Forma i typ
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Autor
Boguszewski Józef M
(1)
Kierzkowski Dariusz
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Pióro Jan M
(1)
Siemiątkowski Przemysław Ł
(1)
Wroński Jerzy (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Odbiorca
Pracodawcy
(1)
Temat
Odszkodowanie
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
BHP
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Prawo
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Poradnik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 69-75.
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej są uprawnienia pracowników z tytułu wypadków przy pracy i obowiązki pracodawcy w tymże zakresie. Omówiono koszty realizacji odpowiedzialności odszkodowawczej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawowym aspektem, na którym skoncentrowano się w pracy dyplomowej jest omówienie aspektów związanych z zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy. Skupiono się na identyfikacji kosztów wypadkowości z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz budżetu państwa. Za główny cel pracy przyjęto przedstawienie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związanych z wypadkami przy pracy oraz poniesionymi kosztami wynikającymi z zaistnienia tych wydarzeń. Praca dyplomowa została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział 1 zawiera informację dotyczące metodologii badań wykorzystanej w pracy. Ukazuje szczegółowe omówienie przebiegu badań, charakterystykę problemów badawczych oraz hipotez i tez badawczych. Przedstawiono w nim metody oraz techniki badawcze oraz charakterystykę grupy badawczej. Rozdział 2 oraz rozdział 3 opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych. Podejmuje tematykę szczegółowo związaną z pojęciem wypadku przy pracy. W rozdziale 2 przedstawiono problematykę wypadku przy pracy w ujęciu dogmatycznoprawnym. Omówiono również procedurę przeprowadzaną w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. W rozdziale 3 poruszono tematykę związaną ze świadczeniami przysługującymi pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy. Istniejące w krajowym systemie prawnym świadczenia skategoryzowano w trzy grupy: świadczenia od pracodawcy, świadczenia z ZUS, świadczenia z KRUS. Rozdział 4 dotyczy badań własnych. Na tym etapie przedstawiono dane statystyczne dotyczące kosztów wypadków przy pracy. W pierwszej kolejności omówiono jak kształtowały się koszty wypadków przy pracy dla pracodawcy. Ukazano metody obliczania kosztów wypadków przy pracy. W drugiej części zostały ukazane koszty wypadkowości ponoszone przez budżet państwa oraz rola Funduszu Wypadkoweg Trzecia część dotyczy kosztów ponoszonych przez przedsiebiorstwa w trakcie i po wystąpieniu wypadku przy pracy. W pracy zostały przeanalizowane koszty wypadków przy pracy w jednym małym, jednym średnim oraz w dużych przedsiebiorstwach. Badane podmioty pochodzą z branż tj. spożywcza, budowlana i wydbywcza. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18066/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
(Vademecum BHP)
Dysk optyczny w kieszonce.
Wykaz aktów prawnych na stronach 173-174.
Zawiera: Wypadki przy pracy // Wypadki w drodze do pracy lub z pracy // Statystyczna karta wypadku // Komentarz do rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy // Choroba zawodowa // Świadczenia wypadkowe i chorobowe //Świadczenia uzupełniające // Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych.
Zawiera: Zawartośc płyty CD: Analiza wypadków // Prezentacje szkoleniowe // Wzory dokumentów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21976 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21975/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej