Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Kwiatkiewicz Piotr
(2)
Szczerbowski Radosław
(2)
Bieniek Karol (1982- )
(1)
Cziomer Erhard
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Gradziuk Artur
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Kowalska Katarzyna
(1)
Małachowski Krzysztof (ekonomia)
(1)
Nowak Paweł
(1)
Ostant Witold
(1)
Pałasz Jan Władysław
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Sala Krzysztof (ekonomia)
(1)
Symonides Janusz
(1)
Wyciszkiewicz Ernest
(1)
Zyśk Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Energetyka
(5)
Ochrona środowiska
(4)
Polityka ochrony środowiska
(3)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Gospodarka
(2)
Klimat
(2)
Odnawialne źródła energii
(2)
Polityka energetyczna
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
polityka
(2)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Ekologia
(1)
Globalizacja
(1)
Migracja
(1)
Niska emisja
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
(1)
Przestępczość
(1)
Ryzyko środowiskowe
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Węgiel
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
konferencje
(1)
skażenie środowiska
(1)
zmiany klimatyczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Irak (Azja)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Streszczenie: Zawiera referaty dotyczące zagadnień polskiego i światowego bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej oraz problematyki zmian klimatycznych związanych z wytwarzaniem energii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-361/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zmiany klimatyczne w Polsce / Jacek Zyśk // Środowisko. - 2019/11 strony 4-6.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Zmiany klimatyczne są nieuniknione i powodują ogromne szkody zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W artykule przedstawiono faktyczne zmiany klimaty w Polsce oraz różnicę między polityką antysmogową a klimatyczną i migrację środowiskową.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Tytuł grzbietowy: Encyklopedia ekologia-energetyka.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Streszczenie: "Prezentowana pozycja nosi znamiona wydania o charakterze pionierskim. Stanowi propozycję systematyzacji istotnych społecznych kwestii, które wpisują się w koncept potencjalnej strategii przetrwania gatunku ludzkiego. Opracowanie nie ma charakteru całościowego, co w żadnej mierze nie deprecjonuje jego znaczenia. Tytułowe określenie `Encyklopedia` jest nadużyciem, którego redaktorzy dopuścili się z pełną premedytacją. Posłużyli się nim jako prowokacja po to, by zwrócić uwagę na podejmowane kwestie także odbiorcom spoza środowisk akademickich. Nie jest to jedyne ryzykowne posunięcie z ich strony. Samo założenie dotyczące istnienia globalnego systemu wprowadzającego koordynaty zarządzania w obszarze ekologii i energetyki jest aktem ogromnej odwagi, a wyeksponowanie w Polsce ekofeminizmu wśród wiodących problemów czynem ze wszech miar heroicznym." [recenzja prof. UZ dra hab. Piotra Kwiatkiewicza]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21373/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia, netografia na stronach 277-282.
Zawiera: Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka // Społeczne aspekty ochrony środowiska // Prawne aspekty ochrony środowiska // Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska //Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska // Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka // Ochrona środowiska przyrodniczego // Ochrona środowiska w sektorach gospodarki na przykładzie transportu drogowego i kolejowego // Polityka ekologiczna jako forma ingerencji państwa // Ochrona środowiska w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.
Dla studentów wszystkich kierunków ekonomicznych realizujących przedmioty: "Gospodarka a środowisko", "Ochrona środowiska" i "Ochrona środowiska z gospodarką przestrzenną", studentów ochrony środowiska, biologii oraz geografii, a także uczniów szkół średnich.
Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno-gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno-gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane. Książka ta przedstawia istotę ścisłych powiązań gospodarki ze środowiskiem, jej wpływ na stan i za grożenie przyrody oraz formy ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska. Praca zwraca uwagę na ekorozwój, czyli prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą. Publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów wszystkich kierunków ekonomicznych i pokrewnych realizujących przedmioty: „Gospodarka a środowisko", „Ochrona środowiska" i „Ochrona środowiska z gospodarką przestrzenną". Będzie również przydatna studiującym ochronę środowiska lub jej elementy, biologię i geografię w uniwersytetach oraz innych uczelniach. Z pracy tej mogą z całą pewnością korzystać uczniowie szkół średnich w ramach biologii, geografii i ochrony środowiska. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21852/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono współczesne stosunki międzynarodowego aspektu bezpieczeństwa, aby dostrzec mechanizmy z nim związane, rodzaje wyzwań i zagrożeń oraz ewolucję środków służących państwom w jego gwarantowaniu (utrzymywaniu). Pozwala to na kreślenie koncepcji bezpieczeństwa poszczególnych państw i prowadzonej przez nie polityki bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-960/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedmiotem analiz i rozważań zawartych w książce są wyzwania i zagrożenia wynikające z działań ludzi, państw, organizacji międzynarodowych, transnarodowych, korporacji, organizacji terrorystycznych i zorganizowanej przestępczości. Zagadnienia kolejno omawiane to: zagrożenie dla spoistości porządku międzynarodowego; zmiany w rozwoju i funkcjonowaniu gospodarki światowej; problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludzkiego i praw człowieka; nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego; wyzwania i zagrożenia związane ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego; patologie i przestępczość międzynarodową oraz perspektywy przebudowy ładu międzynarodowego.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-862, IBC-861 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-856/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Energetyczne - Rynki Surowców i Energii.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Rozwój nowoczesnych technologii, a w zasadzie gwałtowne jego przyspieszenie, którego współcześnie jesteśmy świadkami, jest konsekwencją zmian zachodzących w sektorze energetycznym. Dotyczą one każdego segmentu, od wytwarzania paliw i energii elektrycznej począwszy, a na nich przesyle, magazynowaniu i dystrybucji skończywszy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21251/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Na okładce i stronie tytułowej: Cykl: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska.
Bibliografia przy rozdziałach.
Część tekstów, spis treści oraz streszczenia także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2806 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2773/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia / Jan Władysław Pałasz. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. - 243, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapa, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 223-235, wykaz aktów prawnych na stronach 239-243.
Zawiera: Węgiel i jego znaczenie w gospodarce komunalno-bytowej w Polsce // Niska emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla // Podstawy prawne ochrony powietrza przed niską emisją // Techniczne i organizacyjne możliwości ograniczenia niskiej emisji // Programy ograniczenia niskiej emisji i sposoby ich finansowania // Przykłady realizacji kompleksowych programów ograniczenia niskiej emisji w wybranych gminach województwa śląskiego // Problemy realizacji programów ograniczenia niskiej emisji.
Dla pracowników i studentów wydziałów, na których kształceni są specjaliści z zakresu: inżynierii i ochrony środowiska, organizacji i zarządzania środowiskowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21774, I-21773 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21772/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 930)
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego // Praktyczny wymiar bezpieczeństwa ekologicznego // Wdrażanie bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: W pierwszej części dokonano analizy współczesnych zagrożeń ekologicznych, jak również omówiono kategorię ochrony środowiska w aspekcie prawnym. W drugiej części Autorzy precyzują istotę bezpieczeństwa ekologicznego oraz bezpieczeństwa obronnego i przedstawiają związek pomiędzy tymi zjawiskami. Ostatnia część publikacji stanowi podsumowanie i ocenę katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r., następnie analizę zagrożeń ekologicznych bezpieczeństwa na przykładzie wydarzeń w Jankowie Przygodzkim. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2938 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2937/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again