Source
Katalog zbiorów
(42)
Form of Work
Artykuły
(38)
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Boszkiewicz Tadeusz
(3)
Barker Roger
(2)
Biały Kamil
(2)
Datta Krzysztof
(2)
Gałuszka Dominik
(2)
Kucap Michał
(2)
Lyons Kevin
(2)
Strużyna Jerzy
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Adair Patricia K
(1)
Andrzejczak Mariusz
(1)
Baumberg Ignacy
(1)
Borowicz Artur
(1)
Bruggmann G
(1)
Bugaj Marcin A
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Chronowski Szymon
(1)
Cieślikiewicz Łukasz
(1)
Czardybon Jan
(1)
Deaton Shawn A
(1)
Dziewulski Peter
(1)
Gaszyński Wojciech
(1)
Glik Justyna
(1)
Gluza Paweł
(1)
Hettiaratchy Shehan
(1)
Hummel Alexander
(1)
Hummel Alexandra
(1)
Janus-Młodawska Anna
(1)
Kawecki Marek
(1)
Kozela Robert
(1)
Krajewska Monika
(1)
Lynch A
(1)
Madziała Marcin
(1)
Magierski Mieczysław
(1)
Maziarz Witold
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michalska Jolanta
(1)
Morton-Aslanis John
(1)
Nadolny Klaudiusz
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Owens Karen
(1)
Papini Remo
(1)
Penar Joanna
(1)
Penar Karolina
(1)
Pietrzak Andrzej
(1)
Plunkte Steffen
(1)
Rodgers Gregory B
(1)
Rossi R.M
(1)
Rzepka Radosław
(1)
Sakiel Stanisław
(1)
Skotnicka Joanna
(1)
Skrzos Krzysztof
(1)
Sopolski Piotr
(1)
Sroga Łukasz
(1)
Stachurski Jan
(1)
Stämpfli R
(1)
Surowicz Dawid
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Trzos Arkadiusz
(1)
Wachowicz Norbert
(1)
Wiśniewski Tomasz S
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Wolanin Krystian
(1)
Wydra Artur
(1)
Zaborowski Tomasz
(1)
Zomerfeld Tomasz
(1)
Ładny Jerzy Robert
(1)
Żerański Jacek
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(6)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Oparzenia
(42)
Pierwsza pomoc
(21)
Ratownictwo medyczne
(17)
Stres cieplny
(4)
dzieci
(4)
Medycyna ratunkowa
(3)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Urazy
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
Zagrożenia życia
(3)
ochrona termiczna
(3)
ochrony osobiste
(3)
BHP
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Odzież ochronna
(2)
Odzież ochrony termicznej
(2)
Procedury ratownicze
(2)
Rażenie prądem elektrycznym
(2)
Zatrucia
(2)
materiały włókiennicze
(2)
wypadki strażaków
(2)
łuk elektryczny
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
CBRN
(1)
Chirurgia plastyczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Leczenie
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Pojazdy elektryczne
(1)
Płomień
(1)
Symulacja
(1)
Szkolenie
(1)
Tlenek węgla
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zdarzenia masowe
(1)
algorytmy
(1)
anatomia
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
konferencje
(1)
ochrona życia
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
przepisy
(1)
ranni
(1)
spalanie
(1)
straty materialne
(1)
testy pożarnicze
(1)
transport poszkodowanych
(1)
warunki termiczne
(1)
włókna
(1)
zjawisko flash fire
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
42 results Filter
No cover
Article
In basket
Choroba oparzeniowa (1) / Tadeusz Boszkiewicz // Przegląd Pożarniczy. - 1996/12 s.25-26.
Form of Work
Fizjologia skóry oraz przyczyny i rodzaje oparzeń.
No cover
Article
In basket
Choroba oparzeniowa (2) / Tadeusz Boszkiewicz // Przegląd Pożarniczy. - 1997/1 s.20-21.
Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poparzonym.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz.
Sposób udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Oparzenia są jedną z częstszych przyczyn nagłych zachorowań z powodu urazu u dzieci. W przeważającej większości są spowodowane gorącymi płynami lub wynikają z kontaktu dziecka z gorącymi przedmiotami lub urządzeniami. Duża liczba dzieci doznaje powierzchownych oparzeń i wymaga jedynie pomocy doraźnej, a następnie może być wypisana do leczenia ambulatoryjnego. Leczenie średnich i ciężkich oparzeń to proces trudny oraz długotrwały. Poza zagrożeniem życia, pozostawianiem szpecących blizn, ryzykiem infekcji dochodzi także do psychologicznych negatywnych następstw urazu, w tym pojawienia się zespołu stresu pourazowego. Dlatego tak ważne jest, aby już na miejscu zdarzenia mieć na uwadze odległe wyniki leczenia i wdrożyć właściwe postępowanie, które będzie kontynuowane na następnych etapach opieki medycznej. Małe doświadczenie personelu ochrony zdrowia, na co dzień niepracującego z pacjentem pediatrycznym, może powodować pewne ograniczenia w rozpoczęciu właściwej opieki. Niezbędne jest uwzględnienie odmienności anatomicznych, fizjologicznych i psychologicznych dziecka. W artykule omówiono zasady postępowania medycznego z dzieckiem oparzonym na miejscu zdarzenia i w transporcie do szpitala, prezentując dużo praktycznych uwag.
No cover
Article
In basket
We własnej skórze / Monika Krajewska // Przegląd Pożarniczy. - 2013/3 s.10-14.
Omówiono zagadnienia oparzeń, podstawowy podział, sposoby pomocy przy oparzeniach różnych typów (termiczne, chemiczne, elektryczne).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-86
Celem pracy jest analiza retrospektywna wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w latach 2014-2016 do urazów termicznych. Analiza obejmuje charakterystykę badanej populacji, godzin doznania urazu termicznego oraz zastosowanych medycznych czynności ratunkowych.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Omówiono problematykę udzielania pomocy w oparzeniach dzieci. Przedstawiono zagadnienia sposobu badania poszkodowanego, określania skali bólu, stosowania leczenia przeciwbólowego, płynoterapii oraz opatrunków.
No cover
Article
In basket
Atak przemieszczającego się ciepła / Jerzy Wolanin // Przegląd Pożarniczy. - 1997/5 s.11.
Przemieszczanie się energii cieplnej w różnych rodzajach pożarów, ochrona przed poparzeniem.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Medycyna
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono zasady postępowania w przypadku wystąpienia masowych oparzeń oraz zasady pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, podczas transportu, pomoc przedlekarską i lekarską. Książka przeznaczona dla służb ratownictwa medycznego.
Streszczenie: lekarzy pracujących w pogotowiach ratunkowych, izbach przyjęć oraz na oddziałach szpitalnych chirurgii i ratownictwa.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17059 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17058/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Opatrunek hydrożelowy / Krzysztof Datta // Strażak - . - 2012/12 s.48-49.
Omawia stosowanie opatrunków hydrożelowych przy poparzeniach, zawiera wskazówki praktyczne i zasady postępowania przy różnych rodzajach oparzeń.
No cover
Article
In basket
Zestaw oparzeniowy / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2021/12 strony 50-51.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Oparzenia termiczne mogą powodować u poszkodowanych nieodwracalne zmiany fizyczne i psychiczne. W ramach pierwszej pomocy najważniejsze jest skuteczne schłodzenie rany bez wychłodzenia całego organizmu oraz zabezpieczenie miejsca oparzenia przed zakażeniem.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13655/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Jak ratować oparzonego / Andrzej Pietrzak // Atest : ochrona pracy. - 2006/3 s.26-27.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Zasady i metody ratowania osób oparzonych żrącą substancją chemiczną.
No cover
Article
In basket
Die Feuerwehr als Ersthelfer / Steffen Plunkte // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2006/1 s.5-7.
Bibliogr. 7 poz., rys.
Tł.tyt.: Straż pożarna jako pierwsza pomoc
Straż pożarna pierwsza przybywa na miejsce zdarzenia. Dlatego strażacy muszą znać zasady pierwszej pomocy poszkodowanym. Przedstawiono zasady postępowania przy poparzeniach.
No cover
Article
In basket
Omówiono rodzaje oparzeń termicznych, metody określania powierzchni oparzenia oraz zasady postępowania ratunkowego.
No cover
Article
In basket
Oparzenia chemiczne / Tomasz Zomerfeld // Pożarnik. - 2008/14 s.21.
Mechanizm oparzenia chemicznego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Omówiono działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki i skutki przepływu prądu zależne od jego parametrów. Opisano główne zagrożenia dla zdrowia i życia mogące pojawić się w wyniku porażenia, takie jak oparzenia, zaburzenia pracy serca, zatrzymanie krążenia. Podkreślono znaczenie szybkiego udzielenia pierwszej pomocy i wykonania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem AED. Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego omawianych zagadnień.
No cover
Article
In basket
Firefighter Burn Injuries / Karen Owens // Fire Engineering. - 2011/4 Vol. 164 s.24-32.
Tł.tyt.; Oparzenia strażaków
Omówiono przyczyny poparzeń strażaków oraz aspekty pozwalające na zminimalizowanie skutków poparzeń.
No cover
Article
In basket
Oparzenia / Stanisław Sakiel, Mieczysław Magierski // Ratownictwo polskie. - 1996/1 s.54-56.
Zasady postępowania w wypadku oparzeń termicznych i chemicznych (oraz zatrucia tlenkiem węgla)
No cover
Article
In basket
Poparzenie łukiem elektrycznym / Żerański, Jacek // Promotor BHP. - 2015/7-8 s.25-27.
W 2013 roku w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie) dwóch pracowników firmy zajmującej się wykonywaniem usług w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych zostało poparzonych łukiem elektrycznym, który powstał w wyniku zwarcia w rozdzielni niskiego napięcia. Badający wypadek inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdził, że zwarcie było efektem pęknięcia miedzianego przewodu szynowego zasilającego jeden z obwodów. Niemniej jednak decydujący wpływ na obrażenia poszkodowanych miało niewyposażenie ich w osłony twarzy chroniące przed działaniem łuku elektrycznego.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again