Forma i typ
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(2)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Autor
Bisztyga Andrzej (1964- )
(1)
Brzostek Agnieszka. (prawo)
(1)
Gołębiowska Anna (prawnik)
(1)
Kępka Paweł (wojskowość)
(1)
Taczkowska-Olszewska Joanna
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Zientarski Piotr Benedykt (1952- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Odbiorca
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Urzędnicy
(1)
Temat
Prawo do dobrej administracji
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja wojskowa
(1)
Good governance
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Polityka publiczna
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Sądowa kontrola administracji
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Prawo do dobrej administracji w świetle art. 41 Kart Praw Podstawowych UE // Zasady dobrego rządzenia w wybranych standardach // Partnerstwo Otwartego Rządu (OGP) a dobra administracja // New Public Governence a prawo do dobrej administracji // Prawo do zawodowego, bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy administracyjnej na wybranym przykładzie // Źródła i quasi-źródła prawa międzynarodowego w służbie dobrej administracji // Prawo do dobrej administracji w systemie ochrony zdrowia w Polsce // Prawo do dobrej administracji a demokratyczna kultura polityczna // Prawo do dobrej administracji w świetle misji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej // Good governance w służbie dobrej administracji w Polsce.
Streszczenie w języku angielskim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21922 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21921/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie Prawnicze)
Bibliografia na stronach XVII-XXVIII. Indeks.
Dla funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w formacjach mundurowych cywilnych i żołnierzy, a także prawników.
Streszczenie: Komentarz zawiera omówienie zagadnień takich jak: zakres pojęcia „funkcjonariusz publiczny" (w prawie UE, krajowym, cywilnym, administracyjnym, karnym); rozróżnienie pojęć „funkcjonariusz publiczny" i „osoba pełniąca funkcje publiczne" oraz „osoba publiczna"; zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy publicznych, obejmujący m.in. służbę społeczeństwu i państwu; zdefiniowanie słusznego interesu obywateli oraz interesu publicznego; zasady regulujące tok postępowania administracyjnego (w tym m.in. zasady: praworządności organu administracji publicznej, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu, dwuinstancyjności postępowania, trwałości decyzji administracyjnej, przekonywania, szybkości i prostoty postępowania); postępowanie wykroczeniowe i karne; uprawnienia funkcjonariuszy publicznych; stosunek zatrudnienia funkcjonariuszy publicznych; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy publicznych. Publikacja została przygotowana z myślą o funkcjonariuszach publicznych, zatrudnionych w formacjach mundurowych, cywilnych, a także o żołnierzach. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych. Niewątpliwie jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów. [Opis za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22254 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22253/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej