Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Banasiński Cezary (1953- )
(1)
Błaszczyk Cezary
(1)
Chmielewski Jacek M
(1)
Hydzik Władysław
(1)
Jagiełło Dariusz
(1)
Kasprzak Wojciech Andrzej
(1)
Kobes Pawel
(1)
Krzyżankiewicz Filip
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Mednis Arwid
(1)
Nowak Włodzimierz (1962- )
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Rojszczak Marcin
(1)
Suchorzewska Aleksandra
(1)
Szafrański Adam (1978- )
(1)
Szpyra Ryszard
(1)
Waćkowski Kazimierz
(1)
Widawski Paweł
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Worona Joanna
(1)
Wróbel Małgorzata
(1)
Zawadzka Zofia (adwokat)
(1)
Zelman Aneta
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo
(3)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Cyberprzestępczość
(2)
Przestępczość
(2)
Terroryzm
(2)
przestępczość komputerowa
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dobra kultury
(1)
Finanse
(1)
Gry komputerowe
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Ochrona informacji
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Programy komputerowe
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
przepisy
(1)
skażenie chemiczne
(1)
systemy komputerowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Omawia zagrożenia przestępczością w sieci oraz systemach teleinformatycznych. Przedstawia regulacje prawne oraz statystyki dot. cyberprzestępczości.
Book
In basket
(Seria Akademicka.)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliografia, netografia na stronach 493-501.
Zawiera: Podstawowe pojęcia i podstawy prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni // Technologie teleinformatyczne - podstawy, rozwój i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych // Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa // Ochrona infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni // Cyberbezpieczeństwo w łączności elektronicznej // Cyberbezpieczeństwo i cyberaktywność militarna // Prowadzenie działalności gospodarczej w cyberprzestrzeni // Cyberbezpieczeństwo z perspektywy przedsiębiorcy // Zarządzanie ryzykiem w celu zagwarantowania cyberbezpieczeństwa // Cyberbezpieczeństwo w usługach płatniczych // Cyberbezpieczeństwo w prawie własności intelektualnej // Ochrona danych osobowych // Prawna ochrona dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed treściami pornograficznymi // Karnoprawne ramy odpowiedzialności za przestępstwa popełniane w cyberprzestrzeni // Przestępstwa w cyberprzestrzeni - problematyka karna i śledcza.
Dla studentów prawa i informatyki, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, specjalistów z obszaru bezpieczeństwa IT.
Streszczenie: Praca została zaplanowana jako interdyscyplinarny podręcznik akademicki, zawierający omówienie najważniejszych obszarów cyberbezpieczeństwa, m.in.: - bezpieczeństwa państwa, - bezpieczeństwa cyfrowego obrotu gospodarczego, - cyberbezpieczeństwa przedsiębiorcy oraz obywatela. W publikacji odniesiono się do aktualnych regulacji prawnych - takich jak rozporządzenie 2016/679 (RODO) oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Omówiono także uznawane międzynarodowo standardy z rodziny ISO/IEC 27000 w obszarze zarządzania ryzykiem oraz budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podręcznik zawiera analizę aktualnych przepisów prawnokarnych związanych z obszarem przestępstw komputerowych oraz zalecenia dotyczące procesu zabezpieczania dowodów elektronicznych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2653, IBC-2652 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2651/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W książce, obok charakterystyki i oceny obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego i terroryzmu, autorka opisuje również istotę zjawiska cyberterroryzmu i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego oraz zasady ochrony infrastruktury krytycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-922 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-921/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Bibliografia, netografia, orzecznictwo na stronach 311-319.
Zawiera: Fenomen gier cyfrowych // Charakterystyka gier cyfrowych // Mroczna strona gier cyfrowych // Kontrowersje związane z grami cyfrowymi // Gry cyfrowe w opinii społecznej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja dotyczy zagadnień związanych z grami cyfrowymi, jako jednym z najbardziej popularnych mediów współczesnej rozrywki, w ujęciu kryminalistyki i kryminologii. Nowoczesne technologie kojarzone są najczęściej z postępem w rozwoju, nowymi narzędziami technicznymi, bardziej precyzyjnymi przyrządami, czy większą interakcją z cyberprzestrzenią. Nie inaczej jest w branży elektronicznej rozrywki, gdzie gry pierwotnie stanowiące zlepek pikseli, dziś przerodziły się w zaawansowane technologicznie programy symulujące wiele rzeczywistych czynników, np. fizykę obiektów. Niestety w parze z postępem idzie również zagrożenie związane z pojawieniem się nowych opcji interakcji ze światem wirtualnym. Mogą to być sytuacje wynikające z samego obcowania ze środowiskiem gry (np. uzależnienie od grania) lub działania wykorzystywane z premedytacją przez nieuczciwe osoby w złym celu (np. kradzież dóbr cyfrowych). Wiele z tych negatywnych aspektów związanych z grami cyfrowymi zostało opisane w niniejszej książce. Autor nie przedstawia samych gier jako źródła problemu, tylko wskazuje powiązania zachowań i sytuacji patologicznych na tle gier cyfrowych. W literaturze fachowej, publicystyce oraz w mediach telewizyjnych, a także internetowych, bardzo często spotykamy się z wybitnie krytycznym podejściem do omawianej problematyki, co jest wynikiem błędnych poglądów i staraniem wyjaśnienia wszystkich okoliczności przez określenie „bo gry są złe”. Problem natomiast najczęściej leży znacznie głębiej, i o ile gry cyfrowe jako rozrywka mogą być w pewnym stopniu odpowiedzialne za niektóre zachowania patologiczne, to nigdy nie są ich bezpośrednią przyczyną. Popularność zarówno gier konsolowych, jak i komputerowych jest bardzo duża, co skłania do zainteresowania ze strony nauk prawnych, takich jak kryminalistyka i kryminologia, gdyż nauki te są zainteresowane pojawianiem się licznych, nowych form patologicznych. Warto również zaznaczyć, że dostępna literatura na temat gier cyfrowych w ujęciu prawno-psychologicznym w Polsce jest niezwykle uboga i liczy zaledwie kilka publikacji monograficznych. Zdecydowana większość materiałów to powszechnie dostępne opracowania w formie artykułów elektronicznych. Na potrzeby pracy, przeprowadzona została również ankieta, która umożliwiła przeprowadzenie szczegółowej analizy opinii publicznej. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie najgroźniejszych zjawisk patologicznych towarzyszących grom cyfrowym i scharakteryzowanie przyczyn leżących u podstaw tych patologii. Wiele z omówionych w dalszych rozdziałach aspektów nie miało by szansy pojawiania się bez dynamicznego rozwoju elektronicznej branży gier. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności: prawników (pracowników naukowych i praktyków), przedstawicieli organów ścigania, praktyków związanych z branżą elektroniczną, graczy i osób zainteresowanych współczesnymi zagrożeniami ze strony nowych technologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2554 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2553/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu poruszono następujące zagadnienia: terroryzm i przestępczość zorganizowana, zwalczanie cyberprzestępczości, polityka kryminalna państwa, suwerenność podatkowa, bezpieczeństwo personalne, bezpieczeństwo dóbr i dziedzictwa kultury, współczesne uwarunkowania zarządzania kryzysowego oraz prawno-organizacyjne aspekty współdziałania - także działań ratowniczych, prawne problemy ratownictwa, stan wyższej konieczności jako aspekt pracy ratownika medycznego warunkujący bezpieczeństwo pacjenta w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1072/9, W-1072/8, W-1072/7, W-1072/6, W-1072/5, W-1072/4, W-1072/3, W-1072/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1072/1 Zarz-Bezp (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again