Form of Work
Artykuły
(5)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Bąk Damian
(2)
Kielin Jan
(2)
Komorowska Karen
(2)
Wojtasiak Beata
(2)
Zaciera Konrad
(2)
Zboina Jacek
(2)
Drewniacka Beata
(1)
Friedrich Uwe
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Izak Piotr
(1)
Kidoń Artur
(1)
Kisilowska Małgorzata
(1)
Kondraciuk Piotr
(1)
Koss Andrzej
(1)
Marczak Jan
(1)
Mastalska-Popławska Joanna
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Sałaciński Krzysztof
(1)
Sobór Ewa
(1)
Wojtaszewski Piotr
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(10)
Germany
(1)
Language
Polish
(9)
English
(1)
German
(1)
Audience Group
Inżynierowie pożarnictwa
(1)
Konserwatorzy zabytków
(1)
Muzealnicy
(1)
Zarządcy nieruchomości
(1)
Subject
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(11)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Ochrona zabytków
(3)
Bezpieczeństwo kulturowe
(2)
Dobra kultury
(2)
Muzea
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Aerozole
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Ewakuacja materiałowa
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Lasery
(1)
Muzealnictwo
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Pożary
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Sztuka
(1)
Wojna
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
edukacja
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
fizykochemia spalania
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Niemcy
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Kultura i sztuka
(3)
Fizyka i astronomia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Schutz von Kulturgut / Uwe Friedrich. Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2018/7 strony 524-526.
Sygnatura CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Ochrona dóbr kultury
Przedstawiono rozwój sieci awaryjnej dotyczącej ochrony dóbr kultury.
No cover
Article
In basket
Zwiększenie świadomości społecznej w aspekcie ochrony dóbr kultury – szansą rozwoju bezpieczeństwa kulturowego / Karen Komorowska //W: Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono = Pro Publico Bono Scientific Papers. - 2020 numer 1 (1) strony 75-95.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Kultura dzięki swojej bogatej zawartości niesie pewnego rodzaju przekaz wspierający edukację. O ile zachodząca interakcja pomiędzy edukacją a ochroną dziedzictwa kulturowego jest zdecydowanie odmienna, to ochrona dóbr kultury wymaga wsparcia poprzez edukację. Niezwykle ważne jest przekonanie obywateli do wspierania działań związanych z ochroną dóbr kultury, gdyż stanowi to jeden z warunków funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest wskazanie, jakie działania należy podjąć, aby usprawnić proces ochrony dóbr kultury oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby społeczeństwo było bardziej świadome obowiązków ochrony i dbania o wspólne dziedzictwo narodu. Publikacja w pierwszej części stanowi wprowadzenie do tematu ochrony dóbr kultury w Polsce. Z uwagi na różnorodne definicje przedmiotu ochrony, którym są dobra kultury, przeanalizowano i wyjaśniono istotę tego pojęcia oraz terminów ściśle z nim związanych, wskazano również, jak należy rozumieć przedsięwzięcie ochrony w odniesieniu do dóbr kultury. W dalszej części przedstawiono znaczenie ochrony dóbr kultury dla życia społecznego oraz ukazano wkład kultury w proces tworzenia się grup, społeczeństw i narodów. Zgromadzony przez autorkę materiał stanowi odpowiedź na główny problem badawczy, który przyjął formę pytania: dlaczego bezpieczeństwo kulturowe, a co za tym idzie ochrona dóbr kultury jest i powinna być ważna dla każdego z nas? Ostatnia część artykułu podkreśla ogromną rolę edukacji w obszarze ochrony dóbr kultury, a także wskazuje przełomową szansę dla rozwoju ochrony dóbr kultury, jaką stanowi rozwijanie w świadomości społecznej potrzeby dbania o dziedzictwo wspólne.
No cover
Book
In basket
Wybrane problemy bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie lokalnym / dr Piotr Kondraciuk // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym : materiały z konferencji, Zamość, 25 czerwca 2010 r. : praca zbiorowa / opracowanie i redakcja Marek Gąska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2011. strony 111-120 b27022602.
Sygnatura: B-455/Czyt.
Streszczenie: W prezentowanym artykule autor skupił się na wybranych i aktualnych dla społeczności lokalnych aspektach bezpieczeństwa kulturowego związanych z ochroną zabytków na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
No cover
Article
In basket
Edukacja jako szansa dla rozwoju ochrony dóbr kultury / Karen Komorowska //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 297-304.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2013-2017 w jednym ze swych założeń określa działania na rzecz większego zaangażowania obywateli w ochronę dóbr kultury. Rozwinięcie tego tematu jest zawarte w ostatnim podrozdziale Edukacja i ochrona dóbr kultury podkreśla on ogromną rolę edukacji w obszarze ochrony dóbr kultury, a także wskazuje przełomową szansę dla rozwoju ochrony dóbr kultury, jaką stanowi rozwijanie w świadomości społecznej potrzeby dbania o dziedzictwo wspólne.
No cover
Article
In basket
Protection of Cultural Heritage During Crisis Situations / Grzegorz Pietrek // Internal Security. - 2018/2 Vol. 10 strony 143-154.
Tł.tyt.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych.
Streszczenie: Sytuacje kryzysowe, takie jak katastrofy, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i inne, stanowią zagrożenie dla różnych wartości. Autor przedstawia różne definicje sytuacji kryzysowej znalezione w literaturze i koncentruje się na zarządzaniu kryzysowym, które można potraktować jako interdyscyplinarną dziedzinę nauki. Aby osiągnąć skuteczność w zarządzaniu kryzysowym, należy zastosować niezwykłą umiejętność pracy pod presją. W sytuacjach kryzysowych zagrożone jest przede wszystkim życie i zdrowie ludzkie, środowisko naturalne, gospodarka, wartości duchowe i materialne państwa lub regionu i jego mieszkańców, a także może pogorszyć funkcjonowanie instytucji administracji państwowej. Wśród wartości chronionych dobra kultury wydają się być zaniedbywane, a dokumenty prawne w tej dziedzinie nie są aktualizowane. Dlatego autor przedstawił swoje próby dostarczenia analizy dostępnej literatury eksperckiej i aktów prawnych, a stosując różne metody badawcze (takie jak porównanie, synteza lub rozumowanie) przedstawił obecny stan omawianego problemu, wskazując na pewne potencjalne wady system. Plany ochrony zabytków stanowią integralną część planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji. Autor omawia również teoretyczne problemy zarządzania kryzysowego w Polsce, które można analizować w kontekście zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego.
No cover
Article
In basket
Mechanizm działania aerozolu gaśniczego. / Piotr Izak // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/2 s.56-71.
Sygnatura: CP-80
Bibl.30 poz.
Celem artykułu jest dyskusyjne omówienie reakcji fizykochemicznych zachodzących w trakcie pożaru oraz przedstawienie mechanizmu działania inhibitorów palenia stosowanych w aerozolowych środkach gaśniczych. W artykule opisano również wyniki badań wpływu aerozolu gaśniczego na przedmioty muzealne.
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Tekst równolegle w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Wstęp (wprowadzenie, wpływ środowiska naturalnego, rys historyczny wykorzystywania laseru w konserwacji dzieł sztuki); Laser - zasada działania (wiadomości podstawowe, generacja i wzmocnienie promieniowania laserowego, systemy pracy lasera, podstawowe cechy światła laserowego, wielkości fizyczne opisujące promieniowanie optyczne, rodzaje laserów, aktualne kierunkiw badań); Bezpieczeństwo pracy z laserami (zagrożenia, promieniowanie laserowe a oko, rodzaje oddziaływań promieniowania laserowego z tkanką biologiczną, normy bezpieczeństwa podczas pracy z laserami, zagrożenia wtórne, klasy bezpieczeństwa laserów, środki bezpieczeństwa).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21239 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-190.
