Form of Work
Książki
(19)
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(17)
Author
Nepelski Mariusz
(3)
Puchalski Wiesław
(3)
Cygańczuk Krzysztof
(2)
Andress Jason
(1)
Bajor Piotr (1981- )
(1)
Brychcy Wojciech
(1)
Chmielarz Krzysztof
(1)
Coull M
(1)
Fałdowski Marek
(1)
Felcenloben Dariusz
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Gruszczak Artur (1965- )
(1)
Gugałka Rafał
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Janowski Marcin
(1)
Januś Agnieszka
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Kaźmierczyk Bronisław
(1)
Kominek Aleksandra
(1)
Kosiński Jerzy
(1)
Kowalczyk Grzegorz (informatyka)
(1)
Kowalewski Jakub
(1)
Kowalewski Marian
(1)
Kołodziej Franciszek
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kulak Andrzej
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Majchrzycka Katarzyna
(1)
Miciuła Ireneusz
(1)
Nasiłowski Marek
(1)
Okrasa Małgorzata
(1)
Owocki Mateusz
(1)
Potakowski Paweł
(1)
Puch Paweł
(1)
Radziszewski Tomasz
(1)
Rehr B
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rudyk Sylwia
(1)
Rybarczyk-Ranos Aleksandra
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Sałek Ryszard
(1)
Skelnik Klaudia
(1)
Skrzyński Michał
(1)
Sobieraj Grzegorz
(1)
Strzelecki Kamil
(1)
Stępak Józef
(1)
Szeliga Marcin
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Witczak Damian
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Wysocka Sylwia
(1)
Zdzikot Tomasz
(1)
Łubiński Paweł
(1)
Łukaszyk Joanna
(1)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Ochrona danych osobowych
(17)
Bezpieczeństwo informacyjne
(10)
Bazy danych
(8)
Ochrona informacji
(8)
przepisy
(6)
Państwowa Straż Pożarna
(5)
Prawo
(5)
Transmisja danych
(5)
Media społecznościowe
(4)
Ochrona ludności
(4)
informatyzacja
(4)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(3)
Ochrona danych
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo osobiste
(2)
Internet
(2)
Obrona cywilna
(2)
Polityka bezpieczeństwa
(2)
Przetwarzanie danych
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
Zagrożenia cybernetyczne
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
przestępczość komputerowa
(2)
systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Analiza danych
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(1)
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
(1)
Dane osobowe
(1)
Geoinformacja
(1)
Globalizacja
(1)
Gromadzenie informacji
(1)
Ideologia
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Inwigilacja
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nieruchomości
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Organizacja
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Programy komputerowe
(1)
Socjologia
(1)
Strażacy
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Szkolenie
(1)
Urząd Ochrony Danych Osobowych
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
biblioteki
(1)
informacja
(1)
informatyka
(1)
prawo autorskie
(1)
systemy informacyjne
(1)
teoria
(1)
zabezpieczenie informacyjne
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Dania
(2)
Europa Zachodnia
(1)
Holandia
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Szwecja
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Monografia
(3)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Komentarz prawny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(11)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Ochrona środowiska
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
37 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono podstawowe założenia zarządzenia wydanego przez komendanta głównego PSP w sprawie ustalenia podziału obowiązków współadministratorów danych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP oraz minimalnych wymogów realizacji zadań w tym zakresie. Omówiono SWD PSP jako zbiór danych wrażliwych, działania zespołu eksperckiego, podział obowiązków współadministratorów, bezpieczeństwo danych operacyjnych, weryfikowanie i usuwanie danych oraz wypełnianie obowiązków wynikających z RODO.
No cover
Article
In basket
Baza danych odpadowych // Środowisko. - 2019/10 strony 20-21.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Od 1 stycznia 2020r., zacznie obowiązywać w pełnym wymiarze elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oprócz funkcjonującego obecnie Rejestru - BDO w ramach bazy zostanie uruchomiony elektroniczny moduł ewidencji oraz moduł sprawozdawczości.
No cover
Article
In basket
Celem opracowania jest przedstawienie regulacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim unijnym, które uwzględniają obszar bezpieczeństwa danych osobowych jako element bezpieczeństwa narodowego.
No cover
Article
In basket
Know-how poufne - Na drodze globalnej ochrony / Joanna Łukaszyk // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2017/4 (33) strony 87-101.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Globalizacja stosunków społecznych powoduje rozprzestrzenianie się informacji oraz ułatwia ich pozyskiwanie często w nieograniczony sposób. W stosunkach biznesowych informacja ma nierzadko wymierną wartość gospodarczą, a to oznacza, że dysponent informacji ma przewagę konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku. W opracowaniu poczyniono liczne odniesienia do ochrony patentowej. Można zaryzykować tezę, że ochrona know-how realizowana na poziomie poszczególnych ustawodawstw oraz szerzej, w wymiarze globalnym, powinna zbliżać się swoją skutecznością właśnie do ochrony patentowej. Nie ulega wątpliwości, że przedmiot ochrony w przypadku know-how jest równie godzien ochrony jak dobra intelektualne chronione patentami. Nie można bowiem tracić z pola widzenia okoliczności, że przedsiębiorcy korzystają z prawnej regulacji poufności częściej niż z instrumentów ochrony własności intelektualnej, ponieważ nie w każdym przedsiębiorstwie powstaje własność intelektualna, natomiast niemal w każdym powstaje potrzeba ochrony informacji poufnych.
No cover
Article
In basket
RODO, nie taki diabeł straszny / Wiesław Puchalski, Krzysztof Cygańczuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/7 strony 40-41.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia wytyczne Komendanta Głównego PSP z dn. 18 maja 2018 r. w zakresie stosowania przepisów RODO, obowiązujące do czasu aż zakończą się prace legislacyjne w dostosowywaniu niektórych ustaw do nowych przepisów.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) spowodowało zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. W artykule przedstawiono charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokół niej oraz jej otoczenie techniczne.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Tematem pracy jest ocena poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście ochrony danych osobowych. W pierwszej części autor skupia się na praktyczno-teoretycznym pojęciu bezpieczeństwa. Druga część obrazuje prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. W trzeciej części przedstawiono wyniki badań własnych oraz studium przypadku wraz z autorskimi rekomendacjami. W wyniku zrealizowanego procesu badawczego dowiedziono, że informacje na temat praw przysługujących obywatelom oraz sposoby ochrony w razie wystąpienia zdarzenia związanego z naruszeniem praw, powinny być opracowane w formie przystępnych przewodników, a nie tylko zawiłych zapisów prawnych. Wykazano, jak ważne jest posiadanie wiedzy na temat praw, które nam przysługują, abyśmy mogli nie tylko nie popełnić przestępstwa, ale również odpowiednio zareagować, gdy to my staniemy się ofiarą takiego incydentu [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18028/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące internetowej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej. Zawiera ona moduły tematyczne: Budownictwo, Rolnictwo, Służba zdrowia, Górnictwo, Środki ochrony indywidualnej, Przepisy prawne oraz moduł Szkolenia w postaci pakietu prezentacji PowerPoint i interaktywnych sprawdzianów wiedzy odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Jako przykład treści zawartych w jednym z modułów bazy wiedzy omówiono wybrane problemy dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego. W celu oceny funkcjonalności bazy oraz wytyczenia kierunków jej doskonalenia przeprowadzono badania ankietowe online z użyciem formularza Google. Analiza wyników potwierdziła, że internetowa baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej jest potrzebna.
Book
In basket
Streszczenie: Książka stanowi poradnik, jak uchronić się przed włamaniem do komputera. Przedstawione zostały operacje stosowane przez hackerów poprzedzające dokonanie włamania. Opisano także jak się zabezpieczyć przed każdym z ataków oraz jak zabezpieczyć i uzbroić komputer, aby pokrzyżować plany włamywaczowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19589 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono podstawy prawne ochrony danych osobowych oraz przepisy odnoszące się do obowiązku składania przez funkcjonariusza pożarnictwa oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Omówiono zakres ochrony danych osobowych zawartych w oświadczeniu funkcjonariusza.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15727/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie / Jason Andress ; przekład: Grzegorz Kowalczyk. - Gliwice : Helion, copyright 2022. - 259, [5] stron : fotografie, ilustracje, wykres ; 23 cm.
W książce także ISBN oryginału.
Indeks.
Streszczenie: Ta książka stanowi wszechstronny i praktyczny przegląd dziedziny bezpieczeństwa informacji. Posłuży każdemu, kto jest zainteresowany tą dziedziną, chce zdobyć ogólną wiedzę na ten temat albo zastanawia się, od czego zacząć wdrażanie systemu bezpieczeństwa we własnej organizacji. Znalazły się tutaj jasne, przystępne i konkretne wyjaśnienia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wskazówki dotyczące praktycznego stosowania tych zasad. Wyczerpująco omówiono kluczowe dla tej dziedziny koncepcje, a następnie opisano rzeczywiste zastosowania przedstawionych idei w obszarach bezpieczeństwa operacyjnego, ludzkiego, fizycznego, sieciowego, systemu operacyjnego, mobilnego, wbudowanego, internetu rzeczy (IoT) i bezpieczeństwa aplikacji. Ważnym elementem publikacji jest również zaprezentowanie praktycznych sposobów oceny bezpieczeństwa informacji. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3320, IBC-3319, IBC-3318 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Data protection / M. Coull // Fire Risk Management. - 2008/February s.26-30.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł. tyt.: Ochrona danych
Omówienie bazy danych dotyczących pożarów obiketów uzytkowych w Szkocji. Główne składniki bazy obejmują: szczegółowy opis budynku, adres, typ zabytku, zagrożenie, rodzaj wyposażenia, które może utrudnić akcję ratowniczą, podział budynku na strefy i sposób zabezpieczenia obiketu oraz plany ratownicze. W artykule omówiono również pracę organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną prawną zabytków.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia zabezpieczenia systemów teleinformatycznych i ochrony informacji przed niepowołanym dostępem, przedstawia tryby bezpieczeństwa pracy oraz środki i sposoby ochrony
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9079/CD [magazyn], PD-9079 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr.
Streszczenie: W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z możliwością opisu świata rzeczywistego za pomocą wybranych modeli baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich reprezentacji w modelach pojęciowych, wybrane zagadnienia dotyczące właściwości danych przestrzennych, sposoby klasyfikowania obiektów przestrzennych, a także istotny problem niepewności dotyczący przetwarzania danych geoinformacyjnych, związanych z reprezentacją poszczególnych encji świata rzeczywistego w modelach konceptualnych z wykorzystaniem systemów GIS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19820/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-42.
Streszczenie: Tematem pracy są zabezpieczenia danych osobowych w mediach społecznościowych. Celem pracy jest wytłumaczenie czytelnikowi, czym są dane osobowe, kto jest za nie odpowiedzialny, a także jak można je chronić i jak są chronione. Na początku pracy czytelnikowi zostanie przedstawiona definicja, a także ogólne ujęcie danych osobowych. W kolejnej części pracy osoba czytająca zapozna się z tym czym są media, jak je definiować, a także jak działają oraz na co się dzielą i jakie pełnią funkcje dla użytkownika. W trzecim rozdziale zostaną przedstawione dane osobowe znajdujące się w mediach społecznościowych, a także jak regulamin social mediów definiuje ochronę tych danych. Przedostatni rozdział pracy będzie skupiał się na zagrożeniach, które użytkownik może napotkać w portalach społecznościowych, a także jak się przed nimi zabezpieczać. Pod koniec pracy czytelnik zapozna się z oceną zabezpieczeń danych osobowych w mediach społecznościowych i ostatecznie przejdzie do wyniku badań i podsumowania całej pracy oraz odpowiedzi na problem pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18622/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21345 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Praca dyplomowa pod tytułem „Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych” miała na celu omówienie zagadnienia ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych, ich zabezpieczenia, administrację oraz zagrożenia z nimi związane. W pierwszym rozdziale zagadnienia ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych, w którym wytłumaczono czym są dane osobowe, administracjami nimi, omówiono również zarządzanie i zabezpieczenie baz danych. W drugim rozdziale przedstawiono metody ochrony danych w mediach społecznościowych. Zawarto w nim również informacje dotyczące polityki prywatności, a także akty prawne regulujące tę kwestię. Rozdział ten zawiera również wiadomości dotyczące pozyskiwania danych osobowych przez media społecznościowe. Trzeci rozdział poświęcony jest ochronie danych osobowych znanych portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok. W czwartym rozdziale omówiono problemy związane z nieodpowiednią ochroną danych osobowych, zagrożenia jakie mogą spotkać użytkowników i czynności, które mogą podjąć po stracie danych osobowych. Piaty rozdział przedstawia wyniki własnych badań dotyczących oceny świadomości użytkowników portali społecznościowych dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W pracy dyplomowej zostały umówione sposoby ochrony danych osobowych, regulacje prawne związane z nimi, zarządzanie bazami danych dane jakie są przekazywane przez użytkowników portali społecznościowych, sposób w jaki są pozyskiwane, problemy związane z ochroną danych osobowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17986/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again