Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(5)
Author
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Babiński Aleksander
(1)
Jaremczuk Edward Janusz
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Mocarska Dorota
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Stawicki Roman
(1)
Wardin Katarzyna
(1)
Zubrzycki Waldemar
(1)
Zyguła Alicja
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Polityka migracyjna
(7)
Migracja
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Nielegalni imigranci
(2)
Antyterroryzm
(1)
Arabska Wiosna Ludów
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Deportacja (prawo)
(1)
EUBAM Libya (operacja pokojowa)
(1)
EUFOR Libya (operacja pokojowa)
(1)
Emigracja
(1)
Frontex
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Kaddafí, Muammar
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
NATO
(1)
Ochrona ludności
(1)
Operacja Sophia
(1)
Operacja Themis
(1)
Operacja Triton (2014-2018)
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestępczość
(1)
Rewolucja libijska (2011)
(1)
Terroryzm
(1)
Uchodźcy
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Polska
(3)
Europa
(1)
Libia
(1)
Rosja
(1)
Turcja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo jako determinant polskiej polityki migracyjnej / Alicja Zyguła //W: Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (ASzWoj). - 2019/1 (29) strony 112-120.
Sygnatura: CP-109
Streszczenie: Migracje we współczesnym świecie są zjawiskiem powszechnym i znanym, związanym z immanentną potrzebą ludzi do poprawy swojej sytuacji życiowej i poszukiwania lepszych warunków do pracy i rozwoju. Migracja pochodzi od łacińskiego słowa migratio oznaczającego wędrówkę czyli przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu1. Polityka wobec migrantów stała się w ostatnim czasie tematem wielu debat politycznych, dyskusji społecznych oraz medialnych na całym świecie. Temat polityki migracyjnej poruszany jest głównie w kontekście kryzysu migracyjnego, niekontrolowanego napływu do Europy uchodźców i bezpieczeństwa. Pojawiające się w mediach obrazy przedzierających się do granic Europy uchodźców sprowokowały wiele dyskusji oraz rozmaitych reakcji zarówno ze strony podmiotów międzynarodowych takich jak Unia Europejska, określonych państw, społeczeństw, jak i pojedynczych osób. Każdy z nas spotkał się zarówno z gestami solidarności wobec uciekających przed wojną i szukających schronienia osób, jak i z niechęcią oraz obawami związanymi z przyjęciem uchodźców do Polski. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania kwestii bezpieczeństwa jako determinantu polskiej polityki migracyjnej.
Book
In basket
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Tomasz R. Aleksandrowicz. - Wydawnie drugie - Warszawa : Difin, 2018. - 243 strony ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem.)
Bibliografia na stronach 213-243.
Streszczenie: Od poprzedniego wydania Bezpieczeństwa w Unii Europejskiej minęło już ponad siedem lat. We współczesnych stosunkach międzynarodowych to wręcz cała epoka. Zmieniło się środowisko bezpieczeństwa, w jakim funkcjonuje Unia Europejska, zmieniła się sama Unia, zmiany te są dalekie od zakończenia. W ciągu tych lat Unia Europejska musiała stawić czoła kryzysowi bliskowschodniemu i będącego jego konsekwencją kryzysowi imigracyjnemu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2502, IBC-2501 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2500/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny / Roman Stawicki. - Wydanie I. - Warszawa : Difin, 2018. - 204 strony : ilustracje ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strony 194-204.
Zawiera: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski i rozwój państwa wewnętrznego dotyczącego uchodźców po 1989 roku // Instytucje zajmujące się uchodźcami w Polsce po 1989 roku // Uchodźcy w Polsce w latach 1992-2000 - dane i tendencje // Sytuacja społeczna uchodźców w Polsce w świetle badań empirycznych // Uchodźcy jako potencjalni członkowie społeczeństwa polskiego.
Streszczenie: Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora do wszechstronnej analizy sytuacji społeczno-prawnej uchodźców w Polsce w pierwszym okresie udzielania im pomocy. Analizowany okres obejmuje koniec lat 80., lata 90. i początek nowego stulecia. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21614, I-21613 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21612/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie wnosi wiele nowych i ważnych elementów - zarówno w wymiarze metodologicznym, poznawczym, jak i utylitarnym - w obszarze nauki o polityce, internacjologii oraz sekuritologii. Podkreślić należy dobrze przemyślaną i w efekcie spójną konstrukcję pracy, a także dbałość wszystkich autorów o wnikliwą analizę podejmowanych problemów: od repatriacji, przez zderzenie demograficzne , bezpieczeństwo demograficzne, bezpieczeństwo migracyjne, procesy dechrystianizacji i islamizacji, tzw. "prawdę historyczną" , kulturę pokoju, aż po kwestie odnoszące się do ludobójstwa. (...) Szczególnie pozytywnie należy ocenić odważne (czytaj: wolne od ograniczeń political correctness), poparte rzetelną argumentacją prognozy - obecne w niemal wszystkich artykułach. (...) W książce nie brakuje kontrowersyjnych tez i opinii (wydaje się, że świadomie na pograniczu języka nauki i wyrazistej publicystyki), a to zwiastuje interesującą dyskusją nad jej zawartością. [dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2546 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2545 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej / Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński. - Warszawa : Difin, copyright 2017, - 200 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia strony 195-200.
Streszczenie: Publikacja prezentuje zagrożenia poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, występujących w Europie, oraz sposoby przeciwdziałania im i reagowania na nie. Przedstawia europejskie rozwiązania prawno-instytucjonalne w tym zakresie, a także ich wpływ na rozwiązania stosowane w RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2423, IBC-2422 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 147-156.
Zawiera: Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji w Polsce // Współpraca w zwalczaniu nielegalnej imigracji // Doświadczenia wybranych państw w zwalczaniu nielegalnej imigracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2791, IBC-2790/Czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Status prawny cudzoziemca jako uczestnika postępowania pojednawczego w polskim procesie karnym - stan obecny i postulowane rozwiązania // Integracja cudzoziemców i nabywanie przez nich nieruchomości // Administracyjnoprawne regulacje uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców // Śmierć uchodźców - wstyd dla Europy czy sensacja dla mediów? // Uprawnienia funkcjonariuszy ABW, Policji i Straży Granicznej w zakresie czynności wykonywanych w stosunku do cudzoziemców nadane ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych // Reaktywacja i renesans (aprecjacja) zjawisk populizmu, nacjonalizmu i rasizmu odpowiedzią społeczeństw państw Unii Europejskiej na błędną politykę migracyjną // Wpływ polityki mocarstw na kryzys migracyjny w Europie na przykładzie państw bałkańskich // Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski wynikające z napływu nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej - zarys problematyki // Handel dziećmi w świetle polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej // Ekonomiczne koszty migracji // Kryzys państwa dobrobytu w kontekście kryzysu migracyjnego. Wybrane uwagi // Rola migrantów - imigrantów na polskim rynku pracy // Cudzoziemiec jako ofiara przestępstwa w świetle prawa europejskiego i polskiego // Systemy orzekania w sprawach o wykroczenia na przykładzie wybranych państw // Konsekwencje eurosieroctwa dla dzieci i ich rodzin // Współczesne uwarunkowania migracji // Przemyt ludzi przez granice - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2800 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2799/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 198-210.
Zawiera: Libia za rządów płk. Muammara Kaddafiego do 2011 r. // Arabska Wiosna w 2011 r. oraz jej wpływ na destabilizację państwa // Decyzje polityczne i działania militarne wspólnoty międzynarodowej w Libii // Decyzje polityczne i działania militarne w Libii a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.
Streszczenie: Prezentowana książka jest efektem badań autorki prowadzonych od 2010 roku, a związanych z bezpieczeństwem Unii Europejskiej w kontekście zagrożeń spowodowanych wydarzeniami Arabskiej Wiosny w Libii w 2010 roku. Rozpad struktur państwa libijskiego spowodował destabilizację wewnętrzną samej Libii, a w konsekwencji przełożył się na szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ukazując wewnętrzny dysonans w strukturach samej organizacji. Autorka w książce pokazała, jak podjęte przez niektóre państwa społeczności międzynarodowej decyzje i działania doprowadziły do destabilizacji i chaosu Libii, która prawie po dziesięciu latach od obalenia dyktatora Muammara Kaddafiego jest ogromnym obciążeniem i wyzwaniem dla bezpieczeństwa samego regionu, a nawet całego kontynentu europejskiego. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3112 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3111/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again