Forma i typ
Publikacje naukowe
(17)
Artykuły
(13)
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(4)
Druki ulotne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(25)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(25)
Autor
Pągowski Stanisław
(2)
Bachman Eric G
(1)
Bajno Dariusz
(1)
Brancewicz Zbigniew
(1)
Budyn Bronisław
(1)
Chlebowski Ryszard
(1)
Dziedzic Edward
(1)
Dziewit Jacek
(1)
Ehlers Scott
(1)
Ennis Leslie P
(1)
Frowein M
(1)
Gańko Patryk
(1)
Jarosz J. dr inż
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Kapiszka Zenon
(1)
Karabasil Dragan
(1)
Kowalski Wiesław
(1)
Kuchtner Karol
(1)
Laban Mirjana
(1)
LefranÇois D
(1)
Mazowiec Jan
(1)
Michalak Magdalena
(1)
Miegoń Lech
(1)
Milanko Verica
(1)
Ondrus Julia
(1)
Orzechowski Marcin
(1)
Pacocha Jadwiga
(1)
Pacyna Stanisław
(1)
Pawłowicz Joanna
(1)
Podciborska Monika
(1)
Puzynowski Wiesław
(1)
Płaza E
(1)
Rogowski Wiesław
(1)
Romanowski Tomasz
(1)
Salabarria Emilio F
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Struś Włodzimierz
(1)
Szwed Edward
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Truchan M
(1)
Walczak St
(1)
Waligóra Edmund
(1)
Wargocki Edward
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wawer Henryk
(1)
Wiatr Julian
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Włodarczyk Stanisław
(1)
Zawadowicz Kazimierz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(10)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(7)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(5)
Kraj wydania
Polska
(42)
Język
polski
(40)
niemiecki
(1)
nieznany (xxx)
(1)
Temat
osiedla mieszkaniowe
(41)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(8)
Ochrona przeciwpożarowa
(7)
tereny wiejskie
(7)
Historia pożarnictwa
(6)
Miasta
(6)
plany operacyjno-ratownicze
(6)
Budownictwo mieszkaniowe
(5)
Zabezpieczenie operacyjne
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Pożary - zapobieganie
(4)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Budynki
(2)
Budynki wysokie
(2)
Lasy
(2)
Ochrona ludności
(2)
Podpalenia
(2)
Pożary
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
drogi dojazdowe
(2)
drogi pożarowe
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
sprzęt łącznościowy i alarmowania
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
tereny miejskie
(2)
Łączność
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Budownictwo
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały budowlane
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Oddziały samoobrony
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Przestępczość
(1)
Tereny zielone
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
albumy
(1)
analiza operacyjna
(1)
architektura
(1)
ciecze
(1)
cysterny
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
elektrotechnika
(1)
energia elektryczna
(1)
fotografia
(1)
informatyka
(1)
instalacja gazowa
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
kontrola
(1)
logistyka cywilna
(1)
monitoring
(1)
plac budowy
(1)
prace w terenie
(1)
przepisy
(1)
wieżowce
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Wielka Brytania
(1)
Żoliborz (Warszawa)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(14)
Poradnik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
42 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ventilation as a particular safety element in housing development / Dariusz Bajno // W: The chimney as a technological challenge of modern times : a monograph / red. Rudolf Kania. - Opole ; Vienna : European Chimney Association, 2011 SGSPk0019708.01.
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Wentylacja jako konkretny element bezpieczeństwa w osiedlu mieszkaniowym
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zieleń osiedlowa w rewitalizacji śodowiska mieszkaniowego / Joanna Pawłowicz // W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennnej XXI wieku / red.nauk. Witold Czarnecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006. - s.: 183-188 SGSPk0015530.01.
Sygnatury: IBC-414/Czyt.; IBC-415
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Potencjał socrealistycznych zespołów mieszkaniowych a możliwości ich rewitalizacji (MDM w Warszawie, Nowa Huta) / Monika Podciborska // W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennnej XXI wieku / red.nauk. Witold Czarnecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006. - s.: 341-348 SGSPk0015530.01.
