Form of Work
Książki
(23)
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(23)
available
(15)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(23)
Author
Gumieniak Agata
(3)
Leszczyński Marek
(3)
Milewicz Marian
(3)
Wojtal Janusz
(3)
Kryłowicz Marian
(2)
Mochocki Ryszard
(2)
Owczarek Lidia
(2)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(2)
Bolesta Magdalena
(1)
Brzezińska Dorota
(1)
Cendrowski Marek
(1)
Czekaj Wiśniewska Beata
(1)
Czop Andrzej
(1)
Dróżdż Aneta
(1)
Dyduch Leszek
(1)
Eliasiewicz Ryszard
(1)
Fekete Alexander
(1)
Filary Stefan
(1)
Garlińska Urszula
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Godłoza Piotr
(1)
Goettel Aleksy
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Grocki Romuald
(1)
Jakubowski Adam
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Korporowicz Aleksander
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Lisonek Patryk
(1)
Maciejczyk Robert
(1)
Majka Ilona
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Niczyporuk Zygmunt T
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Rajchel Kazimierz
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Siudalski Stefan Jerzy
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Sobejko Zenon
(1)
Struniawski Jarosław
(1)
Szewczak Daniel
(1)
Słodki Dariusz
(1)
Taczalski Jerzy
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wawerek Marcin
(1)
Wańko Maciej
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(38)
English
(1)
Subject
Ochrona osób i mienia
(37)
Bezpieczeństwo publiczne
(11)
Bezpieczeństwo
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(7)
Policja
(7)
Zarządzanie kryzysowe
(7)
Służby mundurowe
(6)
Prawo
(5)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(5)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(4)
BOR
(3)
Klęski żywiołowe
(3)
Kryminalistyka
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pierwsza pomoc
(3)
Przestępczość
(3)
Psychologia
(3)
broń
(3)
Administracja rządowa
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(2)
Powódź
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Służby specjalne
(2)
Wojsko
(2)
Zagrożenia
(2)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
ludność cywilna
(2)
monitoring
(2)
służby
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Budynki
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Czujniki
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Instytucje
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Metody badawcze
(1)
NATO
(1)
Norma (technika)
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona ludności
(1)
Oddymianie
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Projektowanie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rejestracje audio i wideo
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Straż graniczna
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy zabezpieczenia
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szkolenie
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Telewizja użytkowa
(1)
Terroryzm
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zapobieganie
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
atestacja
(1)
biblioteki
(1)
budynki inteligentne
(1)
działania interwencyjne
(1)
konferencje
(1)
magazyny
(1)
ochrona
(1)
ochrona zdrowia
(1)
planowanie cywilne
(1)
podręcznik
(1)
przepisy
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
39 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliogr.
Streszczenie: Celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane przez państwo regulacje odpowiedzialności odszkodowawczej za działanie władzy publicznej niezgodnie z prawem można uznać za zbieżne z ideą, którą wyraża zasada konstytucyjnej ochrony praw obywateli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17327, I-17326, W-943/29, W-943/28, W-943/27, W-943/26, W-943/25, W-943/24, W-943/23, W-943/22, W-943/21, W-943/20, W-943/19, W-943/18, W-943/17, W-943/16, W-943/15, W-943/14, W-943/13, W-943/12, W-943/10, W-943/9, W-943/8, W-943/7, W-943/6, W-943/5, W-943/4, W-943/3 (28 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17325/Czyt., W-943/11 [magazyn], W-943/2 [magazyn], W-943/1 [magazyn] (4 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-59
Streszczenie: Wykorzystywanie monitorowania wizyjnego przez służby mundurowe stało się już standardem. Coraz więcej samorządów i firm inwestuje w modernizację swoich systemów dozorowych, a zarazem w ich cyfryzację. Aby systemy te były skuteczne i w pełni funkcjonalne dla organów ścigania, muszą być odpowiednio zintegrowane. Axis Communications jest jednym z liderów rozwiązań. W świecie, w którym ludzie chcą czuć się bezpiecznie, przedstawiciele organów ścigania są pod ogromną presją społeczną, medialną i polityczną. Służby muszą działać szybko i efektywnie, choć niekiedy dysponują dość skromnymi zasobami. Sieciowe systemy wizyjne dają im możliwości operacyjne i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa publicznego. Łączenie mniej lub bardziej zaawansowanych systemów dozoru wizyjnego, którymi dysponują podmioty zaangażowane w bezpieczeństwo publiczne, wraz ze współdzieleniem strumieni danych, jest już normą w wielu krajach i w niedalekiej przyszłości musi stać się nią również w Polsce. Z takiej optymalizacji infrastruktury skorzystają zarówno służby w działaniach prewencyjnych i dochodzeniowych, jak i centra zarządzania kryzysowego.
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsza pozycja dotyczy bezpieczeństwa osobowego. Opisane zostały tu sposoby ochrony VIP jak i podstawowe metody ochrony osobistej uwzględniając ubiór i wyposażenie agenta ochrony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1779, IBC-1778, IBC-1777 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Streszczenie: Materiały z konferencji naukowych : "Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego: digitalizacja i konserwacja tradycyjna", która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010 r. oraz konferencji "Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny - teoria i praktyka, która odbyła się w dniach 9 i 10 września.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1684/1 Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-97
Tłumaczenie tytułu: Instrumenty ochrony ofiar klęsk żywiołowych w polskim prawie podatkowym.
