Forma i typ
Artykuły
(2)
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnia
(2)
Autor
Frankowska Ewa
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Heise Maciej
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Siwiecki Marcin
(1)
Łapa Klaudia
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(4)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(3)
angielski
(1)
Temat
Prewencja kryminalna
(4)
Policja
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Cyberprzestępczość
(1)
Przestępczość
(1)
Zapobieganie
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-121
Streszczenie: W ciągu ostatnich dwóch dekad nasz kraj stał się jednym z najlepiej rozwijających się w Europie Wschodniej rynków komputerowych. Komputery, urządzenia elektroniczne, Internet oraz zaawansowane technologie odgrywają znaczącą rolę w naszym codziennym życiu, choć coraz mniej to dostrzegamy, nie myślimy o tym, dopóki wszystko funkcjonuje, jak powinno. Musimy jednak również pamiętać, że zaawansowane technologie mogą być narzędziem w prowadzeniu nielegalnej działalności poprzez możliwości, które oferują. Do tej działalności należą m.in.: nielegalny handel w sieci, rozpowszechnianie pirackiego oprogramowania, różnego rodzaju oszustwa, przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych (pozyskiwanie numerów kart płatniczych, kopiowanie kart czy też włamania lub przejęcia kont bankowości elektronicznej), komputerowe szpiegostwo przemysłowe, podsłuch komputerowy i nielegalne pozyskiwanie informacji, a także handel narkotykami i bronią czy też pedofilia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Przedstawiono istotę i zakres działań prewencyjnych Policji, omówiono realizację zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamikę zmian dotyczących tych opinii az lata 2012-2017.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD.
Bibliografia, netografia na stronach 87-90.
Streszczenie: Poniższa praca zajmuje się edukacją jako ważnym narzędziem minimalizującym ryzyko w bezpieczeństwie. Głównym celem pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu prewencja społeczna w ramach edukacji zmniejsza ryzyko wystąpienia zagrożeń. Praca składa się z 3 rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera podstawowe pojęcia związane z prewencją społeczną, bezpieczeństwem oraz przykłady kampanii, programów i projektów Państwowej Straży Pożarnej w ramach profilaktyki społecznej. Rozdział drugi koncentruje się na tematyce minimalizacji ryzyka w bezpieczeństwie. Zostały tutaj zdefiniowane pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem: Ryzyko - Bezpieczeństwo - Ciągłość. Rozdział trzeci koncentruje się na istocie, znaczeniu i czynnikach podnoszących jakość edukacji społeczeństwa jako narzędzia do minimalizacji ryzyka. Szczególną wagę przywiązano do badań, które zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Respondenci odpowiadali na pytania z zakresu pierwszej pomocy i sposobów postępowania w sytuacjach zagrożeń. Uczniowie wypełniali ankietę dwukrotnie, przed zajęciami i po ich zakończeniu. Miało to na celu zweryfikowanie czy i jak podniósł się poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród badanych uczniów. Analiza przedstawiona w tej pracy pozwala na stwierdzenie, że edukacja jest skutecznym sposobem minimalizacji ryzyka. Poziom wiedzy po zakończonych zajęciach podniósł się z 43 % poprawnych odpowiedzi do 72 % dobrych wskazań. Poprzez zajęcia edukacyjnym uczniowie zwiększyli swoją świadomość i wiedzę, jak postępować w sytuacjach niebezpiecznych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16743/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy są działania policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Jej celem jest analiza działań prowadzonych przez policje w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Dzięki niej zostało zobrazowane w jaki sposób są prowadzone działania w tym zakresie jak również jest to odbierane przez społeczeństwo. W pracy założono, że działania policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa są skuteczne i są one pozytywnie odbierane przez społeczeństwo, które uważa, że praca tej służby bardzo im pomaga. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały scharakteryzowane podstawowe pojęcia takie jak: bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, profilaktyka, prewencja kryminalna. Rozdział drugi mówi o roli i zadaniach policji z zakresu profilaktyki. Zostały w nim przedstawione działania tej służby z zakresu profilaktyki, jak również cel prowadzonych przez nich programów prewencyjnych. W trzecim rozdziale zostały scharakteryzowane wybrane programy prewencyjne. Czwarty rozdział ukazuje założenie metodologiczne pracy, jak również zostały przedstawione zaprezentowane ankiety skierowane do dwóch grup społecznych: funkcjonariuszy policji oraz uczniów szkół średnich. Tu zostały także omówione wyniki ankiet. Rozdział ten został zakończony wnioskami. Po przeprowadzeniu badań oraz opracowaniu ich wyników można stwierdzić, że założenia, które zostały postawione w pracy nie są do końca słuszne. Większa część przebadanych uczniów uważa, że praca policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa nie jest skuteczna, a spotkania nie odbywają się zbyt często. Można jednak zauważyć, funkcjonariusze policji wykonujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej wykazują się dużym zaangażowaniem. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17113/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej