Form of Work
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(4)
Artykuły
(2)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia
(11)
Author
Majder-Łopatka Małgorzata
(5)
Polańczyk Andrzej
(5)
Bar Radosław
(1)
Bogdanowicz Aleksander P
(1)
Czaplicki Jakub
(1)
Dycha Piotr
(1)
Dyda Wojciech
(1)
Ignatiuk Arkadiusz
(1)
Kochmaniewicz Stanisław
(1)
Kuzik Mateusz
(1)
Kuznetsov Geniy V
(1)
Kłubań Włodzimierz S
(1)
Machnicki Sebastian
(1)
Miedziński Damian
(1)
Paszkowski Michał
(1)
Strizhak Pavel A
(1)
Vysokomornaya Olga V
(1)
Wojtkowski Ludwik
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zieliński Szczepan
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(8)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Parowanie
(13)
Badania pożarnicze
(3)
Benzyna
(2)
Metody badawcze
(2)
Rozpuszczalniki
(2)
Substancje i produkty ropopochodne
(2)
alkohole
(2)
Chemia
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Farby i lakiery
(1)
Płomień
(1)
Rozlewy substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
kurtyny wodne
(1)
rozlewnie gazu płynnego
(1)
rozlewy olejowe
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Transport i logistyka
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16057/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16058/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15542/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16155/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 34 poz., tab.
Tł. tyt.: Eksperymentalne badania parametrów początkowych rozpylonych kropli wody wpływających na intensywność parowania w strefie spalania płomieniowego
Zbadano integralne właściwości parowania kropel wody w strefie spalania płomieniowego biorac pod uwage ich zróżnicowane parametry poczatkowe (rozmiar, temperatura, struktura homogeniczna, predkość ruchu w przepływie itp.). Zastosowano optyczne metody dwufazowej i niejednorodnej mieszaniny gaz - krople - para. Przedstawione parametry zapewniają maksymalne parowanie w strefie płomieniowej
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16103/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 44-47.
Streszczenie: Tematem pracy jest analiza rodzaju podłoża oraz temperatury cieczy na szybkość parowania benzyny E95. Celem pracy było określenie szybkości parowania benzyny E95 z czterech podłoży: szkła, sorbentu, ziemi ogrodowej, piasku. Badania przeprowadzono przy dwóch temperaturach początkowych cieczy. Analizując literaturę przedmiotu, przedstawiono opis przebiegu procesu parowania, omówiono wpływ wybranych parametrów (warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża) na jego przebieg. Scharakteryzowano właściwości fizyczne i chemiczne benzyny, opisano metodę jej otrzymywania oraz wymagania dotyczące jej transportowania. Przeanalizowano statystyki zdarzeń z udziałem benzyny, mające miejsce na terenie województwa łódzkiego w latach 2012-2019, w których udział brały jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wykonano badania określające w różnych warunkach szybkość parowania benzyny E95. Badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych w Pracowni Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na stanowisku służącym do wyznaczania szybkości parowania cieczy. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników, wyciągnięto wnioski oraz dokonano oceny wpływu rodzaju podłoża i temperatury cieczy na kinetykę procesu parowania benzyny E95. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17289/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15536/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16133/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Celem pracy była analiza procesu parowania wybranych substancji i wpływu podłoża na przebieg tego procesu. Praca ma charakter badawczy laboratoryjny. Dobierając substancje do badania kierowano się tym by były zarówno powszechne jak i stwarzające zagrożenie. Takimi mieszaninami są bez wątpienia substancje ropopochodne - ropa naftowa wraz z jej produktami. Zawarte w pracy dane potwierdzają ilość i skalę zagrożeń z nich wynikających. W przypadku wyboru podłoża podobnie kierowano się jego powszechnością. Tutaj wybór padł na beton, gdyż uwzględnić należało również możliwość sklasyfikowania składu i właściwości próbki. Praca dzieli się na 2 części. Część pierwsza jest teoretyczna oparta na przeglądzie literatury, badań, danych statystycznych. Opisano w niej kluczowy dla przebiegu badań proces parowania - jego przebieg, cechy a także to od czego jest zależny. Scharakteryzowano również substancje ropopochodne do których zaliczają się badane ciecze. Omówiono ich genezę, budowę, oraz zagrożenia jakie ze sobą niosą tak podczas działań ratowniczych jak i w szerszej perspektywie. Druga część jest etapem praktycznym w którym po przedstawieniu metodologii badania i opisie cieczy oraz podłoża wykorzystanych w doświadczeniu dokonano analizy będącej tematem pracy. Przedstawiono i omówiono otrzymane wyniki. Prace wieńczą wyciągnięte wnioski i podsumowanie w kontekście całości. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17867/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Głównym celem pracy było określenie intensywności procesu parowania różnych substancji ropopochodnych w zależności od rodzaju podłoża. W części teoretycznej zawarto opis kinetyki procesu parowania oraz wskazano czynniki na niego wpływające. Opisano właściwości cieczy ropopochodnych i wskazano potencjalne zdarzenie, przy których może dojść do ich uwolnienia. Przeanalizowano metodykę postepowania z rozlewiskami i rodzaje zagrożeń przez nie wywoływane. Szybkość parowania została określona poprzez pomiar ubytku masy wybranych cieczy w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo mierzono ubytek temperatury parującej cieczy. Badanymi substancjami była benzyna, olej napędowy oraz ich mieszaniny. Pomiary przeprowadzono dla podłoża z piaskiem oraz asfaltem. Otrzymane wyniki badań pokazywały, że proces parowania cieczy ropopochodnych jest determinowany przez wiele czynników. Ukazano, że szybkość parowania zależy od składu cieczy. Mieszaniny posiadające większy udział lżejszych frakcje odparowywały szybciej. Dla mieszanin jednoskładnikowych parowanie było procesem jednostajnym. Wpływ rodzaju podłoża na parowanie był najbardziej zauważalny dla mieszanin o zróżnicowanym składzie frakcyjnym. Struktura podłoża wpływała na swobodę koncentracji lotnych cząstek przy górnych warstwach płynu oraz na transport ciepła z podłoża do płynu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17950/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-73.
Streszczenie: W Polsce do budowy dróg wykorzystywane są głownie dwa materiały, a mianowicie beton i asfalt. Podłoża te charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Liczba zdarzeń w których dochodzi do uwolnienia płynów eksploatacyjnych stale rośnie. Znajomość wpływu podłoża i warunków atmosferycznych na proces parowania płynów eksploatacyjnych ma istotne znaczenie w kontekście doboru odpowiedniego poziomu ochrony ratowników podczas działań, a także na zagrożenie pożarowe przy parowaniu substancji palnych. W pracy wykorzystano ciecze reprezentujące płyny eksploatacyjne tj.: benzyna oraz płyn chłodniczy. Jako punkt odniesienia wykonano pomiary dla wody. Ciecze pochodzenia naftowego mają szkodliwy wpływ na środowisko naturalne zarówno wodne jak i grunt. Posiadają również właściwości kancerogenne przez co wpływają na organizmy żywe, powodując ujemne skutki w przyszłych pokoleniach. Podstawowym sposobem usuwania rozlewów płynów eksploatacyjnych podczas działań na drogach jest użycie sorbentu. Proces parowania polega na zmianie stanu skupienia substancji z ciekłego na gazowy. Analizując wyniki badań zauważyć można, iż rodzaj podłoża ma wpływ na proces parowania płynów eksploatacyjnych. Dla benzyny w warunkach zakładających ruch powietrza większa intensywność procesu występuje przy podłożu betonowym względem pozostałych wyników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16716/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again