Wydawnictwo finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: Publikacja przedstawia wyniki prowadzonych badań dotyczących uwarunkowań bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i muzealnych. Dziedzictwo kulturowe i kultura własnego narodu jako przedmiot bezpieczeństwa posiada specyficzne cechy wymagające szczególnych procedur i środków. Obiekty zabytkowe i muzealne są z jednej strony otaczane szczególną troską, co wymaga dużych nakładów finansowych, z drugiej strony ze względu na cechy historyczne obiektu nie zawsze jest możliwe zastosowanie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej. Specyfika obiektów zabytkowych i muzealnych, ich szczególne cechy stwarzają konieczność zastosowania szczególnych, dedykowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie badań naukowych w tym zakresie jest uzasadnione poszukiwaniem wiedzy dotyczącej przyczyn, zagrożeń oraz skutków pożarów w tych obiektach, co pozwoli na wdrażanie skuteczniejszych rozwiązań w zakresie technicznym i organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach jest problemem złożonym wymagającym nie tylko właściwego przygotowania administratorów do zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych, ale również właściwego przygotowania procedur, zamierzeń profilaktycznych i służb uczestniczących w działaniach ratowniczych. [fragment książki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21235 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21156/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 155-157.
Zawiera: Tworzenie scenariuszy rozwoju pożaru w muzeach // Wymagania dla systemów wspomagających procesy ewakuacji zbiorów, dóbr i eksponatów zabytkowych znajdujących się w chronionych obiektach // Program certyfikacji obiektów muzealnych i zabytkowych.
Dla zarządców obiektów muzealnych i zabytkowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Streszczenie: Książka prezentuje ważne informacje związane z nowymi narzędziami do doskonalenia warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów muzealnych oraz ich zbiorów, uwzględniającymi certyfikację rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Certyfikacja ta jest oferowana dla zarządców obiektów muzealnych i zabytkowych, ale z pewnością spotka się również z dużym zainteresowaniem w środowisku pożarniczym, wśród rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na uwagę zasługuje przedstawienie propozycji wykorzystania systemu wspomagającego procesy ewakuacji zbiorów, dóbr i eksponatów, jak również założenia modelowe dla scenariuszy pożarowych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21917, I-21339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21338/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Zawiera: Konflikty zbrojne, kulturowe i terroryzm. Nowe wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego // Uroczysta sesja na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 50. rocznicy podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego // Międzynarodowe, regionalne i lokalne inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonego dziedzictwa kultury.
Tekst częściowo tłumaczony z języka angielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2566 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Ewakuacja osób i dóbr cywilnych podczas konfliktu zbrojnego w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego // Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego // Wkład Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w ochronę dziedzictwa // Program Błękitnej Tarczy - pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej - doświadczenia i propozycje działań // Ochrona obiektów zabytkowych i ewakuacja zbiorów muzealnych // Pożary obiektów zabytkowych w ostatnich latach - przyczyny i statystyki // Wykorzystanie mgły wodnej do polepszania warunków w kontekście wybranych zagrożeń - zarys zagadnienia // Wybrane aspekty ewakuacji osób i mienia z obiektów zabytkowych // Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie zabytkowym // Prezentacja projektu OZAB // Wprowadzenie do ćwiczeń w Bazylice Mariackiej // Wybrane aspekty prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych - warunki ewakuacji, wyposażenie w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe // Ryzyka związane z przemieszczeniem dzieł sztuki. Ocena stanu aktualnego i ukierunkowanie na przyszłość // Katastrofa budowlana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - case study // Pożar katedry w Gorzowie Wielkopolskim - case study // Uwagi dotyczące badań drewnianego obiektu zabytkowego po pożarze (na przykładzie budowli sakralnej) // Aspekty konserwacji zbiorów zabytków w sytuacji zniszczeń spowodowanych zagrożeniami lub akcjami ratowniczymi.
Streszczenia w języku angielskim przy niektórych pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2061/1 Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again