Streszczenie: Destrukcyjny wpływ klęsk żywiołowych (i innych zdarzeń losowych, zwykle trudnych do przewidzenia) jest coraz bardziej odczuwalny we wszystkich obszarach funkcjonowania współczesnych państw. Rządy tych państw (często we współpracy z władzami lokalnymi) podejmują różne działania, aby zapobiegać takim zdarzeniom i minimalizować ich konsekwencje, w tym pomagając ofiarom ich wystąpienia. Jednym ze sposobów realizacji niektórych z powyższych zamierzeń – choć z pewnością nie o fundamentalnym znaczeniu – jest wykorzystanie instrumentów prawa podatkowego, w szczególności preferencji podatkowych. Niniejsze opracowanie jest próbą analizy i oceny tych przepisów prawa podatkowego, które umożliwiają ofiarom klęsk żywiołowych korzystanie z preferencyjnych zasad podatkowych. W opracowaniu omówiono stosowane przez organy podatkowe instrumenty podatkowe służące pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ​​system instrumentów podatkowych chroniących ofiary klęsk żywiołowych w dużej mierze opiera się na rozwiązaniach uznaniowych, stosowanych dopiero w wyniku odpowiedniej procedury, po której następuje formalna decyzja uprawnionego organu (akt prawny lub decyzja). W świetle przeprowadzonych badań generalnie można stwierdzić, że system instrumentów podatkowych służących ochronie osób dotkniętych klęskami żywiołowymi wymaga pewnych działań w celu poprawy jego skuteczności. Pewne postulaty w tym zakresie kierowane do ustawodawcy zostały ogólnie wskazane w opracowaniu. W artykule przedstawiono także konkretne kwestie związane z interpretacją rozpatrywanych przepisów, w tym pewne wątpliwości redakcyjne i terminologiczne.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Intencją autora było opracowanie koncepcji modelu przygotowania firm ochrony osób i mienia do realizacji zadań spoczywających na Siłach Zbrojnych podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych. W sytuacji dokonującej się profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych i zmniejszenia ich stanu osobowego naturalną rezerwą kadrową podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych są FOOM, których potencjał osobowy i intelektualny możliwy jest do wykorzystania dla dobra Rzeczypospolitej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-961 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Omawia kompleksowo wiadomości przydatne dla pracowników ochrony. Składa sie z 3 bloków tematycznych: 1. ogólnego - omawiającego podstawy prawne wykonywania zawodu pracownika ochrony, wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, psychologii, kryminologii, ekonomii; 2. prawnego - przedstawiającego zagadnienia prawa karnego, cywilnego i in.; 3. zawodowego - omawiającego szczegółowo formy realizowania ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia m.in. taktykę przeciwdziałania atakom, ochronę obiektów, konwojowanie, a także zasady szkolenia, techniki interwencyjne oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18816/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Projektowanie oddymiania i ochrona mienia w Anglii / Dorota Brzezińska //W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/2 s.42-44.
Omówiono referaty dotyczące projektowania oddymiania i ochrony mienia w Anglii, wygłoszone na seminarium "Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane 2014" przez Davida Ware'a, Stewarda Browna i Petera Wilkinsona.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-122
Tł. tytułu: Firmy zajmujące się ochroną mienia i osób jako ważny element systemu bezpieczeństwa narodowego.
Streszczenie: Znaczenie firm ochroniarskich w bezpieczeństwie narodowym.
No cover
Article
In basket
Omówiono specyfikę zadań realizowanych przez funkcjonariuszy formacji policyjnych przeznaczonych do bezpośredniej ochrony osób. Przedstawiono zakres szkoleń specjalistycznych i zasadniczych funkcjonariuszy tych formacji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11525/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13586 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3516 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15161/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Resilienz - wie widerstands - und anpassungsfähig sind wir? / Alexander Fekete // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2011/2 s.20-23.
Tł .tyt.; Jak bardzo jesteśmy odporni i elastyczni?
W artykule omówiono połączenie aspektów zarządzania ryzykiem i kryzysem w ochronie cywilnej Niemiec.
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik „Zarządzanie ryzykiem” został pomyślany jako zasadnicze i kompletne pisane źródło wiedzy, treści merytoryczne poszczególnych rozdziałów podręcznika zostały wzbog a cone pytaniami sprawdzającymi oraz zadaniami (w nawiasach podano odpowiedzi) – odpowiadając na nie, studenci mogą zweryfikować swój stan wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1861, IBC-1860 (2 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest przedstawienie takich rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów podatnych na zalewanie, które pozwolą na ochronę zarówno zdrowia i życia oraz mienia ludzi narażonych na niebezpieczeństwo w wyniku zalań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-176, IBC-168, IBC-160, IBC-152 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-144/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15179/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia zagrożenia występujące w obiektach wielkopowierzchniowych, stosowanie odpowiednich systemów zabezpieczeń i konieczność ich integrowania .
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Temat niniejszej pracy jest następujący: „Ochrona ludności i mienia przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych”. Praca została poświęcona tematyce dotyczącej ochrony ludności i mienia. Opracowane zostały akty prawne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. Opisane są również zagadnienia związane z wykorzystaniem bezzałogowców do zwiększenia bezpieczeństwa ludności cywilnej na terenie kraju. Posłużono się przykładami wykorzystania i zastosowania bezzałogowych platform latających. Zamieszczono również wnioski i spostrzeżenia z własnej kilkuletniej pracy szkoleniowej i praktycznej dotyczącej tego zagadnienia. W pracy zawarto polski aspekt prawny modelu bezpieczeństwa wypracowany na potrzeby polskich służb. Są jednak przykłady z terenów innych krajów. Ponadto przedstawiona jest charakterystyka ogólna dronów, oraz w jaki sposób pozyskać można świadectwo kwalifikacji UAVO. Praca zawiera rozdział badawczy dotyczący praktycznego sposobu wykorzystania dronów w pracy operacyjnej odpowiednich służb. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18018/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again