Source
Katalog zbiorów
(16)
Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(11)
E-booki
(3)
Czasopisma
(1)
Druki ulotne
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(15)
Author
Grabowska-Lepczak Izabella
(2)
Pieczywok Andrzej
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Bralewski Adrian
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Cieślarczyk Marian (1946- )
(1)
Czupryński Andrzej
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Duralski Dominik
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Górecka Katarzyna
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- ). Przeciwko życiu
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Kaczmarek Waldemar
(1)
Kuzik Aleksandra
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lenarcik Patryk
(1)
Mamcarz Piotr (psycholog)
(1)
Niedzwiecki Sebastian
(1)
Piec Robert
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Sokołowski Grzegorz (1971- )
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Suchodolska Karolina
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tabur Lauri
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Świniarski Janusz
(1)
Żyła Marek
(1)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(15)
Estonia
(1)
Language
Polish
(14)
English
(2)
Subject
Poczucie bezpieczeństwa
(16)
Bezpieczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(3)
Bezpieczeństwo lokalne
(2)
Bezpieczeństwo osobiste
(2)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Nauki o bezpieczeństwie
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Chemicy
(1)
Górnicy
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kibice
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kultura bezpieczeństwa
(1)
Mecze piłkarskie
(1)
Narkotyki
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Patologie społeczne
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Postawy
(1)
Prawodawstwo
(1)
Psychologia pracy
(1)
Public relations
(1)
Reklama społeczna
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Strażacy
(1)
Stres zawodowy
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia terrorystyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
obciążenie psychiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(6)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Województwo mazowieckie
(2)
Estonia
(1)
Litwa
(1)
Niue
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Samoa
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Raport z badań
(4)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(13)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Przeciwko życiu / Brunon Hołyst ; t. 1.)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia, netografia na stronach 653-682.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2273, IBC-2272 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2271/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 101-110.
Streszczenie: Tematem pracy są ubezpieczenia majątkowe i ich rola w obliczu powstawania szkód spowodowanych zagrożeniami naturalnymi w aspekcie budowania poczucia bezpieczeństwa. Celem pracy dyplomowej było przeanalizowanie i ocena efektywności działania zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych produktów w zakresie zabezpieczenia majątku na wypadek wystąpienia skutków zagrożeń naturalnych. Analizując literaturę przedmiotu, dokonano wyjaśnienia postrzegania pojęcia bezpieczeństwo. Przedstawiono oraz zdefiniowano rodzaje zagrożeń naturalnych. Scharakteryzowano regiony Polski narażone na występowanie groźnych zjawisk naturalnych. Dokonano analizy usuwania skutków zagrożeń naturalnych w latach 2015-2020 na podstawie danych statystycznych interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. W pracy przedstawione zostały uwarunkowania prawne, podział oraz klasyfikację ubezpieczeń majątkowych. Ukazano analizę strat majątkowych spowodowanych zagrożeniami naturalnymi w latach 2015-2020. Wskazano także kierunki działań prowadzące do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez instrumenty ubezpieczeniowe w obliczu strat majątkowych. Wykonano badania ankietowe wśród 280 osób posiadających ubezpieczenia majątkowe. Celem badania było sprawdzenie satysfakcji związanej z likwidacją szkód majątkowych spowodowanych zagrożeniami naturalnymi oraz wpływie ubezpieczeń majątkowych na budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz zaproponowanie nowych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Dokonano analizy otrzymanych wyników, wyciągnięto wnioski oraz zaproponowano działania mające na celu poprawę ochrony podmiotów gospodarki rynkowej w zakresie szkód spowodowanych zagrożeniami naturalnym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18152/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 65-69.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie, czy mieszkańcy powiatu kozienickiego czują się bezpiecznie, czy ich zdaniem terroryzm wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz czy na terenie powiatu dochodziło do ataków terrorystycznych. W pracy opisano zagadnienie bezpieczeństwa oraz zagrożenia, a także scharakteryzowano pojęcie, historię i rodzaje terroryzmu. Terenem prowadzonych rozważań był powiat kozienicki, a osoby biorące udział w badaniu, to mieszkańcy i osoby pracujące na jego terenie. Metodą wykorzystaną w pracy był kwestionariusz ankiety. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że osoby biorące udział w ankiecie czują się bezpiecznie w powiecie kozienickim. Jest to region, w którym nie dochodzi do sytuacji niosących zagrożenie. W powiecie istnieje infrastruktura krytyczna, która może mieć znaczenie dla terrorystów. Mieszkańcy jednak najbardziej obawiają się zagrożeń naturalnych i ekologicznych, choć spora grupa wskazała także na zagrożenia terroryzmem. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17450/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
U góry okładki: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołeczności zachowań "Razem bezpiecznej".
Zawiera: Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych -- Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. Bezpieczna podróz autobusem, pociągiem i samolotem -- Przemoc w rodzinie -- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży -- Patologie wśród dzieci i młodzieży -- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2041/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. - Wydanie I. - Warszawa : Difin SA, 2019. - 280, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia strony 267-280.
Zawiera:

1. Współczesny obszar zagrożeń społecznych

2. Znaczenie zasobów kapitałowych i naturalnych w społecznym rozwoju człowieka

3. Znaczenie instytucji społecznych w życiu człowieka zagrożonego

4. Edukacja wobec niepewności i bezpieczeństwa społecznego człowieka.

Streszczenie: Monografia stanowi interesujące spojrzenie na społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka. Jest ona skoncentrowana na człowieku wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, bądź w pokonywaniu różnorodnych trudności i zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa społecznego jest o tyle ważna, że dotyczy nie tylko egzystencji i zagrożeń społecznych, ale systemu bezpieczeństwa społecznego organizowanego przez państwo. Należy uznać, że publikacja wpisuje się w prowadzone od dłuższego czasu rozważania dotyczące współczesnych kontekstów bezpieczeństwa społecznego człowieka zagrożonego, w aspekcie dyskursu o jego przyszłości oraz tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Są to ważne i aktualne zagadnienia, gdyż dotyczą z jednej strony zagrożeń społecznych, zaś z drugiej – instytucjonalnych działań w tym zakresie. Publikacja uwrażliwia na nieuniknione w dobie globalizacji napięcia pomiędzy bezpieczeństwem społecznym człowieka a państwem jako organizatorem tego bezpieczeństwa. Porusza aktualne zagadnienia związane z problemami społecznymi i edukacyjnymi kontekstami bezpieczeństwa społecznego. Subtelnie zarysowuje perspektywy zmian, które wynikają z odpowiedzialnej refleksji nad sytuacją współczesnego człowieka. W książce znalazły się interesujące analizy pobudzające do przemyśleń i refleksji. Rozważane kwestie skłaniają do wprowadzenia istotnych zmian w systemie bezpieczeństwa społecznego człowieka i myśleniu o jego zachowaniach w sytuacji zagrożeń społecznych. Selektywny sposób podejścia do omawianych problemów sprzyja pokazaniu ich ostrości i kontrowersyjności. Jest to książka adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno pedagogów i psychologów społecznych, jak i przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, studentów różnych kierunków bezpieczeństwa, a także wszystkich zainteresowanych tematem. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2703, IBC-2702 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2701/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3341, IBC-3340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3339/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Człowiek jako podmiot bezpieczeństwa w perspektywie postmodernistycznych przemian // Społeczno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2606, IBC-2605 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2604/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 185-189.
Zawiera: Wprowadzenie -- Analiza podstawowych zagadnień -- Klasyfikacja wybranych zagrożeń w edukacji dla bezpieczeństwa -- Programy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa -- Badania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa -- Projektowania edukacji dla bezpieczeństwa -- Zakończenie.
Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej. Nr tematu pracy naukowo-badawczej S/E/422/3/15/16/17.
Streszczenie: W monografii podjęto próbę usystematyzowania dostępnej wiedzy w obszarze edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawiono badania, które pokazują rzeczywisty obraz uzyskanych efektów. Analiza literatury wskazuje, że liczba publikacji omawiających badania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa jest niewielka. Publikacja została podzielona na pięć części. Pierwsza dotyczy rozważań teoretycznych, wyjaśnienia podstawowych pojęć, takich jak bezpieczeństwo, edukacja społeczna i edukacja dla bezpieczeństwa. Istotne jest sprecyzowanie obszaru zainteresowań objętych analizą teoretyczną i praktyczną w tym zakresie. Wychodząc od definiowania obszaru zainteresowań edukacji dla bezpieczeństwa, z podkreśleniem jej interdyscyplinarności, konieczne jest omówienie wybranych zagrożeń, których ta edukacja dotyczy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że lista zagrożeń, które edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje, stale się poszerza i modyfikuje. Dociera do nowych pojawiających się zagrożeń. W tej części monografii scharakteryzowano podstawowe, aktualne zagrożenia, które stały się wyzwaniem dla procesu edukacji. Na potrzeby publikacji zastosowano klasyfikację zagrożeń w odniesieniu do naturalnych i antropogenicznych. Ich omówienie pozwala czytelnikowi uzyskać rzeczywisty obraz zakresu przedmiotowego edukacji dla bezpieczeństwa. W trzecim rozdziale dokonano analizy programów z zakresu bezpieczeństwa, które zakwalifikować można jako największe i najciekawsze zarówno pod względem projektowania, jak i wykonania. Czwarty rozdział, to zwieńczenie pracy badawczej autorki nad edukacją dla bezpieczeństwa, jej realizacją i oceną efektów. Przedstawione zostały wyniki wybranych badań własnych i statutowych realizowanych w ramach prac naukowo-badawczych autorki w latach 2008-2017. Opierały się one głównie na badaniach kwestionariuszowych, opracowaniu wyników badań dotyczących oceny systemu edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, analizy porównawczej realizacji zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa przez wybrane wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz próby oceny wpływu mediów na kulturę bezpieczeństwa. Ostatni rozdział dotyczy projektowania edukacji dla bezpieczeństwa. Omówiono tu zasady, dostępne narzędzia i formy potrzebne w realizacji tego ogromnego narzędzia, jakim jest edukacja dla bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1095/10, W-1095/9, W-1095/8, W-1095/7, W-1095/5, W-1095/4, W-1095/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1095/2 Czyt., W-1095/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliografia, netografia na stronach 305-[320].
Zawiera: Pojęcie oraz typologie bezpieczeństwa i zagrożeń // Koncepcje oraz indykatory bezpieczeństwa // Transformacja bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo a nauka // Etyka w badaniach naukowych bezpieczeństwa // Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa // Metody badań w naukach o bezpieczeństwie // Edukacja dla bezpieczeństwa wobec teorii i praktyki kształcenia // Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa // Pisarstwo naukowe w badaniach bezpieczeństwa.
Streszczenie: W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także typologiczny podział bezpieczeństwa i zagrożeń. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych kontekstach. Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące podejścia integracyjnego i dezintegracyjnego do bezpieczeństwa oraz jego diagnozowaniu i prognozowaniu. W rozdziale tym zaprezentowano również szkic analitycznego modelu niewymiernego (nieuchwytnego) bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim przedstawiono bezpieczeństwo, jako przedmiot rozlegle zakrojonych badań interdyscyplinarnych. Takie założenie sprawiło, iż w tej części opracowania znalazły swe miejsce rozważania odnoszące się do obecności bezpieczeństwa w nauce o cywilizacji i złożoności. Rozdział ten zwieńczony został refleksjami dotyczącymi podstaw cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie. Natomiast rozdział czwarty poświęcony jest określeniu miejsca bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce oraz przedstawieniu tej dyscypliny jako naukowej. Rozdział piąty poświęcono właściwościom badań naukowych bezpieczeństwa. Kryterium to sprawiło, iż w tej części opracowania zawarto zapatrywania odnoszące się do cech i funkcji badań bezpieczeństwa, obiektu i przedmiotu jego badań, a także problemów poznania bezpieczeństwa. Rozdział szósty w całości odnosi się do problemów metod badań w naukach o bezpieczeństwie. Omówione zostały w nim badawcze i praktyczne strony ich stosowania w procesie eksploracji bezpieczeństwa. W rozdziale siódmym zwrócono uwagę na niektóre komponenty pisarstwa naukowego, omówiono jego zadania i zasady oraz rodzaje. Uwagi o charakterze ogólnym dotyczyły swoistości języka pracy naukowej. Wychodząc od szerokiego ujęcia stylu zwrócono uwagę na styl pisarstwa naukowego, terminologię oraz strukturę pracy naukowej. Wskazano także gatunki stylu naukowego. Rozdział ten pretenduje do miana kompletnego zbioru wyróżników stylu naukowego jako typu. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2669, IBC-2668 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2667/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliogr. s. 233-245.
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pracy przeprowadzono analizę statystyczną psychologiczno-egzystencjalnych korelatów poczucia zagrożenia. Jest ono uwikłane w fizyczne, psychiczne i noetyczne dymensje realizowania się egzystencji oraz w jej zewnętrzne manifestacje powiązane z wymiarami: społecznym, kulturowym oraz przyrodniczo-ekologicznym. [ze wstępu Autora]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21142 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21141/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Teoretyczne podstawy nauki o bezpieczeństwie - wybrane zagadnienia // Czynniki systemowe i suplementowe. W poszukiwaniu sensu oceny ryzyka // Rola integracji społecznej w zaspokojaniu potrzeb, kształtowaniu postaw oraz odporności społecznej w aspekcie poczucia bezpieczeństwa w społecznościach wielokulturowych // Kampanie społeczne jako narzędzie podnoszenia świadomości społecznej // Kreowanie wizerunku instytucji i lokalnych decydentów - zarządzanie w kryzysie.
Streszczenie: Książka została poświęcona zagadnieniom dotyczącym kształtowania bezpieczeństwa w aspekcie technicznym, społecznym i humanistycznym. Wskazuje na konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia. Zawarte w niej dociekania oscylują wokół potrzeb człowieka, budowania odporności w społeczeństwie wielokulturowym, postrzegania ryzyka, czynników systemowych oraz wykorzystywania kampanii społecznej, a także wizerunku medialnego w kreowaniu świadomości jednostek. [ze wstępu Autorów]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1150/15, W-1150/14, W-1150/13, W-1150/12, W-1150/11, W-1150/10, W-1150/9, W-1150/8, W-1150/7, W-1150/6, W-1150/5, W-1150/4, W-1150/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1150/2 Czyt., W-1150/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 225-228.
Zawiera: Society and politics in the Independent State of Samoa. Sociopolitical study // Sicuety and politics in Niue. Sociopolitical Study // Cultural transformations and security according to Māori in New Zealand.
Tekst w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2051/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2051/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: W niniejszej pracy zbadano i oceniono poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy przez pryzmat zmian demograficznych. Przybliżono dyscyplinę jaką jest demografia, jej znaczenie, historię i co ją tworzy. Omówiono szczegółowo proces ruchów wędrówkowych – migracji, a także scharakteryzowano jej rodzaje. Zostało wyjaśnione zagadnienie związane z bezpieczeństwem oraz co wpływa na poczucie bezpieczeństwa. W ramach badań przeprowadzono ankiety na osobach mieszkających w Warszawie, w kontekście oceny bezpieczeństwa oraz poczuciu bezpieczeństwa. Zebrano 228 ankiet i w wyniku ich analizy określono wpływ poczucia bezpieczeństwa, który przekłada się na migrację respondentów. Po przeanalizowaniu wyników ankiet określono, że 52,6% badanych uważa miasto Warszawę za bezpieczne, co może skutkować wysokim procentem liczby osób, które nie planują się przeprowadzać. Wpływ na brak chęci zmiany obecnego zamieszkania przekładają się również dobre kontakty sąsiedzkie i ogólne odczucia względem bezpieczeństwa w dzielnicach zamieszkania. Wśród ankietowanych niski odsetek boi się spacerować w ciągu dnia, jak i po zmroku oraz, że zostanie pobity, doświadczy włamania do mieszkania. Przekłada się to na ogólne poczucie bezpieczeństwa w dzielnicy zamieszkania. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17046/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia na stronach 157-164.
Zawiera: BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W UJĘCIU TEORETYCZNYM // SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO // SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO // SYNTETYCZNY WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO.
Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Streszczenie: Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejscowienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administracji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygląda system bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem najważniejszych jego składowych. W części teoretycznej autorzy przedstawili również kilka oryginalnych podejść teoretycznych do problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań mieszkańców 23 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3136, IBC-3135 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3134/Czyt. (1 egz.)
Book
Journal
E-book
In basket
(Proceedings (Estonian Academy of Security Science). 12)
Tłumaczenie tytułu: Łączenie bezpieczeństwa.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Small state performance in the EU decision making process: case of the IT-agency establishment to Estonia // The relationship of the willingness for the defence of Estonia among upper secondary school students with the subject 'national defence' taught at school // Changes in framing drug issues by the estonian print press in the last two decades // Will efficient punishment please step forth! // Confidence and trust in criminal justice institutions: lithuanian case // Issues of the victimisation experience and fear of crime in Lithuania in context of restorative justice.
Tekst w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-499 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again