Form of Work
Artykuły
(24)
Książki
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(11)
Author
Kukfisz Bożena
(3)
Rakus Jakub
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Ahmadun F
(1)
Apolinarski Witold
(1)
Bachmeier Peter
(1)
Baum Thomas
(1)
Biegańska J
(1)
Bielesza Dorota
(1)
Disimile P.J
(1)
Dolata D
(1)
Eichler René
(1)
Golly Renata
(1)
Gorst A.G
(1)
Klapötke Thomas M
(1)
Kozina Małgorzata
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Kądziela Artur
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Marris R
(1)
Mustapha S
(1)
Nita Michał
(1)
Oliver Tony
(1)
Ostrowski Jerzy
(1)
Piec Robert
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Pielaszkiewicz Karolina
(1)
Prasuła Mateusz
(1)
Półka Marzena
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rodziewicz Robert
(1)
Said A.M
(1)
Shaluf I.M
(1)
Sharif R
(1)
Toy N
(1)
Tügel Andreas
(1)
Żuczek Robert
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(33)
Germany
(3)
Language
Polish
(34)
German
(2)
Subject
Pirotechnika
(36)
Materiały i substancje wybuchowe
(16)
Metody badawcze
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
magazyny
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Materiały palne
(4)
Wybuchy
(4)
Policja
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(3)
przepisy
(3)
wymagania
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
badania
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Centrum Szkolenia Policji (Legionowo)
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gazy
(1)
Katastrofy
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Lotniska
(1)
Magazynowanie
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Normalizacja
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Produkty spalania
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo
(1)
Straż graniczna
(1)
Straż pożarna
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szkolenie
(1)
Taktyka
(1)
Termodynamika
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
działania interwencyjne
(1)
klapy oddymiające
(1)
laboratorium
(1)
lokale rozrywkowe
(1)
materiały
(1)
materiały chemiczne
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
ochrona odgromowa
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
parametry
(1)
pestycydy
(1)
przechowywanie materiałów niebezpiecznych
(1)
spalanie
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
zjawisko fireball
(1)
ćwiczenia
(1)
ćwiczenia terenowe
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: place
Lima (Peru)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Normy
(4)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
36 results Filter
No cover
Article
In basket
Fajerwerki - zabawki dla rozsądnych / Małgorzata Kozina // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2004/12 s.17-18.
Unormowania prawne dotyczące materiałów pirotechnicznych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14035-28 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezpieczne odpalanie / Artur Kądziela // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/12 s. 28-30.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano początki i rozwój pirotechniki w Polsce. Omówiono przepisy regulujące kwestie dot. wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych i obrotu handlowego tymi wyrobami. Przedstawiono zalecenia bezpiecznego odpalania petard oraz przykłady wypadków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14035-8 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 9: Trzaskające kulki. Wymagania i metody badań. PN-EN 14035-9:2008. - Zastępuje PWyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 28: rzymskie ognie. Wymagania i metody badań. PN-EN 14035-28:2008N 14035-9:2005. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2008. - 27 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14035-9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14035-15 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia zadania, zasięg działania, szkolenia i wyposażenie specjalistyczne Grupy Interwencji Specjalnych działającej w strukturach Straży Granicznej na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje o pododdziałach zwartych Policji oraz wskazano obszary zagrożeń występujących podczas realizowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem tych, wynikających z użycia substancji łatwopalnych, materiałów i środków pirotechnicznych.
No cover
Article
In basket
Hinweise für Feuerwehren zur Verwendung von Bühnenpyrotechnik / Thomas Baum. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2021/11 strony 934-936.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Doradztwo dla straży pożarnej w zakresie stosowania pirotechniki scenicznej .
Streszczenie: Ze względów dramaturgicznych i rozrywkowych pirotechnika jest stałym elementem prezentacji na wielu imprezach na scenach, w salach funkcyjnych lub podczas pokazów na placach zabaw na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, jak spektakularne i fascynujące mogą być efekty, zawsze niosą one ze sobą zagrożenie pożarowe i wybuchowe dla zaangażowanych osób, zwiedzających i budowli. W rezultacie rozwijasz szczególne zainteresowanie strażą pożarną. Poniżej podsumowano najważniejsze informacje dotyczące stosowania pirotechniki scenicznej.
No cover
Article
In basket
Fajerwerki w ogniu / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2018/1 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
Pożarny składów i magazynów fajerwerków są szczególnie niebezpieczne. Wybuch silnie ogrzanej masy produktów pirotechnicznych potrafi całkowicie zniszczyć obiekt magazynowy i budynki w sąsiedztwie. Bywa że z ziemi zostaje zmiecione całe osiedle. Wówczas wielu ludzi ginie i odnosi powazne obrażenia. Zagrożeni są również strażacy rozpoczynający akcję ratowniczo - gaśniczą. W artykule przedstawiono przykładowe eksplozje oraz związane z nimi zagrożenia dla strażaków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15795/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bright Sparklers fire and explosions: the lessons learned / I.M. Shaluf, F. Ahmadun, S. Mustapha, A.M. Said, R. Sharif // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2002/3 Vol. 11 s.214-221.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Pożary i wybuchy w firmie Bright Sparklers produkującej sztuczne ognie
Wiele katastrof powstaje wskutek produkcji i użytkowania sztucznych ogni. Przedstawiono i przeanalizowano 15 największych katastrof spowodowanych przez sztuczne ognie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: 100. posiedzenie komitetu ekspertów Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed niebezpieczeństwem niemieckich straży pożarnych.
Streszczenie: Komitet ekspertów ds. Prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej i niebezpieczeństwa niemieckich straży pożarnych działa dokładnie od 50 lat i spotkał się na 100. spotkaniu w marcu. W artykule opisano pracę komitetu ekspertów i przedstawiono aktualne decyzje dotyczące budownictwa drewnianego, nośników litowo-jonowych, pirotechniki scenicznej, ochrony odgromowej, gaszenia zaopatrzenia w wodę i zimnej pirotechniki na stadionach piłkarskich.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Omówiono ostatnio wydane dwie normy dotyczące wyrobów pirotechnicznych oraz klap dymowych.
No cover
Article
In basket
Fire watch // NFPA Journal. - 2007/3 Vol. 101 s.23-34.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Rys.
tTł. tyt.: Wpływ sygnalizacji pożarowej na rozwój pożaru
Opis pożarów w obiektach: magazynowych, edukacyjnych, mieszkaniowych oraz wybuchów spowodowanych nieprawidłowym stosowaniem materiałów pirotechnicznych. W artykule zanalizowano wpływ sygnalizacji, a właściwie jej braku, na powstanie i rozwój pożarów w opisywanych obiektach.
No cover
Article
In basket
Pyrotechnic preplan / D. Dolata // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2001/6 Vol. 45 s.40-43.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Sch., tab.
Tł. tyt.; Fajerwerki
Niestety zagrożenie wypadkami związanymi z fajerwerkami wzrasta w miesiącach letnich, gdy urządza się wiele festiwali i zabaw. W artykule przedstawiono normy NFPA, obowiązki dowódcy straży pożarnej itp.
No cover
Article
In basket
Pyrotechnik und feuergefährliche Handlungen in Versammlungsstätten / René Eichler // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2012/11 s.856-865.
Bibliogr. 15 poz.
Tł.tyt.: Pirotechnika i działania obejmujące zagrożenia pożarowe w miejscach zgromadzeń publicznych
Omówiono wyzwania dla wszystkich agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe podczas imprez masowych z udziałem efwktów pirotechnicznych.
No cover
Article
In basket
Fajerwerki to nie zabawki / Renata Golly // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/12 strony 28-30.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisuje zagrożenia jakie mogą występować podczas pokazów pirotechnicznych oraz przy indywidualnym odpalaniu fajerwerków. Podaje przykład tragicznego pożaru w Limie (Peru) w wyniku którego było wiele ofiar śmiertelnych. Omawia zasady bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Tab.
Streszczenie: [Teoria i klasyfikacja materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Właściwości ww materiałów oraz ich krótka charakterystyka.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8629 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Piekło nad Olsztynem / Jerzy Ostrowski // Strażak - . - 1994/8 s.4-5.
W dniu 1 czerwca 1993 r w miejscowości Olsztyn k/ Częstochowy wybuchł tragiczny w skutkach pożar magazynu. Najpierw na niebie pojawił się biały grzyb idący wolno do góry a pod nim rozpalona do białości ognista kula płomieni. Dopiero później rozdarł sie huk. Z wnętrza magazynu wybiegły dwie palące się pochodnie. Przedstawiono przebieg akcji. Przyczyną pożaru magazynu były przygotowania pracowników do pokazu sztucznych ogni w Bytomiu, którzy próby wykonywali w magazynie z materiałami pirotechnicznymi.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again