Form of Work
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(15)
Publikacje fachowe
(15)
Artykuły
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(28)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(28)
Author
Skrabacz Aleksandra
(6)
Zwęgliński Tomasz
(5)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(4)
Grosset Ryszard
(3)
Tryboń Monika
(2)
Babiarz Stanisław
(1)
Czarnecki Bartosz
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Drost Michał
(1)
Dębski Jarosław
(1)
Eder Klaus
(1)
Fairweather N. Ben
(1)
Gad Karolina
(1)
Glen Andrzej
(1)
Gołębiowska Anna
(1)
Homewood Stephen
(1)
Hołownia Wojciech
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Iizuka Akiko
(1)
Jabłoński Jarosław
(1)
Jamison Andrew
(1)
Kalociński Wojciech
(1)
Klich Piotr
(1)
Kolmann Piotr
(1)
Konarski Michał
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kozłowski Jan
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kulik Ilona
(1)
Kustra Witold
(1)
Lewis David
(1)
Listewnik Iwo
(1)
Madej Mariola
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Mehlich Dawid
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Neumann Kazimierz
(1)
Niczyporuk Zygmunt T
(1)
Niwiński Grzegorz
(1)
Nowak Aleksandra
(1)
Palczewska Milena
(1)
Pawłowska Joanna
(1)
Pawłowski Jacek
(1)
Pałka Krzysztof
(1)
Pieprzny Stanisław
(1)
Pietrek Dorota
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(1)
Plecka Danuta
(1)
Pryma Jarosław
(1)
Pęcherz Kamil
(1)
Pływacz Marta
(1)
Rutkowska Patrycja
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Siporska Agnieszka
(1)
Sipowicz Konrad
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Starzyński Marian
(1)
Strzoda Marek
(1)
Telak Oksana
(1)
Teresiak Krzysztof
(1)
Turecki Adam
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Wojtulewicz Adam
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Wolnowski Tomasz
(1)
Wróblewska Ada
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zielińska Oliwia
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(51)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(51)
English
(1)
Subject
Organizacje pozarządowe (NGO)
(52)
Ochrona ludności
(7)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(7)
ekologia
(7)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Zarządzanie kryzysowe
(6)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(5)
Współpraca międzynarodowa
(5)
Administracja publiczna
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Ochotnicza Straż Pożarna
(4)
Współpraca krajowa
(4)
bezpieczeństwo powszechne
(4)
Administracja
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Prawo
(3)
Socjologia
(3)
współpraca cywilno-ratownicza
(3)
zagrożenia miejscowe
(3)
Administracja samorządowa
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Migracja
(2)
Obrona cywilna
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
System obronny państwa
(2)
Wojsko
(2)
Zagrożenia
(2)
stowarzyszenia
(2)
tereny miejskie
(2)
Administracja rządowa
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Edukacja obronna
(1)
Elektronika
(1)
Ewakuacja
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Instytucje
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kryminalistyka
(1)
Metodologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Młodzież
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Organizacje proobronne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Potencjał wojenny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo górskie
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Szkolenie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Współpraca
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
Zdrowie i Bezpieczeństwo
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
działania interwencyjne
(1)
dzieci
(1)
edukacja
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
kultura i sztuka
(1)
media elektroniczne
(1)
ochrona zdrowia
(1)
organizacje
(1)
pomoc
(1)
ratownictwo górskie
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy ratowniczo-gaśnicze
(1)
służby
(1)
technologia
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
ćwiczenia
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Japonia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(19)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
52 results Filter
No cover
Article
In basket
The intitutionalisation of environmentalism: Ecological discourse and the second transformation of the public sphere. Instytucjonalizacja ekologii: ekologiczny dyskurs i powtórna transformacja sfery publicznej / Klaus Eder // W: Risk, environment and modernity : towards a new ecology / Scott Lash, Bronislaw Szerszynski, Brian Wynne. - London : Sage Publications, [2000]. - s. 203-223 .
Sygnatury IBC-200/Czyt.; IBC-201; IBC-202; IBC-203; IBC-204; IBC-205; IBC-206; IBC-207; IBC-208
No cover
Article
In basket
Environmental "Whistleblowers". Ekologiczni krzykacze / Stephen Homewood, David Lewis // W: Environmental Futures / ed.by N.B. Fairweather [i in.]. - Hampshire : MacMillan Press LTD, 1999. - s. 121-134 .
Sygnatura: IBC-120.
No cover
Article
In basket
The shaping of the global environmental agenda: The role of non-governmental organisations. Kształtowanie się światowej polityki ekologicznej: rola organizacji pozarządowych / Andrew Jamison // W: Risk, environment and modernity : towards a new ecology / Scott Lash, Bronislaw Szerszynski, Brian Wynne. - London : Sage Publications, [2000]. - s. 224-245 .
Sygnatury IBC-200/Czyt.; IBC-201; IBC-202; IBC-203; IBC-204; IBC-205; IBC-206; IBC-207; IBC-208
No cover
Article
In basket
Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu bezpieczeństwem / Ryszard Grosset // W: Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku / red. Marek Lisiecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2008. - s.367-388 .
Sygnatura IBC-728/Czyt.
No cover
Article
In basket
Rola organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego / Bogdan Kosowski // W: Zarządzanie kryzysowe w Polsce / red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. - s.: 261-274 .
Sygnatury : IBC-525/Czyt.; IBC-526; IBC-527
No cover
Article
In basket
Prognozowanie zagrożeń funkcjonowania organizacji / Marek Strzoda // W: Prognoza zagrożenia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych: materialy z sympozjum naukowego. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. - s. 133-139 .
Sygnatury B-330/Czyt.; B-331
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The nature and characteristics of japanese NGOs in international disaster response / Akiko Iizuka // W:Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2018/3 Vol. 27 strony 306-320.
Sygnatura: CZ-130
Tłumaczenie tytułu: Charakter i cechy japońskich organizacji pozarządowych w międzynarodowej reakcji na katastrofy
Celem aertukułu jest zbadanie cech japońskich organizacji pozarządowych w międzynarodwej rekacji na katastrofy i przeanalizować ich charakterystyczne cechy.
No cover
Article
In basket
Współdziałanie wojska z organizacjami pozarządowymi / Aleksandra Skrabacz // W: Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa: materiały z seminarium przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2003 r. na Wydziale Strategiczno-Obronnym / red. Waldemar Kitler, Aleksandra Skrabacz. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. - s. 117-136 .
Sygnatura: IBC-276/Czyt.
No cover
Article
In basket
Forum "Białystok - miasto jutra" jako płaszczyzna integracji różnych środowisk na rzecz poprawy oblicza i funkcjonowania miasta / Bartosz Czarnecki, Wojciech Hołownia, Adam Turecki // W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennnej XXI wieku / red.nauk. Witold Czarnecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006. - s.: 331-333 .
Sygnatury: IBC-414/Czyt.; IBC-415
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20877/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Rola organizacji pozarządowych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka / Wojciech Kalociński // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak, Bartosz Bolechów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s.: 337-373 .
Sygnatury: IBC-475/Czyt., IBC-476, IBC-477
No cover
Article
In basket
Społeczne aspekty ochrony środowiska / Krzysztof Małachowski // W: Gospodarka a środowisko i ekologia / red. Krzysztof Małachowski. - Warszawa : CeDeWu Sp.z o.o., 2007. - s.: 29-54 .
Sygnatury: IBC-434/Czyt.; IBC-435; IBC-436;
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Celem poublikacji jest przedstawienie w spośob uporządkowany i usystematyzowany wiedzy na temat organizacji pozarządowych w Polsce oraz w państwach Unii Europejskiej, a także ukazanie potrzeby włączania organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-204 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: "Fundacja Dorastaj z Nami wspiera dzieci ludzi, których określamy mianem współczesnych bohaterów. [...] Każde dziecko, które trafia pod opiekę Fundacji Dorastaj z Nami może liczyć na długofalową pomoć, aż do 25. roku życia. [...] Nasza pomoc polega nie tylko na wspieraniu procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, ale również na budowaniu pozytywnego wizerunku osób pełniących służbę publiczną. [...]"Ze wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1997/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6609/CD [magazyn], PD-6609 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strona 90.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Organizacje społeczno-wychowawcze realizują ważną część zadań społecznych, a w przypadku organizacji pożytku publicznego część zadań publicznych. W interesie narodowym i dla realizacji celów polityka bezpieczeństwa państwa zauważalna staje się potrzeba wykorzystania potencjału społecznego utożsamianego z inicjatywami społecznymi. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny zobowiązane są do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności, a w przypadku realizacji zadań publicznych zasady konkurencyjności. Ilościowo i jakościowo potencjał społeczny NGO jest na tyle istotny, że powinien być brany pod uwagę przy kształtowaniu celów i zadań polityki bezpieczeństwa państwa.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7309 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16583/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy definiują organizację międzynarodową, przedstawiają genezę powstania pierwszych organizacji i klasyfikują je, a następnie analizują podstawy prawne ich powstania i działania. Na tym tle ukazują różne funkcje (programujące, normatywne, integrujące, operatywne, kontrolne i administrujące), jakie organizacje te pełnią w stosunkach międzynarodowych, a także zwracają uwagę na rolę organizacji w zapobieganiu konfliktom i załatwianiu sporów międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1386, IBC-1385 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again