Źródło opisu
Katalog zbiorów
(29)
Forma i typ
Książki
(16)
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(9)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Autor
Kitler Waldemar
(3)
Ablewicz Joanna
(1)
Aleksandrowicz Iwona Magdalena
(1)
Aleksandrowicz Tomasz
(1)
Blichta Tomasz
(1)
Bukowski Marek
(1)
Czarny Ryszard M
(1)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(1)
Flisak Damian
(1)
Godlewski Mariusz
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Grabowska Sabina
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Jarosz Mikołaj
(1)
Kamiński Mariusz Antoni
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Kruk Maria
(1)
Kucharski Krzysztof (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kuliczkowski Marian
(1)
Kwiatkowska-Basałaj Bożena
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Lis Wojciech
(1)
Maliński Waldemar
(1)
Mroczek-Lep Ida
(1)
Nawrocki Andrzej
(1)
Okrasa Zbigniew
(1)
Olszówka Marcin
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Pęksa Władysław
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Rucińska-Sech Emilia
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Socha Robert
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Spryszak Kamil
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Suska Anna (politolog)
(1)
Szynowski Ryszard
(1)
Targosz Tomasz
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wierzbicki Jarosław
(1)
Wróbel Małgorzata
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(29)
Język
polski
(29)
Odbiorca
Policjanci
(1)
Temat
Prawo konstytucyjne
(28)
Bezpieczeństwo narodowe
(8)
Prawo
(7)
Administracja rządowa
(6)
Administracja publiczna
(5)
Służby specjalne
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Prawo administracyjne
(2)
System obronny państwa
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
polityka
(2)
prawo międzynarodowe
(2)
przepisy
(2)
Administracja
(1)
Administracja samorządowa
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Czynności operacyjne
(1)
Epidemie
(1)
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Młodzież
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkotyki
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Organizacja
(1)
Państwo
(1)
Policja
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Służby mundurowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Ubezpieczenie ochrony prawnej
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
dyrektywy
(1)
dzieci
(1)
informacja
(1)
informacje niejawne
(1)
państwo
(1)
prawo autorskie
(1)
przestępczość komputerowa
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
Temat: dzieło
Konstytucja Polski (1997)
(2)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Monografia
(3)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
29 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Streszczenie: Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera tekst Konstytucji RP wraz z wykazami haseł odnoszących się do poszczególnych przepisów. Na część drugą składają się 623 definicje poszczególnych pojęć i odesłań, ujętych w układzie alfabetycznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Znajomość podstaw procesu legislacji, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i opiniowania aktów prawnych / Jerzy Gospodarek // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 173-183.
Sygn.: W-1036
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Elementy prawa krajowego i międzynarodowego / Józef Skoczylas // W: Przedmioty ogólnotechniczne : zagadnienia organizacyjno-prawne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych / red. Jarosław Zarzycki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2013. - s. 365-419.
Sygn.: W-1034
Książka
W koszyku
Streszczenie: Zbiór opracowań, który w istotnym stopniu ma charakter konstytucyjnoprawny. Jest to zrozumiałe, skoro kanwą opracowań jest Konstytucja RP jako najważniejsze źródło prawa w obszarze tej gałęzi prawa. Zestaw opracowań dowodzi jednak, co jest plusem koncepcji, że autorzy spojrzeli na obowiązującą Konstytucję także z uwzględnieniem innych gałęzi prawa ľ administracyjnego, cywilnego, karnego, samorządowego, międzynarodowego, unU0133nego, porównawczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19943 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1625 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20825/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Tematyka książki skupia się wokół problematyki państwa, polityki i partii politycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20192 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prawo bezpieczeństwa narodowego / Mariusz Antoni Kamiński // Wiedza Obronna. - 2019/3-4 strony 65-85.
Sygnatura CP-40
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę prawa bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Autor podejmuje próbę usystematyzowania przedmiotowego zakresu prawa bezpieczeństwa narodowego w kontekście podziału bezpieczeństwa na określone dziedziny: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, publiczne, powszechne oraz informacyjne. Ponadto autor charakteryzuje źródła prawa bezpieczeństwa narodowego, a także wskazuje czy prawa bezpieczeństwa narodowego można uznać za odrębną gałąź prawa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-40
Streszczenie: Złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa. Zbiór elementów, na którym opisujemy dowolny system, a takim zbiorem może być również państwo, składa się z wielu odrębnych organizacji, które jednak razem wzięte organizacji nie tworzą. A dzieje się to za przyczyną m.in. i tego, że organizacje te, podlegając prawu państwowemu, działają tylko w zakresie swoich właściwości, odrębnie od siebie, a nawet ze sobą „konkurują”, choć na szczęście na ogół współpracują. Nie wytwarzają jednak produktu w myśl jednolitego celu, co sprawia, że nie tworzą razem jakiejś celowej organizacji wyższej natury. Można jednak, ze zbioru różnych podmiotów, jakim jest państwo, wyodrębnić celowo określony układ elementów, który charakteryzować będą występujące między nimi sprzężenia i wzajemne powiązania wyrażające jakieś uporządkowanie, służące realizacji misji z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jest to możliwe przez zapewnienie odpowiedniej koordynacji, która jest rolą organów administracji publicznej. Ta jednak, aby mogła tej roli podołać musi, zgodnie z zasadą jej działania na podstawie prawa i w ramach prawa, posiadać stosowne kompetencje (uprawnienia i obowiązki), które mogą jej przysługiwać na mocy aktów prawa obowiązującego w państwie. Jednak ustalenie owych kompetencji nie będzie z kolei możliwe bez uświadomienia sobie istoty bezpieczeństwa narodowego oraz tworu powołanego w celu jego zapewnienia, tj. systemu bezpieczeństwa narodowego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasadniczych (wybranych) wniosków z dotychczasowych badań autora dotyczących problematyki obecnego stanu i koncepcji zbudowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP
Książka
W koszyku
Streszczenie: Książka stanowi próbę usystematyzowania podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w kontekście powinności państwa i oczekiwań jego obywateli. Przedstawia istotę bezpieczeństwa i porządku publicznego, potrzebę ich zagwarantowania ze względu na interes publiczny i prywatny, publiczne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku oraz ich kompetencje i sposób działania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1487, IBC-1486 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, wykaz rysunków i tabel na stronach 512-533.
Streszczenie: W publikacji omówiono kilka kluczowych, operacyjnych systemów ochronnych, tj.: systemu ochrony państwa i porządku konstytucyjnego, systemu ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego, systemu ochrony ludności, systemu bezpieczeństwa publicznego i systemu bezpieczeństwa informacyjnego. Nową wartość stanowi również koncepcja doskonalenia organizacji bezpieczeństwa narodowego RP przez pryzmat strategicznych działań na rzecz zbudowania SBN RP i głównych obszarów ich koncentracji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2642 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2641/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Inne tajemnice prawem chronione w szczególności tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy, tajemnica oświadczeń majątkowych, a dostęp do informacji publicznej / Ida Mroczek-Lep // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 392-397.
Sygn.: W-1036
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5759 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Przepisy zdezaktualizowane
Streszczenie: Stan prawny: 18.01.2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855)Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzajace Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Ustawę o postępownaiu w sprawach nieletnich, Ustawe o przeciwdziałaniu narkomanii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20816/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20365, I-20364 (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa / Waldemar Kitler // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2011/ 2 s.69-90.
Przedstawiono systematykę aspektów podstaw prawnych bezpieczeństwa narodowego RP
Książka
W koszyku
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 473 s. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20820/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu z 15 marca 2017 r. i jej transpozycji do polskiego systemu prawnego. Po wyjaśnieniu kwestii formalnych dotyczących zastąpienia przez dyrektywę obowiązującej dotychczas decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania terroryzmu, autor analizuje zakres przedmiotowy dyrektywy i wskazuje na jej miejsce w systemie prawnym Unii Europejskiej w kontekście zwalczania terroryzmu. Na tym tle autor prezentuje elementy polskiego systemu prawnego, wskazując regulacje pozwalające uznać, że Rzeczpospolita Polska dokonała transpozycji omawianej dyrektywy uznając, że kluczowe miejsce zajmują w nim trzy regulacje: kodeks karny, kodeks postepowania karnego i ustawa o działaniach antyterrorystycznych. We wnioskach autor, formułując uwagi de lege ferenda, zgłasza postulat uzupełnienia regulacji dotyczących jurysdykcji o kwestie związane z możliwością karania osób — obywateli RP i cudzoziemców — w związku ze zjawiskiem „turystyki terrorystycznej”.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia zagrożenia przestępczością w sieci oraz systemach teleinformatycznych. Przedstawia regulacje prawne oraz statystyki dot. cyberprzestępczości.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kompetencje organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe RP / Ryszard Szynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2011/ 2 s.107-132.
Opisano zakres i kompetencje organów państwowych do podejmowania działan w obszarze bezpieczeństwa narodowego
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej