Form of Work
Artykuły
(3)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Falaciński Paweł
(1)
Gaj Grzegorz
(1)
Grzybek Marika
(1)
Guerrieri Maurice
(1)
Górska Agnieszka
(1)
Isajenko Krzysztof
(1)
Kledyński Zbigniew
(1)
Kocel Grzegorz
(1)
Machowska Agnieszka
(1)
Małek Jacek
(1)
Miecznikowska Izabela
(1)
Obigowski Łukasz
(1)
Ochociński Łukasz
(1)
Piotrowska Barbara
(1)
Popielarski Tomasz
(1)
Sanjayan Jay G
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Stawarz Olga
(1)
Szarek Łukasz
(1)
Szczygielski Kamil
(1)
Wychocki Jacek
(1)
Zalewska Dorota
(1)
Zalewski Cezary
(1)
Łowczyk Maciej
(1)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(1)
Łysiak Sylwia
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Popiół
(5)
Promieniotwórczość
(2)
żużel
(2)
Badania pożarnicze
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chromatografia
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Polimery
(1)
Produkty spalania
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
6 results Filter
Authority data
Popiół (hasło przedmiotowe)
zob. też Spalanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Popioły
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Dokonano analizy wyników badań surowców odpadowych (żużel, popiół i mieszanina popiołowo‑ żużlowa) pochodzących z trzech elektrociepłowni w Warszawie pod kątem określenia zagrożenia radiologicznego dla człowieka i możliwości wykorzystywania tych surowców w różnych rodzajach budownictwa.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 42 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zachowanie się połączeń popiół / żużel - na geopolimery pod wpływem wysokich temperatur
W artykule przedstawiono wydajność temperatury do 800 C łączonego popiołu lotnego (FA) z geopolimerami żużlu w stosunku od 100, 65/35, 50/50, 35/65 i 100%. Geopolimery są alternatywą portlandzkiego cementu i uważa się, że zapewniają doskonałą ognioodporność ze względu na ich właściwości podobne do materiałow ceramicznych. Wyniki badań przedstawiają nowe dane dotyczące zachowania się geopolimerów w połączeniu FA i żużel.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Próbki gleby zanieczyszczonej mieszaniną paliw węglowodorowych poddano działaniu ognia. Po samoistnym zgaszeniu z popiołu wyekstrahowano związki aromatyczne (2-, 3-, 4-, 5- i 6 pierścieniowe). Jako rozpuszczalnik zastosowano wodę demineralizowaną i 3 -proc. roztwory wodne 5 pianotwórczych środków gaśniczych. Ekstrakt analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Stopień wymywania węglowodorów z gleby przy uzyciu środkó gaśniczych wynosił 28,79 - 51,05%, a przy użyciu wody 1,52%.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 40.
Streszczenie: W pracy podjęto problematykę analizy stężeń wybranych pierwiastków promieniotwórczych w popiele, który często jest stosowany do produkcji materiałów budowlanych grupy trzeciej. Badany popiół został pozyskany z elektrociepłowni PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie. Powstał on na skutek spalania węgla kamiennego w kotłach elektrowni. Badanie metodą spektrometrii promieniowania gamma zostało przeprowadzone w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie - w celu obliczenia stężeń izotopów potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th. Na ich podstawie zostały obliczone wskaźniki aktywności f1 i f2. Wartości tych wskaźników porównano z ich wartościami granicznymi z wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w celu określenia szkodliwości popiołu. Wskaźnik f1 przekraczał wartość graniczną, ale nawet mimo tego popiół może być używany w produkcji materiałów budowlanych grupy trzeciej, jeśli jest tam dodatkiem a nie głównym składnikiem. Wskaźnik f2 nie przekraczał wartości granicznej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16889 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Monografie Circular Economy - Technologie ; t. 1)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - spalanie i wybuchy
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 148-153.
Zawiera: Wprowadzenie do problematyki zagospodarowania ubocznych produktów spalania // UPS - zagrożenie czy szansa // Zagospodarowanie UPS jako problem techniczny i biznesowy // Problemy zagospodarowania przez składowanie // Sposoby zagospodarowania nowych rodzajów UPS.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Circular Economy to gospodarka o obiegu zamkniętym – „blisko-zero-odpadowa”, w której poprzez wielokrotne wykorzystanie zużytych produktów i towarzyszących ich wytwarzaniu produktów ubocznych końcowa ilość odpadów jest minimalna. W Polsce, w której pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła bazuje na spalaniu paliw stałych, głównie węgla kamiennego i brunatnego, zapotrzebowanie na dobre technologie przyjazne środowisku szybko wzrasta. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie i daje początek serii wydawniczej monografii poświęconych idei Circular Economy z naciskiem na aspekty techniczne tej problematyki. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21736 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21735/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again