Forma i typ
Książki
(30)
Artykuły
(23)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje fachowe
(12)
E-booki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(33)
dostępne
(23)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(33)
Autor
Mitek Tadeusz
(7)
Gospodarek Jerzy
(4)
Naworol Ireneusz
(4)
Bolechów Bartosz
(2)
Michalski Zbigniew Cezary
(2)
Milewicz Marian
(2)
Skoczylas Józef Jan
(2)
Skrabacz Aleksandra
(2)
Wojtal Janusz
(2)
Bahme Charles W
(1)
Bara Monika
(1)
Basa Łukasz
(1)
Bryk Janusz
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Czapska Janina
(1)
Czarny Ryszard M
(1)
Dąbek Sylwester
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Flisek Aneta
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Górski Sławomir
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Gąska Marek
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Jagnieża Artur
(1)
Kantorek Mariusz
(1)
Kaszok Agnieszka
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Kobiela Piotr
(1)
Kociołek‑Pęksa Anna
(1)
Kondracki Jacek
(1)
Krynojewski Franciszek R
(1)
Kubaczyk Tadeusz
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Leśniakiewicz Wiesław
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Liwo Marian
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Maliński Waldemar
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Marczak Józef
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Michailiuk Bogdan
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Mroczek-Lep Ida
(1)
Oleszczuk Wojciech
(1)
Patalong Adrian
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Pietrzak-Krekora Jolanta
(1)
Prędecka Anna
(1)
Rodzoch Kazimierz
(1)
Rybkina M.V
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Seillan H
(1)
Skórka Joanna
(1)
Socha Robert
(1)
Spryszak Kamil
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Stochaj Justyna
(1)
Stochmal Władysław
(1)
Suski Paweł
(1)
Szela Artur
(1)
Szymczyk Dominika
(1)
Słomka A
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Woś Piotr
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Łubiński Piotr
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(27)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(73)
Język
polski
(70)
angielski
(2)
niemiecki
(1)
Odbiorca
Biegli sądowi
(1)
Temat
Prawo
(43)
Obrona cywilna
(29)
Prawo cywilne
(25)
Bezpieczeństwo cywilne
(19)
Ochrona ludności
(17)
przepisy
(15)
prawo międzynarodowe
(7)
prawo humanitarne
(6)
Administracja publiczna
(5)
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Przestępczość
(5)
Terroryzm
(5)
Administracja rządowa
(4)
Bezpieczeństwo
(4)
Klęski żywiołowe
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Normalizacja
(3)
Sytuacje kryzysowe
(3)
Wojsko
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(3)
bezpieczeństwo powszechne
(3)
ludność cywilna
(3)
Ochrona informacji
(2)
Ochrona osób i mienia
(2)
Organizacja
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo pożarnicze
(2)
Prawo pracy
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia
(2)
System obronny państwa
(2)
Służby mundurowe
(2)
Zapobieganie zagrożeniom
(2)
administracja straży pożarnej
(2)
planowanie cywilne
(2)
służby
(2)
zagrożenia nadzwyczajne
(2)
Administracja
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratownicza
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Biegli sądowi
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dobra kultury
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Finanse
(1)
Historia
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
KG PSP
(1)
Klimat
(1)
Kodeks postępowania cywilnego
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kryminalistyka
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Planowanie obronne
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Straż graniczna
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
bibliografia
(1)
cybernetyka
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
ekologia
(1)
etyka
(1)
informacja
(1)
instytuty naukowe
(1)
jednostki
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
obrona
(1)
ochrona
(1)
ochrona zdrowia
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(5)
Rosja
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(10)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Ustawa
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
73 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zasady zawierania umów cywilnoprawnych / Jerzy Gospodarek // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 164-172 .
Sygn.: W-1036
Książka
W koszyku
Streszczenie: Tomy Księgi zawierają ważne naukowo rozważania dotyczące polityki państwowej oraz prawa wobec wyzwań współczesności.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1627 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Prawo
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20817/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / red. nauk. Hanna Knysiak-Molczyk. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 1249, [1] s. ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszczenie: Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20727 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20726/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Publikacja zawiera: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ustawę o własności lokali, ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Stan prawny: 1 lutego 2016 r. W ramkach zawarto zmiany wchodzące w życie po 1 lutym 2016 r. (także nowelizację z 2015 r. poz. 1311 - wchodzącą w życie 8 września 2016 r.). Książka uwzględnia wszystkie zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw do poz. 129 z 2016 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20824/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
OC w pigułce / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/3 s.29-30.
