Form of Work
Artykuły
(8)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Janik Paweł
(3)
Rochala Paweł
(3)
Baryłka Adam
(1)
Brzeziński Szymon
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Janczak Andrzej
(1)
Kamola Bartłomiej
(1)
Karbowniczek Bogusław
(1)
Monarcha Dariusz
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Skowera Katarzyna
(1)
Woliński Marek
(1)
Zając Sławomir
(1)
Zbrożek Paweł
(1)
Łasak Janusz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Ochrona przeciwpożarowa
(12)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
dokumentacja techniczna
(5)
dokumentacja
(4)
przepisy
(3)
BHP
(2)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(2)
ADR
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(1)
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Kontrola techniczna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Stadiony
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(1)
dokumentacja budowlana
(1)
dokumentacja przewozowa
(1)
magazyny
(1)
warunki
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: place
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Zasady sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
No cover
Article
In basket
Omawia zasady tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów oświatowych.
Book
In basket
Zawiera: Wprowadzenie -- Wymagania formalne i merytoryczne -- Struktura dokumentu -- Warunki ochrony przeciwpożarowej -- Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice - wyposażenie, przegląd i konserwacja -- Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) -- Ewakuacja ludzi - warunki i organizacja oraz ćwiczenia -- Zapoznanie użytkowników budynku z przepisami i instrukcją -- Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Plany ochrony przeciwpożarowej -- Słownik wybranych określeń i terminów.
Niniejsze wytyczne powstały w wyniku realizacji zadania badawczego 5.3.2 „Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi” w ramach tematu badawczego T.5.3. „Bezpieczna ewakuacja - rozwiązania techniczne i organizacyjne” 5. pakietu tematycznego „Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego” projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono i wyjaśniono podstawowe wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono przykładową formę i układ dokumentu. Przedstawiono zalecenia i wskazówki dotyczące formułowania opisu oraz wykonywania części graficznej, tj. planów ochrony przeciwpożarowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1110/30, W-1110/29, W-1110/28, W-1110/27, W-1110/26, W-1110/25, W-1110/24, W-1110/23, W-1110/22, W-1110/21, W-1110/20, W-1110/19, W-1110/18, W-1110/17, W-1110/16, W-1110/14, W-1110/13, W-1110/10, W-1110/9, W-1110/8, W-1110/7, W-1110/5, W-1110/4 (23 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1110/2 Czyt., W-1110/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia nieprawidłowości dot. kwestii organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej budynków, występujące również w obiektach zabytkowych, na podstawie statystyk wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez komendy PSP. Przedstawiono m.in. problemy związane z opracowywaniemi i wprowadzaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
No cover
Article
In basket
Na co komu ta instrukcja? / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/6 strony 33-35.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia rodzaje obiektów, dla których wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawia części jakie powinna zawierać instrukcja oraz zagadnienia, które należy w niej opisać.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Bibliogr.
Streszczenie: W książce w sposób syntetyczny opisano podstawowe zagadnienia zawarte w Umowie Europejskiej ADR takie jak: obowiązki uczestników przewozu, zasady klasyfikacji i oznakowania towarów niebezpiecznych, zasady pakowania towarów niebezpiecznych. W książce przedstawiono wzory dokumentacji stosowanej w przewozie towarów niebezpiecznych, wymagania w zakresie wyposażenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19839 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19838/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Warunki zamienne. Cz. 2 / Paweł Rochala // Przegląd Pożarniczy. - 2017/4 s.34-37.
Przedstawia jak należy ujmować warunki zamienne w postępowaniu administracyjnym oraz w decyzjach komendantów powiatowych (mejskich) PSP.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10727/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.
Streszczenie: Niniejsza ksiązka ma na celu zapoznanie czytelnika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych. Zawarto tu wybrane przepisy prawne dotyczące BHP, poruszono także min. temat dokumentacji technicznej urządzeń, przekazania remontu i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20906 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20905/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Warunki zamienne. Cz. 1 / Paweł Rochala // Przegląd Pożarniczy. - 2017/3 s.32-35.
Omawia czym sa warunki zamienne w przepisach przeciwpożarowych oraz jak przeprowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze i wszcząć postępowanie administracyjne.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-38.
Streszczenie: W pracy przedstawiono dwa rodzaje systemów łączności używanych przez KM PSP m. st. Warszawy: konwencjonalną łączność VHF oraz system trankingowy TETRA. Scharakteryzowano środowisko w którym pracują przedmiotowe systemy. Zaprezentowano podstawy teoretyczne organizacji systemów łączności radiowej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem prawodawstwa międzynarodowego oraz krajowego. Opisano organizację przedmiotowych systemów. Uwzględniono problematykę współpracy prowadzenia łączności z innymi służbami podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród użytkowników analizowanego systemu łączności w celu dokonania oceny jego funkcjonalności. Poruszono kwestie jakości oraz zasięgu transmisji. Zapytano też o uwagi dotyczące wymiany korespondencji z innymi służbami. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że system łączności jest wydolny. W celu udoskonalenia systemu należy poprawić infrastrukturę stałą systemu TETRA oraz podjąć próbę ujednolicenia zasad prowadzenia łączności radiowej w różnych służbach bezpieczeństwa publicznego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17053/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przecierając szlaki w CNBOP-PIB / Bartłomiej Kamola // W: W Akcji. - 2022/1 strony 31-36.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: W artykule szczegółowo zostały opisane doświadczenia z przygotowania samochodu mające na celu dostosowanie go do obowiązujących w Polsce norm na potrzeby uzyskania świadectwa CNBOP-PIB.
No cover
Article
In basket
Kolejny etap odbioru SUG uzupełniony dokumentacją dodatkową usankcjonowaną przez CNBOP w trakcie badań certyfikacyjnych oraz zaplanowanie prób odbiorowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again