, przykłady redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Bibliografia, wykaz norm strony 249-251.
Zawiera: Komponenty termicznych instalacji kolektorów słonecznych // Wybrane zagadnienia projektowania instalacji z kolektorami słonecznymi // Przykłady złych i dobrych praktyk wykonania instalacji // Analiza porównawcza instalacji kolektorów słonecznych // Programy symulacyjne do obliczeń instalacji z kolektorami słonecznymi // Monitoring rezultatów pracy // Sugerowany algorytmpostępowania w trakcie procesu projektowo-inwestycyjnego // Propozycje przykładowego zapisu wymagań dotyczących instalacji kolektorów słonecznych // Przykłady wybranych instalacji kolektorów słonecznych // Ankieta - kolektory słoneczne // Systemy grzewcze współpracujące z pompami ciepła // Programy symulacyjne do oceny i weryfikacji instalacji współpracujących z pompami ciepła // Gruntowe dolne źródła ciepła // Test reakcji termicznej (TRT) - pionowe gruntowe wymienniki ciepła // Badania geofizyczne w otworach płytkiej geotermii (pionowe gruntowe wymienniki ciepła) // Wykorzystanie pomp ciepła do chłodzenia budynków // Algorytmpostępowania w trakcie procesu projektowo-inwestycyjnego instalacji z pompami ciepła // Przykładowe metody wyboru ofert na wykonanie instalacji z pompami ciepła // Wybrane przykłady instalacji z pompą ciepła // Ankieta - pompy ciepła // Wskaźniki emisji przy spalaniu wybranych paliw i przykłady redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza // Uproszczone wykresy do szacowania redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza // Klasy i etykiety technologii redukcji zanieczyszczeń do powietrza - propozycje autorskie // Przykłady certyfikatów PreQurs potwierdzających klasę i krotność redukcji emisji zanieczyszczeń budynku do powietrza // Inne zagadnienia i przemyślenia autora // Jednostki miar i tabele przeliczeniowe wybranych wielkości fizycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21731/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Technologie i procesy ochrony powietrza / Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 498 stron : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 465-468. Indeks.
Zawiera: Atmosfera ziemska // Podstawowe pojęcia i definicje // Źródła zanieczyszczenia powietrza // Skutki zanieczyszczenia powietrza // Regulacje prawne // Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania // Procesy ograniczania emisji pyłów // Absorpcja i absorbery // Adsorpcja i adsorbery // Procesy membranowe // Wykraplanie (wymrażanie) par // Procesy z reakcją chemiczną // Technologie ograniczania emisji ditlenku siarki oraz innych gazów kwaśnych // Technologie ograniczania emisji tlenków azotu // Technologie ograniczania emisji lotnych związków organicznych // Technologie ograniczania trwałych związków organicznych // Ograniczanie emisji rtęci // Wychwytywanie ditlenku węgla // Ogólne zasady wyboru technologii // Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze // Monitoring i zarządzanie jakością powietrza.
Streszczenie: Niniejsza książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza stanowiąca wprowadzenie do omawianych zagadnień krótko charakteryzuje atmosferę ziemską, podaje źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień powstawania zanieczyszczeń w procesach spalania. W drugiej części omawiane są procesy ograniczania emisji zanieczyszczeń takie jak: procesy absorpcji, adsorpcji, wykraplania par, procesy membranowe a także procesy ograniczania emisji pyłów oraz procesy. w których dla ograniczania emisji wykorzystywane są reakcje chemiczne. Trzecia część to omówienie technologii ograniczania emisji ditlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, trwałych związków organicznych, rtęci oraz ditlenku węgla oraz wskazane są ogólne zasady projektowania tych technologii. Na koniec przedstawiono materiał omawiający zagadnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz zagadnienia monitoringu i zarządzania jakością powietrza. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21489 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21488/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Spalanie gazów : teorie, praktyka, ekologia / Aleksander Szkarowski. - Wydanie 2 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014. - 159, [1] strony : ilustracje ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - spalanie i wybuchy
Bibliografia strony 130-138. Indeks.
Podręcznik akademicki.
Streszczenie: W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane ze spalaniem paliw gazowych oraz ich wykorzystaniem w energetyce i przemyśle, w tym właściwości gazów palnych, chemiczne podstawy reakcji spalania, ich efekt cieplny i bilans materialny, przebieg i charakterystykę procesu spalania, efektywność i bezpieczeństwo spalania gazu w urządzeniach bytowych i przemysłowych, konstrukcję, zasady działania i doboru palników gazowych, obliczanie sprawności zużycia paliwa, ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin do atmosfery.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21231, I-21230, I-21229, I-20952 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20951/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Chemia środowiska / Jeremi Naumczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - 303 strony : ilustracje, tabele, wykresy, wzory chemiczne ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 295-303.
Streszczenie: W książce zawarto trzy rozdziały omawiające chemizm trzech elementów środowiska, tytułując je jako chemia litosfery, hydrosfery i atmosfery. Zagadnienia poświęcone zanieczyszczeniom antropogenicznym, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska, poświęcono specjalny rozdział.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21196, I-21195, I-21172 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21171/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia / Jan Władysław Pałasz. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. - 243, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapa, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia, netografia na stronach 223-235, wykaz aktów prawnych na stronach 239-243.
Zawiera: Węgiel i jego znaczenie w gospodarce komunalno-bytowej w Polsce // Niska emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla // Podstawy prawne ochrony powietrza przed niską emisją // Techniczne i organizacyjne możliwości ograniczenia niskiej emisji // Programy ograniczenia niskiej emisji i sposoby ich finansowania // Przykłady realizacji kompleksowych programów ograniczenia niskiej emisji w wybranych gminach województwa śląskiego // Problemy realizacji programów ograniczenia niskiej emisji.
Dla pracowników i studentów wydziałów, na których kształceni są specjaliści z zakresu: inżynierii i ochrony środowiska, organizacji i zarządzania środowiskowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21774, I-21773 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21772/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again