Sygnatury: IBC-414/Czyt.; IBC-415
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Les banlieues HLM a l'aune du motif sécuritaire / D. LefranÇois // Préventique Sécurité. - 2002/61 s.45-49.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Osiedla HLM (mieszkania o umiarkowanym czynszu), miarą poczucia bezpieczeństwa
Opracowanie dotyczy antropologicznych aspektów minimalizacji ryzyka w wysokościowych osiedlach przeznaczonych dla niezamożnej ludności, w dużej części kolorowej. Powołując się na przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa, a dotyczące zapobieganiu braku wygody i bezpieczeństwa w strukturach urbanistycznych i koncepcji budowlanych dotyczących mieszkalnych budynków wysokościowych, omówiono zadania stojące zarówno przed państwem jak i przed kolektywami lokalnymi oraz organizacjami ochrony.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-15
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zaopatrzenia osiedli w wodę do celów gaśniczych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-1952 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych / Patryk Gańko // Zabezpieczenia. - 2007/2 s.48-50.
Autor przedstawia przykłady systemów monitoringu wizyjnego w osiedlach mieszkaniowych
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł.tyt.: Rozprzestrzenianie się i rozwój pożaru w niewielkich osiedlach o niskiej zabudowie
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia badania przeprowadzone w osiedlach o niskiej zabudowie określając rozprzestrzenianie się i rozwój pożaru.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-979/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zaopatrzenie wodne / Edward Szwed // Przegląd Pożarniczy. - 1932/5 s.144-147.
Opracowywanie planów zaopatrzenia wodnego dla poszczególnych osiedli, pomiary zbiorników i określanie ich użyteczności w latach 30-tych XZX wieku.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2223 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Niebezpieczny żuraw // Przegląd Pożarniczy. - 2001/6 s.13-16.
Na początku roku 2001 w Krakowie awarii uległ żuraw budowlany i stał się zagrożeniem dla sąsiadujących budynków. Akcja polegała na usunięciu powstałego zagrożenia oraz na zapewnieniu właściwych warunków egzystencji ewakuowanym ludziom.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł. tyt.: Pożar w kompleksie apartamentów na Florydzie
W maju 2000 r. w dzielnicy Tampa-Ybor City wybuchł pożar. Ybor City to kompleks apartamentów, obiektów handlowych, restauracji i biurowców, w którym od 80-ciu lat nie było dużego pożaru. Omówiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-270 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożarnicza analiza statystyczna pożarów osiedli na terenach miejskich w okresie 1934 - 1936.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analzia statystyczna pożarów osiedli miejskich w 1937 r i porówanie statystyczne do lat wcześniejszych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kto odpowiada za drogi pożarowe? / M. Truchan // Przegląd Pożarniczy. - 2000/10 s.24.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Omówiono regulacje prawne związane z dojazdem i postojem pojazdów na drogach pożarowych w osiedlach mieszkaniowych. Zwrócono uwagę na obowiązki osób odpowiedzialnych za zapewnienie dojazdów m.in. dla straży pożarnej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-433 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Les données urbaines du risque // Préventique Sécurité. - 2001/60 s.12-13.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.: Dane miejskie ryzyka
Omówiono problematykę związaną ze zbliżeniem się stref przemysłowych do dzielnic miejskich, politykę lokalnych władz samorządowych, rolę dyrektywy Seveso II w respektowaniu zachowania bezpiecznych odległości między zakładem przemysłowym a osiedlami mieszkalnymi. Przedstawiono narzędzia zapewniające władzom miejskim możliwość oddziaływania na bezpieczeństwo przemysłowe.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Reiheim: Gasexplosion forderte Todesopfer / M. Frowein // FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift [do nr 9/2001 tytuł czasopisma:112-Magazin der Feuerwehr]. - 2002/2 s.82-83.
Tł.tyt.: Wybuch gazu w Reinheim przyczyną ofiar w ludziach
We wrześniu 2001 r. nastąpił wybuch gazu w osiedlu mieszkaniowym. Kilka obiektów miszkalnych zostało zniszczonych, kilka osób zginęło, kilka zostało ciężko rannych. Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-952 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej