Form of Work
Artykuły
(12)
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Dawidczyk Andrzej
(4)
Kuc Bolesław Rafał
(2)
Wallace Mark
(2)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(2)
Ściborek Zbigniew
(2)
Banasik Mirosław
(1)
Budkiewicz Dariusz
(1)
Cade G.B
(1)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(1)
Kanga Shruti
(1)
Klein R.A
(1)
Kozioł Jerzy
(1)
Lewis John J
(1)
Ligęzka Andrzej
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Moran Robert
(1)
Nathawat Mahendra Singh
(1)
Pandey Prem Chandra
(1)
Przetacznik Ryszard
(1)
Rielage Robert R
(1)
Robinson Kathleen
(1)
Ronan Kevin R
(1)
Sharma Laxmi Kant
(1)
Sinha Suman
(1)
Skarzyński Mirosław
(1)
Szmidtka Tadeusz
(1)
Van Vactor Jerry D
(1)
Wagner Peter
(1)
White James D
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(7)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
United States
(1)
Language
Polish
(22)
English
(1)
Subject
Planowanie strategiczne
(21)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Organizacja straży pożarnych
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Szkolenie
(2)
Terroryzm
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
zarządzanie organizacyjne
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Badania operacyjne
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ewakuacja
(1)
Katastrofy
(1)
Kierowanie
(1)
Lasy
(1)
Logistyka
(1)
Metody badawcze
(1)
Migracja
(1)
NIMS National Incident Management System
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Pożary
(1)
Pożary masowe
(1)
Strategia
(1)
Symulacja
(1)
System obronny państwa
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
działania interwencyjne
(1)
działania strategiczne
(1)
edukacja
(1)
informacje niejawne
(1)
kontrola operacyjna
(1)
planowanie
(1)
planowanie operacyjne
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
strategia obronności
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
służby ratownicze
(1)
zakłady opieki zdrowotnej
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
ćwiczenia
(1)
ćwiczenia dowódczo-sztabowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
23 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-62/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Should I Stay or Should I Go? / Kathleen Robinson // NFPA Journal. - 2009/2 Vol. 103 s.18-19.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Czy ja powinienem zostać czy raczej powinienem iść?
Śmiertelne pożary masowe w Australii pozowliły na wyciągnięcie bardzo cennych wniosków dotyczących strategi ewakuacyjnych z terenów zagrożonych pożarem. W artykule przedstawiono uwagi i strategie ewakuacyjne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia planowania strategii obronnej będącego częścią ogólnej strategii obronności państwa. Zastosowano analizę i krytykę dokumentów normatywnych państwa, jego strategii i doktryn, a zebrane dane pozwoliły wskazać konieczne zmiany w teorii planowania strategicznego (metoda projekcji) w zakresie obronności. Podkreślono również znaczenie stabilności systemu planowania, w którym eksperci są podstawowym elementem, a których regularna fluktuacja na skutek ustawicznych zmian politycznych, skutkuje głęboką destabilizacją systemu planowania.
No cover
Article
In basket
Fuzzy AHP for forest fire risk modeling / Laxmi Kant Sharma, Shruti Kanga, Mahendra Singh Nathawat, Suman Sinha, Prem Chandra Pandey // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2012/2 Vol. 21 s.160-171.
Bibliogr. 30 poz., tab.
Tł .tyt.: Rozmyty Proces Hierarchii Analitycznej (AHP) modelowania ryzyka pożaru lasu
Proponowane badanie jest związane z zarządzaniem i kształtowanie polityki strategicznej, takie jak zarządzanie gruntami leśnymi stosując planowanie i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. Ma on pomóc uniknąć pożaru lasu poprzez podejmowanie środków ostrożności. Badanie może także być pomocne dla instytucji radzenia z sytuacją w przypadku występowania pożaru. Do tego zastosowano technikę Procesu Hierarchii Analitycznej (AHP)
No cover
Article
In basket
Strategic Planning for Training and Professional Development / Mark Wallace // Fire Engineering. - 2009/8 Vol. 162 s.111-116.
Bibliogr. 2 poz.
Tł .tyt.: Planowanie strategiczne dotyczące szkolenia i rozwoju zawodowego
Przedstawiono model startegicznego planowania rozwoju departamentu straży pożarnej
No cover
Article
In basket
Fire 5 in Sardinia: Planning ahead // Crisis Response Journal. - 2008/3 Vol. 4 s.25-26.
Tł. tyt.: Ćwiczenia "Fire 5" w Sardynii: najpierw planowanie
Przedstawiono ćwiczenia jakie przeprowadzono w Sardynii. Ich celem było wcześniejsze przygotowanie się na wypadek pożarów lasów w rzeczywistości. Omówiono symulację i mechanizm współpracy z innymi jednostkami w Unii Europejskiej.
No cover
Article
In basket
Strategic planning for major incidents / R.A. Klein // Fire Engineers Journal. The Official Journal of the Institution of Fire Engineers [od 2002 roku połączone z Fire Prevention - od 2003 roku jako: FP & FEJ]. - 2000/206 Vol. 60 s.36-43.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. 22 poz., rys., zał.
Tł.tyt.: Planowanie strategiczne na wypadek poważnych wypadków.
Opis poszczególnych faz planowania strategicznego, które obejmuje następujące etapy: zdobycie informacji, podział i przekazanie informacji, oszacowanie ryzyka i ustalenie priorytetów, planowanie (przewidywanie) reakcji na różne scenariusze zagrożeń, analizę planów ratowniczych, przećwiczenie założeń w celu ulepszenia i poprawy planów oraz ocena całości planowania. Omówiono dyrektywę COMAH i podstawy prawne planowania strategicznego.]
Book
In basket
Streszczenie: Monografia zawiera oryginalne poglądy dotyczące zapewniania bezpieczeństwa oraz przedstawia nowatorskie, ważne, aktualne poznawczo i użyteczne elementy wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, w tym planowania strategicznego. Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowane zdolnościowe podejście planistyczne, które pozwala na holistyczne przygotowanie odpowiedzi zarówno na klasyczne zagrożenia, jak i prowadzenie zintegrowanych kampanii z zastosowaniem głównie niemilitarnego i niekinetycznego oddziaływania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2012, IBC-2011, IBC-2010 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Bridge the gap / G.B. Cade // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2003/1 Vol. 47 s.54-58.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.; Przełom w strategii planowania
Strategia planowania w akcjach ratowniczych jest ważniejsza niż samo zarządzanie. Na przykładzie Virginia Beach Fire Department przedstawiono znaczenie strategii planowania. Omówiono analityczny model strategiczny podzielony na cztery fazy.
No cover
Article
In basket
Hazard perceptions and preparedness of Taranaki youth / Kevin R. Ronan, James D. White // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/2 Vol.19 s.175-184.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 22 poz., tab.
Tł.tyt.: Postrzegania zagrożeń i przygotowania młodzieży Taranaki
Celem niniejszej pracy jest zbadanie relacji pomiędzy udziałem w programach edukacji zagrożenia a poziomem świadomości zagrożeń, postrzeganie ryzyka, oraz znajomość i gotowość interwencyjna dotycząca ochrony i zachowania gospodarstw domowych. W artykule pokazano dokumenty które, oferują wgląd w skuteczność i korzyści włączenia edukacji zagrożenia w szkolnym programie nauczania w Nowej Zelandii
No cover
Article
In basket
Strategic health care logistics planning in emergency management / Vactor Jerry D. Van // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2012/3 Vol. 21 s.299-309.
Bibliogr. 20 poz.
Tł .tyt.; Strategiczne planowanie logistyki opieki zdrowotnej w zarządzaniu kryzysowym
Przedstawiono znaczenie logistyki jako elementu opieki zdrowotnej w kontekście planowania strategicznego na poziomie
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12385/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
EOPs: A Guide to Interagency Cooperation / Robert R. Rielage // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2009/11 Vol. 53 s.20-23.
Tł.tyt.: Plan Operacyjny podczas Sytuacji Kryzysowej (EOP): przewodnik współpracy między agencjami
Przedstawiono przewodnik EOP dotyczący planowania operacyjnego podczas zdarzeń nadzwyczajnych i współpracy między służbami i agencjami.
No cover
Article
In basket
Basement Fire Strategy and Tactics / John J. Lewis, Robert Moran // Fire Engineering. - 2011/10 Vol. 164 s.91-97.
Bibliogr. 2 poz.
Tł.tyt.: Podstawy strategii i taktyki walki z pożarami
W artykule omówiono taktykę walki z pożarami na przykładzie dwu i półkondygnacyjnego budynku o konstrukcji drewnianej. Autor zwraca uwagę na trudności w podejmowaniu działań, wynikajace z obecności gęstego dymu, wysokiej temperatury i braku widzialności płomienia miejsca pożaru, co utrudnia podjęcie pierwszych decyzji taktycznych. W celu identyfikacji kierunku rozwoju pożaru,w artykule szczegółowo opisano elementy planu postepowania w chwili przybycia straży, opartego na akronimie COAL WAS WEALTH. Dostępność takich informacji, uszczególowionych w artykule jest podstawą podjęcia prawidłowych decyzji taktycznych i strategicznych.
No cover
Book
In basket
Planowanie strategiczne rozwoju straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Mirosław Skarżyński // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 121-130. .
Sygnatura: P-1897/1-3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule przedstawiono strategie rozwoju straży pożarnej w Polsce. Omówiono podstawowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście problematyki straży pożarnej. W podsumowaniu dokonano oceny prezentowanych rozwiązań.
Book
In basket
Bezpieczeństwo obronność wojskowość : problemy planowania strategicznego / Andrzej Dawidczyk. - Wydanie 1. - Warszawa : Difin, 2019. - 134 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Bezpieczeństwo)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, netografia, akt prawny na stronach [131]-132.
Zawiera: Cechy warunków funkcjonowania państwa // Planowanie w polskiej praktyce polityczenj, czyli przepis na problemy // Przegląd strategiczny jako narzędzie planowania strategicznego // Problemy planowania strategii bezpieczeństwa // Problemy planowania strategii obronności państwa // Planowanie sił zbrojnych.
Streszczenie: W publikacji przedstawiono strategiczne problemy bezpieczeństwa państwa w nadchodzącej, trudno przewidywalnej przyszłości, projekcje i prognozy zmian w jego systemowym otoczeniu. Omówiono w niej wizje funkcjonowania państwa w złożonych, odmiennych od dotychczasowych warunkach, a także koncepcje działania i wybory strategiczne. Dokonano strategicznych przeglądów bezpieczeństwa, obronności i wojskowości jako narzędzi planowania strategicznego - wymiar narodowy i w odniesieniu do reprezentatywnych w tej mierze krajów świata. Książka przedstawia istniejący stan bezpieczeństwa, a także propozycje funkcjonowania systemu strategii w państwie wraz z zależnościami funkcjonalnymi, na tle identyfikowanych problemów przyszłości. Dodatkowo wskazano propozycje zmian w zakresie opracowywania przeglądów, strategii, struktur ze względu na stosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, a zatem wizję nowej metodologii. Jest to książka dla osób, którzy myślą poważnie o przyszłości państwa, intelektualistów, potrzebujących głębszego osadzenia swoich refleksji na temat bezpieczeństwa obronności i wojskowości w szerszym, wychodzącym poza wyłącznie szczegółowy aspekt kontekście. Publikacja o przyszłości państwa, planowaniu i metodologii. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2900, IBC-2899 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2898/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Marek Lisiecki // W: Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych : nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi / red. Jarosław Zarzycki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2014. - s.62-133 .
Sygn.: W-1051/1 Czyt.
Omówiono pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi i określono jego zagadnienia. Opisano planowanie jako proces szczególnie ważny w zarządzaniu a także model struktury organizacyjnej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9479/CD [magazyn], PD-9479 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Computer simulation systems for study and examination of city emergency services activities as new technology for 21 century / Peter Wagner // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku: inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. / pod red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 265-275 .
Sygnatura: B-271/Czyt., B-272, B-273, B-274, B-275
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1663, IBC-1662, IBC-1661 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again