Form of Work
Książki
(4)
Artykuły
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Cieślak Wojciech (1962- )
(1)
Imbirska Anna
(1)
Krajewski Jakub
(1)
Krupa Łukasz
(1)
Lewandowski Tomasz
(1)
Maślak Paulina
(1)
Michera Franciszek
(1)
Mocarska Dorota
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Nowosad Aleksandra
(1)
Pachnik Karol
(1)
Pawelec Kazimierz Jan
(1)
Pożaroszczyk Dariusz
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Supera Łukasz P
(1)
Szymczak Monika
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Thorns Jochen
(1)
Tuleya Igor (1970- )
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(5)
Germany
(1)
Language
Polish
(5)
German
(1)
Audience Group
Adwokaci
(1)
Aplikanci
(1)
Biegli sądowi
(1)
Policja
(1)
Prokuratorzy
(1)
Radcy prawni
(1)
Sędziowie
(1)
Subject
Prawo karne procesowe
(6)
Biegli sądowi
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(1)
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kryminologia
(1)
Migracja
(1)
Nielegalni imigranci
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Wypadki drogowe
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
orzecznictwo
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(1)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Dochodzenia popożarowe to bardzo trudna dziedzina wymagająca od podmiotów uczestniczących w ustalaniu przyczyn pożarów dobrej organizacji oraz szerokiej wiedzy. Przez wielu teoretyków zagadnienie – ustalanie przyczyn pożarów, uznawane jest za jedną z najtrudniejszych czynności procesowych. W artykule podano przegląd literatury dotyczacy dochodzenia popożarowego oraz zjawiska pożarowe w świetle orzecznictwa sądowego.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-77.
Streszczenie: Praca przedstawia pokrótce zagadnienia związane z profilowaniem kryminalnym i jego wykorzystywaniem na potrzeby organów ścigania oraz sądu. Wpierw omówione zostało pojęcie postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym. Wspomniano o zasadach, określonych przez ustawodawcę, jako rządzące procesem karnym. Następnie określono jakie podmioty są uprawnione do prowadzenia tego postępowania oraz jakie są ich obowiązki i kompetencje. Wskazano jakie są poszczególne etapy postępowania. W rozdziale drugim wstępnie nakreślono, czym jest kryminologia, a czym kryminalistyka i w jaki sposób te nauki są pomocne w wykrywaniu sprawcy przestępstwa. W trzecim rozdziale opisano definicję profilowania kryminalnego, jego zastosowanie na różnych etapach postępowania karnego(zarówno przygotowawczego, jak i sądowego), a także w innych przypadkach działalności organów ścigania. Nakreślono korzenie tej dziedziny oraz jej założenia. Wskazano, w jaki sposób stworzony profil sprawcy może się przyczynić do jego zatrzymania. W pracy przytoczono także fragmenty prawdziwych profili kryminalnych sprawców przestępstw oraz faktyczne sprawy kryminalne, które zostały rozwiązane dzięki użyciu tej względnie nowej dziedziny. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17035 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Berlin: Freispruch nach tragischem Straßenbahn-Einsatz / Jochen Thorns //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/11 strony 790-800.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Berlin: uniewinnienie po tragicznym wypadku z tramwajem.
Streszczenie: Proces kierownictwa za zaniedbanie działań operacyjnych. W wypadku tramwajowym podczas akcji ratowniczej straży pożarnej w Berlinie zginęła dziewczyna.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Sąd // Strony obrońcy, pelnomocnicy, przedstawiciel społeczny // Czynności procesowe // Dowody // Środki przymusu // Postępowanie przygotowawcze // Postępowanie przed sądem pierwszej instancji // Postępowanie odwoławcze // Postępowanie szczególne // Nadzwyczajne środki zaskarżenia // Postępowanie po uprawomocneniu orzeczenia // Postępowanie międzynarodowe // Koszty procesu // Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
Dla praktyków prawa, aplikantów i studentów zainteresowanych problematyką procesu karnego, a także dla policjantów i pracowników innych służb, którzy w pracy zawodowej stykają się z przestępczością oraz prowadzą postępowania karne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3173/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 105-107.
Zawiera: Regulacje prawne dotyczące biegłych // Status biegłego //Powołanie biegłego // Przedmiot i zakres opinii // Procedura oprawcowania opinii //Konstrukcja opinii // Dodatkowe czynności biegłego podczas sporządzania opinii // Wady opinii // Kontrowersje wokół oceny spelnienia znamion wielkości mienia i wielu osób w opiniach biegłych // Przesłuchanie biegłego w sądzie.
Dla biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa.
Streszczenie: Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, natomiast jedenasty rozdział stanowi wykaz, wybranej krajowej literatury dotyczącej statusu biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej). Ponadto, w załączniku 2 przedstawiono wykaz imienny wszystkich biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej) ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych w naszym kraju. Treść książki została dodatkowo wzbogacona kilkudziesięcioma przykładami zarówno afirmatywnymi jak i negatoryjnymi - przede wszystkim fragmentami aktualnych orzeczeń sądów w postępowaniach w sprawach o pożary - dzięki temu, niewątpliwie podwyższony został walor praktyczny opracowania. Książka nie jest pracą stricte naukową. Przedstawia jednak opis rzeczywistych faktów, które są punktem odniesienia do ich analizy i oceny oraz zawiera 115 przypisów, w tym - obok informacji o danym fragmencie utworu - stanowiących pomocniczy nurt rozważań. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21913, I-21912 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21911/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Status prawny cudzoziemca jako uczestnika postępowania pojednawczego w polskim procesie karnym - stan obecny i postulowane rozwiązania // Integracja cudzoziemców i nabywanie przez nich nieruchomości // Administracyjnoprawne regulacje uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców // Śmierć uchodźców - wstyd dla Europy czy sensacja dla mediów? // Uprawnienia funkcjonariuszy ABW, Policji i Straży Granicznej w zakresie czynności wykonywanych w stosunku do cudzoziemców nadane ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych // Reaktywacja i renesans (aprecjacja) zjawisk populizmu, nacjonalizmu i rasizmu odpowiedzią społeczeństw państw Unii Europejskiej na błędną politykę migracyjną // Wpływ polityki mocarstw na kryzys migracyjny w Europie na przykładzie państw bałkańskich // Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski wynikające z napływu nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej - zarys problematyki // Handel dziećmi w świetle polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej // Ekonomiczne koszty migracji // Kryzys państwa dobrobytu w kontekście kryzysu migracyjnego. Wybrane uwagi // Rola migrantów - imigrantów na polskim rynku pracy // Cudzoziemiec jako ofiara przestępstwa w świetle prawa europejskiego i polskiego // Systemy orzekania w sprawach o wykroczenia na przykładzie wybranych państw // Konsekwencje eurosieroctwa dla dzieci i ich rodzin // Współczesne uwarunkowania migracji // Przemyt ludzi przez granice - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2800 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2799/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again