Artykuł przybliża akty prawne dotyczące obrony cywilnej oraz określa jej zadania i struktury
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ochrona informacji niejawnych / Ida Mroczek-Lep // Przegląd Pożarniczy. - 2010/7 s.41-43.
Autorka przedstawia przepisy prawne dotyczące osób mających dostęp do informacji niejawnych.
Książka
W koszyku
Wstęp do nauki prawa cywilnego / Kazimierz Piasecki. - Warszawa : Difin, 2009. - 302 s. ; 23 cm.
Streszczenie: Publikacja obejmuje wstęp do nauki prawa cywilnego.Następnie omówione zostały instytucje i kategorie prawa cywilnego określane mianem konceptualizacji (aparatury pojęciowej) takie jak: stosunki prawne, ich podmioty i przedmioty, prawo podmiotowe, zdarzenia prawne, w tym czynności prawne, forma oświadczenia woli, wadliwości czynności prawnych, tryby zawierania umów (kontraktów) oraz pozostałe instytucje prawne uregulowane w części ogólnej Kodeksu cywilnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19797 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19796 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Tab.
Streszczenie: [W skrypcie podano cel sprawozdania, podstawy prawne, zadania, opis przebiegu prac specjalnych, wyposażenie osobiste; opis urządzeń oraz przyporządkowanie do odpowiedniego urzędu oraz opinię o postępowaniu.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-73 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo w turystyce i rekreacji / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Difin, cop. 2007. - 376 s. ; 23 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik przedstawia normy prawa polskiego w zakresie turystyki i rekreacji. Są to bardzo zróżnicowane regulacje prawne, należące głównie do prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i karnego. Książka obejmuje wybrane akty prawa międzynarodowego mające znaczenie dla turystyki, w tym zwłaszcza dotyczące transportu miedzynarodowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19175 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Obrona Cywilna w Polsce / Andrzej Stasiak // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2012/1 s. 26-27.
Przedstawia ogólnie rolę obrony cywilnej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli, zasady działania oraz podstawowe oznakowanie rozpoznawcze zgodne z przepisami międzynarodowymi.
Książka
W koszyku
KC KPC : Kodeks cywilny : Kodeks postępowania cywilnego. - 25. wydanie, stan prawny: 8 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz. 25), zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1649 i 1818), 7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm. i Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), 30.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) i 7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). - Warszawa : C. H. Beck, 2020. - III, [1], 794, [2] strony ; 18 cm.
(Twoje Prawo)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22015/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka / Bartosz Bolechów // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak, Bartosz Bolechów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 225-254 .
Sygnatury: IBC-475/Czyt., IBC-476, IBC-477
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Funkcjonowanie służby cywilnej / Jerzy Gospodarek // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 137-148 .
Sygn.: W-1036
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Status prawny osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych w czasie konfliktu zbrojnego / Tadeusz Kubaczyk // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa : wybrane problemy / red. nauk. Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. - s.240-246 .
Sygn.: IBC-1269/Czyt. do IBC - 1270
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autorka wyjaśnia pojęcia dotyczące obrony cywilnej w świetle obowiazujących przepisów prawnych
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ustawodawstwo i normalizacja w zakresie bezpieczeństwa / A. Słomka // W: Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle / red. Marek Młyńczak. - Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1997. - s.: 83-96 .
Sygnatura: IBC-24
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: W podręczniku ujęto zagadnienia dotyczące genezy powstawania prawa, systemów formalizacji prawnej schematów działania, w tym trybu procedur stanowienia prawa i zasad techniki legislacyjnej obowiązujących w Polsce, jak również społecznych i gospodarczych następstw regulacji prawnych wprowadzanych do obiegu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20328 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11001/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Streszczenie: W latach 2010-2014 zespół badawczy z Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadził ogólnopolskie badania, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas realizacji projektu wykorzystano metodę dogmatyczną oraz badania empiryczne w postaci analizy: powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, sprawozdań działających przy staroście komisji bezpieczeństwa i porządku, ankiety pocztowej, wywiadów pogłębionych z przedstawicielami pięćdziesięciu dwóch powiatów, porównawczej analizy rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1444 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1443/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej