Form of Work
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(4)
E-booki
(3)
Pliki i bazy danych
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Lubiewski Paweł
(3)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(3)
Zwęgliński Tomasz
(3)
Czupryński Andrzej
(2)
Falecki Janusz
(2)
Kochańczyk Rafał
(2)
Kogut Bogusław
(2)
Popis Janusz
(2)
Radkowski Radosław
(2)
Socha Robert
(2)
Sowizdraniuk Piotr
(2)
Zboina Jacek
(2)
Ziobro Jan
(2)
Łapicz Marcin
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Chrzęstek Jacek. (1964- )
(1)
Czarnocki Damian
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Górski Sławomir
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Justyński Krzysztof
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Kalinko Jacek
(1)
Konieczny Adam
(1)
Mroziewski Marian
(1)
Polak Anna
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wysoczyński Przemysław
(1)
Żółnowska Jolanta
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Optymalizacja
(6)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Policja
(2)
Straż pożarna
(2)
Służby mundurowe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Centra Powiadamiania Ratunkowego
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Procedury ratownicze
(1)
Radiokomunikacja
(1)
Ratownictwo
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Szkolnictwo policyjne
(1)
Terroryzm
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(2)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Inżynieria i technika
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
6 results Filter
No cover
Other collections
In basket
Streszczenie: Podjęcie tematu badawczego spowodowane było obserwowaną praktyką znikomego wykorzystywania pożarniczych samochodów wężowych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dominującym systemem dostarczania wody do pożaru jest kosztowny, niestabilny i nieefektywny system dowożenia. Jednocześnie wniosek o niedostateczne zaopatrzenie w wodę do gaszenia jest najczęściej używanym sformułowaniem spotykanym w analizach dużych akcji ratowniczo-gaśniczych. [za Autorem]
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 46-47.
Streszczenie: Powyższa praca „ Opracowanie zbioru ustawień usługi powiadamiania o niebezpieczeństwie (PoN) pozwalającego na optymalne jej dostosowanie do potrzeb ratowników KSRG” dotyczy tematyki związanej z bezpieczeństwem ratowników pełniących na co dzień służbę w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej). W standardach cyfrowej łączności dyspozytorskiej są wprowadzane różne kombinacje usługi PoN. Natomiast brak jest badań mówiących o pełnym dostosowaniu ustawień powyższej usługi do potrzeb ratowników KSRG. Celowym jest zatem porównanie dwóch systemów radiokomunikacji: DMR i NEXEDGE w zakresie konfiguracji ustawień usługi PoN oraz wypracowanie koncepcji zbioru ustawień, który niezależnie od technologii pozwalałby na optymalne jej dostosowanie do potrzeb użytkowników. Praca skupia się na analizie ustawień usługi powiadamiania o niebezpieczeństwie w dwóch różnych standardach radiokomunikacyjnych: DMR i NEXEDGE. Następnie porównane zostają możliwości konfiguracyjne w powyższych systemach pod względem dostosowania ich do potrzeb użytkowników. Do napisania pracy została wykorzystana literatura dotycząca łączności cyfrowej oraz systemów radiokomunikacji ruchomej. Pomocne były również artykuły dotyczące możliwości konfiguracji radiotelefonów w standardach DMR i NEXEDGE. Metodą badawczą zastosowaną na potrzeby pracy był sondaż diagnostyczny przeprowadzony za pomocą ankiety. Kwestionariusz został uzupełniony przez ratowników KSRG. Przeprowadzone badanie pozwoliło porównać możliwości standardów DMR i NEXEDGE. Udało się również udowodnić pełne dostosowanie usługi powiadamiania o niebezpieczeństwie do potrzeb ratowników KSRG. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16857 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strona 31.
Zawiera: Wymagania prawne dotyczące zabezpieczenia strażaków działających w strefie zagrożenia // Metody zabezpieczenia ratowników stosowane na świecie // Narzędzia badawcze użyte w badaniach // Opracowanie szablonu procedury ratowniczej // I Cykl ćwiczeń Doświadczalnych // II Cykl ćwiczeń Doświadczalnych.
Book
E-book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: O bezpieczeństwie wewnętrznym państwa raz jeszcze // Kształtowanie bezpiecznego środowiska przez polskie uczelnie // Współpraca jednostek naukowych w kontekście racjonalizacja działań formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne // Bezpieczeństwo powszechne i zagrożenia w nie godzące // Współpraca PSP z Policją w świetle obowiązujących przepisów prawa // Genezowanie rozwoju zakresu podmiotowo-przedmiotowego działalności polskich formacji policyjnych w perspektywie ich społecznych funkcji // Potrzeby doskonalenia organizacji działań policji // Racjonalizacja działań policji na poziomie lokalnym // Policja w Stanie Wojennym - rozważania na gruncie historii.
