Form of Work
Książki
(16)
Artykuły
(9)
Publikacje fachowe
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(21)
Author
Korzeniewski Władysław
(4)
Korzeniewski Rafał (budownictwo)
(3)
Skoczylas Józef Jan
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Babiński Aleksander
(1)
Bałaga Łukasz
(1)
Biegus Antoni
(1)
Bienia Agata
(1)
Brzezińska Dorota
(1)
Bursztynowicz Michał
(1)
Cerek Andrzej
(1)
Cisek Tadeusz
(1)
Czuryło Jacek
(1)
Deptuła Kamil
(1)
Dietrich Matthias
(1)
Dreger Maria
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Feluch Wojciech Władysław
(1)
Hamerski Tomasz
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Korczyk Jakub
(1)
Korzeniewski Rafał
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kuczkowski Robert
(1)
Kuczyński Karol
(1)
Majewska Monika
(1)
Malec Norbert
(1)
Małkowski Zenon
(1)
Mroczko Grzegorz
(1)
Nawrocka Marzena
(1)
Niziurska Małgorzata
(1)
Orzechowski Marcin
(1)
Plucińska-Filipowicz Alicja
(1)
Podkański Tomasz
(1)
Pogorzelski Andrzej
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Ratajczak Dariusz
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Sieczkowski Jan
(1)
Skonieczny Przemysław
(1)
Stojek Marek
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szczechowiak Edward
(1)
Sługocka Martyna
(1)
Wiatr Julian
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wojtaszewski Piotr
(1)
Wons Teresa
(1)
Wyrzykowski Marcin (pożarnictwo)
(1)
Zaciera Konrad
(1)
Zgorzalski Dariusz
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Łoza Henryk
(1)
Świetnicki Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(30)
Germany
(1)
Language
Polish
(30)
German
(1)
Audience Group
Inspektorzy budowlani
(1)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Kierownicy budów
(1)
Subject
Prawo budowlane
(19)
Budownictwo
(10)
Prawo
(9)
Warunki techniczne
(6)
Katastrofy budowlane
(5)
Materiały budowlane
(5)
Ochrona przeciwpożarowa
(5)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Certyfikacja zgodności
(3)
Normalizacja pożarnicza
(3)
przepisy
(3)
przepisy techniczno-budowlane
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo konstrukcji
(2)
Budynki
(2)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(2)
Katastrofa budowlana w Chorzowie
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Normalizacja
(2)
Prawo pożarnicze
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
nadzór techniczno-budowlany
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Ewakuacja
(1)
Garaże
(1)
Klasyfikacja ogniowa
(1)
Kryminalistyka
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Oświetlenie awaryjne
(1)
Pożarnictwo
(1)
Projektowanie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wyroby
(1)
Wyłącznik prądu
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
atestacja
(1)
biurowce
(1)
oddzielenia przeciwpożarowe
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
reakcja na ogień
(1)
szpitale
(1)
taktyka ratownicza
(1)
warunki budowlane
(1)
wystawy
(1)
zasilacze
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Komentarz prawny
(3)
Rozporządzenie
(2)
Ustawa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Architektura i budownictwo
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Inżynieria i technika
(1)
31 results Filter
Book
In basket
Stan prawny na dzień 18 września 2007 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. dotyczących charakterystyki energetycznej budynków
Streszczenie: Zawiera szczegółowy komentarz do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących procesu budowlanego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18144 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Streszczenie: Komentarz prezentuje interpretację przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, przedstawiają również merytoryczną analizę jego uprawnień i obowiązków. Przedstawione rozważania wzbogaca najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20525/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Z prawem co dnia 2)
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Na okładce: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 r.
Indeks
Streszczenie: Książka znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2 zawiera pełne ujednolicone na dzień 1 tycznia 2021 r. teksty dwóch rozporządzeń (zmiany wyróżniono pogrubioną czcionką): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Książka zawiera również omówienie zmian oraz skorowidz rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22583/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Leiterrettung im Bauordnungsrecht versus Rettungsraten der Feuerwehr / Matthias Dietrich //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. 2018/12 strony 956-960.
Sygnatura CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Ratowanie rozporządzenia budowlanego przeciw ratowniczym wskaźnikom straży pożarnej.
Druga trasa ratunkowa jest zwykle zabezpieczona drabinami straży pożarnej. Często jednak w kontekście procesu pozwolenia na budowę toczą się dyskusje na temat tak zwanej stopy ratowania, tj. Liczby osób, które mają zostać uratowane w jednostce czasu. W artykule przedstawiono prawną i operacyjną sytuację taktyczną i stwierdzono, że istnieje społecznie akceptowalne ryzyko szczątkowe.
No cover
Article
In basket
(Nie)mądry po szkodzie / Monika Majewska // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/1 strony 17-19.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano w jakich warunkach formalnoprawnych doszło 28 stycznia 2006 r. do katastrofy zawalenia pod naporem śniegu dachu hali wystawy gołębi w Chorzowie. Przedstawiono wysunięte po zdarzeniu propozycje zmian legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego oraz ostatecznie przyjęte rozwiązania prawne. Omówiono przyczyny katastrofy z dzisiejszego punktu widzenia.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Przedstawiono normy i przepisy polskie i europejskie odnoszące się do stosowania przeciwpożarowych wyrobów budowlanych. Omówiono obowiązujący od 1.01.2017 r. nowy system postępowania podczas odbioru zamontowanych wyrobów budowlanych - szczególnie przegród i zamknięć przeciwpożarowych.
Book
In basket
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : teksty ustaw. - Wyd. 24, stan prawny na 8 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 458, [2] s. ; 17 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Indeks.
Streszczenie: Stan prawny na 8.09.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Artykuły ustawy i rozporządzeń zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20747 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20746/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym. W artykule omówiono m.in. • Wymagania prawne • Dopuszczenie do użytkowania • Właściwości użytkowe wyrobów budowlanych.
No cover
Article
In basket
Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej za zawalenie się budowli / Józef Jan Skoczylas // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki: uzupełnienie: praca zbiorowa / red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 47-60 .
Sygnatura: B-295/Czyt., B-296, B-297, B-298, B-299
Book
In basket
Prawo budowlane. - 35. wydanie, stan prawny: 16 kwietnia 2020 r., obejmuje zmiany wchodzące w życie 19.9.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471). - Warszawa : C. H. Beck, 2020. - III, [1], 160 stron ; 18 cm.
(Twoje Prawo)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22025 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22024/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16265/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczące rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania metodyki projektowania tych urządzeń z zachowaniem wymagań niezawodności zasilania oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Stanowi on niejako odpowiedź na liczne zapytania czytelników dotyczące tej problematyki. Artykuł został poddany recenzjom przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych oraz biegłych sądowych z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przedstawione w artykule rozwiązania układowe są przykładowe i mogą być dalej rozbudowywane w zależności od potrzeb.
Book
In basket
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne. - 32. wydanie, stan prawny na 21 lutego 2022 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. - 469, [3] strony ; 17 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Indeks.
Uwzględniono zmiany wchodzące w życie z dniem: Prawo budowlane: 19 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r., 1 lipca 2021 r. – ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) 12 lutego 2021 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2021 r., P 15/17 (Dz.U. poz. 282) 18 lutego 2021 r. – ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. poz. 234) 13 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 784) 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 20 grudnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2351) 3 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) 29 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 88) z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków – ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127) Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki: 19 września 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. poz. 1686) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: 1 lipca 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1169) 25 grudnia 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 2280) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 17 lutego 2022 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 248)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22653 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22652/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7407 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem niniejszego poradnika jest uporządkowanie zagadnień związanych z aranżacją przestrzeni w budynkach biurowych w aspekcie ochrony przeciwpożarowej, głównie w zakresie warunków ewakuacji. Dotyczy to przede wszystkim takich zagadnień jak klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych, możliwości potraktowania powierzchni komunikacyjnych jako przejścia ewakuacyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1970/3, P-1970/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1970/1 Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Na stronie tytułowej: Wprowadzenie, czym są warunki techniczne ; odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
Indeks.
Streszczenie: Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką) , które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608) i 25 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351). Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-22575 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22574/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Europejskie rozporządzenie budowlane / Grzegorz Mroczko // Przegląd Pożarniczy. - 2012/7 s.24-26.
Omawia zagadnienia związane z oceną zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, przepisy europejskie regulujące wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych, związane z tym oznakowania i procedury.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Wykaz norm strony 485-494. Wykaz aktów prawnych strony 545-556.
Indeks.
Zawiera: Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej // Budynki i pomieszczenia // Wyposażenie techniczne budynków // Bezpieczeństwo konstrukcji // Bezpieczeństwo pożarowe // Bezpieczeństwo użytkowania // Higiena i zdrowie // Ochrona przed hałasem i drganiami // Oszczędność energii i izolacyjność cieplna // Przepisy końcowe i przejściowe.
Streszczenie: Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami (w tym 6 nowymi). Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów) oraz 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana (w tym nowy Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany). [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21721, I-21720 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21719/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9636/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8954/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again