Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Ablewicz Joanna
(1)
Barański Waldemar
(1)
Brzostek Agnieszka. (prawo)
(1)
Godlewski Mariusz
(1)
Jarosz Mikołaj
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Kruk Maria
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Olszówka Marcin
(1)
Olzacki Paweł
(1)
Pac Iwona
(1)
Pęksa Władysław
(1)
Rucińska-Sech Emilia
(1)
Socha Robert
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Taczkowska-Olszewska Joanna
(1)
Tenerowicz Krzysztof (1980- )
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Wierzbicki Jarosław
(1)
Witoszko Wioletta
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Policjanci
(1)
Prawnicy
(1)
Żołnierze
(1)
Subject
Prawo administracyjne
(8)
Administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo pracy
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Administracja wojskowa
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Epidemie
(1)
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Policja
(1)
Pragmatyki służbowe
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Sądowa kontrola administracji
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Służby mundurowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Ubezpieczenie ochrony prawnej
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwolnienie ze służby
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Genre/Form
Monografia
(3)
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Ustawa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Do nowej podstawy programowej - reforma 2012.
Bibliografia na stronie 248.
Streszczenie: Książka w przystępny sposób przedstawia wiadomości dotyczące prawa administracyjnego. Dzięki niemu uczeń zdobędzie umiejętności niezbędne podczas pracy w jednostkach administracji publicznej, takie jak przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego, sporządzanie dokumentów na każdym etapie postępowania oraz przygotowywanie postanowień i decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Znajdujące się w nim liczne przykłady i ćwiczenia pomogą kandydatom do zawodu wykorzystywać teorię w praktyce. [Za wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22467, I-22466 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2787, IBC-2786 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2785/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16395/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi / Robert Socha. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 184 strony ; 23 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 169-178.
Zawiera: Prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi // Prawno-organizacyjne aspekty działania Policji // Organizacja działania Policji w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3144, IBC-3143, IBC-3080 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3079/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Na grzbiecie akronim PP oznaczający Prawo Pracy.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 289-315.
Zawiera: Ustanie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych // Obligatoryjne zwolnienie ze służby a trwałość zatrudnienia // Fakultatywne zwolnienie ze służby a trwałość zatrudnienia // Warunki formalne zwolnienia ze służby a trwałość zatrudnienia // Ochrona szczególna przed zwolnieniem ze służby // Uprawnienia funkcjonariusza i żołnierza zawodowego w razie niezgodnego z prawem zwolnienia ze służby // Świadczenia pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby.
Przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie: Problematyka zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jest unormowana w odrębnych od kodeksu pracy aktach prawnych, zwanych niepracowniczymi pragmatykami służbowymi. Pojęcie pragmatyk służbowych nie jest zdefiniowane i pozostaje zwrotem języka prawniczego, niemniej jednak jest już dość ugruntowanym pojęciem w doktrynie. Pragmatyki regulujące status prawny służb mundurowych i żołnierzy zawodowych nie przewidują ge¸neralnego odwołania do stosowania przepisów prawa pracy w sprawach w nich nie¸uregulowanych. Funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze nie pozostają bowiem w stosunku pracy, ale są zatrudniani w ramach stosunku służbowego, który ma charakter administracyjnoprawny. Owe pragmatyki służbowe nie stanowią przepisów szczególnych w rozumieniu art. 5 k.p., więc nie dotyczy ich zasada subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu pracy. W sprawach nieuregulowanych przepisami służbowymi stosuje się posiłkowo przepisy prawa pracy, ale na pod¸stawie specjalnych odesłań, a nie na podstawie art. 5 k.p.3 Natomiast ze względu na administracyjnoprawny charakter zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy oraz mając na uwadze przepisy odsyłające zawarte w pragmatykach, należy stwierdzić, że do spraw dotyczących stosunku służbowego tych funkcjonariuszy oraz żołnierzy stosuje się przepisy k.p.a. Wypada podkreślić, że każda z niepracowniczych pragmatyk służbowych określa w sposób autonomiczny status funkcjonariuszy danej formacji i nie ma między nimi odesłań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21855/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
Bibliografia na stronach XVII-XXVIII. Indeks.
Dla funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w formacjach mundurowych cywilnych i żołnierzy, a także prawników.
Streszczenie: Komentarz zawiera omówienie zagadnień takich jak: zakres pojęcia „funkcjonariusz publiczny" (w prawie UE, krajowym, cywilnym, administracyjnym, karnym); rozróżnienie pojęć „funkcjonariusz publiczny" i „osoba pełniąca funkcje publiczne" oraz „osoba publiczna"; zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy publicznych, obejmujący m.in. służbę społeczeństwu i państwu; zdefiniowanie słusznego interesu obywateli oraz interesu publicznego; zasady regulujące tok postępowania administracyjnego (w tym m.in. zasady: praworządności organu administracji publicznej, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu, dwuinstancyjności postępowania, trwałości decyzji administracyjnej, przekonywania, szybkości i prostoty postępowania); postępowanie wykroczeniowe i karne; uprawnienia funkcjonariuszy publicznych; stosunek zatrudnienia funkcjonariuszy publicznych; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy publicznych. Publikacja została przygotowana z myślą o funkcjonariuszach publicznych, zatrudnionych w formacjach mundurowych, cywilnych, a także o żołnierzach. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych. Niewątpliwie jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów. [Opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22253/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Media publiczne w Polsce / Krzysztof Tenerowicz. - Warszawa : Difin, 2018. - 292 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 274-285.
Zawiera: Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju mediów - podstawy teoretyczne // Media jako przedmiot finansowania // Finansowanie mediów publicznych w wybranych krajach UE // Organizacja i finansowanie mediów publicznych w Polsce na tle wybranych krajów UE // Koncepcje rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych w Polsce // Konsekwencje kryzysu finansowania nadawców publicznych w Polsce w okresie 2012-2018 i perspektywy na przyszłość.
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Streszczenie: Publikacja prezentuje normy prawne i organizacyjne oraz realia finansowe, w jakich funkcjonowały polskie media publiczne po 1989 roku. Szczegółowo opisuje przyczyny problemów, w jakich się aktualnie znalazły oraz wskazuje konkretne rozwiązania, jakie zdaniem autora powinny zostać zastosowane w celu odbudowy ich znaczenia i pozycji rynkowej. Kładąc nacisk głównie na wymiar finansowy, książka przedstawia także uwarunkowania rynkowe, organizacyjne, programowe oraz społeczno-polityczne, które wpływają na kształt nadawców publicznych oraz decydują o ich sytuacji na rynku. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21568 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21566/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 545-563. Wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Ochrona prawna - cele, przedmiot, formy // Organy wymiaru sprawiedliwości // Trybunały // Organy kontroli przestrzegania prawa // Ochrona prawna w prawie międzynarodowym i UE.
Streszczenie: Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych - Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21639/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again