Form of Work
Artykuły
(7)
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(14)
Author
Ogrodnik Grzegorz
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Woliński Marek
(2)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bielawski Jakub
(1)
Binder Norbert
(1)
Blöcher Horst
(1)
Bogdański Bogdan
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Czyż Stefan Emilian
(1)
Gackowska Aleksandra
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Heinzmann J
(1)
Jagodziński Mariusz
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Kwiatkowski Wojciech
(1)
Mazik Anna
(1)
Mil Erwina
(1)
Obważanek Paweł
(1)
Ptak Szymon
(1)
Skorek Grzegorz
(1)
Sowa Andrzej
(1)
Walancik Arkadiusz
(1)
Wróblewska Małgorzata
(1)
Zubek Łukasz
(1)
Łabanowski Włodzimierz
(1)
Ślusarczyk Dariusz
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
1980 - 1989
(3)
Country
Poland
(19)
United States
(2)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(17)
English
(4)
German
(1)
Subject
Ochrona przeciwwybuchowa
(10)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(9)
Ochrona przeciwpożarowa
(8)
Zagrożenie wybuchowe
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
ocena zagrożenia
(3)
systemy zabezpieczenia przeciwwybuchowego
(3)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Pyły
(2)
Statki wodne
(2)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(2)
Wentylacja
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
zjawisko deflagracji
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Elektronika
(1)
Ewakuacja
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
LPG
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Paliwa
(1)
Paliwa płynne
(1)
Porty morskie
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Rafinerie
(1)
Rurociągi
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Urządzenia
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zapłon
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
dyrektywy
(1)
elektryczność statyczna
(1)
mieszanina gazowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ochrona przeciwprzepięciowa
(1)
ochrona zdrowia
(1)
przemysł chemiczny
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
zakłady poligraficzne
(1)
zjawisko detonacji
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: place
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Normy
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
22 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
W praktyce inżynierskiej ochrona przed wybuchem polega na eliminacji materiału palnego, atmosfery wybuchowej oraz źródła zapłonu. Kolejnym krokiem jest ograniczenie możliwych skutków wybuchu. Potencjalnym źródłem zapłonu mieszaniny powietrza z materiałem palnym są urządzenia elektryczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej koncepcji budowy przeciwwybuchowej tego typu urządzeń. Obowiązujące normy opisują urządzenia Ex p jako utrzymujące stałe nadciśnienie wewnątrz obudowy lub jako wentylowane powietrzem niezanieczyszczonym gazami palnymi. Zapewnienie ochrony przeciwwybiuchowej urządzeń tego typu jest jednak problematyczne, ponieważ wymaga skomplikowanego układu instalacji wentylacyjnej, a także częstej kontroli pracy. Wnioski: Aktualne normy techniczne pozwalają na projektowanie urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenia tego typu mogą być certyfikowane do uniwersalnych zastosowań, co podnosi ich potencjał aplikacyjny. W artykule zaprezentowano także koncepcję dalszych badań.
No cover
Article
In basket
Influence of Selected Factors on Dust Explosiveness / Łukasz Zubek // W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2020/73 Nr 1 Special Issue strony 107-125.
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Wpływ wybranych czynników na wybuchowość pyłów.
Streszczenie: W artykule, wykorzystując metodę analizy oraz syntezy, przedstawiono wpływ wybranych czynników na wybuchowość pyłów przemysłowych. Opisano pojęcie pyłu oraz podstawowe charakterystyki jego wybuchowości. W sposób syntetyczny przedstawiono rozwój badań wybuchowości pyłów. W części właściwej scharakteryzowano wpływ stężenia pyłu, wielkości cząstek pyłu, jego wilgotności, temperatury, ciśnienia początkowego oraz stężenia tlenu na jego wybuchowość.
No cover
Book
In basket
Tł. normy: Norma ochrony przeciwwybuchowej poprzez odpowietrzanie podczas deflagracji.
Norma w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. NFPA 68 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16486/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 3 poz.
Przedstawiono podział urządzeń i systemów ochronnych na grupy i kategorie, określono ich poziom bezpieczeństwa oraz scharakteryzowano zabezpieczenia i warunki pracy.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Norma PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka została opublikowana w polskiej wersji językowej 5 stycznia 2021 r. Liczy 48 stron, wprowadza EN 1127-1:2019, zastępuje PN-EN 1127-1:2011 (wersja polska) i PN-EN 1127-1:2011 – (wersja angielska) oraz jest zharmonizowana z dyrektywą maszynową 2006/42/EC, a także dyrektywą ATEX 2014/34/EU. W niniejszym dokumencie określono metody identyfikowania i oceny niebezpiecznych sytuacji prowadzących do wybuchu oraz projektowe i konstrukcyjne rozwiązania odpowiednie dla wymaganego bezpieczeństwa.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tabl.