Streszczenie: Tom ten poświęcony został dwóm zakresom wspomnianego bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwu publicznemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Sprawiło to, że w sposób naturalny poszczególne rozważania odnoszą się w zasadniczej mierze do doskonalenia działań Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także z uwagi na obecność w ich strukturach również szkół wyższych i ośrodków badawczych. W konsekwencji tego na ten tom złożyły się wypowiedzi odnoszące się w swej treści do problemów: teoretycznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa powszechnego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania bezpiecznego środowiska przez polskie uczelnie, współpracy jednostek naukowych w kontekście racjonalizacji działań formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Policją, genezowania rozwoju zakresu podmiotowo-przedmiotowego działalności polskich formacji policyjnych w perspektywie ich społecznych funkcji, potrzeb doskonalenia organizacji działań policji (z uwzględnieniem poziomu lokalnego organizacji) oraz działań tej formacji w stanie wojennym. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1139/5, W-1139/4, W-1139/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1139/2 Czyt., W-1139/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Bezpieczeństwo w perspektywie kulturowej // Ukryty wymiar imigracji a prawa człowieka - konserkwencje dla bezpieczeństwa publicznego // Wybrane problemy organizacji długotrwałych działań ratowniczych // Racjonalizacja zabezpieczenia logistycznego długotrwalych akcji ratowniczych // Zdarzenia radiacyjne w świetle nowych rozwiązań prawnych i możliwości ich implementacji // Możliwości doskonalenia działań uczestników zarządzania kryzysowego // Doskonalenie współpracy PSP z Centrami Powiadamiania Ratunkowego // Wybrane aspekty i problemy gospodarki transportowo-sprzętowej w jednostkach PSP i KSRG determinujące ich sprawne i skuteczne funkcjonowanie // Doskonalenie współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego // System szkolenia funkcjonariuszy policji jako element doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi // Racjonalizacja działań w obszarze szkolnictwa oficerskiego z perspektywy 30 lat funkcjonowania Wyższe Szkoły Policji w Szczytnie.
Streszczenie: Monografia została poświęcona toczącym się dyskusjom na temat: kulturowego wymiaru bezpieczeństwa, wskazując na złożoność powiązań między nimi, wymiaru imigracji i praw człowieka, w tym konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego, problemów organizacji długotrwałych działań ratowniczych, jak i ich zabezpieczenia logistycznego, nowych rozwiązań prawnych i możliwości ich implementacji w kontekście zdarzeń radiacyjnych, a także możliwości doskonalenia działań uczestników zarządzania kryzysowego, doskonalenia współpracy Państwowej Straży Pożarnej z centrami powiadamiania ratunkowego, wybranych aspektów i problemów gospodarki transportowo-sprzętowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego determinujące sprawne i skuteczne funkcjonowanie, doskonalenia współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu szkolenia funkcjonariuszy Policji jako element doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz racjonalizacji działań w obszarze szkolnictwa oficerskiego z perspektywy 30 lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1140/5, W-1140/4, W-1140/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1140/2 Czyt., W-1140/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Współczesny terroryzm wobec procesów migracyjnych - wyzwania dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne // Mechanizmy reagowania kryzysowego w UE // Optymalizacja strategii zarządzania bezpieczeństwem publicznym RP w świetle zagrożeń międzynarodowych // Ewolucja zakresu działań podejmowanych przed podmioty KSRG // Organizacyjno-prawne aspekty roli podmiotu wiodącego w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych // Racjonalizacja oceny zgodności w ochronie przeciwpożarowej // Ratownictwo w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym // Rola i znaczenie współdziałania podmiotów państwowych oraz społecznych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego - aspekty teoretyczne i praktyczne // Doskonalenie realizacji zadań Policji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako element wsparcia strategicznego potencjału bezpieczeństwa narodowego // Wojska Obrony Terytorialnej jako formacja wspierająca przy zarządzaniu kryzysowym // Stany nadzwyczajne jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa państwa // Doskonalenie działania straży gminnych (miejskich) na rzecz realizacji zadań w stanie wojennym // Rola oraz znaczenie ćwiczeń w procesie zarządzania podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze mikro i makro // Metodologiczne podstawy teorii ewaluacji ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności // Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w polskiej szkole.
Streszczenie: To już kolejny, czwarty tom serii wydawniczej pt. "Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" poświęcony doskonaleniu formacji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia to, że poszukuje się nowych, naukowo uzasadnionych rozwiązań przeciwdziałających im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają formacje przywołane w tytule niniejszego opracowania. Zarówno środowisko bezpieczeństwa, jak i wspomniane formacje w nim funkcjonujące, ulegają ciągłym przeobrażeniom, a w ślad za nimi - również procesom doskonalącym. Te ostatnie skierowane są na rozwój ich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz całości ich organizacji. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1137/5, W-1137/4, W-1137/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1137/2 Czyt. [magazyn], W-1137/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again