Wprowadzenie coraz doskonalszych elementów i układów półprzewodnikowych znacznie zwiększa możliwość działania urządzeń elektronicznych oraz umożliwia tworzenie rozbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-77 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6480 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Zastosowanie ustawy o ochronie przeciwpożarowej w mieszkaniach, obiektach i urządzeniach
Streszczenie: Ustawa ochrony przeciwpożarowej w obiektach, mieszkaniach i urządzeniach w latach 80-tych. Zapobieganie przed wystąpieniem sytuacji niebezpiecznych (pożary, wybuchy gazowe, zniszczenia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-10033 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł.tyt.: Podręcznik dla straży pożarnych: cz.2.: Działania straży pożarnych: zdarzenia niebezpieczne w zakładach petrochemicznych
Streszczenie: Przedstawia informacje o ochronie przeciwpożarowej i zabezpieczeniach przeciwwybuchowych w zakładach rafineryjnych. Omawia właściwości gazów płynnych oraz specyfikę akcji ratowniczych w wypadkach z ich udziałem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18251 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ocena zagrożenia wybuchem według dyrektywy ATEX / Paweł Obważanek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2018/3 strony 7-12.
Sygnatura CP-67.
Przedstawia zasady tworzenia oceny zagrożenia wybuchem oraz jej zawartości zgodnie z dyrektywami unijnymi i polskimi przepisami. Omawia ważny element oceny jakim jest wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz wybrane wymagania dot. tych pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniami.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 48.
Streszczenie: Praca dotyczy dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla Terminala Paliw w Twardogórze. Autor skupia się m. in. na zestawieniu wyników dokonanej pracy dokonanej oceny ryzyka wystąpiennia wybuchu w miejscu pracy, jak i terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych. Została również opisana charakterystyka obiektów i procesów technologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17185/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. normy: Przewodnik ochrony przeciwwybuchowej dla instalacji rurociągowej mieszanin gazowych
Norma w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. NFPA 67 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-67.
Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy obszaru związanego z ochroną przeciwwybuchową. Analizy tego obszaru dokonano na przykładzie instalacji nawęglania w jednej z elektrociepłowni. Pierwsze rozdziały dotyczą zagrożenia, jakim jest wybuch, przedstawienia zdarzeń historycznych oraz określenia osoby odpowiedzialnej w zakładzie. Następnie sporządzono zestawienie wymagań prawnych oraz opisano przedmiotową instalację, z podkreśleniem jej roli w procesie wytwarzania energii. Scharakteryzowano materiał (węgiel) pod względem właściwości wybuchowych, a także jako paliwo w procesie spalania. Dokonano przeglądu dokumentów zakładu, których egzekwowanie przekłada się na bezpieczeństwo pracowników. Kolejna część pracy, skupia się na bezpiecznej eksploatacji. W punkcie tym przedstawiono problematykę związaną z bezpieczeństwem pracy przy tego typu instalacjach, a następnie stan faktyczny w opisywanym zakładzie. Ważnym elementem w pracy, jest przedstawiona koncepcja bezpiecznej eksploatacji. Autor zawarł w niej pomysły rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Zakończenie pracy stanowią rozdziały poświęcane dyskusji oraz wnioskom. Zawierają podsumowanie oraz opinię własną Autora, dotyczącą ochrony przeciwwybuchowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16803/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Opisano wymagania dotyczące środków ochrony osobistej w atmosferach wybuchowych na podstawie różnych norm. Przedstawiono także niektóre wymagania dotyczące podłóg, które odgrywają istotną role w systemie ochrony przed elektrycznościa statyczną. Podstawowym kryterium oceny antyelektrostatycznych właściwości podłogi jest przewodność elektryczna jej materiału.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9691/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja omawia zagadnienia dotyczace zapobiegania pożarom i wybuchom w szczególności na statkach oraz w obiektach brzegowych i morskich użytkowanych w transporcie cieczy palnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19777, I-19776 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19775/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 63-65.
Streszczenie: W niniejszej pracy przeprowadzono analizę zabezpieczenia przeciwpożarowego w bazie paliw PERN w Emilianowie oraz opracowano rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa pożarowego. Do tego celu przeprowadzono rozpoznanie obiektu, rodzaju i właściwości magazynowanych substancji oraz przyjętych technicznych i organizacyjnych środków ochronnych. Scharakteryzowano zagrożenia pożarowe i wybuchowe, występujące w obiekcie. Zrealizowano cel pracy poprzez zweryfikowanie obecnego stanu zabezpieczeń z postawionymi regulacjami przepisów krajowych, norm i zasad wiedzy technicznej według przyjętej metodyki. Stwierdzono zgodność zastosowanych zabezpieczeń wobec wymagań oraz zaproponowano zmianę środka pianotwórczego w instalacjach gaśniczych pianowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16820/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again